Metody i formy pracy z 6l w klasie i
Download
1 / 27

Metody i formy pracy z 6l w klasie I - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Metody i formy pracy z 6l w klasie I. czyli na podstawie czego i jak organizować edukację dziecka młodszego w szkole?. Motto. „Ludzie uczą się mądrości nie z książek, lecz z nieba, ziemi, dębów i buków; To oznacza, że muszą uczyć się poznawać

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody i formy pracy z 6l w klasie I' - zorina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metody i formy pracy z 6l w klasie i

Metody i formy pracy z 6l w klasie I

czyli

na podstawie czego

i jak organizować edukację dziecka młodszego w szkole?


Motto
Motto

„Ludzie uczą się mądrości nie z książek, lecz

z nieba, ziemi, dębów i buków;

To oznacza, że muszą uczyć się poznawać

rzeczy same w sobie,

a nie świadectwo i obserwacje

poczynione przez innych o rzeczach”.

Comenius


Zanim o metodach
Zanim o metodach....

 • Ważne pytania

 • Ważne twierdzenia


 • Ważne pytania: Jak myślisz …

 • po co uczeń idzie do szkoły?

 • po co Ty idziesz?

 • PO CO JEST SZKOŁA?


Wa ne pytania
Ważne pytania:

 • czy chcemy przygotowywać młodych Polaków do roli kreatywnych, innowacyjnie myślących twórców

 • czy raczej będziemy wspierać naukę

  „po śladzie” i nagradzać tych, którzy potrafią powielać znane schematy

  i najlepiej się dostosować?


Wa ne pytania1
Ważne pytania

 • Czy celem edukacji jest

  wychowanie ludzi umiejących wyrażać własne,

  czy cudze myśli?


Wa ne pytania2
Ważne pytania

 • Czy szkoła ma ograniczać się do przekazywania informacji,

 • czy powinna również rozwijać kreatywność, umiejętność pracy w grupie, zdolność wyszukiwania i selekcji informacji?


Wa ne pytania3
Ważne pytania

 • Czy chcemy rozwijać u uczniów jedynie tzw. twarde kompetencje, które łatwo sprawdzić za pomocą testów,

 • czy również te miękkie, o które coraz głośniej dopominają się pracodawcy?


Wa ne pytania4
Ważne pytania

 • Czy miarą sukcesu edukacyjnego powinna być liczba zdobytych na teście punktów,

  czy raczej to,

 • czy uczeń rozwinął w szkole swoje zainteresowania

  i zachował chęć do nauki?


Wa ne pytania5
Ważne pytania

 • Jak uczy się mózg?

 • Jak uczy się dziecko – czyli 6latek?

„Konia można doprowadzić do wodopoju, ale napić się musi on już sam”

„Mózgu nie można zmusić do nauki”


Wa ne twierdzenia
Ważne twierdzenia:

 • „Nie można przekazywać wiedzy

  i umiejętności bezpośrednio

  do czyjegoś umysłu,

  są one i powinny być wynikiem

  własnej aktywności uczących się”.

  (teoria konstruktywizmu)


Wa ne twierdzenia1
Ważne twierdzenia

 • szkoła

  jeśli chce rozwijać odpowiedzialnych

  i kreatywnych młodych ludzi, musi pozwolić im odkrywać, eksperymentować, projektować i tworzyć,

  wynurzyć się z kultury błędu.


Wa ne twierdzenia2
Ważne twierdzenia

 • Człowiek to nie tylko umiejętności posługiwania się językiem i liczenia,

  ale jeszcze inne talenty,

  które związane są między innymi

  z ekspresją artystyczna, muzyczną

  czy ruchową.

  (Howard Gardner Teoria inteligencji wielorakich)


Indywidualizacja

„Różnorodność jest skarbem ludzkości”

A.Toffler

Uwzględnianie w działaniach pedagogicznychprofilu inteligencji zapewnia każdemu dziecku poczucie sukcesu w jakiejś dziedzinie = podwyższona samoocena, zaangażowanie, motywacja, potrzeba rozwoju poznawczego.


