e government n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
e - Government PowerPoint Presentation
Download Presentation
e - Government

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

e - Government - PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on

e - Government. &. NPOC. BY. C PRACHA. e - Government. NAKHONRATCHASIMA. “อยากให้เห็นรัฐบาลนี้เรียกว่า e -Government คือเป็นรัฐบาลที่ใช้อีเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เพื่อการบริการประชาชน ได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น ซึ่งอาจจะต้องนำไปสู่

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'e - Government' - zoltan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e government

e- Government

&

NPOC

BY

C PRACHA

e government1

e - Government

NAKHONRATCHASIMA

slide3
“อยากให้เห็นรัฐบาลนี้เรียกว่าe-Government

คือเป็นรัฐบาลที่ใช้อีเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเพื่อการบริการประชาชน

ได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น ซึ่งอาจจะต้องนำไปสู่

การแก้กฎหมายบางฉบับ เพื่อให้การบริการ

ประชาชนคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น...”

(รายการ “นายกฯทักษิณพบประชาชน”

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

FM.๙๒.๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๔)

slide4
บางส่วนของความคิดเห็น ภาคเอกชน

“รัฐบาลพยายามจะใช้ไอทีเพิ่มประสิทธิภาพโดยเน้นที่ระบบ Back Office เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และควบคุมระบบบริหารราชการแผ่นดิน...ปัจจุบันเรามีเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ทำให้มาถึงคำถามสำคัญว่าทำอย่างไรให้รัฐบาลสามารถให้บริการกับประชาชนและธุรกิจได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น...

slide5
บางส่วนของความคิดเห็น ภาคเอกชน

...โดยภาพรวมในวันนี้ถ้าทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายของรัฐบาลได้โดยสะดวกและให้บริการที่เป็น Self-services ได้มากที่สุดถือเป็นการดี เมื่อประชาชนไปติดต่อราชการไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่เสียเวลาเข้าคิว หรือเสียเวลากรอกแบบฟอร์มมากมาย หรือแม้แต่การถูกข้าราชการในบางกรณีบริการไม่ดีประชาชนคงต้องการ

ส่วนนี้จาก e-Government ”

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย

e government2
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government
 • การให้บริการประชาชนที่ สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลและประชาชน
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาปฏิรูประบบบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมาภิบาล
 • เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ

โดยเป็นทางลัดเข้าสู่การแข่งขันในระบบ

เศรษฐกิจ “ฐานความรู้”(Knowledge based)

e government3

e-Government

Central Registration

Database : CRD

e - Citizen

e - Service

Government Data

Exchange : GDX

PMOC , MOC ,

DOC , POC

Portal Site

e - Procurement

Call Center ,

Counter Service

Back Office

Front Office

โครงสร้าง e-Government
e government4
ประโยชน์ที่ได้จากe-Governmentประโยชน์ที่ได้จากe-Government
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานรัฐ
 • เพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชนให้สะดวกและรวดเร็ว
 • ลดต้นทุนการดำเนินงานและการให้บริการของ หน่วยงานภาครัฐ
 • สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้บริการ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
slide10

NPOC

NAKHONRATCHASIMA

Provincial Operation Center

nakhonratchasima provincial operation center
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมาNakhonratchasima Provincial Operation Center
 • วิสัยทัศน์

ศูนย์ปฏิบัติการที่ทันสมัย

Hi-tech Operation Center

 • เป้าประสงค์

เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Hi EfficiencyOperation Center

nakhonratchasima provincial operation center1
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมาNakhonratchasima Provincial Operation Center
 • ยุทธศาสตร์

เพิ่มศักยภาพให้ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

มีขีดความสามารถในการให้บริการข้อมูล

และ เชื่อมโยงระบบด้วยความ

รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัด

Faster, Accuracy & Economy

slide13

Central Registration

Database : CRD

e - Citizen

e - Service

Government Data

Exchange : GDX

PMOC , MOC ,

DOC , POC

Portal Site

ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลยุทธศาสตร์

ข้อมูลเร่งด่วน

e - Procurement

Call Center ,

Counter Service

Back Office

Front Office

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา
slide14

ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลยุทธศาสตร์

ข้อมูลเร่งด่วน

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา

www.koratceo.com

Wireless Lan

e - Service

http://10.4.0.32

www.nakhonratchasima.go.th

e - Report

Call Center

e - Conference

Counter Service The Mall

Back Office

Front Office

slide15

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมาโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา

POC

CEO

COO

CHRO

CIO

CFO

CHRO

CIO

CTO

CFO

CTO

CTO

Triple-Headed

Triple-Headed

CTO

CTO

CTO

CTO

 • ๑ Database &
 • ระบบฐานข้อมูล
 • ระบบข้อมูลสำรอง
 • ระบบชั้นความลับ
 • ลักษณะการจัดเก็บ
 • การUpdate ข้อมูล
 • Processing
 • การประมวลผล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูล
 • ระบบรายงาน
 • การประเมินระบบ
 • ๒ System Management
 • Hardware
 • Software
 • Peopleware
 • Connection/Protection
 • Website
slide16

ระบบเครือข่าย TIS ของนครราชสีมา

สปมท.

POC

TIS

Inet

ปค.

slide17

ระบบเครือข่าย NPOC

PMOCMOCDOC

365 วัน x 24ชม.ประโยชน์สูงประหยัดสุด

NPOC

User

OOC

slide18

การเข้าสู่NPOC

สป.มท.User name  samartPassword  comtechProxy : 10.0.214.201 port 808018 เลขหมาย( 044-253958 , 044-253561 , 044-252964 044-254072 , 044-254426 , … ,

slide19

การเข้าสู่NPOC

ปค. (ขณะนี้ Internet Only)User name  poc@dola3Password  pockoratProxy : 192.168.40.3 port 3128หมุน 1222 (ไม่จำกัดจำนวน)

slide20

การเชื่อมข้อมูลระหว่างนายกรัฐมนตรี

กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานความก้าวหน้า

ศูนย์ปฏิบัติการ

นายกรัฐมนตรี

(PMOC)

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง

(MOC)

ฐานข้อมูล

ระดับประเทศ

ฐานข้อมูล

ระดับกระทรวง

ฐานข้อมูล

ระดับจังหวัด

(ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา)

(POC)

ฐานข้อมูล

ระดับกรม

(ศูนย์ปฏิบัติกาการกรม/รัฐวิสาหกิจ)

(DOC)

slide21

การเชื่อมระบบ E-Conference& E- Report ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ

OOC

E-Conference & E-Report

Intranet

Http://10.4.0.32

POC

ศูนย์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน

ข่ายสื่อสารระดับจังหวัด

ฐานข้อมูล

ระดับจังหวัด

(ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา)

ฐานข้อมูล

ระดับ หน่วยงาน

Status : Developing

slide22

ระบบการเชื่อมข้อมูลภายในจังหวัดนครราชสีมาระบบการเชื่อมข้อมูลภายในจังหวัดนครราชสีมา

NPOC

Nakhonratchasima

Provincial Operation

Center

Planning &Decision Making

Username

Password

E-Report

Wireless Lan

Http://10.4.0.32

Http://www.nakhonratchasima.go.th

Http://www.koratceo.com

ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลยุทธศาสตร์

ข้อมูลเร่งด่วน

Official Operation Center: OOC

Status : Developing

slide23

ROLE : CEO CIO CTO

CEO

Planning &Decision Making

CIO

Wisdom

Knowledge

Processing

Information

Database

CTO

CTO

Hardware & Software

future science

CEO

CIO

CTO

Future Science

Knowledge & Wisdom

Information & Knowledge

Database & Information

ceo cio cto

CEO

CIO

CTO

CEO CIO CTO

KORAT

TheTriangle of Success

Mar 16,2004

conclusion
Conclusion

Win Win

Solution

slide28
ภารกิจการเชื่อมโยงข้อมูลของ COO
 • จัดตั้ง Official Operation Center (OOC)
 • เตรียม Hardware & Software
 • รายงานข้อมูลสำคัญ ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ ข้อมูลเร่งด่วน
 • Update ข้อมูล ตามระบบ E-Report
 • ร่วมประชุมทาง E-Conference กับจังหวัด