S Y M E T R I E - PowerPoint PPT Presentation

s y m e t r i e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S Y M E T R I E PowerPoint Presentation
Download Presentation
S Y M E T R I E

play fullscreen
1 / 43
S Y M E T R I E
347 Views
Download Presentation
zona
Download Presentation

S Y M E T R I E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. S Y M E T R I E

 2. Symetria osiowa (lustrzane odbicie)

 3. Figury symetryczne względem prostej D C T S P R A B k Jaki punkt jest symetryczny do punktu A względem prostej k ?

 4. A’ A B B’ Mówimy: Odcinek A`B` jest symetryczny do odcinka AB względem prostej lub Odcinki AB i A`B` są do siebie symetryczne względem prostej Oś symetrii

 5. Te figury są symetryczne D N C P E M A B K L Odpowiednie odcinki figur symetrycznych są tej samej długości |AB|=|KL|, |BC|=|PK|, |AE|=LM|, |CD|=?

 6. B` D C=C` B A=A` D`

 7. D=C` C=D` A=B` B=A` k Obrazem kwadratu ABCD w symetrii osiowej względem prostej k jest ten sam kwadrat. Kwadrat jest sam do siebie symetryczny względem tej prostej.

 8. Figury, które są do siebie symetryczne względem pewnej prostej, nazywamy osiowosymetrycznymi. Prostą, względem której figura jest sama do siebie symetryczna, nazywamy osią symetrii figury.

 9. Kwadrat ma 4 osie symetrii

 10. D C B A Prostokąt, nie będący kwadratem ma 2 osie symetrii.

 11. Ile osi symetrii ma trójkąt równoboczny?

 12. Trójkąt równoboczny ma 3 osie symetrii 3 1 2

 13. Ile osi symetrii ma trójkąt równoramienny nie będący równobocznym?

 14. Trójkąt równoramienny ma 1 oś symetrii

 15. Ile osi symetrii ma romb? Ile osi symetrii ma równoległobok?

 16. B’ D C B A D’ Prosta, która zawiera przekątną nie jest osią symetrii równoległoboku. Równoległobok nie ma osi symetrii.

 17. Ile osi symetrii ma romb? Romb, który nie jest kwadratem ma dwie osie symetrii.

 18. Ile osi symetrii ma odcinek? Ile osi symetrii ma prosta?

 19. Odcinek ma dwie osie symetrii. Prosta ma nieskończenie wiele osi symetrii

 20. Ile osi symetrii ma kąt? Ile osi symetrii ma półpłaszczyzna? Ile osi symetrii ma koło? Ile osi symetrii ma płaszczyzna?

 21. 180o 360o Kąt ma jedną oś symetrii.

 22. Koło, półpłaszczyzna i płaszczyzna mają nieskończenie wiele osi symetrii.

 23. Które drukowane litery naszego alfabetu mają osie symetrii?

 24. A B C D E H I K M O T U W X Y

 25. Jak nazywają się figury, które mają oś symetrii? Jakie figury mają a) jedną oś symetrii? b) dwie osie symetrii? c) nieskończenie wiele osi symetrii?

 26. Symetria środkowa

 27. Figury symetryczne względem punktu

 28. B A’ A B’ S Mówimy: Odcinki AB i A’B’ są symetryczne względem punktu S. lub Odcinek A’B’ jest symetryczny do odcinka AB względem punktu S.

 29. S

 30. D C B’ O A B C’ A’ D’ Odpowiednie odcinki figur symetrycznych względem punktu są równoległe

 31. C E B A D Trójkąty ABC i BDE są symetryczne do siebie względem punktu B.

 32. S S Jeżeli figura jest sama do siebie symetryczna względem pewnego punktu, to punkt ten jest środkiem symetrii figury. Figury, które mają środek symetrii nazywamy środkowosymetrycznymi.

 33. Trójkąt nie ma środka symetrii. C B’ A’ S A B C’ Trójkąt nie jest sam do siebie symetryczny względem punktu S

 34. Prosta, płaszczyzna, półpłaszczyzna mają nieskończenie wiele środków symetrii. S S Środkiem symetrii odcinka jest środek tego odcinka

 35. N S S S

 36. Które drukowane litery alfabetu można uważać za figury środkowosymetryczne?

 37. H I N O S X Z