wr enie nie z fus w czyli przysz o szpitali nie tylko samorz dowych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wróżenie nie z fusów, czyli przyszłość szpitali (nie tylko samorządowych) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wróżenie nie z fusów, czyli przyszłość szpitali (nie tylko samorządowych)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Wróżenie nie z fusów, czyli przyszłość szpitali (nie tylko samorządowych) - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Wróżenie nie z fusów, czyli przyszłość szpitali (nie tylko samorządowych). Marek Wójcik Warszawa, 19 listopada 2013r. Plan minimum, czy maksimum? Ochronić obecny potencjał. Przychody ogółem NFZ w latach 2005 - 2014. Źródło: NFZ. Wydatki NFZ w latach 2006 - 2014. 6 lat. 17%. 58%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wróżenie nie z fusów, czyli przyszłość szpitali (nie tylko samorządowych)' - zoe-campbell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wr enie nie z fus w czyli przysz o szpitali nie tylko samorz dowych
Wróżenie nie z fusów, czyli przyszłość szpitali (nie tylko samorządowych)

Marek Wójcik

Warszawa, 19 listopada 2013r.

slide2
Plan minimum, czy maksimum?

Ochronić obecny potencjał

wydatki nfz na wiadczenia zdrowotne udzia w wydatkach og em w proc
Wydatki NFZ na świadczenia zdrowotne(udział w wydatkach ogółem, w proc.)

*Ratownictwo medyczne od 2008 jest finansowane z budżetu państwa

*W roku 2013 i 2014 plan bez rezerwy na migrację oraz kosztów świadczeń z lat ubiegłych

plan nfz 2013 2014
Plan NFZ – 2013/2014

Leczenie szpitalne

 • 2014 – 27 miliardów 231 milionów zł. (mniej o 8 mln);

Refundacja leków

 • 2014 – 8 miliardów 159 milionów zł.(mniej o 127 mln);

Podstawowa opieka zdrowotna

 • 2014 – 7 miliardów 694 miliony zł.(więcej o 61 mln);

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 2014 – 5 miliardów 120 milionów złotych (więcej o 28 mln);
szpitale pod lup
Szpitale pod lupą
 • Najwyższa średnia wartość hospitalizacji - niezmiennie szpitale kliniczne (stały niewielki wzrost średniej wartości hospitalizacji następuje we wszystkich kategoriach szpitali):
 • Liczba świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 2012 roku wzrosła o 17 w porównaniu do 2011 roku i wynosi 1 208;
 • Udział kosztów leczenia pacjentów spoza województwa: Mazowsze (16,6 proc.), Małopolska (9,6 proc.), Śląsk (9,3 proc.), Wielkopolska (9,1 proc.);
wydatki na wiadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego zr nicowanie regionalne
Wydatki na świadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego. Zróżnicowanie regionalne

Wartość zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń w 2012 rokuw przeliczeniu na 10 tys. uprawnionych (w tys. zł.)

wydatki na wiadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego w ca o ci wydatk w nfz
Wydatki na świadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego, w całości wydatków NFZ

Uwagi: w 2010 i 2012 razem z chemioterapią i programami terapeutycznymi, a w 2012 roku bez migracji

na celowniku nfz
Na celowniku NFZ

Plany umów ze szpitalami mogą być pomniejszone o procent wartości wynikającej z wykonania świadczeń, takich jak:

a) hospitalizacje „0 – dniowe” tj. przyjęcie i wypis ten sam dzień (przesuniecie tej grupy świadczeń do AOS);

b) hospitalizacje sprawozdane z rozpoznaniem R i/lub Z (wstępne rozpoznania bazujące na objawach np. ból głowy, senność, z którymi pacjent może być kierowany do szpitala jednak nie znajdują uzasadnienia po zakończonej hospitalizacji.

