djeca s komunikacijskim i ili jezi no govornim pote ko ama u sd i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Djeca s komunikacijskim i/ili jezično govornim poteškoćama u SDŽ-i PowerPoint Presentation
Download Presentation
Djeca s komunikacijskim i/ili jezično govornim poteškoćama u SDŽ-i

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Djeca s komunikacijskim i/ili jezično govornim poteškoćama u SDŽ-i - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Djeca s komunikacijskim i/ili jezično govornim poteškoćama u SDŽ-i. HLD Podružnica SDŽ-e Sekcija predškolskih logopeda Snježana Mihanović, prof . i Dragan Lisica, prof . Split, 2/2013. Važnost rane komunikacije. nužna je za djelovanje na svijet i ljude (manipulacija okolinom),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Djeca s komunikacijskim i/ili jezično govornim poteškoćama u SDŽ-i


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
djeca s komunikacijskim i ili jezi no govornim pote ko ama u sd i

Djeca s komunikacijskim i/ili jezično govornim poteškoćama u SDŽ-i

HLD Podružnica SDŽ-e

Sekcija predškolskih logopeda

Snježana Mihanović, prof. i Dragan Lisica, prof.

Split, 2/2013.

va nost rane komunikacije
Važnost rane komunikacije
 • nužna je za djelovanje na svijet i ljude (manipulacija okolinom),
 • osnova je za usvajanje jezika i govora
 • nužna je za intelektualni razvoj i učenje (razvoj mentalnih procesa9,
 • nužna je za socijalizaciju (prilagodba okolini)
zbog ega dijete komunicira za to za koje funkcije
Zbog čega dijete komunicira ? Zašto? Za koje funkcije?
 • Želi zapovijedati (traži: premet, aktivnost ili odbija i protestira…)
 • Želi se deklarirati (izjašnjava se) i želi: dobiti pažnju druge osobe na nekom zajedničkom predmetu,
 • Dobiti pažnju ili združiti pažnju ili podijeliti iskustvo znak je zdrave/uredne komunikacije i…
 • Bitan preuvjet za učenje riječi (Tomasello i Todd, 1983., prema Ljubešić, 2004.)
kojim sredstvima dijete komunicira
Kojim sredstvima dijete komunicira ?
 • vokalizacijom (slogom)
 • gestom
 • riječju
 • pogledom
kako dijete komunicira
Kako dijete komunicira ?
 • Predintencijski ( OKOLINA prepoznaje poruku na temelju situacije ili ponašanja /plače=gladno je),
 • Intencijski (s namjerom) (DIJETE aktivno i ciljano šalje poruku roditelju / prilazi i ljubi ga = mama/tata volim te!)
 • Prije nego počne govoriti dijete KOMUNICIRA
 • Uredan razvoj: 8-10. mjeseca
to je to usporeni govorno jezi ni razvoj
Što je to usporeni govorno-jezični razvoj?
 • To je govorno-jezični razvoj koji kod pojedinog djeteta teče usporeno,
 • Odnosi se na djecu koja imaju uredan kognitivni razvoj i perceptivni razvoj,
 • Pojam usporeni govorno-jezični razvoj odnosi se na radoblje od 2. i 4. godine,
 • Govorno-jezična poteškoća može zahvatiti govorno razumijevanje ili produkciju ili pak kombinaciju i jednog i drugog
znakovi ugj a razvoja
ZnakoviUGJ-a razvoja
 • U prvoj godini se spontano glasa manje od svojih vršnjaka. Ne pokušava oponašati riječi odraslih.
 • S 2 godine se ne služi raspoznatljivim riječima, nego nerazumljivo “mumlja”. Ne služi se raznovrsnim glasovima govora. Ne povezuje riječi, npr.”mama piti”.
 • S 3 godine otežano uči male dječje pjesmice. Rečenice su najviše dvočlane. Ne raste opseg i raznovrsnog rječnika. Ne postavlja pitanja i ne koristi raznovrsne rečenice.
 • S 4 godine ima nerazumljiv govor, teško se sporazumijeva. Rječnik i rečenične strukture su siromašne. Pokazuje teškoće u postavljanju pitanja i odgovaranju na pitanja.
uzorak pred kolske ustanove
Uzorak – predškolske ustanove
 • Grad Split (3):

Cvit Mediterana, Marjan i Radost

(cca 4.000 djece)