Wa ne twierdzenia3
Ważne twierdzenia

 • „…nie uda się indywidualizować ani dostosowywać czegokolwiek do dziecka bez diagnozy wstępnej jego kompetencji, która następnie wymusi

  zróżnicowanie materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla poszczególnych uczniów;

  nie da się także traktować ich podmiotowo przy stosowaniu jednego podręcznika dla wszystkich”.

  Dorota Klus-Stańska

  „Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej”


Wa ne twierdzenia4
Ważne twierdzenia

„Aby uczeń nigdy nie był narażony

na konieczność uczenia się tego,

co już potrafi i zna

oraz tego,

co jest daleko poza SNR”.

Dorota Klus-Stańska

„Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej”


Wa ne twierdzenia5
Ważne twierdzenia

 • przejście dziecka z przedszkola do szkoły to trudny moment. Próg.

  - nowe otoczenie, zadania, wymagania, obowiązki,

 • dobry start w szkole kształtuje stosunek do szkoły

  i nauczycieli często na całe życie:

 • udany – motywacja, sukcesy, rozwój..

 • nieudany – trudności, brak motywacji, niepowodzenia, wyuczona bezradność, agresja..


6 latek w szkole…

Na fotografii M. Montessori


6 latek w szkole jaki jest
6 latek w szkole - Jaki jest?

 • Jeszcze silna potrzeba aktywności zabawowej,

  opartej na:

 • wewnętrznej motywacji poznawczej

 • głębokim zainteresowaniu przedmiotem/ zjawiskiem

 • atrakcyjności działań, ciekawość (emocja), radość

 • możliwości manipulacji, ruchu, doświadczania, eksperymentowania

„Doświadczenie towarzyszy nam przez całe życie,

jednak jest dominującą formą poznawania świata w okresie dzieciństwa”

(A. Brzezińska)


Je li to czyli o metodach w pracy z dzieckiem 6 letnim
Jeśli.... to....czyli o metodach w pracy z dzieckiem 6 letnim

 • Jakie najlepsze?

 • uwzględniające specyfikę uczenia się

  dziecka 6 letniego

 • odpowiadające indywidualnym potrzebom

  i możliwościom dziecka

 • dające szansę skutecznego przyswajania wiedzy/ osiągania sukcesu

 • Zróżnicowane!


Formy organizacyjne i metody presja czy oferta
Formy organizacyjne i metodyPRESJA czy OFERTA?

Rys. D. Waloszek


Zalecane formy organizacyjne
Zalecane formy organizacyjne

 • praca w grupach, zespołach (rzadziej frontalna)

 • Zabawy, gry

 • wycieczki

 • warsztaty w środowisku

Nie

„ukrzesłowienie”


Zalecane metody techniki
Zalecane metody (techniki)

 • Aktywizujące – angażujące umysł i emocje

  np.

 • Metoda projektu

 • Metoda projektowania okazji edukacyjnych

 • Techniki:

  np.

 • mapy mentalne

 • burza mózgów


Zalecane metody
Zalecane metody

 • Wspierające naukę czytania i pisania

  np.

 • Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz)

 • Wspierające edukację matematyczną

  np.

 • gry (z kostką, planszowe, origami, tangramy)


Zamiast podsumowania
Zamiast podsumowania

„Jeśli dziecko nie uczy się w sposób

w jaki nauczasz,

wtedy musisz nauczać je w ten sam sposób

w jaki się uczy”.

Rita Dunn

Nie będzie możliwe, aby nauczyciel powiedział -

nauczyłem ich dobrze, ale on/ona nie potrafi posiąść tej wiedzy.


Zamiast podsumowania1
Zamiast podsumowania

 • Czego uczyć, kiedy, jakimi metodami

  to decyzja (odpowiedzialna) nauczyciela.

 • Nauczyciel:

odważna postawa spojrzenia na swoją pracę (refleksyjny), znający (diagnoza) możliwości

i potrzeby uczniów, budujący własną praktykę, wykorzystujący dostępną wiedzę o metodyce

do potrzeb i możliwości swojej „klasy”


Dziękuję za uwagę

Janina Huterska-Górecka

W prezentacji wykorzystano zdjęcia i fragmenty tekstów dostępne w Internecie

oraz zasoby własne.


ad