Retim teknolojileri ve materyal tasar m
Download
1 / 210

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - PowerPoint PPT Presentation


 • 1085 Views
 • Uploaded on

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü. Teknoloji Nedir? Öğretim Teknolojisi Nedir? Eğitim teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? Sistem Nedir?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı' - zohar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Retim teknolojileri ve materyal tasar m

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT

YıldızTeknikÜniversitesi

EğitimFakültesi

BilgisayarveÖğretimTeknolojileriEğitimiBölümü


Hafta 1

 • Teknoloji Nedir?

 • Öğretim Teknolojisi Nedir?

 • Eğitim teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi?

 • Sistem Nedir?

 • Öğretimde Sistem Yaklaşımı Nedir?

 • Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci

 • -Analiz

 • -Tasarım ve Geliştirme

 • -Değerlendirme

Hafta 1


Teknoloji Nedir?

«Baba, neden 5 tane parmağa ihtiyacımız var, farenin sadece 2 düğmesi var»


Teknoloji Nedir?

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır.

İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.


Teknoloji Nedir?

Teknikyönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb.) üzerinde denetimi sağlamasıdır.


Teknolog

 • Temelkuramvearaştırmalarıanlar

 • Görevveuygulamalarhakkındayeterincebilgisahibidir.

 • Kuramsalaçıklamalarvearaştırmabulgularınıuygulayıcılarıngörevlerinitamamlayabilmeleriiçinkullanabilecekleribirbiçimedönüştürebilir.


Eğitim Teknolojisi Nedir?

«Hiçbir şeyi doğru yapamaz mısın?»


Eğitim Teknolojisi Nedir?

Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır.

Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.


Eğitim Teknolojisi Nedir?

Araçların etkililiğini ve öğrenci başarı durumunu değerlendirmek için uygun yöntemlerin kullanılması

Öğrenme sürecini

geliştirmek için

oluşturulan her türlü

sistemi, tekniği ve

yardımı içerir.

Konunun aktarılması

İçin uygun ortamın

seçilip kullanılması

Öğrencinin

ulaşması

hedeflenen

amaçların

tanımlanması

Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip,

öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması


Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi, yani somutlaştırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısına katkıda bulunan etkenlerin başında gelmektedir.


E itim teknolojisinin ama lar

Eğitimhizmetlerinidahagenişkitleleregötürmek

Öğretmeveöğrenmesüreçlerinidahaverimli hale getirmek

Öğretmeveöğrenmeetkinliklerinibireyselleştirmek

Öğretmeveöğrenmeileilgiliuygulamasüreçlerinidüzenlemek

Eğitimgereksinimlerini ve olanaklarını bilimselaraştırmakonusuyapmak

Eğitim Teknolojisinin Amaçları


E itim teknolojisinin ama lar1

Eğitimkurumlarınıuygulamalı hale dönüştürmek

Öğretimprogramlarındasürekliliğisağlamak

Eğitimpersonelininetkinliğiniveverimliliğiniartırmak

Çevrefaktörlerinidüzenlemekvekontroletmek

Öğretme - öğrenmesüreçleriniöğrenciyeteneklerineuyarlamak

Eğitimleilgilisorunlarınçözümündeuygulamayakoymak

Eğitim Teknolojisinin Amaçları


Öğretim Teknolojisi Nedir?

Belirlenmiş hedefler uyarınca, daha etkili bir öğretim elde etmek için öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmaların ve ayrıca insan kaynakları ve diğer kaynakların beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.


Öğretim Teknolojisi Nedir?

Süreç ve kaynakları öğrenme için tasarlama, geliştirme, kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulamasıdır.


ÖğretimTeknolojisi

EğitimTeknolojisi


ÖğretimTeknolojisi

EğitimTeknolojisi

Öğretim Teknolojisi: Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. (Alkan, 1995)


ÖğretimTeknolojisi

EğitimTeknolojisi

Eğitim Teknolojisi: İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren uygulayan, değerlendiren, ve yöneten karmaşık bir süreçtir.


SistemYaklaşımı

Sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.


ÖğretimdeSistemYaklaşımı

 • Öğretimin sisteminin en önemli unsurları

  • Öğrenciler

  • Öğreticiler

  • Öğretim materyalleri

  • Öğretme-öğrenme ortamları


ÖğretimdeSistemYaklaşımı

ANALİZ

TASARIM

VE

GELİŞTİRME

DEĞERLENDİRME


Analiz

 • Öğretimamaçları

 • Amaçlarailişkindavranışlar

 • Önyeterlilikler

 • Öğrenmeetkinliklerininsıralanması

 • Sahipolunanaraçgereçlerinanalizi


TasarımveGeliştirme

 • Öğrencilereistenilendavranışlar en etkilinasılkazandırılabilir

 • Öğrenilenlerinfarklıdurumlaratransferinisağlamak

 • Öğrencimotivasyonu

 • Yenidavranışlariçinetkiliaraç-gereçler

 • Uygunöğretimmateryalleri

 • Materyallerinuyarlanmavegeliştirilmegereklilikleri


Değerlendirme

 • Öğrenmedüzeylerinasılbelirlenir

 • Yardımcıveyazenginleştiricietkinlikler

 • EtkinlikvemateryalleriniyileştirilmesiİletişimSüreci

İletişim

Communicatio(Latince)

Communis: Bir çok kişiye yada nesneye

ait olan/ortaklaşa yapılan

Communication (İngilizce)

Communication(Fransızca)


İletişimSüreci

İletişim

 • İkibirimarasındakibilgialışverişi

Çeşitlisembolleryardımıilebilgi, duygu, fikir, davranış,

düşüncevebecerilerinpaylaşılmasısüreci.


