Kl n skar lyfjaranns knir sif ormarsd ttir
Download
1 / 22

Klínískar lyfjarannsóknir Sif Ormarsdóttir - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Klínískar lyfjarannsóknir Sif Ormarsdóttir. Klínískar lyfjarannsóknir. Klínísk lyfjarannsókn. Skilgreining: Kerfisbundin rannsókn á lyfi í þeim tilgangi að afla þekkingar eða staðfesta þekkingu á verkun, milliverkun, aukaverkun, lyfjahvörfum eða rannsaka lækningalegt gildi*

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klínískar lyfjarannsóknir Sif Ormarsdóttir' - zoltan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kl n skar lyfjaranns knir sif ormarsd ttir

Klínískar lyfjarannsóknirSif Ormarsdóttir

Klínískar lyfjarannsóknir


Kl n sk lyfjaranns kn
Klínísk lyfjarannsókn

 • Skilgreining: Kerfisbundin rannsókn á lyfi í þeim tilgangi að afla þekkingar eða staðfesta þekkingu á verkun, milliverkun, aukaverkun, lyfjahvörfum eða rannsaka lækningalegt gildi*

 • Á við um allar fasa I, II, III og IV rannsóknir í mönnum

 • Á ekki við um rannsóknir án inngrips

*Reglugerð 443/2004 um klínískar lyfjarannsóknir í mönnum


Mismunandi fasar kl n skra ranns kna
Mismunandi fasar klínískra rannsókna

 • Fasi I Lyfjafræði í mönnum

 • Fasi II Verkun/öryggi kannað

 • Fasi III Verkun/öryggi staðfest

 • Fasi IV Klínísk notkun


Fasa i ranns kn
Fasa I rannsókn

 • Að undangengnum dýratilraunum

  • Lyfjahvörf, verkun, eitrunaráhrif

 • Heilbrigðir, ungir sjálfboðaliðar (karlmenn)

  • Konur: Krafa um niðurstöður frjósemisrannsókna í dýrum

 • Aldraðir, sjúklingar (krabbameinslyf)

 • Skammtaháð þol og öryggi

 • Lyfjahvörf

 • Fjöldi þátttakenda 6-20


Fasa ii ranns kn proof of concept
Fasa II rannsókn “Proof of concept”

 • Sjúklingar

 • Þol, lyfjahvörf, skammtaháð verkun

 • “Surrogate” endapunktur

 • Samanburður við lyfleysu

 • Skammtímaöryggi

 • Fjöldi tugir » hundraðir


Fasa iii ranns kn
Fasa III rannsókn

 • Með skráningu í huga

 • 1-2 skammtar

 • Klínískt mikilvægur endapunktur

 • Samanburður við lyfleysu og/eða lyf

 • Langtímaöryggi

 • Fjöldi mörg hundruð » þúsundir


Fasa iv ranns kn
Fasa IV rannsókn

 • Eftir markaðssetningu

 • Lyfið rannsakað í breiðari hópi sjúklinga

 • Sjaldgæfar aukaverkanir

 • Nánari rannsókn á notkun lyfsins, lyfinu fundinn staður, kynning meðal lækna


Hlutverk lyfjastofnunar er neytendavernd
Hlutverk Lyfjastofnunar er neytendavernd

 • Lyfjastofnun annast útgáfu leyfa til lyfjarannsókna

  • Mat á umsókn

  • Eftirlit, móttaka viðbótargagna

 • Markmið

  • Fljót afgreiðsla

  • Veita ráðgjöf

  • Hæfir starfsmenn, opin samskipti


Evr pska tilskipunin 2001 20 eb og slenska regluger in 443 2004 um kl n skar lyfjaranns knir m nnum
Evrópska tilskipunin (2001/20/EB)og íslenska reglugerðin (443/2004)um klínískar lyfjarannsóknir í mönnum


Vernd tttakenda
Vernd þátttakenda

 • Klíníska rannsókn má einungis framkvæma ef:

  • Samþykkt af siðanefnd og Lyfjastofnun (ávinnings/áhættumat)

  • Upplýst samþykki til staðar

  • Verndun gagna tryggð

  • Ákvæði um tryggingar eða skaðabætur

 • Rannsakandi læknir eða tannlæknir


Hornsteinar og herslur 2001 20 eb
Hornsteinar og áherslur 2001/20/EB

 • Góðir klínískir starfshættir (GCP)