 • Županija (6):

Bili cvitak (Sinj), Cvrčak (Solin), Vanđela

Božitković (otok Hvar), Kaštela, Omiš i Pčelica

( Vrgorac) (cca:3.500 djece)

 • neobuhvaćeno (cca): 4.500 djece(37,5%)
to je pobrojano
Što je pobrojano?
 • Broj djece usporenog jezično-govornog razvoja*
 • Spol
 • Kronološka dob
 • Vrste programa
 • Združena pažnja
 • Gesta pokazivanja
 • Simbolička igra
 • Razumijevanje govora
 • Razvoj rečenice
 • Terapija
to ini predgovorni razvoj u djeteta
Što čini predgovorni razvoj u djeteta?
 • Kvaliteta brbljanja/gukanja
 • Sposobnost združivanja pažnje
 • Govorno razumijevanje/razumijevanje riječ
 • Uredna progresija igre
zna aj predgovornog razvoja brbljanje a
Značaj predgovornog razvoja : brbljanje (a)
 • KANONIČKO BRBLJANJE posljednji stadij brbljanja (7-10. mj),
 • svojstven samo ljudima, njegov slog fonološki je sličan riječima,
 • roditelji mu pridaju značenje riječi, te tako kreiraju povoljne okolnosti za jezični razvoj,
 • Odgođena pojava kanoničkog brbljanja prvi je upozoravajući znak za zakašnjeli GJ razvoj
zna aj predgovornog razvoja zdru ena pa nja b
Značaj predgovornog razvoja: združena pažnja (b)
 • ZDRUŽENA PAŽNJA je završnica dugog procesa započetog interakcijama dojenčeta licem u lice s odraslim (9-12. mj)
 • Ona je i početna točka u komunikaciji s vanjskim svijetom,
 • Ona za dijete znači sposobnost slijeđenja tuđeg pogleda na nekom predmetu/osobi ili geste pokazivanja,
 • Ona znači i sposobnost skretanja pažnjeodraslih na željene aktivnosti,
 • Kao i sposobnost donošenja i pokazivanjapredmeta s željom da se podijeli iskustvo,
zna aj predgovornog razvoja razvoj igre d
Značaj predgovornog razvoja: razvoj igre (d¹)
 • Viša razina kombinatoričke igre znak je boljeg govornog razumijevanja i povezan je s ranijom pojavom govora (Bloom, 1993.),
 • uredna progresija do simboličke igre, znak je urednog kognitivnog razvoja (simboličke sposobnosti)- temelj za razvoj jezika,
 • Izostanak progresije igre tijekom 2. godine znak je za rani – preventivni logopedski tretman s ciljem poticanja razvoja kombinatoričke i simboličke igre (Ljubešić, 2004.)
zna aj predgovornog razvoja razumijevanje rije i govora c
Značaj predgovornog razvoja: razumijevanje riječi/govora (c)
 • RAZUMIJEVANJE RIJEČI prethodi urednom razvoju produkcije riječi ( 2. godina),
 • Ono predstavlja krunu razvoja djetetove senzorike (slušanja, gledanja) i (rečene) združene pažnje,
 • Razumjeti riječ znači razumjeti je nezavisno od situacije,
 • Najmanje napreduju u porastu riječi djeca koja imaju najslabije razumijevanje.
umjesto zaklju ka 1 2
Umjesto zaključka (1/2)
 • Projektom je obuhvaćeno nešto više od polovice djece predškolske dobi (7.500), što je s ostalima?
 • Broj djece usporena jezično-govorna razvoja (UJGR) raste iz godine u godinu; sadašnji broj od 54 djece odnosu na 2009. < 48%)
 • Riječ je uglavnom o dječacima (81%),
 • Jaslični program pohađa 46 % ispitanika,
umjesto zaklju ka 2 2
Umjesto zaključka (2/2)
 • Združenu pažnju nema 18% (10/54)ispitanika,
 • Gesta pokazivanja izostaje kod 30% (16/54) ispitanika,
 • Simboličku igru nije razvilo (50% (27/54) ispitanika,
 • S razumijevanjem govora ima poteškoće 54% (29/54) ispitanika
 • a nerazvijenu rečenicu 63%(34/54) ispitanika,
 • Ako je izostajanje simboličke igre kriterij za ranu logopedsku terapiju (Ljubešić, 2005.)… tada…