İletişimSüreci

Kim

Ne

Nasıl

Kime


İletişimSürecininTemelÖğeleri

Dönüt


İletişimSüreci

Kim

Ne

Nasıl

Kime


Öğretmen

Öğrenci

Kanal

Araç-gereçler

Mesaj

Yöntem

İletişimSüreci


İletişimSüreciveYaşantıalanı

YaşantıAlanı

YaşantıAlanı

Kaynak

Kodlama

Kodlama

Mesaj

Kodlama

Geri bildirim


SağlıklıiletişiminEngelleri

PsikolojikEngeller

SemantikEngeller

Statü

Korunma

Alan

Hiyerarşi

Uyutma

Sınırlama

Sağlıklıİletişim


MesajDüzenlemeİlkeleri

ÖğreneninÖzelliklerineUygunolmalıdır

Basitsadeveanlaşılırolmalıdır

Amaçvedavranışlarauygundüzenlenmelidir

Öğrenmeilkelerineuygundüzenlenmelidir

Çoklumateryalveetkinlikleriiçermelidir

Görselunsurlaradikkatedilmelidir


Sınıf içi iletişimi geliştirmek için

Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli

Ders iyi bir şekilde planlanmalı

Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli

Öğrencinin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı

Öğrencilerin dikkatle dinlemesi için birden fazla duyu organına hitap eden araç-gereçler kullanılmalı

Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalı


YaşantıKonisi

 • Öğrenmeişleminekatılanduyuorganlarınınsayısı ne kadarfazlaise o kadariyiöğrenir o kadargeçunuturuz

 • En iyiöğrendiğimizşeylerkendikendimizeyaparaköğrendiğimizşeylerdir.

 • Öğrendiğimizşeylerinçoğunugözlerimizinyardımıylaöğreniriz.

 • En iyiöğretimsomuttansoyutavebasittenkarmaşığadoğrugidenöğretimdir.


YaşantıKonisi

İnsanlarÖğrendiklerinin,

%83 ünügörme

%11 iniişitme

% 3.5 inikoklama

% 1.5 inidokunma

%1 initatma

Duyularıylaedindikleriyaşantılarındanöğrenirler.


YaşantıKonisi

Zamansabitolmaküzereinsanlar,

Okuduklarının%10 unu

Işittiklerinin% 20 sini

Gördüklerinin% 30 unu

Hem görüp hem işittiklerinin% 50 sini

Söylediklerinin% 70 ini

Yaparaksöylediklerininise% 90 ının

hatırlamaktadırlar.


Analiz

ÖğretimAmaçlarıAnalizi

ÖğrencilerinAnalizi

Araç-GereçAnalizi

ÖğretimOrtamınınAnalizi


Taksonomi

İnsandavranışlarını (Öğrenmeürünleri) analizedereksınıflamasistemi


Bloom

ÖğrenmeÜrünleriTaksonomisi

BilişselÖğrenmeler

DuyuşsalÖğrenmeler

PsikomotorÖğrenmeler


BilişselÖğrenmeler

 • Bilgi

 • Kavrama

 • Uygulama

 • Analiz

 • Sentez

 • Değerlendirme


DuyuşsalÖğrenmeler

 • Alma

 • TepkideBulunma

 • DeğerVerme

 • Örgütleme

 • Birdeğerya da değerlerbütünüylenitelenmişlik


PsikomotorÖğrenmeler

 • Algılama

 • Kuruluş

 • Kılavuzdenetimindeyapma

 • Mekanizma

 • Karmaşıkdışavurukfaaliyet

 • Uyarlama

 • Yaratma


ÖğrencilerinAnalizi

 • 1. Öğrenciler

 • Test

 • Görüşme

 • Gözlem

 • 2. Diğerkişiler

 • 3. Tahminler


MevcutAraç-GereçAnalizi

 • Mevcutkursaraçgerecininihtiyacauygun hale getirilmeleriileyenibaştangeliştirilmeleriarasındamaliyetveöğretimetkililiğiaçısındanfarkvarmıdır?

 • Bu farklılık ne dereceönemlidir.


Ortamanalizi

Öğretimortamı

Öğretimveöğrenmeningerçekleşeceğifizikselçevre


Ortamanalizi

 • Ortamailişkinsorular

 • Öğrenmeneredegerçekleşecek

 • - Sınıfta

 • Atölyede

 • Laboartuarda

 • Alan gezisinde


Ortamanalizi

 • Ortamailişkinsorular

 • Ortamözelliklerinelerdir

 • - Öğrencisayısınauygun mu

 • Sıralarya da sandalyelernasıldüzenlenmiş

 • Sıralarınyerlerideğişebiliyor mu

 • Ortamdabulunanaraç-gereçler

 • Ortamdakigürültü

 • Işıklandırma

 • Işıkmiktarıayarlanabiliyor mu


Ortamanalizi

Gelenekseloturmadüzeni

U şeklioturmadüzeni

Yuvarlak/Dikdörtgenmasalar


Gelenekseloturmadüzeni

A


Gelenekseloturmadüzeni

B


Gelenekseloturmadüzeni

C


U Şeklioturmadüzeni

CÇizgidikkatibiryolboyuncasürükleyenveyabirnoktayaçekentekboyutlubiryapıdır.

 • İşlem, yönvehareketgösterir,

 • Şekilleriayırmavebirleştirmeişleriniyapar,

 • Üzerinekurguyapılabilecektemelyapıtaşlarıdır.

Çizgi


Yatayçizgilerdurgunlukhissiverir.

Dikeyçizgiler güçgösterir,

yukarıbakmahissiverir.

Köşegençizgilerkuvvetlibiçimdehareketve

dinamizmhissiverir.

Çizgi


Rnek yatay izgi

 • 1

 • 2

 • 3

A

B

Örnek: Yatay Çizgi


Rnek dikey izgi

Sistemler Teorisi

İletişim Teorisi

ÖğrenmeTeorisi

Öğretim Teorisi

Öğretim Tasarımı Teorisi

Örnek: Dikey Çizgi


Rnek k egen izgi

Öğretim SistemleriTasarımı Süreci...