c) Readmisje (nieplanowane powtórne przyjęcia do szpitala z tą samą jednostką chorobową np. do 60 dni od daty poprzedniego pobytu w szpitalu);

aneksy 2014 zab jczy przyk ad
Aneksy 2014 - zabójczy przykład
 • W oparciu o wyniki analiz struktury wykonania w poszczególnych oddziałach, symulowane wykonanie z trendem skorygowano o określony procent wartości realizacji hospitalizacji o niekorzystnej charakterystyce, w tym:
 • a)dla hospitalizacji „0 – dniowych” (przyjęcie i wypis w tym samym dniu) – o 45 proc. wartości świadczenia (w przypadku pacjentów do 18 lat – 22,5 proc.)
 • b)dla hospitalizacji „1 – dniowych” (przyjęcie i wypis w następnym dniu) – o 25 proc. wartości świadczenia (pacjenci do 18 lat - 12,5 proc.)
aneksy 2014 zab jczy przyk ad1
Aneksy 2014 - zabójczy przykład
 • c)dla hospitalizacji z rozpoznaniem R (objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań) lub Z (czynniki wpływające na stan zdrowia) wg ICD-10 (z wyłączeniem m.in. rozpoznań potwierdzających stany nagłe, dotyczących dawców narządów) – o 50 proc. wartości świadczenia
 • d)dla readmisji (60 dni) – o 15% wartości świadczenia.

(w przypadku kumulacji czynników niekorzystnej charakterystyki poszczególneobniżki proc. sumuje się maksymalniedo 90 proc. wartości danego świadczenia).

nowelizacja ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z rodk w publicznych
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych

Trzy definicje, które zmienią system

ci g o szczeg lna
Ciągłość szczególna
 • Wątpliwość budzi celowość zawarcia w definicji ciągłości świadczeń wyrazu „w szczególności” (ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów);
 • Ta definicja jest w założeniu na tyle ogólna, że zapewnia elastyczność jego rozumienia i tym samym możliwości stosowania. Określenie w szczególności czyni z zamierzonego niedookreślenia pojęcie nadmiernie nieostre.
tajemnicza kompleksowo
Tajemnicza kompleksowość
 • Znów problemem będzie sformułowanie „w szczególności” oraz„ struktura świadczeń opieki zdrowotnej” (a jest to część ustawy wyjaśniająca znaczenia!) ;
 • Definicja kompleksowości: „kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującawszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie”
poradnia przyszpitalna obszerna definicja
Poradnia przyszpitalna – obszerna definicja

Poradnia przyszpitalna – ambulatorium podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zlokalizowane w budynku albo zespole budynków oznaczonych tym samym adresem co szpital, albo innymi adresami, ale położonych obok szpitala i tworzących funkcjonalną całość, w którym udzielane są te same lub zbliżone rodzajowo świadczenia co w szpitalu;

ten zapis wywo a rewolucj w systemie
Ten zapis wywoła rewolucję w systemie
 • w art. 142 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 • „W części niejawnej konkursu ofert komisja może
 • 1) wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej iich dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;”
to nas czeka
To nas czeka

Co szepczą anioł i diabeł?

przysz o systemu
Przyszłość systemu
 • Nadchodzi czas na ograniczanie miejsc świadczenia usług wysokospecjalistycznych zarówno na poziomie szpitalnym jak i AOS;
 • Zapisy znowelizowanej ustawy preferować będą w konkursach organizowanych przez NFZ duże podmioty szpitalne (przed wszystkim będącew rękach publicznych), eliminując jedocześnie:

- mniejsze szpitale ogólne, które nie będą w stanie utrzymać kontraktów na już istniejące oddziały specjalistyczne,

-poradnie AOS zlokalizowane obok gabinetów POZ w mniejszych ośrodkach gminnych czy międzygminnych (pozostanie AOS w podmiotach prowadzących kilkanaście czy kilkadziesiąt poradni, posiadających sporą infrastrukturę i specjalistyczną aparaturę diagnostyczną oraz rzecz jasna przy szpitalach).

