Datov struktury a algoritmy st 12 v po etn geometrie computational geometry
Download
1 / 31

Datové struktury a algoritmy Část 12 Výpočetní geometrie Computational Geometry - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Datové struktury a algoritmy Část 12 Výpočetní geometrie Computational Geometry. Petr Felkel. Výpočetní geometrie (CG). Úvod Algoritmické techniky – paradigmata řazení zametací technika ( scan-line ) rozděl a panuj ( divide and conquer ) geometrické místo ( L ocus approach ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Datové struktury a algoritmy Část 12 Výpočetní geometrie Computational Geometry' - zlata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Datov struktury a algoritmy st 12 v po etn geometrie computational geometry

Datové struktury a algoritmyČást 12Výpočetní geometrie Computational Geometry

Petr Felkel


V po etn geometrie cg
Výpočetní geometrie (CG)

 • Úvod

 • Algoritmické techniky – paradigmata

  • řazení

  • zametací technika (scan-line)

  • rozděl a panuj (divide and conquer)

  • geometrické místo (Locus approach)


V po etn geometrie
Výpočetní geometrie?

 • Vznikla v roce 1975 – M. I. Shamos

 • Hledá optimální algoritmy pracující s geometrickými objekty

  • body, přímky, úsečky, mnohoúhelníky - polygony

 • Aplikace v řadě dalších oblastí:

  • databázové systémy, robotika, počítačová grafika, počítačové vidění, rozpoznávání obrazců

  • řadu problémů lze formulovat geometricky


V po etn geometrie1
Výpočetní geometrie?

 • Charakteristická je

  • velká probádanost algoritmů v rovině

  • nárůst složitosti v prostoru či n-dimenzích

  • méně znalostí o řešení v n-dimenzích

 • Podle kompletnosti vstupu

  • off-line – data známe naráz

  • on-line – data dodávána postupně

   (udržujeme řešení)


Algoritmick techniky paradigmata
Algoritmické techniky – paradigmata

= principy návrhu efektivních algoritmů, které zůstávají stejné i pro velmi odlišné aplikace

 • hrubá síla – prohledá / zkusí všechno

 • efektivní algoritmus– co nejúspornější

 • optimální algoritmus – dosáhl dolní meze složitosti - 


Algoritmick techniky paradigmata1
Algoritmické techniky – paradigmata

 • Řazení

 • Zametací technika (plane sweep)

 • Rozděl a panuj (divide and conquer)

 • Geometrické místo (Locus approach)Řazení

 • předzpracování dat, které

 • vede k jednoduššímu zpracování

 • typicky

  • podle některé ze souřadnic

   (např. dle osy x či y)

  • nebo dle úhlu kolem daného bodu/ů

 • Př. konvexní obálka


Konvexn ob lka
Konvexní obálka

= nejmenší konvexní mnohoúhelník, který obsahuje všechny body

Convex HullCH(V )


Graham v algoritmus 1 2
Grahamův algoritmus 1/2

1. Seřadíme body p  V dle x;

2. Najdeme horní, pak dolní řetěz

a) pmin a pmax  CH(V)

b) přidáme bod pi+1

c) kontrola úhlu (pi-1, pi, pi+1)

i=i-1 vypustíme pi

konvexní

konkávní

p

p

p

p

p

p

p

p

p

i-1

i

i+1

i-1

i

i+1

i-1

i

i+1


Graham v algoritmus 2 2

p

i

a

b

p

p

i-1

i+1

Grahamův algoritmus 2/2

Kontrola úhlu (pi-1, pi, pi+1)

Vektorový součin b x a

xi+1 – xi yi+1 – yi> 0=> konvexní

xi – xi-1 yi – yi-1< 0=> konkávní

Složitost

1. O( n log n )

2. O( n )=> celkemO( n log n )


Jarvis v algoritmus balen d rku gift wrapping
Jarvisův algoritmus balení dárku (gift wrapping)

1. Vezmeme bod ps minimální souřadnicí y a vodorovnou přímku

2. Otáčíme přímku kolem p

dokud nenarazí na bod q

3. p = nový bod q

4. Dokud (p  p0) jdi na 2

Složitost: O( n ) + O( n ) * k=> celkemO( k*n ) vhodný pro málo bodů na konvexním obalu


Zametac technika plane sweep

Zametací technikaPlane sweep


Zametac technika princip
Zametací technika – princip

 • Svislou přímku (scanline, SL, zametací přímku) suneme zleva doprava přes množinu objektů

 • Pamatujeme si informace o objektech nalevo od přímky (y-stuktura, T)

 • Při průchodu nad objektem ji aktualizujeme

 • Nesuneme se spojitě, ale skáčeme mezi body, kde je nutno zastavit

 • Body jsou v prioritní frontě (x-struktura, B, postupový plán) – odebírám je zleva-doprava


