slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szangvinikus alkat erősségei PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szangvinikus alkat erősségei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

A szangvinikus alkat erősségei - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

A szangvinikus alkat erősségei. a jelenben él. („Mindannyiunknak a jelenben kellene élnünk, de ezt ritkán tesszük. Egyesek a múltban élnek, ahol az emlékek teljesen igénybe veszik, mások a jövőben, ahol megfojtják őket a gondok.” – O.H.) ‏ eredendően optimista

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A szangvinikus alkat erősségei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

A szangvinikus alkat erősségei

 • a jelenben él. („Mindannyiunknak a jelenben kellene élnünk, de ezt ritkán tesszük. Egyesek a múltban élnek, ahol az emlékek teljesen igénybe veszik, mások a jövőben, ahol megfojtják őket a gondok.” – O.H.)‏
 • eredendően optimista
 • érzékeny és együttérző: örül az örülőkkel és sír a sírókkal
slide3

A szangvinikus alkat erősségei

 • képes arra, hogy beleélje magát mások gondolataiba és érzéseibe. („Általában szeretjük azokat az embereket, akik érdeklődnek irántunk és ügyeink iránt.” – O.H.)‏
 • érzései őszinték: nincs nála bájosabb ember.
 • betegekkel, gyerekekkel való foglalkozásra kiválóan alkalmas.
 • mivel teljesen a jelenben él, soha nem unatkozik.
slide5

A szangvinikus alkat gyengéi

 • a pillanat gyermeke, ezért gyakran bizonytalan, felületes
 • barátságaiban általában nem hűséges, nem kitartó
 • szerelmi élete heves, rajongó – és csapongó
 • „ha nem látom, elfelejtem” típus
slide6

A szangvinikus alkat gyengéi

 • megbízhatatlan, ezért nehéz vele együtt dolgozni
 • munkájában állhatatlan: sok félbehagyott munka jellemzi
 • élete csupa jó, de véghez nem vitt szándékkal telik el
slide8

Gondolatok

„Az őszinteség a szív feltárása. Igen kevés emberben találjuk meg, s amit rendszerint látunk belőle, csak ravasz színlelés, mely mások bizalmát akarja maga felé terelni.”

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613–1680) francia aforizmaszerző

„Bensőmet hány ellentét ostromolja!Már nincs, csupán egy állandó szokásom: az állhatatlanság.”

JOHN DONNE (1571–1631) angol költő

slide9

A melankolikus alkat erősségei

 • természete gazdag és érzékeny. Nemcsak finoman, hanem mélyen is érez (sok köztük a nagy művész)‏.
 • mindenben mély és alapos (a szangvinikus ellentéte)‏.
 • a munkában ismeri saját határait.
slide10

A melankolikus alkat erősségei

 • erős önfegyelem, megfontolt természet
 • hűséges: nem köt sok barátságot, de a meglévőkhöz ragaszkodik
 • megbízható: ígéreteit és kötelezettségeit nem felejti el könnyen
slide12

A melankolikus alkat gyengéi

 • túlontúl befelé forduló; önzőbb, mint a többi alkat
 • büszke,lenéző - saját érdemei a fontosak
 • túlzó önvizsgálata bénítja energiáit
 • túlérzékeny, gyanakvó, nem ismer kompromisszumokat, nehezen bocsát meg
slide13

A melankolikus alkat gyengéi

 • büszke,lenéző - saját érdemei a fontosak
 • passzív, álomvilágban él
 • határozatlan: mély gondolkozása akadályozza a gyors elhatározásban
 • nem praktikus: nem látja, mit követel tőle a jelen
 • túlzóan pesszimista, a felvidítót nem látja meg
slide15

Gondolatok

„Az emberek boldogsága és boldogtalansága nem kevésbé függ kedélyüktől, mint szerencséjüktől.”

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (1613–1680) francia aforizmaszerző

„Az ember csak részben élvezi a bölcsességet; minden bölcsességnek letéteményese ő, egyedül ő, Istennél a tökéletes megértés.”