 • Góðir framleiðsluhættir (GMP)

 • Helsinki-yfirlýsingin frá 1996

 • Vernd einstaklinga sem ófærir eru um að veita löglegt samþykki

 • Eitt álit í hverju landi (siðanefnd)

 • Evrópskur gagnagrunnur (EudraCT)

 • Tilkynning aukaverkana


GCP

 • Gæðastaðall gefinn út af ICH

 • Varðar tilhögun og framkvæmd rannsóknar, skráningu gagna og tilkynningu niðurstaðna

 • Tilgangur að tryggja að gögn og túlkun niðurstaðna úr rannsóknum séu trúverðugar og nákvæmar og að réttindi, öryggi og velferð þátttakenda séu virt.


GMP

 • “Rannsóknarlyf skal framleitt í samræmi við leiðbeiningar um góða framleiðsluhætti”

 • Kröfurnar í raun sömu og ef lyf á markað

 • Ábyrgðaraðili (QP) ber ábyrgð á gæðum framleiðslueininga


Vernd einstaklinga sem f rir eru um a veita l glegt sam ykki
Vernd einstaklinga sem ófærir eru um að veita löglegt samþykki

 • Almennt:

  • Ekki ef hægt að fá sömu upplýsingar úr rannsóknum á einstaklingum færum um að veita upplýst samþykki

  • Alla jafna einungis ef beinn ávinningur fyrir sjúklinginn

 • Börn:

  • Ef rannsóknin þess eðlis að hana er einungis hægt að framkvæma í börnum, s.s. bóluefni

  • Verður að tengjast sjúkdómsástandi barnsins


Eitt lit si anefnda hverju landi
Eitt álit siðanefnda í hverju landi samþykki

 • Mikil breyting fyrir störf siðanefnda

 • Samþykki/höfnun < 60 daga

 • Sérfræðingar til aðstoðar ef ólögráða einstaklingar


Evr pskur gagnagrunnur eudract
Evrópskur gagnagrunnur (EudraCT) samþykki

 • Gagnagrunnur þar sem allar umsóknir um klínískar lyfjarannsóknir á EES svæðinu eru vistaðar

 • Upplýsingar um viðfangsefni, upphaf og lok rannsóknar

 • EudraCT númer

 • Tilgangur m.a. að auka skilvirkni og samræma málsmeðferð yfirvalda á klínískum rannsóknum innan EES


Meintilvik aes
Meintilvik (AEs) samþykki

 • Rannsakandi tilkynnir bakhjarli (sponsor) alvarleg meintilvik strax.

 • Dauðsfall verður að tilkynna bakhjarli, siðanefnd og Lyfjastofnun

 • Bakhjarl heldur skrá og tekur saman meintilvik í lokaskýrslu


Alvarlegar aukaverkanir
Alvarlegar aukaverkanir samþykki

 • Ætlaðar óvæntar alvarlegar aukaverkanir (SUSARs = suspected unexpected serious adverse reactions)

  • Bakhjarl tilkynnir LS og siðanefnd < 15 daga

  • Ef lífshættuleg aukaverkun < 7 daga

  • Bakhjarl tilkynnir öllum rannsakendum

 • Skráning SUSARs í evrópskan gagnagrunn (EudraVigilance)Kl n skar ranns knir 2004
Klínískar rannsóknir 2004 samþykki

 • 20 umsóknir

 • 12 aðeins á Íslandi

 • Engin fasa I rannsókn, 11 fasa II, 5 fasa III og 4 fasa IV

 • 17 á vegum lyfjafyrirtækis

 • Engri hafnað, 1 dregin til baka, 2 ekki frágengnar


Samanbur ur vi sv j

Ísland 2004 samþykki

20 á ári

Engri hafnað

0% fasa I

40% fasa II

25% fasa III

20% fasa IV

15% akademískar

Svíþjóð 2000

500 á ári

6 hafnað

14% fasa I

23% fasa II

36% fasa III

14% fasa IV

12% akademískar

Samanburður við Svíþjóð


2005 samþykki

11 umsóknir borist fyrstu 4 mánuði ársins...


ad