Tasarım

Geliştirme

Analiz

Örnek: Köşegen Çizgi

Uygulama

Değerlendirme


 • Kendinebağlananbirçizgi,birşekiloluşturur. Şekillerikiboyutludurvebirnesnenindışçizgilerinigösterebilir.

 • Şekilleranlamlıbirbütünoluşturmakiçinbirarayagelebilir. Bazışekillersadecesiluetiilekendinioluşturur (ör:elma, kalp). Diğerleriisegeometrikolarakgruplandırılabilir.

Şekil


Rnek ekil

Layout Planning:Shape

Örnek: Şekil


AlanBoyut

 • Boyut hakkındaki yargımız, çevreleyen cisimler hakkındaki bilgimize bağlıdır.

 • Boyut algısı, algılanan uzaklıkla ve algılanan uzaklıktaki boyutla ilişkilidir.

 • Renk ve gri derecesi boyut algısını etkiler.

 • Görselin boyutuna, istendik mesajı nasıl iletebileceğine dayalı olarak karar verilmelidir.

Boyut


Rnek boyut
Örnek: Boyut hakkındaki bilgimize bağlıdır.


 • Pekçok hakkındaki bilgimize bağlıdır.görünüm, çizgiveşekillerdahilikiboyutludur.

 • Desenkullanılaraküçüncübirboyuteklenebilir.

 • Desenüçboyutlucisimvemateryallerinbirözelliğidir. Dokunmahissiniuyararakkonuylailgilidahayalınbirfikirverir.

 • Desenönemlifikrivermek, ayırmakveyabütünleştirmekamaçlıkullanılabilir.

Doku


Rnek doku

OKUL hakkındaki bilgimize bağlıdır.

OKUL

Örnek: Doku


Rnek doku kald r m izimleri
Örnek: Doku hakkındaki bilgimize bağlıdır. /Kaldırımçizimleri


Rnek doku kald r m izimleri1
Örnek: Doku hakkındaki bilgimize bağlıdır. / Kaldırımçizimleri


 • Uygun hakkındaki bilgimize bağlıdır.renkseçimleri; görseltasarımlarıgeliştirirveayrıbirhava/önemkazandırır, dikkatuyarırvegörseletkiyapar.

 • gerçekrenklerseçildiğindegörüntününgerçekliğiartar

 • eşitlikvefarklılıklarrenklerlevurgulanabilir

 • Önemlinoktalarveyaayrıntıbilgilerirenklerlevurgulanabilir

 • istenilenduygusaletkirenklerleortayaçıkarılabilir

Renk


Renk emberi

 • Kırmızı hakkındaki bilgimize bağlıdır., Sarı veMavianaRenklerdir.

 • Turuncu, MorveYeşilararenklerdir.

SoğukRenkler

SıcakRenkler

RenkÇemberi


Renk hakkındaki bilgimize bağlıdır.

Mesaj


Kırmızı hakkındaki bilgimize bağlıdır.hatırlanır

Mavidikkatiazçeker

Sarı ilk bakılandır

Sarı Zeminüzerinesiyah en iyirenkkombinasyonudur

Renk


Renklerin kullanımında yaş grupları da hakkındaki bilgimize bağlıdır.dikkatealınmalıdır:

Çok parlak renkler küçük yaş grupları

Pastel tonlar büyük yaş grupları,

Kontrastlık parlak renkleriçinuygundur


Rnek renk
Örnek: Renk hakkındaki bilgimize bağlıdır.


Tasar m lkeleri
Tasarım İlkeleri hakkındaki bilgimize bağlıdır.

 • Bütünlük

 • Denge

 • Vurgu

 • Hizalama

 • Yakınlık


B t nl k

 • Bütünlük bir görünümü oluştur hakkındaki bilgimize bağlıdır.an bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir.

 • Bütünlük konular, renkler, şekillerve çizgilerilişkilendirilerek ve tekrar edilereksağlanabilir.

 • Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan bilgiler sunulmamalıdır.

Bütünlük


B t nl k1

3x3 kuralı eski ve basit bir tasarım kuralıdır. Ekran, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.

Anahtar öğeler veya nesneler bu 3 çizginin yakınında bulunmalıdır.

3x3 kuralı öğrencilerin dikkatlerini bu çizgilerin kesişme noktalarında toplayacağını belirtir.

Bütünlük


B t nl k 3x3
Bütünlük soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.(3x3)


Rnek b t nl k
Örnek: Bütünlük soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.


Denge

 • Bir soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.sunumekranındakibileşenlerdikeyveyatayeksendikkatealınarakeşitağırlıktadağıtılırsa,izleyicidedengeveeşitlikhissiuyandırır.

 • Tasarım her ikialanda da tekrarlandığında,dengesimetrikveya formal olacaktır. Ancak;birçokdurumdagözünbilgiyianındayakalayabilmesiiçinasimetrikveya informaltasarımlaryapılabilir.

Denge


Rnek denge
Örnek: Denge soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.


Rnek denge1
Örnek: Denge soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.


Rnek denge2
Örnek: Denge soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.


Rnek denge3

DIŞ ETKENLER soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.

ÖĞRENME

ARAÇ

GEREÇLER

EĞİTİM ORTAMI

ÖĞRETİM MATERYALLERİ

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZIFAKTÖRLER

Örnek: Denge


Vurgu

Görsel soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.içerisindekiönemliöğelerindikkatveilgimerkezihalinegetirilmesidir.

Vurgu


Vurgu1
Vurgu soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.

Ok veBenzeriyöngösterenaraçlarkullanmak

Önemliöğeiçindiğerlerindendahaparlakbirrenkkullanmak

Temelöğeyidiğerlerindendahabüyükyapmak

Vurgulamakistediğinizmaddeyedikkatleriçekmekiçinzeminveşekilarasındakontrastoluşturmak.

