ponuka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ponuka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ponuka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ponuka - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Ponuka. Obsah. Ponuka Krivka ponuky Cenový efekt Cenová elasticita ponuky Zdroje. Opakovanie:. Čo znázorňuje nasledujúci graf?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ponuka' - zorina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ponuka

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Ponuka

obsah
Obsah
 • Ponuka
 • Krivka ponuky
 • Cenový efekt
 • Cenová elasticita ponuky
 • Zdroje
opakovanie
Opakovanie:
 • Čo znázorňuje nasledujúci graf?
 • Predpokladajme, že tento graf sa týka Cocacoly. Ako sa zmení, ak klesne cena Pepsi koly?
 • Ktoré ďalšie faktory majú vplyv na zmenu tejto krivky?
slide4
Úvod
 • Viete čo je BugsBounty? Že by....?

Nie!!!!

 • Bol to plán spoločnosti NetscapeCommunicationsCorporation na nájdenie chýb v jednom z ich počítačových programov. (bugs = chyby, bounty = prémia)
 • Netscape práve dala na trh najnovšiu aktualizáciu svojho softvéru na prezeranie stránok internetu a chcela, aby jej zákazníci pomohli otestovať ju. Prostredníctvom BugsBountyNetscape ponúkla odmenu $1000 prvému človeku, ktorý nájde vážny problém v softvéri. Chcela nájsť a odstrániť všetky chyby čo najskôr.
 • Prečo firma ponúkla prémiu? Porozmýšľajte!
 • Aby softvér testovalo viac ľudí. Čas je vzácny a ľuďom vznikajú alternatívne náklady, keď ho využívajú na testovanie nového programu. Tisíc dolárová prémia však môže povzbudiť viac ľudí vynaložiť tieto náklady a testovať program.
 • Rovnaký princíp funguje aj pre nás. Ak chceme, aby ľudia ponúkali výrobky a služby, obyčajne musíme zaplatiť náklady súvisiace s ich produkciou. V predchádzajúcej kapitole „Dopyt“ sme hovorili hlavne o úlohe kupujúcich.
ponuka a cenov efekt
Ponuka a cenový efekt
 • Ako sa správajú predávajúci na trhu?

Chcú mať zaplatené za všetky svoje výrobky a služby.

 • Správajú sa tak všetci rovnako?

Áno!!!

slide6

Zmena ceny Cocacoly

Predstavte si, že výrobca vášho obľúbeného nápoja potrebuje na jeho výrobu kvalitnú pitnú vodu, ktorú mu však v požadovanom množstve nevie dodať jeden dodávateľ, teda využíva služby 3 dodávateľov. Každý z nich mu však dodáva vodu za inú cenu. Pri cene 1€ budú vyrábať také množstvo nápoje, na ktoré im bude stačiť voda len od jedného dodávateľa – toho najlacnejšieho. Pre cene 1,30€ si už budú môcť dovoliť kúpiť vodu i od drahšieho dodávateľa a pri cene 1,50€ i od toho najdrahšieho.

Znamená to, že spoločnosť je ochotná a schopná produkovať rôzne množstvá nápoja pri rôznych možných cenách v určitom čase. Ekonómovia nazývajú tieto množstvá a ceny ponuka. Ponuka sú teda všetky množstvá výrobkov a služieb, ktoré sú predávajúci (resp. výrobcovia) ochotní a schopní ponúknuť pri všetkých úrovniach cien. Ponuka nie je určité množstvo pri určitej cene, sú to všetky množstvá pri všetkých cenách.

z kon ponuky
Zákon ponuky
 • Tak, ako existuje cenový efekt pri dopyte, rovnako sa s ním stretávame pri ponuke. Pri vyšších cenách je spoločnosť ochotná a schopná ponúknuť viac benzínu ako pri nižších cenách. Tento vzťah nazývame zákon ponuky. Vyššia cena je potom podnetom pre spoločnosť vyrábať viac aj pri vyšších výrobných nákladoch.
trhov ponuka
Trhová ponuka
 • Cenový efekt sa netýka len tohto nápoja, ale všetkých nápojov na trhu:
 • To samozrejme neznamená, že každý výrobca reaguje na zmenu ceny rovnako ako Cocacola. Koniec koncov, výrobné náklady sa líšia od jedného výrobcu k druhému. Pre všetkých však platí, že so zvyšujúcou sa produkciou sa zvyšujú aj výrobné náklady. Takže aj všetci ostatní výrobcovia chcú predať viac nápojov za vyššie ceny ako za nižšie ceny.
krivka trhovej ponuky
Krivka trhovej ponuky
 • Zatiaľ čo krivka dopytu klesá zľava doprava, krivka ponuky stúpa zľava doprava, pretože náklady výroby nápojov rastú pri vyššej výrobe každej spoločnosti. Vyššie ceny sú potom podnetom pre vyššiu výrobu aj pri vyšších výrobných nákladoch.
cenov elasticita ponuky
Cenová elasticita ponuky
 •  Ak zmena ceny má veľký vplyv na ponúkané množstvo, cenový efekt je veľký a ponukaje elastická. 
 • Prezrite si nasledujúce obrázky a vysvetlite pri ktorom z týchto dvoch produktov bude ponuka elastická a pri ktorom nie.
slide11

Cenová elasticita výrazne závisí od času, ktorý ma firma na prispôsobenie sa novým trhovým podmienkam.

 • Pri produkcii vajec môže výrobca v krátkom čase nakúpiť potrebné množstvo sliepok a produkciu zvýšiť, pričom sa náklady zvýšia len mierne, to zn. že už malý nárast ceny môže výrazne zvýšiť produkciu vajec
 • Pri benzíne sa výrobcovia môžu snažiť využiť ďalšie svoje vrty a prijať viac zamestnancov, to však predstavuje vysoký nárast nákladov. Cenový efekt je teda malý a tak je táto ponuka málo elastická.
vplyv cenov ho efektu na zmenu ponuky
Vplyv cenového efektu na zmenu ponuky
 • Pozrite sa na nasledujúci graf. Čo sa stalo s ponukou S2 a S3?
 • Spôsobila posun kriviek zmena ceny?
faktory ovplyv uj ce zmeny ponuky
Faktory ovplyvňujúce zmeny ponuky:
 • Zmena výrobných nákladov
 • Zmena technológie
 • Zmena počtu predávajúcich
 • Zmena v očakávaniach budúcej ceny
 • Regulačné opatrenia vlády
 • Zmena v možnostiach dosiahnutia zisku z produkcie iných výrobkov a služieb
zdroje
Zdroje
 • www.vzdelavanie.jasr.sk
 • Ekonomika pre stredné školy