Vzdělávací materiál
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Předsókratovské období antické filozofie. 6. – 5. stol. př. n. l. nezachovalo se souborné dílo žádného filozofa Z jakých pramenů můžeme čerpat poznatky o filozofii tohoto období? jen prameny nepřímé: Díla pozdějších filozofů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zorina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

Vzdělávací materiál

vytvořený v projektu OP VKP eds kratovsk obdob antick filozofie

Předsókratovskéobdobí antické filozofie

6. – 5. stol. př. n. l.


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

 • nezachovalo se souborné dílo žádného filozofa

  Z jakých pramenů můžeme čerpat poznatky o filozofii tohoto období?

 • jen prameny nepřímé:

  • Díla pozdějších filozofů.

   Aristotelés - pravidlo:

   “Před vlastním filozofickým pojednáním rozebrat názory svých předchůdců.”

   2. Doxografie = antická díla přinášející přehled více nebo všech nauk (nauka=doxai)


Prvn filozofov
První filozofové:

 • jednotlivci

  (první filozofickou školou byli až Pythagorejci)

 • přednáší na veřejnosti – náměstí, tržiště, nebo v uzavřeném prostředí – sloupořadí, posvátné háje, domy boháčů

 • filozofují nejprve bezplatně

 • za honorář až sofisté (Jsou to vůbec filozofové?), pak filozofie profesí


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk


Mil tsk j nsk p rodn filozofie 6 stolet pnl
Milétská = jónská = přírodní filozofie pronásledováni 6. století PNL

Nejdříve hádanka:

Co je nejobtížnější ze všech věcí, co je nejsnadnější, co je bůh, jak lze žít v dokonalém souladu s ctností?

(Viz H. J. Störig: Malé dějiny filozofie, str. 97 – společně přečtěte odpověď)


Th l s
Thálés pronásledováni

 • první polovina 6. stol. PNL.

 • pralátka - voda (materialista)

  X

 • svět je plný bohů


Anaximandros
Anaximandros pronásledováni

 • současník Tháléta

 • první řecký vědecký spis v próze “ O přírodě “

  (nedochoval se)

 • základním principem - neomezené, neurčité = apeiron

  - vydělují se z něj protiklady: studené a teplé, suché a vlhké, ty na sebe působí, vedou boj.


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

 • Země se vznáší v prostoru, ale původně byla v kapalném stavu, došlo k vysoušení

 • živočichové vznikli ve vodě, postupně se dostávali na souš – moderní vývojová teorie.

 • zabýval se pohybem hvězd

 • vytvořil gnómon

  – sloup na určování pravého poledne

 • vytvořil první model hvězdné oblohy


Anaximen s
Anaximenés v kapalném stavu, došlo k vysoušení

 • současník předchozích dvou

 • pralátka - vzduch = oživující dech = duše světa

  - pravidelně pohybuje, zhušťuje a zřeďuje

 • hovoří o periodickém střídání vzniku a zániku světů


P nos mil tsk filozofie
Přínos milétské filozofie: v kapalném stavu, došlo k vysoušení

 • orientace na přírodovědné bádání

 • vysvětluje svět nikoli pomocí mytologie či náboženství, ale hledá v přírodě pralátku, ze které vše vzniklo, a „nalézá“ ji.


P thagorejci
Pýthagorejci v kapalném stavu, došlo k vysoušení

 • Pýthagorás (asi 570 – 500 př. n. l.)

 • jihoitalský Krotón

 • základem kosmického řádu čísla = svět je uspořádán podle číselných vztahů

  1 = bod

  2 = přímka

  3 = rovina

  4 = prostor

  TETRAKTYS (první 4 čísla) – součet = 10 = magické, všezahrnující číslo


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

 • sudá - nedokonalá v kapalném stavu, došlo k vysoušení

 • lichá dokonalá

 • číslo – věčné, neměnné (idealismus)

 • harmonie vesmíru (hudba sfér)


H rakleitos asi 550 480 p n l
Hérakleitos (asi 550 – 480 př. n. l.) v kapalném stavu, došlo k vysoušení

 • ostrov Efesos

 • dialektika – základní vlastnost bytí = pohyb (změna, vznik a zánik)

  = boj protikladných sil (např. život a smrt, bdění a spánek apod.)

  „Dvakrát nevstoupíš do téže řeky.“

  „Vše plyne a nic netrvá.“

  Jak můžeme tyto výroky interpretovat?

 • pralátka - oheň


Eleat star fyzikov
Eleaté v kapalném stavu, došlo k vysoušení (starší fyzikové)

 • jihoitalská Elea

 • „protiklad“ Hérakleita – pohyb neexistuje!

 • vychází z Anaximandra (apeiron – neomezené, neohraničené)

 • není prázdný prostor – není možný pohyb


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

Xenofanés v kapalném stavu, došlo k vysoušení (asi 570 – 480 př. n. l.)

Parmenidés (asi 540 – 470 př. n. l.)

„Jen jsoucno jest a nejsoucno není a nemůže být ani myšleno.“

Objasňuje tento výrok předchozí obecný názor eleatů?

Zénón z Elee (asi 490 – 430 př. n. l.)

- aporie


Nejd ve p ipomenut p edchoz l tky
Nejdříve připomenutí předchozí látky v kapalném stavu, došlo k vysoušení  :

V jakém vztahu jsou názory Hérakleita a Parmenida? Jsou protikladné?

Nápověda:

Jak se dívají na proměnlivost světa, na změny v něm?

