slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Key words PowerPoint Presentation
Download Presentation
Key words

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Key words - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

การออกแบบตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จในการทำ E-Learning โดย เบคิม เฟ ทาจิ , เมย์ลิน ดา เฟ ทาจิ มหาวิทยาลัยยุโรปตะวันออก เฉียง ใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัย เมืองเทโทโว สาธารณรัฐมาซิโด เนีย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Key words' - zlhna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การออกแบบตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จในการทำE-Learningโดย เบคิมเฟทาจิ ,เมย์ลินดา เฟทาจิมหาวิทยาลัยยุโรปตะวันออกเฉียงใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัยเมืองเทโทโวสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

slide2

มุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาและการสำรวจตามเว็บถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ e - learning ผู้วิจัยใช้เป็นการกำหนดตัวชี้วัดของe - learning ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโดยรวม ความคิดและความสนใจเกี่ยวกับe - learning

 • สิ่งที่การทำวิจัยนี้สนใจ
  • พัฒนาตัวชี้วัดที่มีมาก่อนหน้านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • วัตถุประสงค์หลักของการทำวิจัย
  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเผยแพร่ความรู้ของ e-learning โดยการกำหนดตัวชี้วัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพแวดล้อม
 • ข้อเสนอแนะของตัวชี้วัดอยู่ในรูปแบบที่ใช้ในวงกว้างสามารถปรับใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อมของe-learning
key words
Key words
 • E-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • indicators ตัวชี้วัด
 • enhanced learningการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
slide4

บทนำ

  • การออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทำให้สามารถประเมินและวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้
  • การออกแบบการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่นได้
  • วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัดและผลลัพธ์ของ e-learning โดยสรุปที่จะถูกใช้อย่างกว้างขวาง
e learning
ตัวชี้วัดของ e-learning
 • ตัวชี้วัด e - learning มีการประเมินและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยซอฟแวร์ Angel Learning Management System-LMs
slide6
ภาพรวมของการสำรวจ
 • หลักทั่ว ๆ ไปของการออกแบบ :

ผู้ชมหรือผู้ใช้งาน + จุดประสงค์หรือความต้องการ= การออกแบบ

 • การสำรวจครั้งนี้แบ่งเป็น 17 ส่วน ครอบคลุมเนื้อหาของ e-learning ตามข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • ตัวชี้วัดกำหนดไว้ก่อนหน้านี้มีทั้งหมด 23 คำถาม
 • ตัวชี้วัดถูกแจ้งให้ทราบผ่านลิงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องบนเว็บบอร์ด ซึ่งเป็นระบบ e-serviceของมหาวิทยาลัย
 • ข้อมูลถูกเก็บโดย Angel Learning Management Systemและวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยโปรแกรม Excel
slide7
การวิเคราะห์ผลสำรวจและผลลัพธ์การวิเคราะห์ผลสำรวจและผลลัพธ์
 • เพราะว่าการวิจัยนี้มีข้อจำกัด เราจึงพูดถึงการวิจัยในมหาวิทยาลัยของเราเท่านั้น และได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญหลายตัวแล้วว่ามีความสำคัญ
 • วิเคราะห์ของตัวบ่งชี้: อุปสรรค -ขอบเขต
 • วิเคราะห์ของตัวบ่งชี้: หลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้
slide8
ตัวชี้วัด

1. อุปสรรค

slide9
ตัวชี้วัด

2. เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้

slide10
ตัวชี้วัด

3. รูปแบบเนื้อหา

slide11
ตัวชี้วัด

4. เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนออนไลน์

slide12
ตัวชี้วัด

5. การตั้งค่า E – Learning

slide13
ตัวชี้วัด

6. การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้

slide14
สรุป
 • การใช้วิธีการที่จะประสบความสำเร็จนั้น เราสรุปได้ว่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทำ e-learning ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรือแนวทางแบบเดียวกับสำหรับผู้เรียนทุกคน การเรียนรู้ต้องมีนำไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและจำเป็นต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตามการตั้งค่าที่ผู้เรียนเลือก
slide15

1.งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับ IS ของเรายังไง

ใช้งานวิจัยนี้เพื่อทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายก่อนการทำ e-learning

2.ผู้ทำวิจัยมีแรงจูงใจอะไรในการทำวิจัยชิ้นนี้ เจอปัญหาอะไร แล้วสนใจศึกษาในเรื่องอะไร

มุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาและการสำรวจตามเว็บถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ e - learning ผู้วิจัยใช้เป็นการกำหนดตัวชี้วัดของ e - learning ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโดยรวม ความคิดและความสนใจเกี่ยวกับ e - learning

3.ผู้ทำวิจัยใช้เทคนิคอะไรในการทำวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เปรียบเทียบของตัวชี้วัด e - learning ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้

slide16

4.งานวิจัยนี้ค้นพบอะไร4.งานวิจัยนี้ค้นพบอะไร

การจะทำ e-learning ที่ประสบความสำเร็จไม่มีเกณฑ์ทั่วไปหรือแนวทางเดียวกันสำหรับผู้เรียนทุกคนสามารถนำมาใช้ แต่การบริการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นต่อการสนับสนุนผู้เรียนให้ตรงความต้องการของแต่ละคนได้โดยกำหนดจากการตั้งค่าของผู้เรียนเอง

5.งานวิจัยนี้ช่วยงานของเราได้อย่างไร

มีแนวทางในการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้ก่อนการทำ e-learning

6.ทำไมเราถึงเลือกงานวิจัยนี้

การสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับงานของตน