datab ze ebsco n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Databáze EBSCO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Databáze EBSCO

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Databáze EBSCO - PowerPoint PPT Presentation

zoltin
66 Views
Download Presentation

Databáze EBSCO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Databáze EBSCO Zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory

 2. Co je to EBSCO? • Multioborovámegadatabáze zahrnující fulltextové, abstraktové a bibliografické záznamy periodik, monografií, konferenčních materiálů, zpráv, studií a podobných materiálů. • Majitelem je americká firma EBSCO, divize EBSCO Publishing, která kromě produkování této databáze zprostředkovává také elektronické knihy a časopisy a zajišťuje správu předplacených tištěných a elektronických časopisů. • Projekt zahrnuje přístup do dvou nejdůležitějších databází firmy EBSCO - AcademicSearchPremier a Business SourcePremier.

 3. Co obsahuje databáze EBSCO? • EBSCO představuje komplexní přístup k plnotextovým databázím článků z periodik z oblasti ekonomiky, managementu, financí, účetnictví, obchodu, humanitních a sociálních věd, zdravotnictví, vědy a kultury. • Databáze EBSCO trvale zpřístupňuje následující poddatabáze: AcademicSearchComplete, Business SourceComplete, EnvironmentComplete, EconLitwithFull Text, Library, Information Science & Technology Abstracts, Regional Business News. • Jako komunikační jazyk je nyní u databáze EBSCO přednastavena čeština. (Je možno volit libovolný z 24 jazyků).

 4. Představení jednotlivých poddatabází

 5. AcademicSearchComplete Stručná charakteristika • Jedna z největších vědeckých multidisciplinárníchplnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. • Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi.  Tematické zaměření • Obory z oblasti společenských a přírodních věd: antropologie, astronomie, biologie, chemie, elektroinženýrství, etnologie, farmacie, fyzika, geografie, geologie, hudba, matematika, potravinářství, právo,  psychologie, religionistika a teologie, stavební inženýrství, veterinářství, zoologie atd.

 6. AcademicSearchComplete Počty titulů (plný text) • Více než 5.500 (včetně více než 4.600 recenzovaných) Počty titulů (abstrakt) • Více než 9.500 Další prameny • Více než 10.000 monografií, zpráv, konferenčních materiálů atd. Retrospektiva • U vybraných titulů dostupnost archivu k prvnímu vydanému číslu.

 7. Business SourceComplete Stručná charakteristika • Vědecká obchodní databáze zpřístupňující bibliografické a plnotextové informace. • Kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informační pramenů (knihy, případové studie, konferenční materiály, finanční data, průmyslové zprávy, investiční zprávy atd.). Tematické zaměření • Obory z oblasti obchodu: ekonomie, finance, management, účetnictví či mezinárodní obchod.

 8. Business SourceComplete Počty titulů (plný text) • Více než 3.100 časopisů (včetně více než 1.600 recenzovaných) Počty titulů (abstrakt) • Více než 4.000 (včetně více než 2.200 recenzovaných) Další prameny • Více než 25.000 monografií, konferenčních materiálů, studií, zpráv atd. Referenční zdroje • CompanyProfiles - faktografická databáze ekonomických profilů firem • Thesaurus - odborný tezaurus z oblasti obchodu Retrospektiva • U vybraných titulů je dostupnost archivu k prvnímu vydanému číslu.

 9. EnvironmentComplete Stručná charakteristika • Kromě velkého množstvítitulů zahraničních časopisů, se zde setkáte také s monografiemi a encyklopediemi. • Najdete zde plné texty těch nejprestižnějších a nejvyhledávanějších časopisů. Tematické zaměření • Databáze se podrobně věnuje souvisejícím oblastem zemědělství, ekologie ekosystémů, energetiky, obnovitelných zdrojů energie, přírodních zdrojů, námořní vědy a hydrologie, zeměpisu, řízení znečištění a nakládání s odpady, environmentální technologie, environmentálního práva, veřejné politiky, sociálních dopadů, urbanismu atd.

 10. EnvironmentComplete Počty titulů (plné texty) • Více než 200 nejprestižnější a nejvyhledávanějších časopisů Počty titulů (abstrakt) • Více než 2 miliony záznamů z více než 2.000 zahraničních titulů (včetně 1.200 aktivně indexovaných titulů) Další prameny • Plný text pro 800 encyklopedií a monografií Retrospektiva • V databázi je možno zpětně dohledávat až do 40. let 20. století.

 11. EconLitwithFull Text Stručná charakteristika • Tato databáze obsahuje mnoho non-anglických full-textových časopisů v oboru ekonomie a financí. • Kromě toho zde naleznete knihy, full-textové recenze na knihy, souhrnné svazky článků, disertační práce, novinové články a pracovní dokumenty. Tematické zaměření • Poskytuje odkazy na full-texty článků ve všech oblastech ekonomiky, včetně kapitálových trhů, studie o jednotlivých zemích, ekonometrie, ekonomických předpovědí, environmentální ekonomie, vládních nařízení, ekonomie práce, monetární teorie, městské ekonomice a mnohem více.

 12. EconLitwithFull Text Počty titulů (plný text) • Více než 560 periodik včetně periodik asociace AmericanEconomicAssociation, a to bez embarga (AmericanEconomicReview, JournalofEconomic literatury, a věstníku EconomicPerspectives). Počty titulů (abstrakt) • Více než 400 titulů světových časopisů, knih, disertací atd. Retrospektiva • Tituly vztahující se k ekonomickému výzkumu zpětně až do roku 1969.

 13. Library, InformationScience & Technology Abstracts Stručná charakteristika • V této databázi objevíte především velkou spoustu časopisů, dále pak indexování knih, výzkumné zprávy a sborníky. • Také zde najdete velmi objemný tezaurus a autorské profily s podrobnými informacemi nejčastěji indexovaných autorů. Tematické zaměření • Tato databáze se zaměřuje na vědu a výzkum v oblasti knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, online informačních zdrojů, informačního managementu a mnoho dalších.

 14. Library, InformationScience & Technology Abstracts Počet titulů (plné texty) • Více než 270 časopisů Další prameny • Řada plnotextových monografií • Objemný tezaurus čítající na 6.800 předmětových hesel • Více než 5.000 autorských profilů Retrospektiva • Databáze zahrnuje období od poloviny 60. let 20. století.

 15. Regional Business News Stručná charakteristika • Databáze mapuje všechny městské i venkovské oblasti na území USA. • Databáze je aktualizována denně. Tematické zaměření • Obchod a politika Počty titulů (plný text) • Více než 280 obchodních časopisů, novin, zpravodajských agentur a blogů Retrospektiva • Nejdéle k roku 1984