N vrh na zen vl dy o podm nk ch prov d n agroenvironment ln ch opat en
Download
1 / 36

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Ing. Anna Vejvodová [email protected] 221 812 405. AEO. Důležité termíny NV vrstva ENVIRO v LPIS – 26. 3. 2007 navrhovaná účinnost – 20. 4. 2007 metodika pro zemědělce – 30. 4. 2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření' - zohar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N vrh na zen vl dy o podm nk ch prov d n agroenvironment ln ch opat en

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Ing. Anna Vejvodová

[email protected]

221 812 405


AEO agroenvironmentálních opatření

Důležité termíny NV

 • vrstva ENVIRO v LPIS – 26. 3. 2007

 • navrhovaná účinnost – 20. 4. 2007

 • metodika pro zemědělce – 30. 4. 2007

 • příjem žádostí – do 15. 5. 2007


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství (dále jen „předpisy Evropských společenství“) agroenvironmentální opatření, včetně poskytování dotací při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření.


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 2

Agroenvironmentální opatření

 • podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí (2 tituly)

  • EZ, IP

 • podopatření ošetřování travních porostů (9 titulů)

  • L, MVL, HSL, TPRL, bahňák, chřástal, P, DBP, SSTV

 • podopatření péče o krajinu (3 tituly)

  • zatravňování OP, pěstování meziplodin, biopásy


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 3

Žádost o zařazení do AEO

 • fyzická nebo právnická osoba

 • podmínka vstupu s minimální výměrou (5 ha; 2 ha ZCHÚ; 1 ha EZ; 0,5 ha EZ zelenina a byliny; 0,25 ha trvalé kultury v EZ; 1 ha sady v IP; 0,5 ha vinice v IP; 0,5 ha zelenina v IP)

 • ŽOZ na 5 let (od 1. 1.; od 1. 4. – meziplodiny, biopásy)

 • ŽOZ do 15. 5.

 • od podání ŽOZ do zařazení nelze

  • doplnit PB

  • zvýšit výměru PB (výměru k zařazení)

  • změnit podmínky zařazení

  • snížit výměru PB či vyřadit PB (OTP, IP)


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 4

Poskytnutí dotace v rámci AEO

 • ŽOD do 15. 5. (od roku 2008 jednotná žádost)

 • společné podmínky pro žadatele

  • zařazení v AEO

  • plnění GAEC na evidovaných PB

  • vedení evidence hnojení + podmínky pro použití hnojiv

  • vedení evidence POR + podmínky pro použití POR

  • údržba TP 1 x ročně pastva nebo 2 x ročně seč (do 31. 7.; do 31. 10.; vynechání či posun se souhlasem OOP)

  • po 31. 10. TP do 30 cm (výjimka se souhlasem OOP)

  • plnění podmínek na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zem. zdrojů

 • posuzování užívané výměry ZP (do 31. 12., do 31. 3. – meziplodiny, biopásy)

 • pozdní podání žádosti, vyřazení z AEO


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 5

Změna výměry

 • navýšení do 25 % původně zařazené výměry – změnová ŽOZ (ne zatravňování a meziplodiny) – do 15. 5.

 • navýšení nad 25 % původně zařazené výměry nebo v 5. kalendářním roce – nová ŽOZ

 • navýšení u zatravňování OP –vždy nová ŽOZ

 • navýšit nelze meziplodiny

 • pardonované snížení výměry (restituce, PÚ, vyšší moc, změna v LPIS do 5 %, první zalesnění ZP, pozbytí PDÚ do 5 %) – poměrná výše dotace (evidence v LPIS k datu podání ŽOD)

 • nepardonované snížení výměry – poměrné snížení a vratka

 • podání žádosti o snížení výměry (snížení od data podání ŽOD do 31. 12)– do 31. 1.; do 30. 4. (meziplodiny, biopásy)

 • podání žádosti o snížení výměry (snížení od 1. 1. do data podání ŽOD) – změnová ŽOZ do 15. 5.


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 6

Převod zařazení AEO

 • ukončení zem. činnosti fyzické osoby; zánik právnické osoby bez likvidace; převod, nájem nebo prodej podniku – závazek nového uživatele plnit AEO

 • převod není navýšení výměry

 • sloučení zařazení

  • ostatní případy – datum zahájení 5LO nabyvatele

  • nabytá výměra zařazená kratší dobu než dosavadní výměra a přesahuje 25 % dosavadní výměry – datum zahájení 5LO převodce

 • převod limitu navýšení (25 %) a snížení výměry (5 % ztráta PDÚ) – poměrně

 • nabyvatel přebírá se závazkem zodpovědnost za porušení převodce

 • sankce udělená ve vztahu k převodci se v průběhu převodu vztahuje pouze na převáděnou výměru

 • vratka se vztahuje vždy pouze na 5 let


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 7

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství

 • ŽOZ – žadatel registrovaný v systému EZ ke dni podání ŽOZ podle z.č. 242/2000 Sb.

 • V ŽOZ seznam PB se statutem EZ nebo PO v LPIS

 • Kombinovatelnost – vše kromě IP

 • Kombinovatelnost s AEO/HRDP – vše kromě EZ a IP

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • plnění NR 2092/1991 a z. č. 242/2000 Sb.

  • registrace v systému EZ

  • dotace na EZ/TP – intenzita HZ min. 0,2 VDJ/ha TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP k 31. 7.

  • dotace na EZ/TP – koně k 31. 7. – do 15. 9. kopie registru a formulář s přepočtem koní na VDJ


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 7

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul ekologické zemědělství

 • ŽOD – kultura evidovaná v LPIS ke dni podání ŽOD, u OP rozdělení na speciální byliny, zeleninu či ostatní plodiny na OP

 • souběh EZ se zatravňováním OP – v prvním roce žádost na OP

 • s ŽOD zákres PB s rozlišením kultur, popřípadě plodin u OP

 • provádění obnovy TP – možné 1x za pět let, zahájení nejdříve 1. 10., do 15. 7. násl. roku zajištění souvislého TP, oznámení Fondu nejpozději v den zahájení


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 8

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce

 • ŽOZ – seznam všech PB s kulturou

  • vinice

  • sad

  • orná půda, na které budě pěstovat zeleninu

 • K ŽOZ – zákres PB

 • Kombinovatelnost

  • vinice, sady – žádná (i AEO/HRDP)

  • zelenina – meziplodiny, biopásy (i AEO/HRDP)


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 8

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce

 • Podmínky poskytnutí dotace – sady

  • zakázané účinné látky

  • pravidelný řez (1. 6. – 15. 8. stromy; 1. 5. – 30. 6. keře)

  • záznamy – vlhkost a teplota vzduchu uvedenými tech. zařízeními (1. 3. – 30. 9.), umístění v mapě PB

  • záznamy - sledování výskytu škodlivých organismů

  • do konce třetího roku odběr vzorků půdy a jejich rozbor na rizikové prvky

  • každoročně odběr a rozbor vzorků ovoce (na každých 20 ha 1 kg)

  • průměrný počet jedinců na 1 ha – jádroviny min. 500 ks, peckoviny min. 200 ks, bobuloviny min. 2000 ks


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 8

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce

 • Podmínky poskytnutí dotace – vinice

  • zakázané účinné látky

  • aplikace POR, kalů – max. 2 kg Cu2+/ha/ročně

  • aplikace statkových hnojiv, hnojiv, kalů do 50 kg N/ha v průměru na výměru vinic

  • prosvětlení keřů (1. 6. – 31. 8.)

  • max. 6 aplikací POR proti plísní révové

  • max. 6 aplikací POR proti padlí révovému

  • v každém druhém meziřadí do 3 let od výsadby souvislý bylinný porost

  • průměrný počet jedinců na 1 ha – min. 1 800 ks keřů révy vinné


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 8

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce

 • Podmínky poskytnutí dotace – zelenina

  • ŽOD – pouze PB se zeleninou + předpokládané datum vysetí/výsadby a sklizně

  • zákres PB – vyznačení ploch se zeleninou a tech. zařízení (teplota, vlhkost vzduchu)

  • možnost pěstovat několik druhů zeleniny v roce – souhrnně musí pokrýt celý PB

  • zakázané účinné látky (všechny zařazené PB)

  • záznamy – vlhkost a teplota vzduchu uvedenými tech. zařízeními (1. 3. – 30. 9.),

  • záznamy - sledování výskytu škodlivých organismů

  • do konce třetího roku odběr vzorků půdy a jejich rozbor na rizikové prvky

  • každoročně odběr a rozbor vzorků zeleniny (na každých 20 ha 1 kg, každý druh)

  • před každým výsevem/výsadbou rozbor půdy na Nmin

  • použití hnojení do výše stanovených limitů (odečtený zjištěný Nmin po odpočtu 50 kg N)


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 8

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce

 • Podmínky poskytnutí dotace – zelenina

  • aplikace statkových hnojiv, hnojiv do 170 kg N/ha v průměru na zařazenou výměru

  • vedení evidenční karty PB

  • minimální objem výsevu/výsadby na 1 ha, uznané osivo

  • zelenina na seznamu IP – zákaz pěstování konvenčně


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

Podopatření ošetřování travních porostů

 • Kombinovatelnost – pouze EZ (i AEO/HRDP)

 • Zařazení PB

  • nadstavbové tituly (MVL, HSL, TPRL, bahňák, chřástal, DBP, SSTV) – vymezení v LPIS

  • základní tituly (louky, pastviny) – 50 % výměry PB mimo ZCHÚ, ochranná pásma NP a PO – bez souhlasu OOP

  • základní tituly (louky, pastviny) – 50 % výměry PB v ZCHÚ, ochranná pásma NP a PO – se souhlasem OOP

 • PB = jeden titul kromě kombinací

  • TPRL a L, MVL, HSL, bahňák, chřástal, P, DBP

  • SSTV a L, MVL, HSL, P, DBP


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

Podopatření ošetřování travních porostů

 • ŽOZ – celková výměra TP – PB s rozlišením na tituly + zákres PB kromě

  • plochy označené v LPIS jako nevhodné pro AEO

  • plochy nevhodné pro OTP – souhlas OOP

  • plochy zařazené v podopatření Péče o krajinu Zatravňování OP (i AEO/HRDP)

 • Podmínky poskytnutí dotace společné

  • intenzita HZ min. 0,2 VDJ/ha TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP k 31. 7.

  • koně k 31. 7. – do 15. 9. kopie registru a formulář s přepočtem koní na VDJ

  • zákaz hnojení upravenými kaly a odpadními vodami (pouze zařazené PB)

  • provádění obnovy TP – možné 1x za pět let, zahájení nejdříve 1. 10., do 15. 7. násl. roku zajištění souvislého TP, oznámení Fondu nejpozději v den zahájení


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul LOUKY

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • použití statkových hnojiv, hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha

  • nepoužívat kejdu, vyjma kejdy skotu

  • TP sekat dvakrát ročně (1. seč do 31. 7., 2. seč do 31. 10.)

  • možnost přepasení TP po 15. 8.

  • mulčování, obnova, přísev v oblastech ZCHÚ, ochranných pásmech NP a PO pouze se souhlasem OOP


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul MEZOFILNÍ A VLHKOMILNÉ LOUKY

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • možnost použití statkových hnojiv, organických hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha – stanoveno rámci vrstvy ENVIRO

  • hnojit pouze hnojem nebo kompostem

  • TP sekat dvakrát ročně – termín 1. seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: do 31. 7., do 30. 6., od 15. 7. do 31. 8.), 2. seč do 31. 10.

  • možnost přepasení po 15. 8. – stanoveno v rámci vrstvy ENVIRO,

  • nepřikrmovat HZ na ploše přepásané louky (seno, lizy, napájení povoleno)

  • mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP

  • sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé

 • Dobrovolná nadstavba k hnojené variantě louky

  • nehnojit, nebo

  • nehnojit a ponechat neposečené pásy (6 až 12 m – 5 až 10 % PB, do násl. roku)


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul HORSKÉ A SUCHOMILNÉ LOUKY

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • možnost použití statkových hnojiv, organických hnojiv a případné pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto luk max. 60 kg N/ha – stanoveno rámci vrstvy ENVIRO

  • hnojit pouze hnojem nebo kompostem

  • TP sekat jedenkrát ročně – termín seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: do 31. 7., od 15. 7. do 31. 8., od 15. 8. do 30. 9.)

  • možnost přepasení po 15. 8. – stanoveno v rámci vrstvy ENVIRO

  • nepřikrmovat HZ na ploše přepásané louky (seno, lizy, napájení povoleno)

  • mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP,

  • sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé

 • Dobrovolná nadstavba k hnojené variantě louky

  • nehnojit, nebo

  • nehnojit a ponechat neposečené pásy (6 až 12 m – 5 až 10 % PB, do násl. roku)


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul TRVALE PODMÁČENÉ A RAŠELINNÉ LOUKY

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat,

  • TP sekat jedenkrát ročně – termín seče přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty: od 15. 5. do 30. 6., od 15. 6. do 31. 7., od 15. 7. do 31. 8., od 15. 8.

   do 30. 9.), seč i odkliz lehkou mechanizací

  • neprovádět mulčování, obnovu, přísev, vápnění, odvodnění

  • válení a smykování pouze se souhlasem OOP

  • udržovat zřetelnou hranici louky v terénu.


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ BAHŇÁKŮ

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat

  • TP sekat dvakrát ročně (1. seč 15. 7. do 31. 8., 2. seč 30. 9. – 15. 11.)

  • mulčování, obnova, přísev, válení, smykování se souhlasem OOP

  • sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé

  • nesekat více než 2 žacími stroji najednou


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul PTAČÍ LOKALITY NA TP – HNÍZDIŠTĚ CHŘÁSTALA POLNÍHO

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • nepoužívat hnojiva, statková hnojiva a neprovádět pastvu zvířat

  • TP sekat jedenkrát ročně (15. 8. – 30. 9.)

  • mulčování, obnova, přísev, válení, smykování se souhlasem OOP

  • sečení od středu ke krajům nebo od jedné strany ke druhé

  • nesekat více než 2 žacími stroji najednou


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul PASTVINY

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • použití statkových hnojiv, hnojiv a pastvy – v průměru na celkovou výměru těchto pastvin max. 80 kg N/ha

  • z tohoto limitu dodat pastvou HZ min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 55 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,5 VDJ/ha až 1,25 VDJ/ha)

  • nepoužívat kejdu, vyjma kejdy skotu

  • přepást minimálně jedenkrát ročně do 31. 10.

  • likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka svažitost PB, souhlas OOP)

  • mulčování, obnova, přísev v oblastech ZCHÚ, ochranných pásmech NP a PO pouze se souhlasem OOP

  • herbicidy pouze bodově (EZ vůbec)

  • napájení a technické zajištění pastviny


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • nepoužívat hnojiva, statková hnojiva, vyjma pastvy HZ

  • dodat pastvou min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 40 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,4 VDJ/ha až 1,05 VDJ/ha)

  • přepást minimálně jedenkrát ročně do 31. 10.

  • likvidace nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka svažitost PB, souhlas OOP)

  • mulčování, obnova, přísev pouze se souhlasem OOP

  • herbicidy pouze bodově (EZ vůbec)

  • napájení a technické zajištění pastviny


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 9

titul SUCHÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • nepoužívat hnojiva, statková hnojiva, vyjma pastvy HZ

  • pastva pouze kozami a ovcemi

  • dodat pastvou min. 5 kg N/ha každého půdního bloku, max. 30 kg N/ha v průměru na celkovou výměru těchto pastvin (odpovídá aktuální denní intenzitě 0,25 VDJ/ha až 1,25 VDJ/ha)

  • přepást jedenkrát ročně - termín pastvy přiřazen v rámci vrstvy ENVIRO (varianty od 1. 5 do 31. 10., od 15. 4. do 30. 6., od 15. 7. do 30. 9., od 15. 4. do

   30. 6. a od 1. 8. do 30. 9.)

  • likvidace stanovených rostlinných druhů do 30 dnů po skončení pastvy na půdním bloku (výjimka písemné stanovisko OOP)

  • neprovádět mulčování, obnovu, přísev

  • nepoužívat herbicidy

  • napájení a technické zajištění pastviny


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 10

Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy

 • ŽOZ – seznam PB a výměru v rámci PB, kterou chce zatravnit v rozlišení na

  • PB z 50 % v ZCHÚ zatravňované regionální směsí

  • PB z 50 % v ZCHÚ zatravňované regionální směsí a sousedící s vodním útvarem (PB do 25 m od vodního útvaru)

  • PB zatravňované normální směsí

  • PB zatravňované normální směsí a sousedící s vodním útvarem

 • minimální zatravňovaná výměra – 0,1 ha

 • minimální zatravňovaná šířka u vodního útvaru – 15 metrů

 • součást ŽOZ – zákres PB s vyznačením zatravňované plochy


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 10

Podopatření péče o krajinu titul zatravňování orné půdy

 • zařadit lze výměru PB pokud

  • nemá v historii v LPIS TP (od 20. 4. 2004)

  • evidovaná kultura k datu podání ŽOZ byla OP

  • splňuje alespoň jedno z kritérií pro zatravnění (svažitost, BPEJ, LFA, ZOD, vodní útvar)

 • Kombinovatelnost – pouze EZ (i AEO/HRDP)

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • do 31. 5. založení TP (podsev – do 15. 7. sklidit krycí plodinu či samostatný výsev) uznaná travní směs osiv (regionální – schválená OOP nebo normální)

  • oznámit změnu OP na TP v průběhu prvního roku

  • údržba TP – první rok pouze min. 2x seč (do 31. 7., do 31. 10), od druhého roku min. 2x seč nebo 1x pastva

  • herbicidy jen první 2 roky a bodově

  • neaplikovat žádná N hnojiva ani upravené kaly


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 10

Podopatření péče o krajinu titul pěstování meziplodin

 • ŽOZ – výměra OP, na níž budou pěstovány meziplodiny

 • zařadit lze min. 3 %, max. 10 % OP v LPIS na žadatele

 • Kombinovatelnost – EZ, IP zelenina, biopásy

 • Kombinovatelnost AEO/HRDP – EZ, biopásy

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • vysít od 20. 6. do 20. 9. uznané osivo meziplodiny v minimálním výsevu nebo stanovené druhy meziplodin v podsevu do 31. 5.

  • od zasetí do 15. 2. nezasahovat do porostu

  • od 16. 2. do 31. 5. zapravit meziplodinu do půdy a založit porost hlavní plodiny

 • ŽOD

  • seznam PB, na kterých bude vyseta meziplodina (min. 75 % zařazené výměry)

  • specifikace meziplodiny

  • zákres PB


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 10

Podopatření péče o krajinu titul biopásy

 • ŽOZ – seznam PB s kulturou OP, kde budou založeny biopásy a výměra biopásů + zákres PB i s biopásy

 • Kombinovatelnost – EZ, IP zelenina, pěstování meziplodin

 • Kombinovatelnost AEO/HRDP – EZ, pěstování meziplodin

 • Podmínky poskytnutí dotace

  • osít do 31. 5. biopásy o šíři 6 až 12 metrů stanovenou směsí uznaných osiv

  • vzdálenost mezi biopásy mezi sebou 50 metrů, od dálnice a silnice I.a II. třídy 50 metrů,

  • ponechání biopásů bez zásahu do 31. 3. následujícího roku

  • nepoužívat biopásy jako souvratě a k přejezdům zemědělské techniky

 • změna polohy biopásu v rámci PB – nový zákres PB současně s ŽOD


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 13

Sazby

 • uvedeny v EUR

 • vyplácení v Kč – přepočet kursem uveřejněným v prvním vydání Úředního věstníku EU (pro rok 2007 27,525 Kč/EUR)

 • Kombinovatelnost v platbě – není mezi EZ a biopásy

 • Snížení platby v Ošetřování travních porostů

  • PB v 1. zóně ZCHÚ

  • PB v ZOD podle § 7 odst. 7 NV č. 103/2003

 • Snížení platby u zatravňování orné půdy

  • PB v 1. zóně ZCHÚ


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 14 - § 19

Sankce

 • § 14 odst. 1 – sankce 3 %

 • § 14 odst. 2 – sankce 10 %

 • § 14 odst. 3 – sankce 25 %

 • § 15 – neposkytnutí dotace

 • § 16 – vratka za kalendářní rok

 • § 17 – vyřazení a vratka od počátku 5LO

 • § 18 – sankce GAEC

 • § 19 sankce podmínky na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů


AEO agroenvironmentálních opatření

§ 20

Přechodná ustanovení

 • přechody závazků AEO/HRDP na AEO/PRV (viz výklad § 20)

  § 21

  Zaokrouhlování

 • na dvě desetinná místa matematicky

  § 22

  Účinnost

 • 20. dubna 2007


AEO agroenvironmentálních opatření

Novela nařízení vlády č. 242/2004 Sb.


AEO agroenvironmentálních opatření

Hlavní změny

 • termín podávání ŽOD – do 15. 5.

 • § 5 a § 5a – nastavení oznámení snížení výměry a převodu závazků jako nové NV

 • intenzita HZ v EZ/TP (k 31. 7. min. 0,2 VDJ/h TP, max. 1,5 VDJ/ha ZP)

 • intenzita HZ OTP (k 31. 7. 0,2 VDJ/ha TP)

 • obnova TP – do 15. 7. souvislý TP

 • termíny sečí – do 31. 7. , do 31. 10 (zásady, neposečené pásy, zatravňování, travnaté pásy) + zrušení odůvodnitelného případu „déšť“)

 • sankce EZ/TP

 • přepočítávací koeficienty

 • doplnění seznamu EZ – zelenina a speciální byliny

 • úprava seznamů POR v IP


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost agroenvironmentálních opatření


ad