Minim ln body
Minimální body

Od nich nalevo ani dolů není žádný bod

1. Seřadíme body dle souřadnice x -> x-struktura

2. Inicializujeme y-strukturu na 

3. Scanline umísťujeme zleva doprava do bodů v x-str.

4. Do y-strukt. ukládám minimální y-souřadnici

O(n log n) - řazení

O(1) na bod


Pr se ky se ek
Průsečíky úseček

 • Vyloučení neviditelných ploch ze zpracování

 • T, y-str. = úsečky v pořadí průsečíků se SL

 • B, x-struk., body, kde se mění pořadí úseček

  • na začátku koncové body

  • průběžně průsečíky sousedů


Pr se ky se ek1
Průsečíky úseček

 • Inicializace

  • koncové body –> B

  • T prázdné

   B: AL,BL, CL,CR, AR,BR

   T: prázdná1

BL

AR

b

?

CL

c

?

a

CR

AL

BR

b

1

2

3

4

5

6

7

8


Pr se ky se ek2
Průsečíky úseček

2. dokud není B prázdná

 • vezmi bod p z B (a smaž ho v B)

 • dle typu bodu p aktualizuj T strukturu:

  • L ...

  • P ...

  • průsečík ...


Pr se ky se ek3
Průsečíky úseček

 • L

  • Najdi v T sousedy s (úsečky s1 a s2)

   (s je úsečka s počátečním bodem p)

  • if( protíná s1 x s2 ) odstraň průsečík

   (už nejsou sousedy)

  • vlož průs. s1 x s a s x s2do B


Pr se ky se ek4

BL

AR

b

?

CL

c

?

a

AL

CR

1

2

3

4

5

6

7

8

Průsečíky úseček

B0: AL,BL, CL,CR,AR,BR

T0: prázdná

1. AL

B1: BL, CL,CR,AR,BR

T1: a

BR


Pr se ky se ek5

BL

AR

b

CL

c

?

a

AL

CR

1

2

3

4

5

6

7

8

Průsečíky úseček

2. BL

p1= s1x s = a x b ... vložit

B2: CL,p1, CR, AR,BR

T2: a, b

s1 s

p1

BR


Pr se ky se ek6

BL

AR

b

CL

c

a

AL

CR

1

2

3

4

5

6

7

8

Průsečíky úseček

2. BL

B2: CL,p1, CR, AR,BR

T2: a, b

3. CL

p1= s1x s2 = a x b...smazat

p2= s1x s = a x c ... vložit

B3: p2, CR, AR,BR

T3: a, c, b

s1 s s2

p1

p2

BR


Pr se ky se ek7
Průsečíky úseček

 • průsečík úseček s a s’

  • Najdi v T sousedy sa s’(úsečky s1 a s2)

  • prohoď sa s’ v T

  • if( protíná s x s1 ) odstraň průsečík z B

  • if( protíná s’ x s2 ) odstraň průsečík z B

   (už nejsou sousedy)

  • vlož průs. s x s2 as’ x s1do B


Pr se ky se ek8

BL

AR

b

CL

c

a

AL

CR

1

2

3

4

5

6

7

8

Průsečíky úseček

B3: p2, CR, AR,BR

T3: a, c, b

4. p2 změna pořadí úseček a,c

B4: p1, CR, AR,BR

T4: c, a, b

5. p1 změna pořadí úseček a,b

B5: CR, AR,BR

T5: c, b, a

p1

p2

BR


Pr se ky se ek9
Průsečíky úseček

 • R

  • Najdi v T sousedy s (úsečky s1 a s2)

   (s je úsečka s koncovým bodem p)

  • smaž s z T

  • if( protíná s1 x s2 )vlož průs do B


Pr se ky se ek10

BL

AR

b

CL

c

a

AL

CR

1

2

3

4

5

6

7

8

Průsečíky úseček

B5: CR, AR,BR

T5: c, b, a

6. CR

B6: AR,BR

T6: b, a

7. AR

B7: BR

T7: b

8. BR

B7: prázdná

T7: prázdná

p1

p2

BR


Pr se ky se ek11
Průsečíky úseček

 • Paměť O(n)

 • Operační složitost

  • n+k poloh

  • každá log n

   => O(k+n) log n


Rozd l a panuj d ivide and c onquer

Rozděl a panuj Divide and conquer


Viditelnost objekt
Viditelnost objektů

 • na tabuli

 • 2n+1 hranic


Geometrick m sto l ocus approach

Geometrické místoLocus approach


Voronoi v diagram
Voronoiův diagram

 • viz průsvitky


ad