Lokalni garantni fond
Download
1 / 19

LOKALNI GARANTNI FOND - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

LOKALNI GARANTNI FOND. Z A R A d. o. o. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGORJE DEVELOPMENT AGENCY. LOKALNI GARANTNI FOND (LGF). Zagorska razvojna agencija (ZARA) odlukom Poglavarstva Krapinsko-zagorske županije osniva u rujnu 2006. godine Lokalni garantni fond

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOKALNI GARANTNI FOND' - zocha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lokalni garantni fond

LOKALNI GARANTNI FOND

Z A R A d. o. o.

ZAGORSKARAZVOJNAAGENCIJA

ZAGORJEDEVELOPMENTAGENCY

.


Lokalni garantni fond lgf
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

 • Zagorska razvojna agencija (ZARA) odlukom Poglavarstva Krapinsko-zagorske županije osniva u rujnu 2006. godine Lokalni garantni fond

 • Potpisivanje ugovora s PBZ d.d. i otvaranje depozitnog računa


Lokalni garantni fond lgf1

Lokalni garantni fond je instrument osiguranja koji malim i srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

TKO UPRAVLJA I KAKO JE REGULIRAN RAD LGF?

KOJA JE ULOGA LOKALNOG GARANTNOG FONDA (LGF)?

 • Način upravljanja i rada reguliran je “Pravilnikom o načinu poslovanja-upravljanja jamstvenom shemom”koji je usklađen s ROP-om Krapinsko-zagorske županije


Lokalni garantni fond lgf2
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

KOJI SU CILJEVI LOKALNOG GARANTNOG FONDA?

Cilj LGF-a je osigurati financijska sredstva koja će se upotrijebiti kao kolateral za kvalitetne poduzetničke projekte za male i srednje poduzetnike s područja Krapinsko-zagorske županije u skladu sa parametrima definiranim Pravilnikom za upravljanje garantnom shemom te aktima poslovnih banaka kojima se reguliraju način i uvjeti dodjele kredita.

Osigurati financijska sredstva u visini od 5 mil. kuna u razdoblju od 3 godine, čime bi financijski potencijal ZARA –e porastao na mogućnost izdavanja ukupnih garancija do 15 mil. kuna jer dogovoreni multiplikator je 5


Lokalni garantni fond lgf3

Privredna banka Zagreb d.d.; srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

Zagrebačka banka d.d.;

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb;

Societe Generale – Splitska Banka d.d.;

OTP banka d.d. Zagreb i

Hypo Alpe – Adria Bank d.d. Zagreb.

LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

KOJE BANKE SU U SKLOPU LGF –a SKLOPILE UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI S ZARA –om?


Lokalni garantni fond lgf4
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

SREDSTVA JAMSTVENE SHEME OSTVARUJU SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

 • Uplatama od strane članova Društva

 • Iz sredstva za kapitalne izdatke

 • Od donacija

 • Od provizija na izdana jamstva (1% od iznosa garancije + PDV-a)

 • Od povrata oročenih sredstava po prijašnjim programima Vlade RH

 • Potpore resornih ministarstva

 • Od donacija Ministarstva i Fondova


Lokalni garantni fond lgf5
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

TKO MOŽE BITI KORISNIK JAMSTVA?

 • društva s ograničenom odgovornosti

 • obrti

 • zadruge

 • ustanove

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik i

 • samostalna zanimanja

 • *koja imaju sjedište u Krapinsko-zagorskoj županiji, u privatnom su vlasništvu i imaju manje od 50 zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit.


 • Lokalni garantni fond lgf6
  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

  KOJI SU UVJETI ZA DOBIVANJE JAMSTVA?

  • Max. 50 zaposlenika (više od 50 djelatnika odobrenje NOLGF)

  • Max. Iznos jednog jamstva je 50.000,00 eura

  • Max. iznos jamstva kredita može iznositi do 50% od odobrenog kredita

  • Najduži rok otplate kredita je 10 godina

  • Jamstvo pokriva samo glavnicu kredita

  • Djelatnosti koje su sukladne Pravilniku LGF –a i ROP-u Županije

   • (proizvodnja, turizam, poljoprivreda i poljoprivredna prerada i uslužne djelatnosti)

  • Jamstva će biti dostupna samo za dugoročne, investicijske kredite (za kupnju strojeva, opreme ili visoke tehnologije; financiranje izgradnje poslovnih prostora i to isključivo: proizvodni pogoni, agroturistički objekti i staje, itd )


  Lokalni garantni fond lgf7
  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

  KOJE SU DJELATNOSTI PRIKLADNE ZA DOBIVANJE JAMSTVA?

  • Djelatnosti moraju biti sukladne Pravilniku LGF-a, a to su:

   • proizvoda djelatnost

   • turistička djelatnost

   • poljoprivreda i poljoprivredna prerada

   • uslužne djelatnosti i

   • IT-djelatnost.