Diğerşekillerdenfarklıbirşekilkullanmak

Vurgulanacaköğeyidiğeröğelerinçakıştığıbiryereyerleştirmek


Rnek vurgu
Örnek: Vurgu soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.


Rnek vurgu1
Örnek: Vurgu soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.


Hizalama

Hizalama


Rnek hizalama
Örnek: Hizalama öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar.


Yak nl k

Yakınlık


Rnek yak nl k

Birbirine uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.yakınolanşekillergrupolarakalgılanırlar

Örnek: Yakınlık


Rnek yak nl k1
Örnek: Yakınlık uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.


Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Araç ve Gereçler uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Araç-gereçler genelde öğretimi desteklemek amacıyla kullanılırlar.

İyi tasarlanmış ve yapılmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Soyut olguları somutlaştırırlar

Araç-gereçlerin öğretme-öğrenme sürecindeki en önemli rollerinden biri fikirleri somutlaştırması, anlaması güç olgu ve olayları basitleştirmesidir.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Soyut olguları somutlaştırırlar

Görsel gereçler bilinmeyen bir aracın nasıl göründüğünün ve bilinen diğer şeylere göre ne kadar büyük olduğunun kavranmasına yardımcı olur.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Soyut olguları somutlaştırırlar

Görsel gereçler sözel fikirlere daha kolayca hatırlanabilecek bir bağ kurulmasına hizmet eder, ikinci bir iletişim kanalı görevi görürler.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Araç-gereçler ilgi uyandırırlar

Çoğu sınıflarda yüz yüze sözel iletişim tek başına en çok kullanılan iletişim metodudur. Bu durumda, bilgilerin görsel / işitsel araç-gereçler yoluyla sunulması, öğrencilerin ilgilerini çeker, duygusal tepkiler yaratarak motive eder.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Araç-gereçler zamandan tasarruf sağlar

“Bir resim bin kelimeye bedeldir.”

Resimler, grafikler, haritalar, modeller, filmler vs. ders ve tartışma sürelerinden tasarruf sağlar, öğrenciler daha kısa sürede daha etkili öğrenirler.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Güvenli gözlem yapma olanağı sağlarlar

Hareketli resim projektörleri ve filmler özellikle sınıfa getirilmesi imkansız, doğrudan gözlenmesi tehlikeli ya da mümkün olmayan cisim, olgu, olay ve işlemlerin kolayca ve güvenli olarak gözlenmesini sağlar.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar

Bir derste üzerinde durmanız gereken bir konu, vurgulanması gereken bir nokta, mükemmel bir örnek başka derslerde hatırlanamayabilir.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar

Öğrenciler farkı öğrenme stil ve ihtiyaçlarına sahiptirler. Araç-gereçler, öğrencilerin bireysel öğrenme durumlarına uygun öğretim kanallarını artırır.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Araç-gereçler tekrar tekrar kullanılabilirler

Etkili bir materyal zaman ve maliyetten tasarruf sağlar, materyali geliştirmek için harcanan zaman ve enerjiyi tekrarlama problemini de çözer.


Araç gereçlerin önemi uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırırlar

Gerçek çizimlerin öğrenmeyi zorlaştırdığı durumlarda çizgi resimler sadeliği ve anlaşılırlığı sağlayabilir.


Eğitim Araçlarının Etkili Kullanımı uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.

Gerçek Eşyalar, Modeller

ve

Yansıtılmayan Görsel Materyaller


Ger ek nesneler

En iyi öğrenme gerçek eşyalarla etkileşim sonucu gerçekleşir.

Gerçek eşyalar, öğrencilerin somut ve kalıcı öğrenmelerini sağlar; öğrenilenlerin genellemesini kolaylaştırır.

Gerçek Nesneler


Ger ek nesneler1

Gerçek nesneler, günlük hayatta çok az karşılaşılan konuları işlemek için kullanılır.

Somut kavramları anlamadan soyut kavramlara geçmenin zorluğu nedeni ile gerçek nesnelerin kullanımı önemlidir.

Para, araçlar, bitkiler ve hayvanlar gerçek nesnelere verilecek örneklerden bazılarıdır.

Gerçek Nesneler


Ger ek nesneler2

Gerçek nesneler oldukları gibi kullanılabilir veya öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

Örnekler

Kesitler

Gerçek Nesneler

Sergiler


Ger ek nesneler3
Gerçek Nesneler öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

Kesitler

İç yapısını incelemek amacıyla kullanılan canlı veya cansız kesitleri


Ger ek nesneler4
Gerçek Nesneler öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

Örnekler

Bitkilerin, hayvanların veya canlıların uygun kontroller için saklanmış parçaları


Ger ek nesneler5
Gerçek Nesneler öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

Sergiler

Bir noktayı anlatmak için dokümanı ile birlikte gelen, tarihsel veya bilimsel eserlerin koleksiyonları


Modeller
Modeller öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

Modeller gerçek nesnelerin benzeri maketlerdir. Gerçek nesneleri kullanamayacağımız durumlarda kullanılır.

3 boyutlu kavramları, boyut, şekil veya renkle belirtilen işlevleri anlatmak için uygulamalarda ve laboratuar ortamında kullanılır.


Modeller1
Modeller öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

AVANTAJLAR

 • Karmaşık yapıları basit ve açık hale getirme

 • Farklı boyutlardaki cisimlerin algılanması (duyu sınırlarını aşan)

 • Zaman ve uzaklık yönünden ulaşılamayan cisimlerin algılanması

 • Soyut kavramların anlatımı


Modeller2
Modeller öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.

DEZAVANTAJLAR

 • Yanlış büyüklük, renk ve yapı konusunda oluşabilecek sorunlar

 • Maddi kaynak ve bakım gerektirmesi

 • El yapımı modellerin dayanaklılık sorunu


Görsel öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.materyaller

Özellikle 3. boyutun ve uygulamanın önemli olmadığı zamanlarda görsel materyaller:

Karşılaştırma

Vurgulama

Kavram açıklama

gibi amaçlarla kullanılırlar


Grafik materyalleri

 • . öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir. Grafikler; sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranması kolaylaştırmak için kullanılır

Grafik MateryalleriGrafik materyalleri2

 • Çizgi ve alan grafikleri eğilimler ve dalgalanmaları

Grafik Materyalleri


Grafik materyalleri3

Sütun ve çubuk grafikleri en çok kullanılan grafik türleridir, Genellikle aynı amaç için kullanılmakla birlikte:

Sütun grafikleri bir zaman süresi boyunca bir öğe ile ilgili değişiklikleri göstermek için

Çubuk grafikleri, öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanılır.

Grafik Materyalleri


Grafik materyalleri4

Resimli grafikler türleridir, Genellikle aynı amaç için kullanılmakla birlikte:

Özellikle küçük yaş grupları için tercih edilmektedir

Grafik Materyalleri


Emalar

Şemalar, kronoloji, sayısal veriler ve hiyerarşi gibi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

şema tek bir kavram ve anlaşılmasını sağlayacak miktarda görsel ve sözel bilgi içermelidir.

Bir şemada görsel öğeler ağırlıkta olmalı, sözel materyaller görseli tamamlamalıdır.

Şemalar


Ema t rleri

Örgüt (teşkilat) şemaları, soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır. bir şirket, kuruluş, dernek ya da işletmenin organizasyon yapısını gösterir. Örgüt şemaları genelde personel ya da bölümler arasındaki ilişkileri temsil eder.

Şematürleri


Ema t rleri1

Akış şemaları, soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır. bir sürecin akışını ya da işlemlerin yapılış sırasını gösterir. Akış diyagramları genelde yatay olarak çizilir ve farklı işlem ya da öğelerin bir bütün içinde nasıl birleştiğini gösterir.

Şematürleri


R mcek harita
Örümcek Harita soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

Temel bir fikir veya kavramı

anlatmak için kullanılır.

 • Olgu

 • Süreç

 • Kavram

 • Düşünce

 • Merkezdeki düşünce nedir?

 • Özellikleri nelerdir?

 • Fonksiyonları nedir?

  gibi sorulara yanıt aranır.


 • Olaylar zinciri dizileri
  Olaylar Zinciri Dizileri soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

  Bir olayın evrelerini, lineer bir

  işlemin adımlarını, bir dizi olayı

  veya bir süreçte yaşananları

  anlatmak için kullanılır.

  • Kavram, işlem veya olay nedir?

  • Aşamalar veya adımlar nelerdir?

  • Biri diğerine nasıl yol açmaktadır?

  • Sonuç nedir?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Olaylar Zinciri Dizileri soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.


  Kar la t rma matrisi
  Karşılaştırma Matrisi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

  Birden fazla insan, olay,

  fikir vb. arasındaki

  benzerlik veya farklılıkları

  anlatmak için kullanılır.

  • Neler karşılaştırılacak?

  • Benzer/Farklı yönleri nedir?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Örnek soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.


  S n fland rma haritas
  Sınıflandırma Haritası soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

  Kavram veya olaylar arasındaki

  ilişkileri, hiyerarşileri veya

  dallanan işlemleri anlatmak için

  kullanılır.

  • Ana tema nedir?

  • Alt temalar nedir?

  • Birbiri ile nasıl ilişkilendirilebilir?

  • Kaç düzey vardır?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Türk Parası soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

  Metal Para

  Kağıt Para

  1YTL

  50

  YKR

  1YKR

  5YKR

  10

  YKR

  25

  YKR

  100

  YTL

  50

  YKR

  1YTL

  5YTL

  10

  YTL

  20

  YTL

  Örnek


  Etkile im g stergesi
  Etkileşim Göstergesi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

  Kişiler veya gruplar arasındaki

  etkileşimi göstermek için kullanılır.

  • Kişiler veya gruplar kimdir?

  • Amaçları nelerdir?

  • Anlaşma/Çatışma yaşanmış mıdır?

  • Sonuçlar nelerdir?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Etkile im g stergesi1
  Etkileşim Göstergesi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.


  Bal k k l haritas
  Balık Kılçığı Haritası soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

  Karmaşık bir olayın

  nedenlerini veya sonuçlarını

  ortaya koymak için kullanılır.

  • X’e neden olan faktörler nedir?

  • Nasıl ilişkilendirilebilir?

   sorularına yanıt aranarak, neden-sonuç ilişkileri kurulur.


  Bal k k l haritas1
  Balık Kılçığı Haritası soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.


  D ng g stergesi
  Döngü Göstergesi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.

  Bir dizi olayın tekrar tekrar

  bir dizi sonuca nasıl neden

  olduğunu anlatmak için

  kullanılır.

  • Döngüdeki kritik olaylar nelerdir?

  • Nasıl ilişkilendirilir?

  • Nasıl tekrara neden olur?

   gibi sorulara yanıt aranır.


  Örnek soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.


  Di er retim ara lar
  Diğer soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır. ÖğretimAraçları


  Slaytlar ve film eritleri

  Yansıtılmak soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır. üzerekesilerekkartonyadaplastikçerçevelereyerleştirilmişküçük, saydamfotoğraflardır

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Slaytlar ve film eritleri1

  Görsel özellikleri Üretim kolaylığı ve esneklikleri bu slaytların kullanımını arttırmıştır

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Slaytlar ve film eritleri2

  Avantajları slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Yeni konuları tanıtmak, dikkat çakmek

  • Sürecin aşamalarını öğretmek

  • Küçük cisimleri büyütmek ve gerçek renkleri görmek

  • Küçük ve büyük grup eğitimleri

  • Üretimi kolay maliyeti düşük

  • Saklama ve taşıması kolay

  • Çoğaltılabilme özelliği

  • Ses ile senkronizasyonu yapılabilir.

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Slaytlar ve film eritleri3

  Dezavantajları slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Fotoğrafçılıkbecerisigerektirmeleri

  • Tektekkullanımdandolayıdüzenlemezorluğu

  • Tozçekebilmeözelliği

  • Karartmagerektirmesi

  Slaytlarve Film Şeritleri


  Posterler slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Resim, çizgi, renk ve kelimelerin görsel bileşimidir

  • Etkililiği renklendirme ve dinamikliğe bağlıdır

  • Dikkati çekmeli ve mesajı hızlı bir biçimde iletebilmelidir

  • Yeni bir konu, bir olay ve duyurular için kullanılabilir ve güdülenmeyi sağlar


  Posterler slaytların kullanımını arttırmıştır


  Posterler slaytların kullanımını arttırmıştır


  Posterler slaytların kullanımını arttırmıştır


  G rsellerin etkili kullan m
  Görsellerin slaytların kullanımını arttırmıştır Etkilikullanımı

  • Mümkün olduğunca basit olmalıdırlar

  • Karmaşık görseller basit parçalara ayrılmalıdır

  • Metin miktarı mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır

  • Metinler için sadece koyu ve düz yazı tipleri kullanılmalıdır

  • Bilinmeyen nesnelerin boyutunu göstermek için ölçek ya da bilinen nesneler kullanın

  • Orantısızlıktan kaçınarak informal bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır

  • Kullanılan görsel hakkında öğrencilere soru sorulmalıdır

  • Görseller yeterince büyük olmalıdır

  • 3 metrelik uzaklık için harf büyüklüğü 1.3 cm olmalıdır


  Hareketli resimler tv ve video

  Avantajlar slaytların kullanımını arttırmıştır

  Hareket

  Süreç

  Güvenli Gözlem

  Beceri Öğrenme

  Dramatizasyon

  Duyuşsal Öğrenme

  Problem Çözme

  Ortak Tecrübe Oluşturma

  HareketliResimler: TV ve Video


  Hareketli resimler tv ve video1

  Sınırlılıklar slaytların kullanımını arttırmıştır

  Sabit Adım

  Hareketsiz görseller

  HareketliResimler: TV ve Video


  Hareketli resimler tv ve video2

  Kullanım slaytların kullanımını arttırmıştır

  Ön inceleme

  Çevreyi düzenleme

  Öğrencilerin hazırlanması

  Sunu

  HareketliResimler: TV ve Video


  Yansıtıcısız Sunu ve Gösterim Araçları slaytların kullanımını arttırmıştır

  Döner Lavhalar

  Yazı Tahtaları


  Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı slaytların kullanımını arttırmıştır

  Ders sırasında yazı yada çizimler için zaman harcamayın

  Tahtaya yazacaklarınızı önceden organize edin

  Tahtaya önceden yazılmış olanları kapatın

  Konuşurken sınıfa dönün

  Sadece tahtaya bağlı kalmaktan kaçının


  Yazı Tahtalarının Etkili Kullanımı slaytların kullanımını arttırmıştır

  İki yada üçten fazla renk kullanmaktan kaçının

  Yazdıklarınızın önünü kapatmayın

  Işık yansımalarını kontrol edin

  Önceden hazırlanmış şekillerden yararlanın


  Döner Levhalar slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Her kesingörebileceğibiraçıdayerleştirilmelidir,

  • Görselleröncedenhazırlanmalıyadaöncedenyerleriizolarakbelirlenmelidir

  • Saydamyazıyazmasatırlarıoluşturulmalıdır

  • Basitgrafikleroluşturulmalıdır

  • Başlıklar 8-10 cm harflar 4 cm olmalıdır

  • Materyalsıralarınadikkatedilmelidir

  • Boşsayfalarbulundurulmalıdır

  • Son sayfayaözeteklenmelidir


  Yazılı Materyaller slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Biryazılımateryalinöğretimseletkililiğiüçtemeldeğişkenebağlıdır:

  • Materyalinokunabilirlikdüzeyi

  • Materyaliniçeriği

  • Materyalintasarımı


  Yazılı Materyaller slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Biryazılımateryalintasarımında:

  • Tutarlılık

  • SayfaDüzeni

  • GörselMateryaller

  • YazıStili

  • YazıTürüveBoyutu

  • Vurgulama

  • Önemlifaktörlerdir


  E itimde bilgisayar kullan m
  Eğitimde Bilgisayar slaytların kullanımını arttırmıştır Kullanımı


  Bilgisayarlar

  • Kendilerine slaytların kullanımını arttırmıştır verilenverilerialır, verilenkomutlarıizleyerekbuverileribilgioluşturacakşekildeişlerler.

  • Çokmiktardakiveriyikısasüredeişleyebilirveçokfazlamiktardaveriyiunutmadansaklayabilirler.

  • Aritmetikvemantıkişlemlerini son derecehızlıyapabilirler

  • İnsantarafındanyapılanişveişlemlerinyapılmasınıkolaylaştırırlarveyaptıklarıişlemlerihızlı, güvenlivehatasızyaparlar.

  Bilgisayarlar?


  Bilgisayar

  Donanım slaytların kullanımını arttırmıştır

  Yazılım

  Bilgisayar


  E itimde bilgisayarlar

  Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar slaytların kullanımını arttırmıştır

  Eğitim Araştırmalarında Bilgisayardan Faydalanma

  Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Bilgisayardan Faydalanma

  Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma

  Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma

  Eğitimde Bilgisayarlar


  Zel retmen olarak bilgisayarlar
  Özel Öğretmen olarak Bilgisayarlar slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Birebir etkileşim

  • Öğretim etkisi

  • Hazır programlar


  Bilgisayarda etkile imli renme
  Bilgisayarda Etkileşimli Öğrenme slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Kendi kendine öğrenme

  • Konu seçiminde serbestlik

  • Hazır programlar + diğer öğretim teknikleri

  • Öğretmen  yol gösterici


  Bilgisayarda deneme ve egzersiz
  Bilgisayarda Deneme ve Egzersiz slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Bilginin kalıcılığının sağlanması

  • Öğretmen gözetiminde bilgisayar uygulaması


  Benze im arac olarak bilgisayar
  Benzeşim Aracı olarak Bilgisayar slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Tehlikeli ve karmaşık olaylar, varlıklar ve olgular

  • Karar verme, rol yapma, motivasyon sağlama vb.


  Oyun arac olarak bilgisayar
  Oyun aracı olarak Bilgisayar slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Küçük çocukların öğrenmesinin doğal ve zorunlu bir parçası

  • Psikomotor becerileri, bireysel yeterlikler vb.


  Ders sunu arac olarak bilgisayar

  • İçeriğin öğrenciye sunulması slaytların kullanımını arttırmıştır

   • Datashow

   • Tepegöz

   • Bilgisayarın kendisi

   • Bilgisayarda hazırlanmış materyal veya hazır program

  Ders Sunu aracı olarak Bilgisayar


  Retim amac olarak bilgisayar

  • Bilgisayarda temel kavramları öğrenme slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Hazır programları kullanmayı öğrenme

  • Bilgisayar programlamayı öğretme

  • Bilgisayar çevre ünitelerini kullanmayı öğretme

  Öğretim Amacı olarak Bilgisayar


  Retmene yard mc ara olarak bilgisayar

  • Günlük, yıllık ve ünite planı hazırlama slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Ders materyali geliştirme

  • Arşivleme

  • Internet üzerinden gelişmelerin takibi

  • Araştırma yapma

   Kelime işlemci, tablolama, çizim, grafik ve sunu programları, veritabanları

  Öğretmene Yardımcı Araç olarak Bilgisayar


  Renciye yard mc ara olarak bilgisayar
  Öğrenciye Yardımcı Araç olarak Bilgisayar slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Bilgilerin kalıcı olması

  • Pekiştirme


  E itim ara t rmalar nda bilgisayardan faydalanma
  Eğitim Araştırmalarında Bilgisayardan Faydalanma slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Verilerin değerlendirilmesi

  • Veritabanlarından tarama

  • Literatür Taraması

  • Araştırma tasarımı


  E itim hizmetlerinin y netiminde bilgisayardan faydalanma
  Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde Bilgisayardan Faydalanma slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Personel bilgilerinin takibi

  • Yazışmalar

  • Demirbaş takibi

  • Bordro

  • Öğrenci işleri

  • Sınav programı

  • Yıllık ders planlarının hazırlanması

  • Ders dağıtım çizelgesi


  L me ve de erlendirme hizmetlerinde bilgisayardan faydalanma

  • Öğrencinin bilgi düzeyinin saptanması slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Öğrencinin öğretim faaliyetlerinin izlenmesi

  • Öğrenme güçlüğünün belirlenmesi

  • Öğrenci başarı seviyesinin belirlenmesi

  Ölçme ve Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma


  Rehberlik hizmetlerinde bilgisayardan faydalanma

  Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayardan Faydalanma


  E itim uygulamalar t rleri
  Eğitim Uygulamaları Türleri slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Öğretici

  • Araç

  • Öğrenci

  Bilgisayarın eğitim alanındaki farklı rolleri


  Retici uygulamalar
  Öğretici Uygulamaları slaytların kullanımını arttırmıştır

  Bilgisayar öğretme rolünü üstlenir ve öğretmen gibi davranır.

  Öğrenci dersi bilgisayardan öğrenir.


  Retici uygulamalar1
  Öğretici Uygulamaları slaytların kullanımını arttırmıştır

  Bilgisayar öğretici

  içeriği sunar.

  Öğrenciden konu ile ilgili

  bir soruyu yada problemi

  yanıtlaması istenir.

  Bilgisayar, belirlenmiş

  kriterlere göre öğrencinin

  yanıtını değerlendirir.

  Bilgisayar

  değerlendirme sonucuna

  göre bir sonraki adımda

  ne yapılacağına karar verir.


  Retici uygulamalar na rnekler
  Öğretici Uygulamalarına Örnekler slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Alıştırma-Uygulama

  • Öğreticiler

  • Simülasyonlar

  • Öğretici Oyunlar

  • Problem Çözme Yazılımı


  Ara uygulamalar
  Araç Uygulamaları slaytların kullanımını arttırmıştır

  Bilgisayar; kalem, mikroskop veya piyano gibi bir öğretici araçtır.

  Öğrenciler hesaplama yapabilir

  Veya bir kelime işlemci kullanarak

  Dokümanlar oluşturabilir.


  Ara uygulamalar na rnekler
  Araç Uygulamalarına Örnekler slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Kelime İşlemci

  • Hesap Tablosu

  • Veritabanı

  • Masaüstü Yayıncılık

  • Elektronik Ansiklopediler


  Renci uygulamalar
  Öğrenci Uygulamaları slaytların kullanımını arttırmıştır

  Bilgisayar öğrenci konumundadır, öğrenci ise öğretmen konumuna geçmiştir.

  Bilgisayarın bir işlemi

  gerçekleştirmesi için öğrencinin ona

  Ne yapacağını öğretmesi gerekir.


  Renci uygulamalar na rnekler
  Öğrenci Uygulamalarına Örnekler slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Programlama Dilleri (Pascal, C, Basic vb.)

  • Yazarlık Dilleri


  E itimde bilgisayar uygulamalar

  Bilgisayar Destekli Eğitim slaytların kullanımını arttırmıştır

  Yönetim Uygulamaları

  Öğretimi Destekleyici Araç

  Alıştırma Uygulama

  Ofis Otomasyonu

  Ofis Uygulamaları

  Bire-Bir Öğretim

  Veri Tabanı

  Çizim Programları

  Benzeşim

  Öğretici Oyunlar

  Tablolaştırma

  Yazarlık Uygulamaları

  Problem Çözme

  Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları


  Örnek slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Time Maps

  • Tarihsel dünya haritası

  • http://www.timemaps.com/demo/launch.html


  Bilgisayar destekli e itim
  Bilgisayar Destekli Eğitim slaytların kullanımını arttırmıştır

  • Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

  • BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.


  Bilgisayar1
  Bilgisayar ... slaytların kullanımını arttırmıştır

  Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik

  biçimlerde ifade edilebilmektedir.

  • BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğretim

  • BDE: Bilgisayara Dayalı Eğitim

  • BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğrenme

  • BÖU: Bilgisayarların Öğretsel Uygulamaları

  • BTÖ: Bilgisayar Tabanlı Öğretim


  Bde ne de ildir

  BDE Ne Değildir?


  Bde ne de ildir1

  • Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  • Kayıtları düzenlemek, ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması (Ms Access, MySQL gibi).

  • Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması (Ms Excel gibi).

  • Sunum programları yoluyla asetat ya da bilgisayar yoluyla sunum hazırlanması (PowerPoint gibi).

  BDE Ne Değildir?


  Bde nedir

  • BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenmehızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.

  BDE Nedir?


  Bde nedir1

  • Etkileşim hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  • Öğretmenin rehberolması

  • Bilgisayar ortamı

  • Etkinlikler

  BDE Nedir?


  Bde yi etkileyen fakt rler

  • Öğrenci motivasyonu hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  • Etkileşim

  • Bireysel öğrenme farklılıkları

  • Ders yazılımının türü, kapsamı ve niteliği

  • Öğretmenin BDE’yi algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü

  • Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile bilgisayar destekli eğitim uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi

  BDE’yi Etkileyen Faktörler


  Neden bde
  Neden BDE? hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  • Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması

  • Araştırma, öğretim vb. aktivitelerin düzenlenmesinde yaşanan zaman sorunlarının aşılması

  • Derslerin çekiciliğinin artırılması

  • Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği

  • İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma

  • Esnek bir öğrenme ortamı yaratma

  • Yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurma


  Bde nin retmenler a s ndan yararlar
  BDE’nin Öğretmenler Açısından Yararları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  • Daha çok sayıda öğrenciye iletilmesi olanağı

  • Daha kısa zamanda daha etkin öğrenme

  • Değerlendirme ve not verme işlemlerinin minimuma indirgenmesi

  • Öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimde artış

  • Daha az rutin işlem

  • Öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk alması

  • Edinilmesi pahalı veya imkansız olan doküman, resim ve bilgiye erişim-


  Bde nin renciler a s ndan yararlar
  BDE’nin Öğrenciler Açısından Yararları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  • Kendi adımları ile kendi seviyelerinde çalışabilmeleri olanağı

  • Etkileşimli olarak öğrenme ve kendi öğrenme süreçlerine katılmaya teşvik

  • Genellikle anlık uygun dönüt

  • Genellikle eğlenceli, değişik ve ilginç bulunması

  • Gerçek örneklerle çalışma ve/veya pratik yapma olanağı

  • Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim

  • Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın görsel ve dinamik bir çalışma ortamı sağlaması-


  Bde in e itim retim kurumlar na katk lar
  BDE’in hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi). Eğitim-Öğretim Kurumlarına Katkıları

  • Uzun vadede öğretim tutarları azalabilir

  • Çalışanlar daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir

  • Kurumsal olarak öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır

  • Değerlendirme yüzdelerinde kalite artacaktır

  • Alanın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacaktır

  • Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi için fırsat yaratacaktır


  Okullarda bilgisayar problemleri

  • Sistem ve Öğretmenler hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).in değişime kapanması

  • Kötü deneyimler

  • Bilgisayarların yararları konusunda ikna olmama

  • Hala etkin kullanılmıyor

  • Müfredata entegrasyon

  • Teknoloji Planlaması-

  Okullarda BilgisayarProblemleri


  Bde nin dezavantajlar
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Gelişimde Sınırlama

  • Bilgisayar başında uzun süre kalma

  • Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerdeki azalma


  Bde nin dezavantajlar1
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Kısıtlı Ekran Görüntüsü

  • Görüntü için sınırlı bir ekran

  • Sağa-sola veya yukarı-aşağı kaydırma

  • Çoğu zaman rahatsız edici ve dikkat dağıtıcıdır.


  Bde nin dezavantajlar2
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Fiyat

  • İhtiyacınız olan bilgisayardan gerekli yazılıma kadar her şeye para ödemeniz gerekir.


  Bde nin dezavantajlar3
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Müfredatla İlgisi

  • Müfredata ve belirlenen hedeflere uyması zorunludur


  Bde nin dezavantajlar4
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Yazılım Azlığı

  • Az sayıda kaliteli ama pahalı yazılımlar


  Bde nin dezavantajlar5
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Uyumluluk

  • Belirli bir işletim sistemi veya donanım türü gereksinimi olabilir!


  Bde nin dezavantajlar6
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Kullanım Hakları

  • Kopyalanarak kullanım, kaliteli ürün girişimlerini engellemektedir.


  Bde nin dezavantajlar7
  BDE’nin Dezavantajları hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (MS Word gibi).

  Sınırlı Hedefler

  • Yazılımların çoğu yalnızca bilişsel alana yönelik.

  • Duyuşsal ve devinişsel alana yönelik çok eksik

  • Sınırlı dönütler öğrencinin yaratıcılığını sınırlayabilmektedir.


  ad