slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? de bezorgdheid om kwaliteit te leveren milieubewust en

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Wat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? de bezorgdheid om kwaliteit te leveren milieubewust en - PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

Zorgsystemen. Wat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? de bezorgdheid om kwaliteit te leveren milieubewust en veilig te produceren Wat is een (management)zorgsysteem ? een model dat het management moet helpen om kwaliteit te leveren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ? de bezorgdheid om kwaliteit te leveren milieubewust en ' - zocha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zorgsystemen
 • Wat is kwaliteitszorg - milieuzorg - veiligheid / welzijnszorg ?
  • de bezorgdheid om
   • kwaliteit te leveren
   • milieubewust en veilig te produceren
 • Wat is een (management)zorgsysteem ?
  • een model dat het management moet helpen om
   • kwaliteit te leveren
   • milieubewust en veilig te produceren
slide2
Zorgsystemen
 • Kwaliteitszorgsystemen
  • 1951: Deming Prize (1997: NIPPON Award)
  • 1975: Allied Quality Assurance Programm (NATO AQAP)
  • 1987: NBN-EN-ISO 9000(BS 5750)
  • 1987: Malcolm Baldrige National Quality Award (MBA-model)
  • 1990: European Foundation for Quality Management (EFQM-model/EQA)
  • Good Manufactoring Practice (GMP)
  • Quality Systems Medical devices EN 46001
  • Development, supply and maintenance of software ISO 9000-3 (TickIT)
  • Quality Systems Automotive suppliers (QS 9000/VDA 6.1/EAQF/AVSQ = ISO/TS 16949)
  • International Aerospace Quality Management System (AS 9100)
  • Quality Excellence for Supplier of Telecommunication Leadership Forum (TL 9000)
slide3
Zorgsystemen
 • Milieuzorgsystemen
  • NBN-EN-ISO 14000(BS 7750)
  • Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
  • (Europese Verordening 1836/93 van 29 juni 1993
     • 761/2001 van 19 maart 2001)
 • Internationale richtinggevende milieuprincipes
  • Responsible Care Program
  • (Chemical Manufacturers Association - CMA)
  • Rio Declaration on Environment and Development
  • ICC-Business Charter for Sustainable Development
  • The Valdez Principles
slide4
Zorgsystemen
 • Veiligheidszorgsystemen
  • International Safety Rating System (ISRS)
  • Improvement Management Platform (IMP)
  • Process Safety Management Standard
  • (OSHA-Rules - Occupational Safety & Health Administration)
  • Good Manufactoring Practice (GMP)
  • BSI/OHSAS 18001:1999 (BS 8800)
 • Sociaalzorgsysteem
  • Social Accountability SA 8000:1997 (BVQI)
slide5
Zorgsystemen
 • Veiligheidsauditsystemen
  • Pellenberg Audit System (PAS)
  • VeiligheidsChecklijst voor Aannemers (VCA)
  • Safety-Certification-Contractors (SCC)
  • Belgian Safety Criteria for Contractors (VBO-BeSaCC)
  • Hazard Analytical Critical Control Points (HACCP)
  • European Process Safety Centre (EPSC)
  • Safety and quality Assessment Systems (CEFIC-SQAS)
slide6
Zorgsystemen
 • Geïntegreerd / Metamanagementsysteem / Combizorgsysteem
  • kwaliteitszorg (ISO 9000)
  • milieuzorg (ISO 14000)
  • welzijnszorg (OHSAS18001)
 • QESH = Quality, Environment, Security and Health
 • QUSG = Qualität, Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz
 • (K)VGM = Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu
 • KAM = Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu
 • ISO 9000- / ISO 14000-norm (+OHSAS 18001)
  • binnen EU geharmoniseerd
  • internationaal erkend (> 90 landen)
  • certificatie door derde onafhankelijke partij
  • 'scope' vrij te kiezen (niet noodzakelijk gehele organisatie)
slide7
Zorgsystemen

Agfa-Gevaert N.V.

