Consf tuirile jude ene ale profesorilor
Download
1 / 13

CONSF?TUIRILE JUDE?ENE ALE PROFESORILOR - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

CONSFĂTUIRILE JUDEŢENE ALE PROFESORILOR. 11-13 SEPTEMBRIE 2013. - Limbi moderne -. C adrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul școlar 201 3 -201 4:. 1. S tructura anului şcolar 201 3 -201 4 2. P lanuri-cadru 3. P rograme şcolare de trunchi comun şi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CONSF?TUIRILE JUDE?ENE ALE PROFESORILOR' - zola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Consf tuirile jude ene ale profesorilor

CONSFĂTUIRILE JUDEŢENE ALE PROFESORILOR

11-13SEPTEMBRIE 2013

- Limbimoderne -


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Cadrul normativ privind organizarea

procesului deînvățământ, în anul școlar

2013-2014:

1. Structura anului şcolar 2013-2014

2. Planuri-cadru

3. Programe şcolare de trunchi comun şi

programe şcolare pentru cursuri opţionale

4. Oferta naţională pentru manualeșcolare

5. Metodologii ale examenelor naţionale 2014


1 structura anului colar 201 3 201 4
1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2013 -2014

● Structura anului şcolar 2013-2014 a fost aprobată prin OMEN nr. 3818/03.06.2013;

● Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare.

● Excepții:

- pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014;

- pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014;

- pentru clasele din învățământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învățământ, în vigoare;

- pentru învățământul postliceal (școala postliceală și şcoala de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învățământ, în vigoare.


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Semestrul I:

● Cursuri - luni, 16 septembrie 2013- vineri, 20 decembrie 2013;

● În perioada 2 -10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă;

● Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 21 decembrie 2013- duminică, 5 ianuarie 2014;

● Cursuri - luni 6 ianuarie 2014 - vineri 31 ianuarie 2014;

● Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 1 februarie 2014 - duminică, 9 februarie 2014.


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Semestrul al II-lea

● Cursuri - luni, 10 februarie 2014- vineri, 11 aprilie 2014;

● Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 12 aprilie 2014- marți, 22 aprilie 2014;

● Cursuri -miercuri, 23 aprilie 2014- vineri, 20 iunie 2014;

● Vacanţa de vară - sâmbătă, 21 iunie 2014- duminică, 14 septembrie 2014;

● Săptămâna 7 - 11 aprilie 2014 este dedicată programului numit “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”

● În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Ziua de 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației și ziua de 5 iunie – Ziua Învățătorului vor fi marcate prin activități specifice de cătreunitățile de învățământ și inspectoratele școlare.


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Conform prevederilor OMEN nr.3818/03.06.2013, care aprobă structura anului şcolar2013-2014:

● Art.4 (1) Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „ Școala altfel: Sa știi mai multe, sa fii mai bun”, având un orar specific.

(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face parte integrantădin prezentul ordin.

● Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 20decembrie 2013.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014.


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Pentru învăţământul liceal:

● Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi;

● Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;

● Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral;

● Ordinul ministrului educaţiei nr. 4051/24.05.2006, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învățământul liceal seral;

2. Planuri-cadru:


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Pentru învăţământul gimnazial:

● Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3638/ 11.04.2001.

Pentru învăţământul primar:

● Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.371/ 12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar.


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

3. Programe şcolare de trunchi comun şiprograme şcolare pentru cursuri opţionale:

Programe şcolare valabile în anul şcolar 2013 - 2014:

Învăţământ primar:

● Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

( COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1 - Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a )

● Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5198 / 01.11.2004

( clasa a III-a)

● Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației si cercetării nr. 3919 / 20.04.2005

( clasa a IV-a)

Învăţământ gimnazial:

● Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şiinovării nr. 5097/09.09.2009;

● Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şitineretului nr. 5237/01.09.2008;

● Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şitineretului nr. 4877/22.07.2008 ( cls. V-VIII, L2 engleză);


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Învăţământ liceal:

●Ordinul ministruluieducaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3458 / 09.03.2004 (Clasa a IX-a);

● Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4598 / 31.08.2004 (Clasa a X-a);

●Anexa nr. 1 la ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 5099/09.09.2009 ( Limba modernă 2 clasele a IX-a și a X-a)

●Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3252/13.02.2006 (Clasa a XI-a – spaniolă și italiană) ;

● Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3872 / 13.04.2005 (LIMBA MODERNĂ 1 pentru anul de completare (cl. a XI-a)

Anexa la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4597/ 15.07.2005 (LIMBA MODERNĂ 2 pentru anul de completare (clasa a XI-a)

●Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006. (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3 – Spaniolă și Italiană - Filiera teoretică, toate profilurile si specializările, Filiera vocațională, toate profilurile si specializările, CLASA A XII-A).

● Anexa la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3488/ 23.03.2006 (FILIERA TEHNOLOGICĂ – Clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare profesională, Clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională)

●Anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3410 / 07.03.2006 (Filiera teoretică, toate profilurile şi specializările și Filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările - CLASELE A XI-A – A XII-A)


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

Programe şcolare valabile în anul şcolar 2013 - 2014:

Învățământul bilingv - limba franceză:

●Anexele nr. 1, 2 și 3 la Ordinul ministrului nr. 5241/01.09.2008 privind aprobareaProgramelor şcolare pentru învăţământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba franceză, la disciplinele: Geografia Franţei, clasa a IX-a; Istoria Franţei, clasa a X-a, Elemente de cultură şi civilizaţie franceză, clasa a XI-a şi a XII-a.

Învățământul bilingv francofon:

● Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5348/ 07.09.2011 - Programelor de Limbă și civilizație franceză – curriculum diferențiat ( clasele a IX- a – a XII-a) și a Programelor de Discipline non lingvistice – curriculum diferențiat (clasele a XI-a și a XII-a) pentru elevii secțiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român “De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone” .

Învățământul bilingv spaniol:

● Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4354/2009 – Art. 4: Programa şcolară pentru secţiile bilingve - Limba spaniolă - Cultură şi civilizaţie spaniolă pentru examenul de bacalaureat.


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

4. Oferta naţională pentru

manualeșcolare:

● Catalogul manualelor şcolare valabile în învățământulpreuniversitar 2013-2014poate fi accesat la adresa:

http://www.edu.ro/index.php/articles/c152/


Consf tuirile jude ene ale profesorilor

SUCCES TUTUROR

ÎN NOUL AN ŞCOLAR !