wr enie nie z fus w
Wróżenie nie z fusów
 • Ograniczeniu ulegnie także liczba podmiotów prowadzonych przez osoby wykonujące zawody medyczne i posiadających kontrakt z NFZ;
 • Częstszy będzie proces rozbudowy potencjału istniejących już świadczeniodawców, niż tworzenie nowych podmiotów;
 • Bardzo szybko przybywać będzie oddziałów w największych szpitalach, kosztem mniejszych szpitali powiatowych, miejskich i będących w rekach prywatnych;
 • Podobnie, „na gwałt” uruchamiane będą nowe poradnie AOS przy szpitalach (gwarancja uzyskania dodatkowego kontraktu z NFZ);
przekszta cenia stop
Przekształcenia stop!
 • Od 1999 roku Przekształcono 152 szpitale, w tym 151 samorządowych i 1 resorowy;
 • 138 przekształcono w spółkę z.o.o., 11 w spółkę akcyjną, 1 w spółkę cywilną, 1 w spółkę jawną oraz 1 prowadzony jestprzez osobę fizyczną w ramach działalności gospodarczej;
 • Powiaty – 93 przekształcenia, województwa – 30, miasta na prawach powiatu – 22, inne gminy – 6, resort zdrowia – 1;
 • W okresie 1 lipca 2011 – 31 października 2013 r. na podstawie ustawy o działalności leczniczej przekształcono 48 SPZOZ, w tym 34 szpitale;
marna skala wsparcia
Marna skala wsparcia
 • Na lata 2012 – 2014 zaplanowano kwotę 1,4 mld zł.;
 • Łącznie w latach 2012 - 2013 z dofinansowania skorzystały 23 podmioty tworzące, które przekształciły 33 SPZOZ – y w spółki prawa handlowego na łączną kwotę 269 mln zł (w roku 2012 – 6 podmiotów tworzących dla 10 SPZOZ - ów, na kwotę 39 mln zł., w roku 2013 – 17 podmiotów tworzących dla 23 SPZOZ – ów, na kwotę 230 mln zł.)
prywatni pod kresk
Prywatni pod kreską

W bardzo trudnej sytuacji znajdą się podmioty prywatne o niewielkiej skali działania. Będą musiały się zdecydować na jeden czterech wariantów:

 • zakończyć działalność wobec utracenia kontraktu z NFZ,
 • próbować się ratować inwestując ogromne środki gwarantujące znaczne rozszerzenie działalności (ten wariant obarczony będzie dużym ryzkiem nieefektywności),
 • próbować łączyć swój potencjał innymi niewielkimi podmiotami,
 • wejść w skład dużego podmiotu (także prywatnego).

W tym ostatnim i bardzo prawdopodobnym przypadku, cena za jaką się będą sprzedawać swoje aktywa będzie niska. Nadchodzi więc dobry czas dla istniejących już dużych podmiotów typu Lux Med czy Scanmed, które przejmować będą zasoby mniejszych graczy.

budujemy sieci
Budujemy sieci
 • Kontynuowany będzie proces tworzenia instytucjonalnie powiązanych sieci szpitali. Dotyczyć to będzie zarówno sieci takich jak Grupa Nowy Szpital czy też EMC, ale i także tych „branżowych” takich jak Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Carint, FreseniusNephrocare Polska, BBraunAvitum, Euromedic, Diaverum, Avitum, Centrum Dializa;
 • Należy oczekiwać, że coraz trudniejsza sytuacjafinansowa szpitali publicznych wymusi na samorządach terytorialnych decyzje o łączeniu prowadzonych podmiotów (głównie samorząd województwa) oraz tworzenia instytucjonalne powiązanych, subregionanych sieci szpitali (głównie konsolidacja zasobów podmiotów powiatowych, miejskich i gminnych);
2 cykle kontraktowania i wiat b dzie wygl da inaczej
2 cykle kontraktowania i świat będzie wyglądał inaczej
 • Efekty nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych z środków publicznych widoczne będą już w roku 2014, by przybierać na sile przed kolejnymi konkursami organizowanymi przez NFZ w następnych latach.
 • Taki obraz zmian na rynku świadczeniodawców wydaje się bardzo prawdopodobny, chyba że politycy wpadną na jakiś kolejny, rewolucyjny pomysł na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.
motto dla zarz dzaj cych szpitalami
Motto dla zarządzających szpitalami

Drogę wytycza się idąc (Paulo Coelho)

Albo znajdziemy drogę, albo ją sami wytyczymy (Hannibal)

Zawsze widzimy tę najlepszą z dróg, wybieramy jednak tę, do której przywykliśmy (Paulo Coelho)