Můžeme se spoléhat na informace zprostředkované smysly?


Odpov di

Parmenidés: v kapalném stavu, došlo k vysoušení

Nic se nemůže měnit

Smyslové poznání (vjemy) jsou proto nespolehlivé, musíme spoléhat na rozum

Hérakleitos:

Všechno je pomíjivé, vše plyne (Panta rhei.)

Smysly odpovídajícím způsobem zachycují proměnlivost skutečnosti, světa

Odpovědi:


Mlad fyzikov empedokl s anaxagor s
Mladší fyzikové – v kapalném stavu, došlo k vysoušení Empedoklés, Anaxagorás

Empedoklés ze Sicílie

(asi 493 – 433 př. n. l.)

 • od obou předchozích filozofů vybírá jen některé myšlenky (eklektik) =>

 • Parmenidés má pravdu v tom, že „nic se nemění“ – voda zůstává vodou, nepřemění se v motýla

 • Hérakleitos zase v tom, že musíme věřit smyslům –

  v přírodě vidíme mnoho změn

  ↓↓↓

  Nemůže být pouze jeden základní prvek, jedna pralátka


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

 • dle něj v kapalném stavu, došlo k vysoušení 4 kořeny (pralátky, živly)

  – země, vzduch, oheň, voda

 • změny – slučování a oddělování těchto čtyř elementů

  Co je příčinou těchto změn?

  2 hnací síly – láska a nenávist (ve vývoji střídavě převládá jedna nebo druhá)

  ↓↓↓

  rozlišuje mezi látkou a silou!


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

 • „předchůdce“ vývojové teorie v kapalném stavu, došlo k vysoušení

  – nejdřív nižší, pak vyšší organizmy

  - nejprve rostliny, pak živočichové

  - nejdříve oboupohlavní bytosti, pak se pohlaví oddělují

 • úvahy i o tom, jak člověk poznává

  – každý prvek vnějšího světa je poznáván stejným prvkem v nás

  (např.v oku je vše, co je ve všem – oheň, voda, vzduch, země)

 • myslel si, že je bůh (skočil prý do sopky )


Anaxagor s z klazomen asi 500 428 p n l
Anaxagorás v kapalném stavu, došlo k vysoušení z Klazomen(asi 500 - 428 př. n. l.)

 • pocházel z Malé Asie, od 40 let žil v Athénách

 • Slunce není žádný bůh, ale žhavá masa určitě větší než Peloponés

 • obviněn z neznabožství a z Athén vyhnán

 • neuspokojuje ho názor o omezeném množství pralátek (ani 4 základní živly se nemohou proměnit např. v krev, kost!)

  ↓↓↓

  existuje nekonečně mnoho kvalitou odlišných pralátek (semen, zárodků, klíčků)


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

Jak z nich „něco“ vzniká? v kapalném stavu, došlo k vysoušení

Spojuje je NÚS (duch, rozum)

– určuje povahu všech věcí, podle toho, jak „namíchá“ jejich poměr

- abstraktní filozofický princip

- myslící, rozumný, všemohoucí, neosobní

- „nejčistší a nejemnější ze všech věcí“


Atomist
Atomisté v kapalném stavu, došlo k vysoušení

 • možná nejvýznamnější systém přírodní filozofie

 • vše se skládá z prázdného (prostor) a plného (atomy)

 • řec. atómos – dále nědělitelný

 • atomy - věčné, pevné, hmotné

  - mají nekonečné množství různých tvarů

  - spojují se různými „háčky“, příchytkami


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

Leukippos z Mílétu nebo z Abdéry v kapalném stavu, došlo k vysoušení

(asi 500 - 440 př. n. l.)

 • jeho myšlenky známe jen od Démokrita

  “ Ani jedna věc nevzniká bez příčiny, ale vše vzniká z nějakého důvodu a nutnosti.”

  ↓↓↓

  první jasná formulace zákona kauzality

  (lat. causa = příčina, důvod)


D mokritos z abd ry asi 470 360 p n l pr 109 let
Démokritos v kapalném stavu, došlo k vysoušení z Abdéry(asi 470 – 360 př. n. l. – prý 109 let!)

 • cestoval – Egypt, Persie, Indie

  “ Já jsem ze všech vrstevníkůprošel největší část země, zkoumaje největší věci, spatřil jsem nejvíce podnebí i zemí, slyšel jsem nejvíce učených lidí.“

 • za pohyby atomů není žádný záměr – v přírodě jde všechno samo od sebe – mechanicky


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

 • věci mají primární a sekundární vlastnosti: v kapalném stavu, došlo k vysoušení

  - primární – tíže, hustota, tvrdost (dáno uspořádáním, tvarem, polohou atomů)

  - sekundární – např. vůně, chuť, barva – dodáváme našimi smysly

 • duše se skládá ze zvlášť hladkých, kulatých atomů, které se po smrti rozptýlí

  ↓↓↓

  není nesmrtelná!


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

Etika – tělesná síla je dobrá u tažných zvířat v kapalném stavu, došlo k vysoušení

Jakou silou by měl tedy disponovat člověk?

- člověka šlechtí síla duševní

- blaženost spočívá v radostné spokojenosti mysli (ataraxiá)

“Krásná je ve všem stejná míra, nadbytek nebo nedostatek se mi nelíbí.”

“Raději bych objevil jediný důkaz (v geometrii), než bych získal perský trůn.”


Vzd l vac materi l vytvo en v projektu op vk

Zdroje: v kapalném stavu, došlo k vysoušení

Archiv autorky.