 • 1990
  • ISO 9002:1987 EN 29002:1987 voor Medische Beeldvorming + NDT
 • 1995
  • NBN-EN 46001:1994
 • 1996
  • NBN EN ISO 9002:1994 voor alle productgroepen
 • 1997
  • NBN EN ISO 9001:1994 voor alle productgroepen + productontwikkeling
 • 1 juli 99
  • NBN EN ISO 9001:1994 voor Agfa-Gevaert N.V.

Design, development, production and servicing of imaging and communication systems

(film, paper and plates, chemicals, components, equipment and software)

for the graphic arts and related industrial applications, the printing industry, desktop publishing,

medical applications, non destructive testing, the motion picture industry and photosensitive micrographic materials.

  • NBN EN 46001:1996

Development and production of sensitive films and storage phosphor plates

for medical applications

slide8
Zorgsystemen

Agfa-Gevaert N.V.

 • 1999
  • Certificatie ISO 14001:1996 voor Filmonderlaag en substratum

Emulsiebereiding

Chemische productie (Heultje)

 • 2000
  • Certificatieaudit ISO 14001:1996 voor Gietzalen en Bereiding Fotochemicaliën
  • Certificatieaudit OHSAS 18001:1999 voor Chemische productie (Heultje)
 • 2001
  • Geïntegreerde opvolgingsaudit ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001
  • uitbreiding ISO 14001 naar alle productieprocessen, RDM en BGGS
  • uitbreiding OHSAS 18001 naar P/GZ
slide9
Zorgsystemen

Agfa-Gevaert N.V.

 • Certificaat ISO 9001 vervalt 30 juni 2002
 • Certificaat ISO 14001 vervalt 31 december 2002
 • gelijktijdige hernieuwingsaudit ISO 9001 + 14001
 • uitbreiding ISO 14001 naar Agfa-Gevaert N.V.
    • Stage 1: 15 april
    • Stage 2: 27-31 mei
slide10
NBN EN ISO 14001:1996

ISO 14004:1996

Milieumanagementsystemen

specs & richtlijnen

Milieumanagementsystemen

algemene richtlijnen

pr ISO 14031

NBN EN ISO 14010:1996

NBN EN ISO 14012:1996

Milieumanagement

evaluatie milieuprestatie

Milieu-auditsystemen

algemene principes

Milieu-auditsystemen

milieu-auditors

NBN EN ISO 14011:1996

Milieu-auditsystemen

auditprocedures

pr ISO 14020

pr ISO 14024

pr ISO 14022

Milieu-etikettering

algemene principes

Milieu-etikettering

certificatie

Milieu-etikettering

symbolen

ISO 14021 (DIS 1996)

Milieu-etikettering

richtlijnen en definities

pr ISO 14025

Milieu-etikettering

type III

pr ISO 14023

Milieu-etikettering

test en controle

ISO 14040 (DIS 1996)

Levenscyclusanalyse

principes en kader

ISO 14050 (DIS 1996)

pr ISO 14041

pr ISO 14042

Milieumanagement

vocabularium

Levenscyclusanalyse

toepassingsgebied

Levenscyclusanalyse

impactevaluatie

pr ISO 14043

Levenscyclusanalyse

interpretatie

NBN/EN/ISO 14001: 1996

slide11
NBN/EN/ISO 14001: 1996
 • Model
 • Elementen

§ 4.2 Milieubeleid

§ 4.3 Milieuplanning

§ 4.4 Implementatie en uitvoering

§ 4.5 Controle en corrigerende maatregelen

§ 4.6 Beoordeling door de directie

slide12
§ 4.2 Milieubeleid

Het hoogste leidinggevende niveau

moet het milieubeleid van de organisatie definiëren...

NBN/EN/ISO 14001: 1996

§ 4.1 Algemene eisen

De organisatie moet een milieuzorgsysteem vaststellen en bijhouden,

waarvan de eisen zijn beschreven in het gehele hoofdstuk 4.

