den forenklede inkassoproces lov nr 450 af 09 06 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af 09.06.2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af 09.06.2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af 09.06.2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af 09.06.2004. Lovændringen i hovedtræk. Den forenklede proces kan anvendes i sager med en hovedstol under 50.000 kr., hvor der ikke forventes indsigelser fra debitor. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af 09.06.2004' - zoe-campbell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lov ndringen i hovedtr k
Lovændringen i hovedtræk
 • Den forenklede proces kan anvendes i sager med en hovedstol under 50.000 kr., hvor der ikke forventes indsigelser fra debitor.
 • Reglerne træder i kraft den 1. januar 2005
 • Stævning afløses af betalingspåkrav, der sendes til fogedretten – ingen bilag.
 • Lavere retsafgifter; hvis debitor ikke gør indsigelse betales altid 700 kr. for opnåelse af fundament og indkaldelse til fogedretten.
 • Afgift for betalingspåkrav 400 kr. og for indkaldelse til fogedret 300 kr.
 • Mulighed for at vælge forskellige inkassoforløb,
 • Indførelse af et nyt landsdækkende insolvensregister.
betalingsp kravet
Betalingspåkravet
 • Inkassolovens § 10 skal være iagttaget inden betalingspåkravet afsendes, dvs. tidligste afsendelse 10 dage efter varsel om inkassoskridt.
 • Betalingspåkravet er et skema, der udfyldes og fremsendes til fogedretten uden bilag. Ved afkrydsning vælges sagens forløb.
 • Betalingspåkravet forkyndes af fogedretten for debitor, der har 14 dage til at fremsætte skriftlig indsigelse mod kravet.
 • Hvis debitor gør indsigelse overgår sagen til behandling efter de almindelige regler om civile sager, med mindre kreditor ikke har ønsket at sagen fortsættes i tilfælde af debitors protest mod kravet.
 • Hvis debitor ikke gør indsigelse giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning, og dette har herefter virkning som en dom (20 års forældelse og gyldigt fundament i fogedretten).
kreditors valgmuligheder
Kreditors valgmuligheder

Kreditor skal vælge:

 • Skal sagen fortsætte, hvis debitor har afgivet insolvenserklæring?
 • Skal sagen fortsætte som almindelig retssag hvis debitor protesterer mod kravet?
 • Skal sagen fortsætte til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, hvis der opnås et fundament?

Der skal betales retsafgift for alle de valgte retsskridt. Retsafgiften refunderes, hvis et retsskridt ikke gennemføres pga. fredning eller ”manglende” indsigelser fra debitor.

a insolvenserkl ring
A: Insolvenserklæring
 • NEJ sagen skal ikke fortsætte:

Sagen returneres fra fogedretten og alle retsafgifter tilbagebetales. Der er ikke opnået fundament, forældelse er ikke afbrudt, og debitor kan ikke registreres i et skyldnerregister. Kreditor har ret til momsrefusion. Sagen kan genfremsendes senere.

 • JA sagen skal fortsætte:

Sagen fortsætter uanset insolvenserklæringen, det vil sige at betalingspåkravet forkyndes for debitor. Hvis fredningsperioden ikke er udløbet på det tidspunkt, hvor der er opnået fundament og sagen overgår til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, vil sagen blive afvist på dette senere tidspunkt, og retsafgift for selve fogedsagen returneres.

b indsigelser fra debitor
B: Indsigelser fra debitor
 • NEJ sagen skal ikke fortsætte

Sagen returneres. Der er ikke opnået fundament. Afgiften på 400 kr. for forkyndelse af betalingspåkravet er tabt.

 • JA sagen skal fortsætte

Sagen overgår til behandling efter de almindelige regler for civile sager. Dvs. at debitor skal afgive svarskrift, og at der må forventes en egentlig domsforhandling.

c tvangsfuldbyrdelse
C: Tvangsfuldbyrdelse
 • NEJ debitor skal ikke indkaldes til fogedretten

Sagen afsluttes når der er opnået fundament.

 • JA debitor skal indkaldes til fogedretten

Fogedretten kontrollerer igen, om debitor er fredet pga. insolvenserklæring. Hvis debitor er fredet, returneres sagen sammen med afgiften for tvangsfuldbyrdelsen.

oversigt over retsafgifter
Oversigt over retsafgifter

Afgift for forkyndelse af betalingspåkrav 400 kr.

Afgift for fogedsagsbehandling 300 kr.

Afgift for retssagsbehandling 500 kr. + 2% af den del

af kravet der overstiger

6.000 kr.

Hvis kreditor vælger at sagen skal fortsætte til fogedretten uanset eventuel fredning og/eller indsigelse fra debitor, betales for forkyndelse plus fogedsagsbehandling = 700 kr., eller afgiften for retssagsbehandling, hvis dette beløb er højere end 700 kr.

Hvis sagen overgår til retssagsbehandling, skal sagen efterfølgende indleveres til fogedretten på sædvanlig vis med ny retsafgift.

slide9
BLÅ Den retsafgift, der skal indbetales, hvis kreditor svarer ja til alt.

RØD Afgift for betalingspåkrav og fogedsag. Evt. overskydende retsafgift (forskellen mellem blå og rød) tilbagebetales, hvis debitor ikke gør indsigelse (krav større end 16.000 kr.).

SORT Afgift for almindelig retssagsbehandling. Evt. overskydende retsafgift (forskellen mellem blå og sort) tilbagebetales, hvis debitor gør indsigelse (krav mindre end 16.000 kr.).

eksempel
Eksempel

Kreditor har et krav på 10.000 kr. og ønsker at opnå fundament. Kreditor ved, at debitor for nuværende ikke ejer udlægsegnede aktiver.

Kreditor vælger at

 • sagen skal fortsætte uanset om debitor er fredet
 • sagen skal fortsætte uanset debitors indsigelser
 • debitor ikke skal indkaldes til fogedretten.

Retsafgift: 400 kr. + 100 kr. + 2% af (10.000 – 6.000 kr.) = 580 kr.

(= 500 kr. + 2% af den del der overstiger 6.000 kr.)

Hvis debitor ikke gør indsigelse tilbagebetales 180,- kr.

§ 15a stk. 1 og 3.

eksempel1
Eksempel

Kreditor har et krav på 20.000 kr. og ønsker at opnå fundament, samt at foretage udlæg hos debitor.

Kreditor vælger at

 • sagen skal fortsætte uanset om debitor er fredet
 • sagen skal fortsætte uanset debitors indsigelser
 • debitor skal indkaldes til fogedretten.

Retsafgift: 400 kr. + 300 kr. + 2% af (20.000 – 16.000 kr.) = 780 kr.

(= 500 kr. + 2% af den del der overstiger 6.000 kr. da større end 700 kr.)

Hvis debitor ikke gør indsigelse tilbagebetales 80,- kr.

§ 15a stk. 1 og 4.

hvad betyder de nye regler
Hvad betyder de nye regler?
 • Det bliver billigere at sende sager under 50.000 kr. til retlig inkasso.
 • Kreditorer kan i sager uden indsigelse få afbrudt forældelsen, få momsrefusion og få ret til at registrere debitor i et skyldnerregister for en retsafgift på kun 400,- kr.
 • Retsafgiften udgør i alle sager uden indsigelse kun 700,- kr. for fundament og indkaldelse til fogedretten.
 • Hurtig forkyndelse af betalingspåkrav forventes at øge inddrivelsen.
 • Samlet bliver det mere attraktivt for kreditorer at sende små fordringer til inkasso/retlig inkasso.