rt kpap rok rt kel se s f k nyvi k nyvel se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
zoe-campbell

Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése - PowerPoint PPT Presentation

97 Views
Download Presentation
Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Értékpapírok értékelése és főkönyvi könyvelése Dr. Kiss Árpád

 2. Részesedések bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád

 3. Hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok bekerülési értéke • Alap: ugyanaz mint a részesedéseknél (vételár+opciós bizományosi díj • Különbség: Kamat • Bekerülési érték = vételár – vételárban elismert felhalmozott kamat • Vételárban elismert kamat: Névérték*Névl. kamatláb*(Vásárlás dát.–utolsó kamatfiz.(kibocsátás) dát. 365 Dr. Kiss Árpád

 4. Példa a bekerülési érték számítására • Adatok: • Értékpapír kibocsátásnak dátuma: 201X. március 1. • Vásárlás dátuma: 201X. május 1. • Értékpapír futamideje: 36 hónap • Névérték: 10.000 Ft • Vételár: 10.370 Ft • Névleges kamatláb: 12 % • Vételárban elismert kamat: 10.000*0,12*61/365 = 200 Ft • Bekerülési érték: 10.370-200 = 10.170 Ft Dr. Kiss Árpád

 5. Árfolyamkülönbözet • Névleges és piaci kamatláb eltérésének kezelése • Számítása: (Bekerülési érték–Névérték)*(Mérlegfordulónap–Vásárlás dátuma) Értékpapír futamideje – (Vásárlás dátuma –Kibocsátás dátuma) A nevezőt az értékpapír hátralévő futamidejének is nevezik. • Példa (előző folytatása) (10.170-10.000)*(201X.12.31-201X.05.01)/(1.095-61)=40 Ft Dr. Kiss Árpád

 6. Egyéb hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök bekerülési értéke • Egyéb értékpapírok (diszkont értékpapírok, adott kölcsönök) • Bekerülési érték: vételár + bizományosi, opciós stb. díjak Dr. Kiss Árpád

 7. Főkönyvi könyvelésÜzletrész vásárlás Dr. Kiss Árpád

 8. Főkönyvi könyvelésAdott kölcsön, pénzeszköz lekötés Dr. Kiss Árpád

 9. Főkönyvi könyvelésOpció vásárlása Dr. Kiss Árpád

 10. Főkönyvi könyvelésBefektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Dr. Kiss Árpád

 11. Főkönyvi könyvelésForgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Dr. Kiss Árpád

 12. Erőforrás bevonás egyéb formái Dr. Kiss Árpád

 13. Erőforrás input fontosabb formái Dr. Kiss Árpád

 14. Apport bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád

 15. Apport főkönyvi elszámolása I. Dr. Kiss Árpád

 16. Apport főkönyvi elszámolása II. Dr. Kiss Árpád

 17. Apport főkönyvi elszámolása III. Dr. Kiss Árpád

 18. Ajándék bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád

 19. Ajándék főkönyvi elszámolása I. Dr. Kiss Árpád

 20. Ajándék főkönyvi elszámolása II. Dr. Kiss Árpád

 21. Ajándék főkönyvi elszámolása III. Dr. Kiss Árpád

 22. Ajándék főkönyvi elszámolása IV. Dr. Kiss Árpád

 23. Térítés nélkül kapott erőforrás bekerülési értéke • Költségvetéstől: jogszabályban meghatározott érték, ha van. Ha nincs, akkor piaci érték • Egyéb piaci szereplőtől: Piaci érték Dr. Kiss Árpád

 24. Csere (barter) ügylet bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád

 25. Eszközátvétel követelés fejében • A vevő nem tudja kifizetni tartozását, de van olyan eszköze, melyet a vál­lal­ko­zás elfogad. Ha az elszámolás a két fél közötti megállapodás alapján történik, ak­kor a követelés értéke lesz a bekerülési érték kiindulópontja. • Csődegyezségben a tartozás rendezésének ebben a módjában állapodtak meg az ér­dekeltek. Az eszköz értékét a csődegyezségnek tartalmaznia kell. • Felszámolási eljárás végén a vagyonfelosztási javaslat szerint kap valamilyen esz­­­közt követelése fejében a vállalkozás. Az eszköz értékét a vagyonfelosztási ja­­vas­latban kell meghatározni. A három közül ez az egy gazdasági esemény tí­pus nem tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá. Dr. Kiss Árpád

 26. Milyen követelés váltható ki más eszközzel? • B.II.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (vevők) • B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben • B.II.3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben • B.II.5. Egyéb követelések Dr. Kiss Árpád

 27. Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása I. Dr. Kiss Árpád

 28. Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása II. Dr. Kiss Árpád

 29. Követelés ellenében kapott eszköz főkönyvi elszámolása III. Dr. Kiss Árpád

 30. Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszközök bekerülési értéke Dr. Kiss Árpád

 31. Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése I. Dr. Kiss Árpád

 32. Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése II. Dr. Kiss Árpád

 33. Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése III. Dr. Kiss Árpád

 34. Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszköz főkönyvi könyvelése IV. Dr. Kiss Árpád