slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
“ Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

“ Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE” - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

ES REGIONINĖ PLĖTROS POLITIKA. Regioninės politikos ir plėtros sampratos ES regioninė politika: 2.1. ES ir vietinių regioninių politikų tikslai, principai, formos 2.2. ES regioninės politikos ciklas ir jo etapai 2.3. Institucijos, koordinuojančios Europos regioninę politiką

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”' - zoltin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ES REGIONINĖ PLĖTROS POLITIKA

 • Regioninės politikos ir plėtros sampratos
 • ES regioninė politika:
 • 2.1. ES ir vietinių regioninių politikų tikslai, principai, formos
 • 2.2. ES regioninės politikos ciklas ir jo etapai
 • 2.3. Institucijos, koordinuojančios Europos regioninę politiką
 • 3. ES regionų klasifikacija
 • 4. Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės:
 • 4.1. Struktūriniai fondai ir Bendrijos iniciatyvos
 • 4.2. Sanglaudos fondas
 • 4.3. Kitos ES programos regionų plėtrai

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide2

ES regioninės politikos bendrasis tikslas – siekti valstybių socialinės ir ekonominės sanglaudos.

ES apibrėžia dar vieną regioninės politikos tikslą –reikiamų priemonių kūrimas, plėtojimas ir įgyvendinimas siekiant inicijuoti ekonomines veiklas, galimybė iniciatyviems žmonėms tenkinti savo poreikius ir įgyvendinti savo ambicijas, atsižvelgiant į regionų savitumus.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide3

Regioninės politikos objektas yra laisvos ekonomikos rinkų augimo tarpinių rezultatųkoregavimas, siekiant dviejų susijusių tikslų: ekonomikos plėtros ir socialinės gerovės augimo.

Esant ekonomikos nuosmukiui ar sąstingiui pirmenybė teikiama ekonomikos augimui, o pasiekus tam tikrą ekonomikos lygį vis daugiau dėmesio skiriama gyvenimo lygio bei gyvenimo sąlygų suvienodinimui.

Pagrindinis dabartinės regioninės politikos principas – telkti pagalbą regionams, kurių plėtra atsilieka nuo kitų dėl rimtesnių problemų infrastruktūroje, ekonominėse veiklose ir švietime.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide4

Pagrindinis Europos regioninės politikos tikslas yra sumažinti regioninius skirtumus ir apsisaugoti nuo galimo regioninio disbalanso.

Šio tikslo įgyvendinimui naudojamais finansiniais instrumentais (struktūriniais ar sanglaudos fondais) Bendrijos ištekliai paskirstomi probleminiams regionams.

ES regioninė politika remia Europos solidarumo idėją, todėl reikia derinti šalių narių veiksmus atsižvelgiant į subalansuotą Europos integraciją, o taip pat ir juos tikslingai nukreipti.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide5

ES regionine politika nesiekiama išstumti nacionalinių regioninių politikų; valstybės pirmiausia pačios turi skatinti infrastruktūrą, finansiškai remti investicijas į darbo vietų kūrimą ir taip savo regioninės politikos instrumentais spręsti problemas regionuose.

Tačiau Bendrijos regioninė politika, formuluodama gaires/nuorodas ir įgyvendindama tam tikrus principus, koordinuoja nacionalines regionines politikas, siekiant išvengti valstybių konkurencijos dėl paramos gavimo. Ji taip pat koordinuoja įvairias politikas ir finansinius ES instrumentus siekiant suteikti jiems “regioninę dimensiją”, kad atsiliekantys regionai pasiektų nuolatinę ir perspektyvią plėtrą.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide6

Pagrindiniai Bendrijos politikos tikslai regionuose:

 • užtikrinti, kad regioniniai klausimai būtų svarstomi kituose ES dokumentuose (derinami su bendra politika);
 • stengtis koordinuoti valstybių regionines politikas;
 • suteikti plačias finansinės paramos galimybes vargingesnių Bendrijos regionų plėtrai.
 • ES politikos tikslams siekti ES valstybės narės gauna finansinę paramą iš keturių struktūrinių fondų: Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento; ir Sanglaudos fondo.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide7

ES regioninė politika įgyvendinama (politikos tikslų siekiama) remiantis bendrais principais:

 • Teisingumas ir “nešališkumas”. ES regioninė politika – būdas, užtikrinantis, kad visos visuomenės dalys galėtų dalintis modernios, augančios ekonomikos atnešamomis naudomis.
 • Papildomos pajamos ir produkcija. Regioninės politikos svarba ypač išryškėja, kai suaktyvinamas iki tol menkai naudotų išteklių panaudojimas.
 • Mažesnė infliacija ir didesnis augimas. Regioninė politika, plėsdama ekonominę veiklą, rinkos ekonomikoje sumažina “butelio kaklelio” reiškinius.
 • Mažiau urbanistinių problemų. Regioninė politika pateikia būdus, kaip pagerinti situaciją didmiesčiuose perkeliant ekonomines veiklas iš didžiųjų miestų į kitas vietoves.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide8

Dažniausiai pasitaikančios ES regioninės politikos formos:

 • Vyriausybės pagalba dėl investicijų naujose ir esamose pramonės šakose – tuo siekiama padėti sprendžiant regioninio nedarbo, decentralizacijos, lėto augimo ir kitas problemas.
 • Papildomos išlaidos infrastruktūrai, keliams, uostams, gyvenamiesiems namams ir t.t.
 • Bendros subsidijos, kurios mažina gamybos kaštus – subsidijos įdarbinimui, kuris skatina daug darbo jėgos reikalaujančių metodų įsisavinimą, o tai prisideda prie nedarbo lygio mažinimo.
 • Neigiamas skatinimas – industrinių vietų kontrolė, stengiantis sulaikyti pramonę nuo koncentracijos klestinčiose vietovėse, perpildytose teritorijose ir t.t.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide9

ES regioninės politikos ciklas ir jo etapai

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide10

I. Analizė:nustatomos problemos ir jų atsiradimo priežastys bei nurodomos galimos ateities tendencijos;

II.Programavimas:nurodomi kiekybiškai įvertinti plėtros uždaviniai, taip pat pateikiama vizija, aprašoma strategijoje bei pateikiami prioritetai ir priemonės;

III. Projektų rengimas:patvirtinus programą ir jos priedą pagal įvairius konkursų dokumentus skelbiami konkursai paramai gauti. Paskelbus konkursus rengiami projektai, kurie pateikiami atsakingoms institucijoms. Pateikus paraiškas vyksta projektų atranka pagal programoje ir jos priede numatytus kriterijus.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide11

IV. Projektų įgyvendinimas: pasirašius sutartis su laimėjusiais paraiškų teikėjais, prasideda projektų įgyvendinimas;

V. Priežiūra ir vertinimas: programos įgyvendinimo metu yra atliekama nuolatinė priežiūra pagal programoje nustatytus finansinius ir fizinius rodiklius. Taip pat rengiamos programos ir skirtingos projektų pažangos ataskaitos. Be to, programos įgyvendinimo metu yra atliekamas programos vidutinės trukmės vertinimas, kurį organizuoja ES valstybė;

VI. Grįžtamasis ryšys: pasibaigus programos įgyvendinimui, atliekamas jos galutinis vertinimas, kurio pamokos naudojamos rengiant kitos kartos programas.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide12

Institucijos koordinuojančios ES regioninę politiką

Regioninės politikos generalinis direktoratas (DG REGIO)- atsakingas už Europos regioninės plėtros (ERDF) ir Sanglaudos (SF) fondų bei Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento (ISPA) administravimą.

Regionų komitetas (CoR)- siekia į Bendrijos politikos formavimą integruoti regionines ir vietines struktūras – sritis, miestus ir didmiesčius bei savivaldos teritorijas.

Nuo 1999 metų Regionų komitetas yra atsakingas už įvairias regioninei ir vietinei valdžioms svarbias sritis

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide13

Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR)

 • Pagrindiniai tarybos tikslai:
 • plėtoti europietišką dvasią vietinėse ir regioninėse valdžios struktūrose;
 • stengtis, kad vietinė ir regioninė valdžia atsispindėtų ES pagrindiniame tiesiogiai jas veikiančiame politiniame dosjė;
 • visomis priemonėmis skatinti dialogą, pasikeitimą patirtimi ir narių bendradarbiavimą;
 • skleisti narėms informaciją iš Bendrijos institucijų.
 • Europos regionų asamblėja (AER)- politinė Europos regionų organizacija, Europos ir tarptautiniu mastu išreiškianti regionų interesus, kuri siekia, kad:
 • išaugtų Europos regionų politinis vaidmuo,
 • remti regioninę demokratiją atsižvelgiant į egzistuojančią įvairovę,
 • prisidėti bendradarbiavimo plėtros visose srityse,
 • mokymais skatinti regionuose išrinktų atstovų bei civilių tarnautojų integraciją Europoje.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide14

Europos vietinių ir regioninių valdžių kongresas (CLRAE)- teikia praktinę pagalbą naujoms narėms kuriant veiksmingą savivaldą vietose ir regionuose.

 • Kongresas:
 • Europos Taryboje yra Europos regionų ir savivaldybių balsas;
 • pataria ministrų komitetui ir Europos Tarybos Parlamentinei asamblėjai visais vietinės ir regioninės politikos aspektais;
 • artimai bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis vietinę ir regioninę valdžią;
 • ruošia reguliarias šalių ataskaitas apie Tarybos narių bei šalių-kandidačių vietinės ir regioninės demokratijos padėtį ir kontroliuoja Europos savivaldos chartijos principų įgyvendinimą.
 • padeda naujai priimtoms valstybėms įgyvendinant vietinę ir regioninę savivaldą.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide15

ES regionų klasifikacija

Europos Sąjungoje galioja unifikuota teritorijos skirstymo į regionus sistema (NUTS)

Pagal NUTS skiriami penkių lygių teritoriniai dariniai:

NUTS I: dažniausiai tai visa šalis, kai kuriais atvejais tai gali būti ir smulkesni teritoriniai dariniai;

NUTS II: santykinai dideli regionai;

NUTS III: paprastai tai tarpinis lygmuo tarp regiono ir savivaldos;

NUTS IV: savivaldos vienetai;

NUTS V: už savivaldos darinius smulkesni teritoriniai vienetai.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide16

ES regioninė politika įgyvendinama per aukščiausio lygmens administracinius-teritorinius vienetus – NUTS I ir NUTS II

 • NUTS nomenklatūra sukurta ir plėtojama remiantis sekančiais principais:
 • NUTS taiko institucinę klasifikaciją:
 • - normatyviniai regionai - politinės valios išraiška; jų ribos nustatomos pagal uždavinius teritorinėms bendruomenėms.
 • - analitiniai (funkciniai) regionai - apibrėžiami remiantis analitiniais reikalavimais: pagal geografinį arba tam tikrą socialinį-ekonominį kriterijų.
 • b) NUTS išskiria regioninius vienetus pagal bendrąsias charakteristikas: kai kuriose valstybėse kartais gali būti išskiriami teritoriniai vienetai, kuriuose vyrauja specifinė tam tikros veiklos rūšis

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide17

Regionų klasifikavimas pagal tikslus

 • Struktūrinių fondų veiklos terminais 2000-2006 m. laikotarpyje visuose Europos regionuose išskiriami 1, 2 ir 3 tikslų regionai:
 • regionai, kurie atsilieka plėtra,
 • teritorijos, kuriose dominuoja nuosmukyje esanti pramoninė veikla,
 • teritorijos, kuriose dominuojanti veikla yra atsilikęs žemės ūkis.

Bendras šių regionų bruožas – pernelyg didelė priklausomybė nuo keleto tradicinių ekonominių veiklų, kurios jau nebegali būti produktyvios, sukurti naujų darbo vietų ir atnešti pajamų.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide18

Struktūrinių fondų 1 tikslas yra pagrindinis Europos Sąjungos sanglaudos politikos prioritetas, skirtas skatinti plėtrą ir struktūrinius pokyčiuslėčiau besivystančiuoseregionuose.

 • Visi šiam tikslui priskiriami regionai turi nemažai „raudonų“ ekonominių signalų/indikatorių:
 • - Žemas investicijų lygis; - Paslaugų verslui ir asmenims stoka;
 • - Viršijantis vidurkį nedarbas; - Neišvystyta pagrindinė infrastruktūra.
 • Priskiriami regionai:
 • Regionai, kuriuose BVP gyventojui sudaro 75 proc. arba mažiau Bendrijos vidurkio;
 • Retai apgyvendinti regionai, t.y. mažiau kaip 8 žmonės kv.km.;
 • Tolimiausi regionai.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide19

2 Tikslas yra skirtas skatinti struktūrinių sunkumų turinčių regionųekonominę ir socialinę pertvarką.

 • Tinkami regionai yra tie, kurie nors ir pasiekę artimą Bendrijos vidurkiui plėtros lygį, vis dar susiduria su socialiniais-ekonominiais sunkumais, sąlygojančiais didelį nedarbo lygį:
    • pramonės ir paslaugų sektorių plėtotė;
    • tradicinių veiklų nuosmukis kaimo vietovėse;
    • krizinės situacijos miesto teritorijose;
    • sunkumai, veikiantys žūklės verslą

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide20

Pramoninės teritorijos (8,5%):

 • Nedarbo lygis viršija Bendrijos vidurkį;
 • Didesnė, nei Bendrijos vidurkis, darbo vietų dalis pramonės sektoriuje;
 • Užimtumo pramonėje nuosmukis.
 • Kaimo teritorijos (5,2%):
 • Gyventojų tankumas mažiau nei 100 gyventojų kv.km arba užimtumas žemės ūkio sektoriujelygus arba dvigubai viršija Bendrijos vidurkį;
 • Nedarbo lygis viršija Bendrijos vidurkį arba gyventojų skaičiaus mažėjimas.
 • Miestų teritorijos (1,9%):
 • ilgalaikis nedarbo lygis viršija Bendrijos vidurkį,
 • aukštas skurdo lygis,
 • aštrios aplinkosaugos problemos,
 • didelis nusikalstamumas,
 • žemas švietimo lygis.
 • Teritorijos, priklausomos nuo žuvininkystės veiklos (0,3%) -turi būti tam tikra procentinė dalis gyventojų, dirbančių žvejybos pramonėje, ir tuo pačiu ženklus užimtumo šiame sektoriuje mažėjimas.
 • Mišrios teritorijos (2.1%)

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide21

3 Tikslas yra skirtas remti švietimo, mokymo ir užimtumo strategijų bei sistemų pritaikymą ir modernizavimą

Šis tikslas apima visas žmogiškųjų išteklių plėtros priemones regionuose, kurie neįtraukti į 1 ir 2 tikslų priemones. Šis tikslas yra visų užimtumo skatinimo priemonių pagrindas

Šiam tikslui priskiriamos teritorijos:

visos teritorijos (regionai) išskyrus tas, kurias apima 1Tikslas

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide22

Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės

 • ES politika, siekianti finansinėmis priemonėmis bei koordinuojant nacionalines regionines politikas mažinti ES valstybių ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus, įgyvendinama per penkis
 • struktūrinius fondus:
 • Europos regioninės plėtros fondas - The European Regional Development Fund (ERDF),
 • Europos socialinis fondas - The European Social Fund (ESF),
 • Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondas - The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),
 • Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas - The Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG).
 • Sanglaudos fondas – The Cohesion Fund (CF)

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide23

Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai:

 • Sumažinti plėtros skirtumus ir skatinti ekonominę bei socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje.
 • Tobulinti Bendrijos struktūrinės pagalbos efektyvumą, ją koncentruojant ir supaprastinant jos skirstymą, mažinant prioritetinių tikslų kiekį.
 • Struktūriniai fondai teikiaskirtingo pobūdžiopagalbą:
 • - ERDF prisideda prie 1 ir 2 tikslų finansavimo, Bendrijos iniciatyvių Interreg III ir Urban II bei atitinkamų inovacinių priemonių finansavimo.
 • - ESF prisideda prie 1, 2 ir 3 tikslų finansavimo, Equaliniciatyvos ir susijusių inovacinių priemonių rėmimo.
 • - EAGGF orientavimo skyrius prisideda prie 1 tikslo ir Leader+ iniciatyvos finansavimo.
 • - FIFG prisideda prie 1 tikslo finansavimo ir pagalbos regionuose, kurie nepriskiriami 1 tikslo priemonėms iki 0.5% visų Struktūrinių fondų asignavimų, taip pat ir atitinkamų inovacinių priemonių finansavimo.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide24

Europos Regioninės Plėtros fondas (ERDF) - skatina ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje mažinant neatitikimus tarp regionų ar socialinių grupių, remdamas šias sritis:

 • regioninę ekonomiką, kurios pagrindas - žinios ir technologinės inovacijos;
 • informacinę visuomenę ir regioninę plėtrą;
 • regioninį tapatumą ir kaimo plėtrą.

Europos Socialinis Fondas (ESF)-

 • pagrindinis finansinis instrumentas, kurio pagalba Europos Sąjunga įgyvendina strateginius užimtumo politikos tikslus.
 • ESF skiria Europos Sąjungos finansavimą pagrindinėms programoms, kurios padeda plėtoti arba atnaujinti žmonių “darbingumą”:
 • investicijoms į žmogiškuosius išteklius,
 • partnerystei, vietinių iniciatyvų ir efektyvumo vertinimui,
 • sprendimų vietiniams klausimams spręsti skatinimui, adminsitravimo supaprastinimui.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide25

Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondas (EAGGF)- finansuoja būtent žemės ūkio rinkoje veikiančių organizacijų išlaidas, kaimo plėtros priemones, kurios veikia kartu su rinkos paramos ir kaimo priemonėmis ir nepatenka į 1 tikslo regionus

Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (FIFG)– skirtas prisidėti prie tvarios pusiausvyros tarp žuvininkystės išteklių ir jų eksploatavimo, padidinti struktūrų konkurencingumą ir perspektyvių įmonių plėtrą sektoriuje, didinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų pridėtinę vertę ir padėti atsikurti priklausomoms nuo šios veiklos teritorijoms.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide26

Europos Sąjungos Bendrijos iniciatyvos yra skirtos spręsti socialinius ir ekonominius klausimus, kurie aktualūs daugiau nei vienam Europos regionui.

 • Interreg III : Esminis tikslas – užtikrinti, kad nacionalinės sienos nebūtų balansuotos plėtros ir integracijos Europoje trukdžiu. Skiriamos šios Interreg paprogramės:
     • III A – bendradarbiavimas abipus sienos,
     • III B – tarpnacionalinis bendradarbiavimas,
     • III C – tarpregioninis bendradarbiavimas
   • Leader+ : kaimo vietovių plėtra.
   • Equal : kovoti su diskriminacija ir nelygybe darbo rinkoje.
   • Urban II : miesto teritorijų ekonominis ir socialinis atnaujinimas.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide27

Europos Investicijų bankas (EIB) - yra ES finansinė institucija, padedanti ES siekti užsibrėžtų tikslų, finansuodamas projektus, skatinančius Europos integraciją, subalansuotą plėtrą, ekonominę ir socialinę sanglaudą bei pažangios žinių ekonomikos plėtrą.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (EBRD)- vienintelis didžiausias

investuotojas regione, valdomas 60 valstybinių ir tarpvalstybinių institucijų, be savo finansavimo sutelkiantis didžiules tiesiogines užsienio investicijas. Ši institucija finansuoja bankų, pramonės bei verslo projektus, investuoja į naujas ir į veikiančias įmones. Bankas taip pat dirba ir su viešosiomis įstaigomis, remia privatizaciją, valstybinių įmonių restruktūrizavimą, išnaudoja ryšius su vyriausybėmis regione, kad būtų remiamos verslo aplinką skatinančios politikos.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012

slide28

Kitos ES programos regionų plėtrai

Šeštoji bendroji programa (FP6) – pagrindinis tyrimų finansavimo instrumentas Europoje.

Copernicus-2 – programa, skirta remti tarptautiniam bendradarbiavimui tyrimų srityje.

Leonardo da Vinci – Bendrijos veiksmų programa, skirta profesinių apmokymų politikos įgyvendinimui Europoje.

Socrates II siekia stiprinti europietišką dimensiją švietimo srityje, remiami projektai, kurie gerina ES kalbų mokėjimą, skatina bendradarbiavimą ir mobilumą bei inovacijų diegimą

PHARE. Iš pradžių Phare parama buvo skirta stiprinti politinę ir ekonominę transformaciją ankstyvoje rinkos ekonomikos stadijoje. Nuo 1997 metų Phare programos pagrindinis tikslas - remti šalių kandidačių pasiruošimą narystei.

“Partnerystė sisteminiam regionų plėtros specialistų rengimui – PASTRE”

LT / 02 / B / F / PP –137012