§ 4.3Milieuplanning

§ 4.3.1 Milieu-aspecten

§ 4.3.2 Wettelijke en andere vereisten

§ 4.3.3 Doelstellingen en taakstellingen

§ 4.3.4 Milieuzorgprogramma

slide13
NBN/EN/ISO 14001: 1996

§ 4.4 Implementatie en uitvoering

§ 4.4.1 Structuur en verantwoordelijkheid

§ 4.4.2 Opleiding, bewustzijn en vakbekwaamheid

§ 4.4.3 Communicatie

§ 4.4.4 Documentatie van het milieuzorgsysteem

§ 4.4.5 Documentenbeheer

§ 4.4.6 Beheersing van de werkzaamheden

§ 4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties

slide14
NBN/EN/ISO 14001: 1996

§ 4.5 Controle en corrigerende maatregelen

§ 4.5.1. Monitoring en metingen

§ 4.5.2 Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen

§ 4.5.3 Registraties

§ 4.5.4 Milieuzorgsysteemaudit

§ 4.6 Beoordeling door de directie

 • beoordeling van beleid, doelstellingen en procedures
 • door het leidinggevende niveau dat ze heeft gedefiniëerd
 • waarnemingen, conclusies en aanbevelingen schriftelijk vastleggen
slide15
NBN/EN/ISO 14001: 1996

§ 4.3 Milieuplanning

 • proces voor :
  • identificeren van significante milieu-aspecten
  • bepalen van prioriteiten
  • vastleggen van milieudoelstellingen:

rekening houdend met

de eisen van wet- en regelgeving en andere eisen,

haar belangrijke milieu-aspecten,

haar technologische opties

en haar financiële, operationele en zakelijke behoeften

en met de visies van belanghebbende partijen.

milieu aspectenmatrix
Milieu-aspectenmatrix
 • Identificeren van significante milieu-aspecten

= techniek om milieu-aspecten te identificeren

evalueren

en beoordelen

 • Milieu-aspecten
 • (deel)Processen
 • Risicobeoordeling
milieu aspectenmatrix machinematrix
Milieu-aspectenmatrixMachinematrix
 • Milieu-aspecten  Milieu-aspectenmatrix
  • emissies naar de lucht
  • lozingen op het (oppervlakte)water
  • behandeling van afvalstoffen
  • verontreiniging van de bodem
  • gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen
  • andere plaatselijke milieu- en samenlevingsaangelegenheden
 • Machinerisico’s  Machinematrix
  • machinegevaren volgens EN 212 en EN 414
 • Machinematrix + Milieu-aspectenmatrix  Risicomatrix
risicomatrix
Risicomatrix

1-16 gevaarlijke stoffen

17-24 mechanisch gevaar

25-29 elektrisch gevaar

30-31 thermisch gevaar

32-33 gevaar door lawaai

34-37 gevaar door straling

38-43 gevaar door ergonomische fout

risicomatrix19
Risicomatrix

44-51 storing in energievoorziening

52-55 onverwachte/abnormale werking

56-60 veiligheidsmiddelen

61-62 luchtemissies (gas + stof)

63-65 afval

66-68 afvalwater

69-70 bodemvervuiling

71-75 burenhinder

76-80 energieverbruik

81-84 grondstoffenverbruik

risicomatrix risicobeoordeling
RisicomatrixRisicobeoordeling
 • Agfa-risicograaf (volgens EN954-1:1996)
  • 4 beslissingscriteria
   • mogelijke gevolgen (severity of the possible harm)
   • blootstellingsfactor (frequency of exposure)
   • afwendbaarheid (posibilities of avoidance)
   • waarschijnlijkheid van voorkomen (probability of occurence)
  • 5 risiconiveau’s
 • Bepalen van prioriteiten = Risicobeoordeling
risicomatrix risicobeoordeling21
W3

W2

W1

S1

-

I(1)

-

P1

II(2)

I

-

F1

P2

III(2-3)

II

I

S2

P1

IV(3)

III

II

F2

P2

V(4)

IV

III

RisicomatrixRisicobeoordeling
 • Agfa-risicograaf (volgens EN954-1:1996)
ad