DUKE ELLINGTON (1899–1974) amerikai dzsesszzongorista

slide16

A kolerikus alkat erősségei

akaratereje szilárd

természeténél fogva nagyon alkalmas az erős jellem kialakítására

kezdeményező erejét az adja, hogy mindig törekszik saját maga dönteni

céltudatos aktivitás jellemzi

gyors felfogóképessége inkább intuíciónak, mint megfontolásnak az eredménye

slide17

A kolerikus alkat erősségei

gyakorlatias: azonnal meglátja a cél eléréséhez szükséges megfelelő eszközöket

szorongatott helyzetben éber és bátor

nem ijed meg a kellemetlenségektől: legjobb vonásainak egyike nagyfokú állóképessége

slide19

A kolerikus alkat gyengéi

kemény ember: érzelmi élete gyengén fejlett

viharos és heves. Mint a szangvinikus, dühöngésre ő is képes, de ő csak nehezen tud bocsánatot kérni

gyakran önfejű és hajthatatlan

túlságosan öntudatos, mert céljait szinte mindig eléri (makacsság, támadókedv, gátlástalanság jellemzi)‏

slide20

A kolerikus alkat gyengéi

gőgös és uralomvágyó: másokat csak eszköznek tekint

prózai lélek: száraz, hűvös, részrehajló és szűklátókörű. Saját tervein kívül nem érdekli senki és semmi.

bosszúvágyó: mint a melankolikus, ő sem felejti el könnyen a sértést; bosszúja gyakran sikeres

slide22

Gondolatok

„Az Isten felereszti a napot, de hiába ragyogtatja bármekkora fénnyel, mert a hatalomnak nincsen szeme.”

TAMÁSI ÁRON (1897–1966) író

„Ezen az igényes Földön az igazság nem igazság, ha nem jár együtt gyöngédséggel, gyöngédséggel és megint csak gyöngédséggel, aminthogy az Ige, mely Istentől van, egyben Isten is.”

E. M. FORSTER (1879–1970) angol író

slide23

A flegmatikus alkat erősségei

jóindulatú, békeszerető: kerüli az izgalmakat

van benne valami szeretetreméltó és vidám

csillapítóan hat másokra

nyugodt és megbízható:veszély esetén megőrzi hidegvérét

higgadtan mérlegel

slide24

A flegmatikus alkat erősségei

feladatát alaposan átgondolja

munkája megbízható

gyakorlatias: gondolkodása nem olyan mély, mint a melankolikusé, nem olyan éles, mint a kolerikusé, de nyugodtabb és nagyvonalúbb

előítéletektől mentes: egy adott problémát minden oldalról megvizsgál

tanácsaiban megbízhatunk

slide26

A flegmatikus alkat gyengéi

opportunista: undorodik minden fáradozástól, kerüli a kényelmetlen helyzeteket

tanulmányozza az embereket, de érzelmileg alig érdeklődik irántuk

fölényes:hajlik a gőgös közönyre

slide27

A flegmatikus alkat gyengéi

lassú: Semmi sem lepi meg, nem indítja meg, nem is lelkesíti.

könnyen begyepesedik

mások iránt közönyös; nem kemény, mint a kolerikus, de hideg

kellemetlen alakká válhat, mások lelkesedését hajlamos letörni

slide29

Gondolatok

„Békés élet – hosszú élet. Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni.”

BALTASAR GRACIÁN Y MORALES (1601–1658) spanyol író

„Nem feltétlenül tartom hibának, ha valakinek változtatnia kell politikai felfogásán.

Egyszer mindenki megváltoztathatja ezt erkölcsi vagy politikai opportunizmus nélkül: ám ha többször teszi, ez már gyanús. Főként ha ez mindig egybeesik az érdekeivel …”

ANTALL JÓZSEF (1932–1993) politikus

„A lélek csak azzal szemben közönyös, amire nem gondol. Olyasvalamivel szemben, ami semmi a szemében.”

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING (1729–1781) német drámaíró

slide30

Ismétlő áttekintés: típusok és emberi kapcsolatok

a szangvinikus a jelenben élő, vidám, érzékeny és együttérző, üdítő és bűbájos ember

a melankolikus mély és alapos; kapcsolataiban hűséges, munkájában megbízható

a kolerikus szilárd akaratú és nagy állóképességű; képes arra, hogy másokat is munkára ösztönözzön

a flegmatikus békeszerető, csillapítóan hat másokra, körültekintően és előítélet-mentesen gondolkodik

a szangvinikus örül az embereknek, de hamar elfelejti őket; megbízhatatlan

a melankolikust bántja az emberek gyarlósága, de meghagyja őket a rossz úton

a kolerikus felhasználja az embereket saját céljaira, de nem törődik többé velük

a flegmatikus higgadtan, de rejtetten gőgös közönnyel tanulmányozza az embereket