llamh ztart si alapismeretek n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Államháztartási alapismeretek. dr. Hafiek Andrea költségvetési szakértő. Jogi szabályozás keretei. 1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Korm. Rendelet (Ámr.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zorita-levine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
llamh ztart si alapismeretek

Államháztartási alapismeretek

dr. Hafiek Andrea

költségvetési szakértő

jogi szab lyoz s keretei
Jogi szabályozás keretei
 • 1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.)
 • 2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Korm. Rendelet (Ámr.)
 • 3. 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjéről
 • + Alkotmány, adótörvények, pénzpiaci szabályozás, közbeszerzés szabályozása, ágazati jogszabályok stb.
llam feladatai k zfeladatok
Állam feladatai - közfeladatok
 • Tradicionális közfeladatok
  • jogalkotás
  • rendvédelem
  • honvédelem
 • Szociális közfeladatok
 • Gazdaságpolitikai közfeladatok
k zfeladatok k re mennyit v llalhat az llam
Közfeladatok köre – mennyit vállalhat az állam?
 • a) kötelezően, minden körülmények között, hosszútávon elvégzendő feladatok
  • nem kérdőjelezhető meg a feladatok szükségessége(pl. védelem, közbiztonság, egészségügy, szociálpolitika, oktatás alapellátás)
  • részleges kormányzati mozgástér (csak a mértékről dönthet)
 • b) szabadon választott, speciális, rövidtávú feladatok
  • nagymértékben átpolitizált (speciális intervenciók, gazdaság-, pénzügy-, költségvetés-politikai prioritások)
  • jelentős kormányzati mozgástér (mind a feladatellátás, mind a mérték tekintetében)
k zp nz gyek
Közpénzügyek
 • Fogalma: a közfeladatok ellátása érdekében végzett állami pénzügyi tevékenységek köre –
 • Államháztartás:
  • Állami bevételek és kiadások összessége
  • Állam pénzügyi tevékenysége
 • Alrendszerei:
  • Központi költségvetés
  • Önkormányzati gazdálkodás
  • Társadalombiztosítás
  • Elkülönített állami pénzalapok
a magyar llamh ztart s rendszere
A magyar államháztartás rendszere
 • Gazdasági tevékenység
  • Állami cégek működtetése
  • Befektetések, pénzügyi tevékenységek
  • Cél: a társadalmi szükségletek kielégítése
 • Gazdálkodási tevékenység
  • - amelyben a szükségletek kielégítése végbemegy
  • Megtestesítője a költségvetési törvény
k zponti k lts gvet s fel p t se
Központi költségvetés felépítése
 • Bevételek (7929 milliárd Ft):
  • Gazdálkodó szervek befizetései
  • Fogyasztáshoz kapcsolódó adók
  • Lakosság befizetései
  • Költségvetési szervek bevételei
  • Állami vagyonnal összefüggő befizetések
  • Egyebek
 • Kiadások (8765 milliárd Ft):
  • Központi költségvetési szervek támogatása
  • Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
  • TB alap garancia
  • Adósságszolgálat, kamattérítés
  • Önkormányzatok támogatása
  • Támogatások (család-, szociális és egyéb)
  • Egyebek
nkorm nyzati k lts gvet s fel p t se
Önkormányzati költségvetés felépítése
 • Bevételek:
  • Saját bevétel (helyi adó, vállalkozás, vagyongazdálkodás stb.)
  • Privatizációból származó bevétel
  • Kapott támogatások (normatív, címzett, cél-, pályázati, egyéb)
  • Átengedett, megosztott központi adók (SZJA-rész, gépjárműadó)
  • Kötvénykibocsátás, hitelfelvétel
  • Egyebek
 • Kiadások:
  • Költségvetési szervek támogatása (fenntartása)
  • Kötelező feladatok ellátása (pl. szociális, oktatási, városüzemeltetési, igazgatási)
  • Önként vállalt feladatok ellátása
  • Adósságszolgálat, kamattérítés
  • Társadalmi szervek, egyéb helyi szereplők, programok támogatása
  • Egyebek
t rsadalombiztos t s
Társadalombiztosítás
 • Alapelvek:
  • Szolidaritási elv
  • Biztosítási elv
 • Bevételeik:
  • Járulékok, hozzájárulások
  • Szankciók (pótlékok, bírságok)
  • Kamatbevételek, hozadékok
  • Központi költségvetésből befizetés (magánnyugdíj-pénztári rendszer miatt kieső bevételek pótlása, deficit pótlása stb.)
  • Egyéb
 • Nyugdíjbiztosítási alap:
  • Nyugellátások finanszírozása (árvaellátás is)
 • Egészségbiztosítási alap:
  • Természetbeni ellátások (háziorvosi, kórházi stb.)
  • Pénzbeni ellátások (táppénz, anyasági ellátások stb.)
p nz gypolitika
Pénzügypolitika
 • A) Fiskális politika
  • Költségvetési politika
  • Adópolitika
 • B) Monetáris politika
  • Pénzpolitika
  • Hitelpolitika
ad politika
Adópolitika

Adóztatás céljai:

Pénzügypolitikai célok (költségvetési bevétel biztosítása, adóforrás megőrzése)

Speciális célok (foglalkoztatáspolitikai, ösztönzési, gazdaságpolitikai, jövedelemátrendezési stb.)

Általános alapelvei:

Közteherviselés elve

Megbízhatóság elve

Könnyen teljesíthetőség elve

ad k rendszerez se
Adók rendszerezése
 • 1. Adóalanyok szerint
  • Természetes személy
  • Jogi személy
  • Egyéb
 • 2. Adóviselés szerint
  • Direkt adó (egyenes adó: jövedelemadók, vagyonadók)
  • Indirekt adó (adófizető és adóviselő nem azonos)
 • 3. Adó mértéke szerint
  • Lineáris
  • Progresszív
  • degresszív
 • 4. Adóztató szerint
  • Központi adók (kizárólag törvény állapíthatja meg)
  • Helyi adók (törvényi keretszabályok + helyi rendelet)
k lts gvet si szervek
Költségvetési szervek
 • Feladata
  • Valamely közfeladat (igazgatási vagy közszolgáltató) ellátása
  • Nem lehet nyereségérdekelt az alaptevékenysége
 • Működésének forrásai
  • Fenntartói támogatás
  • Saját bevétel (térítési, szolgáltatási díjak, pályázati forrás, vállalkozási, értékesítési stb.)
 • Kiadásainak szerkezete
  • Személyi kiadások (döntő rész, átlagosan 80%!)
  • Dologi, beruházási, fejlesztési kiadások
k lts gvet si szervek1
Költségvetési szervek
 • 1. központi költségvetési szerv
  • Államhatalmi szervek és szerveik, intézményeik
  • Kormányzati szervek (központi és területi)
  • Független szervek
 • 2. önkormányzati költségvetési szerv
  • Igazgatási szervek (polgármesteri hivatal)
  • Közszolgáltató szervek (oktatási, szociális, városüzemeltetési intézmények stb.)