  KOJE DJELATNOSTI NISU PRIKLADNE ZA DOBIVANJE JAMSTVA?

  • trgovina i ugostiteljstvo

  • veleprodaja

  • proizvodnja ili prodaja duhana

  • stambeni hipotekarni krediti (osim ako je namjena kredita preuređenje stambenog prostora u poslovni prostor)

  • reprogramiranje postojećih kredita

  • obrtna sredstva koja nisu u funkciji investicije i

  • ostalo prema Pravilniku LGF-a.


  Lokalni garantni fond lgf8
  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

  TKO DONOSI ODLUKU O IZDAVANJU JAMSTVA?

  Odluke o izdavanju garancija donosi Nadzorno tijelo koje se sastoji od 5 članova i to od predstavnika:

  - ZARA -e

  - Poglavarstva Krapinsko- zagorske županije

  - Hrvatske obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije;

  - Hrvatske gospodarske komore, ŽK Krapina.

  - Zajmodavca - poslovne banke


  Lokalni garantni fond lgf9
  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

  NADZORNO TIJELO

  • Predsjednik Nadzornog tijela ujedno i direktor ZARA –e

  • Predstavnik Poglavarstva Krapinsko– zagorske županije

  • Predstavnik HGK i HOK imenuje na 2 godine

  • Predstavnik banke je rotirajući iz kojih dolazi zahtjev za garancijom


  Lokalni garantni fond lgf10
  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

  KOJI JE POSTUPAK I PROCES ODOBRAVANJA JAMSTVA?

  • Poduzetnik popunjava obrazac zahtjeva za izdavanje jamstava u poslovnoj banci u kojoj je zatražio kredit.

  • Poslovna banka prosljeđuje zahtjev ZARA-i sa svom dokumentacijom poduzetnika propisanom Pravilnikom LGF-a

  • ZARA utvrđuje opravdanost poduzetnikovog zahtjeva na temelju analiza koje provodi garancijski tim ZARA -e

  • ZARA upućuje mišljenje i zahtjev za jamstvo Povjerenstvu LGF-a na donošenje odluke

  • U slučaju pozitivne odluke provodi se realizacija jamstva tj. sklapanje Ugovora o jamstvu između Zajmoprimca i ZARA-e.


  Lokalni garantni fond lgf11

  KOLIKU SU TROŠKOVI IZDAVANJA JAMSTVA? srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

  Naknada za jamstvo iznosi 1% od jamčenog iznosu + PDV prije isplate kredita izdavatelju jamstva i uplaćuje se na račun depozitni račun LGF -a.

  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

  Postupak razmatranja zahtjeva i realizacije jamstva traje maksimalno 5 radnih dana, a odobravanje kredita traje između 15 i 20 dana.

  KOLIKO TRAJE POSTUPAK IZDAVANJA JAMSTVA?

  KOJI JE POSTUPAK IZDAVANJA JAMSTVA?

  ZARA od Zajmoprimca traži sredstva osiguranja jamstva u obliku mjenica s klauzulom “bez protesta” i bjanka zadužnice Zajmoprimca i njegova vlasnika (osnivača)


  Lokalni garantni fond lgf12

  KOJI JE POSTUPAK PRILIKOM AKTIVACIJE JAMSTVA srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita

  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

  Zajmodavac dostavlja izvještaj i izjavu ZARA –i u kojom se potvrđuje da Zajmoprimac ne podmiruje svoje obveze duže od 90 dana

  TRENUTAK AKTIVIRANJA GARANCIJE

  U slučaju nepodmirenja obveza Zajmoprimca prema Zajmodavcu duže od 90 dana


  Lokalni garantni fond lgf13

  Odluka o isplati jamstva donosi se u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva i ne dulje od 5 dana.

  Isplata po jamstvu vrši se jednokratno i “jamstvena shema” neće nastaviti uplaćivati rate kredita u skladu s originalnim planom otplate

  KOJI JE NAĆI I VREMENSKI PERIOD OD ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA AKTIVIRANJEM JAMSTVA?

  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)


  Lokalni garantni fond lgf14

  UKUPAN IZNOS GARANCIJA U zaprimanja zahtjeva i ne dulje od 5 dana.2007. GODINI 897.750,00 knUKUPAN IZNOS GARANCIJA U 2008. GODINI 1.349.664,52 kn

  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)


  Lokalni garantni fond lgf15

  UKUPAN BROJ IZDANIH GARANCIJA zaprimanja zahtjeva i ne dulje od 5 dana.16

  BROJ REALIZIRANIH GARANCIJA PBZ d.d. 12

  BROJ REALIZIRANIH GARANCIJA ZABA d.d. 4

  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)


  Lokalni garantni fond lgf16
  LOKALNI GARANTNI FOND (LGF) zaprimanja zahtjeva i ne dulje od 5 dana.

  • Broj novozaposlenih osoba – 30


  Zahvaljujem na pa nji

  ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI! zaprimanja zahtjeva i ne dulje od 5 dana.