slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

- PowerPoint PPT Presentation

zoe
125 Views
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tânărul se angajează la un argintar din oraşul tatălui său, fiindcă aflase că fata cea mică ceruse celui cu care urma să se mărite mai întâi o furcă şi apoi o cloşcă de aur. Scoate obiectele de preţ din mărul de aur care rămăsese la el.