พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง
Download
1 / 17

????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง. พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง. พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง. พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง. กำลังไฟฟ้าจริง (P). กำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟ (Q). กำลังไฟฟ้าปรากฏ (S). kVA = . การคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้. kW. cos. =. kVA. กำลังไฟฟ้าจริง. ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า. =. kVA cos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????' - zoltin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5538526

กำลังไฟฟ้าจริง (P)

กำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟ (Q)

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (S)

kVA =

การคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้


5538526

kW

cos

=

kVA

กำลังไฟฟ้าจริง

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

=

kVA cos

กำลังไฟฟ้าปรากฏ

kW

=

kVAr

kVA sin หรือ kW tan

=

การคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้


5538526

P= 1200 kW

(Q)

cos =

S = 1540 kVA

ตัวอย่างการคำนวณ

จงหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) ถ้าพลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้คือ 1,200 kW

และค่าพลังไฟฟ้าปรากฏมีค่าเท่ากับ 1,540 kVA


5538526

P= 1200 kW

Q =1540 kVA

S =?

จงหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) ถ้าพลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้คือ 1,200 kW

และค่าพลังไฟฟ้าต้านกับมีค่าเท่ากับ 1,540 kVAr

kVA =

ดังนั้น

cos =


5538526
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

1. ประหยัดค่าไฟฟ้า

2. ลดค่ากำลังสูญเสียในสาย

3. ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายโหลดเพิ่มมากขึ้น

4. ลดค่ากำลังสูญเสียในหม้อแปลง

5. ระดับแรงดันไฟฟ้าดีขึ้น


5538526
พื้นฐานไฟฟ้ากำลัง ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง


5538526

หม้อแปลง ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง

มอเตอร์

หม้อแปลง

มอเตอร์

คาปาซิเตอร์

กำลังไฟฟ้าจริง (kW)

1

2

กำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟ (kVAr)

kVA 2

kVA 1

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA)

วิธีปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดกำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟช่วยจ่ายให้ ได้แก่

ซิงโครนัสมอเตอร์และคาปาซิเตอร์


5538526

แรงดันต่ำ ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง

แรงดันต่ำ

สตาร์ตเตอร์

สตาร์ตเตอร์

สตาร์ตเตอร์

M

M

M

C

C

แรงดันต่ำ

โหลดแรงดันต่ำ

C

การติดตั้งคาปาซิเตอร์

1. การติดตั้งที่โหลดแต่ละชุด

2. การติดตั้งที่กลุ่มของโหลด

3. การติดตั้งแบบศูนย์กลาง

4. การติดตั้งแบบผสม


5538526

ตารางแสดงคุณลักษณะข้อดีและข้อเสียในการติดตั้งคาปาซิเตอร์แต่ละแบบตารางแสดงคุณลักษณะข้อดีและข้อเสียในการติดตั้งคาปาซิเตอร์แต่ละแบบ


5538526
ข้อควรระวังในการใช้คาพาซิเตอร์กับมอเตอร์เหนี่ยวนำข้อควรระวังในการใช้คาพาซิเตอร์กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ

ค. ไม่ปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับมอเตอร์ที่ต้องการหมุนกลับทิศทาง

ง. ไม่ปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับรอกปั้นจั่นไฟฟ้าและมอเตอร์ลิฟต์

จ. ต้องไม่เดินมอเตอร์ใหม่อีกครั้งขณะที่มอเตอร์ยังไม่หยุดหมุน


5538526
ข้อควรระวังในการใช้คาปาซิเตอร์ข้อควรระวังในการใช้คาปาซิเตอร์

เมื่อติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้าไปที่จุดใดแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่จุดนั้นจะมีค่าสูงขึ้นกว่าเดิม

จุดที่จะติดตั้งคาปาซิเตอร์ควรจะมีการระบายความร้อนดีพอสมควร

การติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้ากับมอเตอร์โดยตรง ต้องเลือกคาปาซิเตอร์ให้มีขนาดเหมาะสม และ ต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกวิธี


5538526
ข้อควรระวังในการใช้คาปาซิเตอร์ข้อควรระวังในการใช้คาปาซิเตอร์

ถ้าต้องการติดตั้งคาปาซิเตอร์แบงค์ควรใช้แบบควบคุมอัตโนมัติ

อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น วงจรเรียงกระแสและเตาเผาแบบอาร์กจะสร้างฮาร์มอนิกเข้าไปในระบบ เมื่อต้องการติดตั้งคาปาซิเตอร์ก็ต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากฮาร์มอนิกเรโซแนนซ์ มิฉะนั้นจะทำให้คาปาซิเตอร์เสียหายทันที


5538526
ENDข้อควรระวังในการใช้คาปาซิเตอร์


ad