astice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
častice PowerPoint Presentation
Download Presentation
častice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

častice - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

častice. Odborne PARTIKULY Vyjadrujú osobitý postoj hovoriaceho k obsahu výpovede, dodávajú slovu alebo vete rôzne významové odtienky. Neohybné Neplnovýznamové. Rozdelenie častíc. Uvádzacie – stoja na začiatku vety, hovoriaci nimi vyjadruje svoj postoj k celej výpovedi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'častice' - zubaida-heba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Odborne PARTIKULY

 • Vyjadrujú osobitý postoj hovoriaceho k obsahu výpovede, dodávajú slovu alebo vete rôzne významové odtienky.
 • Neohybné
 • Neplnovýznamové
rozdelenie ast c
Rozdelenie častíc
 • Uvádzacie – stoja na začiatku vety, hovoriaci nimi vyjadruje svoj postoj k celej výpovedi
  • Napr. a, nuž, vari, či, teda, no, ale, tak, však, kiež, bodaj,
  • Príklady: Ale nezabudni. No dobre, pôjdem s vami. Vari si sa nepozeral?
 • Vytyčovacie – hovoriaci nimi objasňuje, vyzdvihuje (vytyčuje), hodnotí, zdôrazňuje výraz či časť vety
  • Napr. asi, iba, ešte, sotva, samozrejme, áno, nie, vôbec, žiaľbohu
  • Príklady: Porozmýšľam, ale asi nepôjdem. Dočítam ešte túto stranu. A on, samozrejme, neprišiel.
astica spojka
Častica/Spojka
 • Častica dodáva iba významový odtienok, nie je vo vete ďalším vetným členom, nespája slová alebo vety
  • Napr.: Zober si hoci všetky tri. Len aby prišiel.
 • Spojka spája dve slová alebo vety
  • Napr.: Odišiel, hoci mohol ostať. Povedz mu, aby prišiel.
astica pr slovka
Častica/Príslovka
 • Jedno slovo môže byť príslovkou aj časticou. Častica, na rozdiel od príslovky, nerozvíja prísudok alebo prívlastok vo vete.
  • Dobre ako častica:
   • Dobre, pôjdeme. (Áno, pôjdeme.)
  • Dobre ako príslovka spôsobu:
   • Pôjdeme dobre, neboj sa. (Ako pôjdeme? Dobre.)
p sanie iarky
Písanie čiarky
 • Vo vete vydeľujeme čiarkou častice, ktoré výpoveď hodnotia alebo vysvetľujú
  • Hodnotiace: bezpečne, bohužiaľ, pochopiteľne, namojveru, pravda, samozrejme, skutočne, vlastne atď.,
  • Vysvetľovacie: napríklad, údajne, povedzme, proste, reku, veru, slovom atď.,
   • Príklady: Slovom, pôjdeme. Samozrejme, chcel všetko. Nie som, žiaľbohu, herečkou.
  • Ak sa na začiatku vety stretnú dve častice, citoslovce a častica, oddeľujeme ich od vety jedinou čiarkou, napr.: Ej veru tak, nebude dnes počasie na výlet.
pozor
POZOR!
 • Čiarkou sa vydeľuje častica, ktorá má platnosť pre celú vetu
  • Napr.: Veru, už bol unavený. Mal už, zrejme, všetkého dosť.
 • Ak sa častica vzťahuje len na jeden vetný člen, čiarkou sa nevydeľuje
  • Napr.: Bol zrejme nahnevaný. Utrácal peniaze veru často. Kúpil asi tri. Či si vari zabudol?
p sanie osobitne a dovedna
Písanie osobitne a dovedna
 • Väčšinu častíc píšeme dovedna: akože, akiste, bezpochyby, čoby, čožeby, beztak, beztoho, kiežby, ktovie, môžbyť, napríklad, takisto, takrečeno atď.,
 • Častice, v ktorých opakujeme dvakrát to isté slovo, píšeme zo spojovníkom : len-len, tak-tak, už-už a pod.
 • Niektoré viacslovné (2-slovné, 3-slovné) častice píšeme osobitne: akože by , bodaj by, už len tak, čo i len, ba čo aj, nie a nie, len a len, priam tak atď.
p sanie zmeraven ch tvarov
Písanie zmeravených tvarov
 • Správne:
  • namojpravdu, namojveru, chvalabohu, žiaľbohu, bžechráň, bohdá
  • Vonkoncom, napríklad
 • Nesprávne:
  • Namojpravdu (pred zmeravením: na moju pravdu) chvála bohu, chválabohu, žiaľ bohu, bože chráň, boh dá (ALE: chvála Bohu na nebi; Bože, chráň nás od zlého.)
  • Von koncom, na príklad
spr vnos pou itia astice
Správnosť použitia častice
 • SPRÁVNE:
  • Uvádzacia častica patrí na začiatok vety.
   • Veď som ti to povedal.
  • Používame spisovné častice
   • Môžete ísť, pravdaže, ale bez

nás.

 • NESPRÁVNE:
   • Povedal som ti to veď.
   • Môžete ísť, ovšem, ale bez nás.
akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť
 • Zdroje:
  • Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka