Mindfulness
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Mindfulness er…. Bl.a. baseret på bogen »Meditation« af Mette Kold. Kapitel 1. I sin essens. Mindfulness handler om at være fuldt tilstede i alt, hvad man gør. Mindfulness er…. En måde at være opmærksom på Observation af oplevelser i nuet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zofia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mindfulness er

Mindfulness er…

Bl.a. baseret på bogen »Meditation« af Mette Kold. Kapitel 1.


I sin essens
I sin essens...

Mindfulness handler om at være fuldt tilstede i alt, hvad man gør.


Mindfulness er
Mindfulness er…

 • En måde at være opmærksom på

 • Observation af oplevelser i nuet

  • Interne: Fornemmelser, erkendelser, følelser, drifter

  • Eksterne: Syn, lyde, lugte

 • Med accept, åbenhed, villighed

 • Uden dom eller evaluering

 • Uden at prøve at flygte, undgå, eller ændre oplevelsen

  • Selvom det kan være uønsket eller ubehageligt


Oprindelse og overs ttelse
Oprindelse og oversættelse

 • Stammer fra buddhistisk meditationspraksis

 • Adopteret til sekulær brug i vestlige omgivelser

  • Mental helbred

  • Stress reduktion

  • Wellness programmer


Religi se undertoner
Religiøse undertoner?

Nej, fordi:

Mindfulness kan blive praktiseret på en ikke-religiøs måde

Ændrer ikke nødvendigvis ens religiøs tro

Eller fordrer at man adopterer en ny religion

De fleste religioner inkluderer kontemplative praksisser

Som alle er metoder / måder at søge indre visdom eller fred i sindet

Men brugen i vesten er en reduktionistisk brug, baseret på andre værdier end de buddhistiske. Det kan være problematisk…


Mindfulness er1
Mindfulness er..

»Efter at have bevæget sig ind i mindfulness er man i højre grad i stand til at rumme verden, præcis som den er – lige så kaotisk den end måtte være«.

(Lorenzen & Reintoft, p. 10)

»Kultiveringen af en særlig form for opmærksomhed…«

(Lorenzen & Reintoft, p. 13)


I sin essens er mindfulness
I sin essens er mindfulness…

»Bringingone’scomplete attention to the present experience on a moment-to-moment basis«

Marlatt & Kristeller, 1999

»…the state of beingattentive to and aware of what is takingplace in the present.«

Brown & Ryan, 2003


I sin essens er mindfulness1
I sin essens er mindfulness…

»Paying attention in a particularway: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.«

Kabat-Zinn, 1994

»Mindfulnessincludes an affectionate, compassionatequalitywithin the attending; a sense of openheartedfriendlypresence and interest.«

Kabat-Zinn, 2003


I sin essens er mindfulness2
I sin essens er mindfulness…

»…In mindfulnesspractice, the focus of a person´s attention is opened to admitwhateverentersexperience, while at the same time, a stance of kindlycuriosityallows the person to investigatewhateverappears, withoutfallingprey to automaticjudgements or reactivity.«

Segal, Williams, & Teasdale, 2002


Lidelse smerte og nydelse
Lidelse, smerte og nydelse

»Vi kan ikke fjerne smerte fra livet, men vi kan mindske lidelsen, der ligger som en mental sky af modstand.«

(Lorenzen & Reintoft, p. 42 / Jacobsen & Solhaug, 2009)


S rskilt praksis eller integreret i dagliglivet
Særskilt praksis? - eller integreret i dagliglivet?

»Er det ikke tankevækkende, at vi udøver mindfulness for at holde en pause fra realiteterne, slippe væk fra kaos, travlhed og stress i stedet for at skabe en mindful realitet?«

Thomas Milsted, 1.2.14 på facebook


Tilstedev relsesm der
Tilstedeværelsesmåder

1. Doing: Vi følge tankerne automatisk.

Problemerne omkring doing-tilstanden er: - Alt forløber automatisk. - Den måde man handler på bliver let styret af tankerne. - I tankerne er man ofte i gang med at planlægge fremtiden, hvorfor man aldrig er fuldt tilstede. Doing-modus er ofte irrationel og ineffektiv i forhold til problemløsning.

2. Being: At sanse nuet direkte med fuld kontakt til sanseindtrykkene i situationen.

Træning af being reducerer mental overfokus på problemer, f.eks. en smertetilstand, samt giver en mere præcis smerte-perception, der kan medføre en mere adækvat smerterhåndtering.

3. Mindfulness: At være til stede med opmærksomheden på det foranderlige, konstante flow af indre og ydre begivenheder.

Mindfulness kræver en metakognitiv opmærksomhedsindstilling. Dvs. en overopmærksomhed på, hvor opmærksomheden er. Tanker registreres som tanker, dvs. som mentale forestillinger og konstruktioner, der er forskellige fra virkeligheden.


Naturlig mindfulness
Naturlig mindfulness

Nogle mennesker er pr. grundnatur mere hvilende i sig selv, altså har et højt niveau af mindfulness

Men oftest skal man træne at forblive på alfa eller i SMR (10-15 Hz) i aktivitet

Og man skal anvende teknikker til at gå bagom tanken og give mere rum for stilheden


Oplevelser
Oplevelser

 • Kroppen kalder

 • Tanker

  • Lad alle tanker komme og gå uden involvering

  • ’Frihed tæmmer sindet’

 • Følelser

  • Følelsen bag følelsen bag følelsen

  • ’Som at artsbestemme fugle under flugt’

 • Søvn

  • Vil komme ofte, hvis man har søvnunderskud

 • Stilhed

  • Ingen bevidsthed herom før bagefter (i starten i hvert fald)


Metoder
Metoder

MBSR –MindfulnessBased Stress Reduction

MBCT –MindfulnessBasedCognitiveTherapy

MBRP –MindfulnessBasedRelapsePrevention

MBD –MindfulnessBased Dialog

ID –Insight Dialog

IM –InterpersonalMindfulness

DAT – Dialektisk AdfærdsTerapi(DBT=DialecticalBehaviorTherapy)

ACT –Acceptance and CommitmentTherapy


Empirisk underst ttet
Empirisk understøttet

MBSR –MindfulnessBased Stress Reduction

(Kabat-Zinn, 1982, 1990)

MBCT –MindfulnessBasedCognitiveTherapy

(Segal, Williams, Teasdale, 2002)

DBT – DialecticalBehaviorTherapy(DAT –DialektiskAdfærdsTerapi)

(Linehan, 1993)

ACT –Acceptance and CommitmentTherapy

(Hayes, Strosahl & Wilson, 1999)


De 7 grundholdninger
De 7 grundholdninger

Det ikke-dømmende sind

Nybegynderens sind

Accept

Tålmodighed

At stræbe eller ikke stræbe…

Tillid

At give slip


Baers operationalisering
Baers operationalisering…

 • Observing (attending to or noticing internal and external stimuli, such as sensations, emotions, cognitions, sigths, sounds and smells)

 • Describing (noting or mentally labeling these stimuli with words)

 • Acting with awareness (attending to one’s current actions, as opposed to behaving automatically or absent-mindedly)

 • Non-judging of inner experience (refraining from evaluation of one’s sensations, cognitions and emotions)

 • Non-reactivity to inner experience (allowing thoughts and feelings to come and go, without attention getting caught up in them)

  Carmody & Baer 2008, p. 24


P dansk
På dansk…

Iagttage / registrere (ej analysere, fortolke)

Ikke vurderende bevidsthed

Ikke reaktivitet over for den indre oplevelse

At beskrive

At handle med nærvær


1 iagttage registrere
1) Iagttage / registrere

Såvel bredt som fokuseret:

Indadregistrerende– puls, hjerteslag, spændingsbalancer etc.

Udadrettet, sansemæssigt registrerende – syn, hørelse, smag, lugt, taktil sans

Omgivelser


2 ikke vurderende bevidsthed
2) Ikke-vurderende bevidsthed

’Spædbarnets tilstedeværelse’ – fordi analyse, fortolkning, konklusion er naturligt fra ca. 1 år

Kan lide / kan ikke lide - er den mest almindelige diskrimination. Beror på, hvor meget, vi genkender en situation / den anden ligner os selv

Tomhed <-> stilhed


3 ikke reaktivitet over for oplevelse
3) Ikke reaktivitet over for oplevelse

Tanker og følelser kommer og går uden at influere kroppen

Normalvis aflæses reaktioner i hjerneaktivitet, hudspænding, puls, åndedræt (variablitet, tempo), siddestilling etc.


4 at beskrive
4) At beskrive

Beskrivende begreber

Ej fortolkning

’Coachende kommunikation’ / ’Girafsprog’


5 handle med n rv r
5) Handle med nærvær

Over for én selv – og over for andre

Ubevidste handlinger er reaktive. Bevidste handlinger er proaktive

Forsvarsmekanismer mindre udtalte (projektion, delegering, tilbagetrækning etc.)

Balancepunkt udtrykt som: Stille årvågen opmærksomhed. (’Restfuldulness’ kontra ’restfulalertness’)

Brændglasmetafor