plan for 7 klasse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan for 7.klasse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan for 7.klasse

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Plan for 7.klasse - PowerPoint PPT Presentation

ziya
119 Views
Download Presentation

Plan for 7.klasse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ukens ord: «Når visdommen får rom i ditt hjerte…..» Ordspråkene 2,10-11 Plan for 7.klasse Words: Juicy- saftig Hardly ever- nesten aldri Ground- bakken Hunters- jegere Discover- oppdage Keep- beholde Punishment- straff Head- Overhode, sjef Government- regjering Uke 40 1.-5.oktober

  2. Plan og mål for uka Mål Matte: Kunne forklare «Sammensatte tall og primtall» Se s.32-33 i grunnboka. Norsk: Lære kjennetegn til eventyr. Lære oss flere ord med kj-lyd. Engelsk: Kunne forklare om «Futurum». Se s. 11 i textbook. Naturfag: Høye fjell og vide vidder Samf.: Inkariket Krl: Bli bedre kjent med Det nye testamentet. Sosialt: Virkelig anstrenge deg for å se om du grei mot ALLE dine klassekamerater.

  3. Lekser

  4. Til hjemmet Hei! Vi drar på tur onsdag til speiderplassen. Fint om dere sjekker syklene. Hjelm er påkrevet, men supert om elevene også har vester. Husk høstferie for alle i syvende neste uke, vanlig uke deretter før det blir en skikkelig kjekk uke(43) med mye tur etc.(Se artikkel på skolesiden). Klassen jobbet godt i sist uke; utvikler seg fint. Mvh Espen Irregular verbs: Buy- bought- bought- Kjøpe Catch- caught- caught- fange