struktura i zadania o rodk w adopcyjnych w wielkopolsce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura i zadania Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura i zadania Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Struktura i zadania Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Struktura i zadania Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce. W Wielkopolsce funkcjonuje sieć ośrodków adopcyjnych: .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura i zadania Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce' - ziven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
w wielkopolsce funkcjonuje sie o rodk w adopcyjnych
W Wielkopolsce funkcjonuje siećośrodków adopcyjnych:
 • ośrodek publiczny - w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pod nazwą: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z kierownikiem - Barbarą Grendą i z siedzibami prowadzonymi przez koordynatorów w Poznaniu, Lesznie i Pile
 • ośrodki niepubliczneprowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie i Kaliszu oraz przez Towarzystwo Przywracania Rodziny w Poznaniu
slide4

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań61 856 73 45

woapoznan@rops.poznan.plwww.rops.poznan.pl

Koordynator - pedagog: Jolanta Kopińska

jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

pedagodzy: Urszula Kilan, Ewelina Baron

psycholodzy: Renata Kicińska-Bartosiak, Anna Główczyńska

specjalista pracy socjalnej: Sylwia Matuszak

pracownik administracji /WBD: Agnieszka Chmielewska

slide5

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie ul. Jana Pawła II 12 , 64-100 Leszno 65 526 30 08 woaleszno@rops.poznan.plwww.rops.poznan.pl

koordynator - pedagog: Barbara Morawska

barbara.morawska@rops.poznan.pl

psycholog: Karolina Nikodemska

pedagog: Łukasz Maćkowiak

slide6

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile ul. Drygasa 29, pok. 114, 64-920 Piła

67 215 30 41 woapila@rops.poznan.plwww.rops.poznan.pl

kierownik - pedagog: Barbara Grenda

barbara.grenda@rops.poznan.pl

pedagog: Renata Magoń

psycholog: Natalia Urbańczyk

specjalista pracy socjalnej: Iwona Kaczorowska

slide7

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszuul Skalmierzycka 10, 62 -800 Kalisz

62 757 21 06tpd25@wp.pl www.tpdkalisz.drl.pl

dyrektor - pedagog: Halina Kamińska

psycholog: Katarzyna Olejnik

pedagog: Katarzyna Humelt

slide8

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań, 61 628 21 85

profamilia@tprngo.pl

www.tprngo.pl

dyrektor: Romana Chruszcz

pedagodzy: Wiesława Sędziak, Aleksandra Ratajczak

psycholodzy: Agnieszka Wojciechowska,

Dobrochna Konrad, Małgorzata Skrzypczak

slide9

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD w Koninie ul. Noskowskiego 1 A, 62-510 Konin63 242 34 71, kom. 665 451 414 oaokonin@wp.pl www.tpd.konin.pl

dyrektor: Urszula Szymańska-Biednik

pedagodzy: Barbara Pilarczyk, Lidia Witkowska-Zając, Paulina Antczak

psycholodzy: Maria Czajor, Alina Olejnik

slide10

Umowny obszar działalności Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu z Filiami w Lesznie i Pile oraz Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych w Kaliszu, Koninie i Poznaniu

slide12

Zadania ośrodków adopcyjnychna podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

slide13

1)kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;

5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

slide14

6)przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;

8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

slide15

11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

14) prowadzenie działań promujących proces adopcji;

15) współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

art 130 i 137 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej
Art. 130 i 137 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ośrodki realizują również zadania, dotyczące udziału przedstawiciela ośrodka adopcyjnego:

 • w ocenach sytuacji dziecka u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Art. 130)
 • w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Art. 137)
slide17

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wieloletnie doświadczenie specjalistów zatrudnionych w wielkopolskich ośrodkach adopcyjnych stały się źródłem wypracowania wspólnej misji, procedur i programu szkoleniowegoWedług nich pracują wszystkie zespoły ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce i publiczne, i niepubliczne

misja o rodk w adopcyjnych w wielkopolsce dla dobra dziecka odnajdujemy najlepsz rodzin

Misja ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce:Dla dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę

slide19

Wspólnie wypracowane procedury adopcyjne dotyczą:

 • Informowania o przebiegu procesu adopcyjnego,
 • Kwalifikacji dziecka do adopcji,
 • Kwalifikacji rodziny,
 • Doboru rodziny do dziecka.
slide20

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia

Proces ten zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powinien trwać do 14 dni

slide21

Wszczęcie procedury następuje na skutek pisemnego zgłoszenia:

 • sądu,
 • jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • innych osób i instytucji wymienionych w art.164 ust.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
slide22
Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu (bądź braku kwalifikacji) dziecka do przysposobienia przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Adopcji

Dyrektor/zastępca dyrektora ROPS (w przypadku niepublicznych ośrodków dyrektor ośrodka) zarządzeniem powołuje bezterminowo

Komisję Kwalifikacyjną ds. Adopcji ze wskazaniem minimalnego składu, który jest niezbędny przy kwalifikacji dziecka.

slide23

Podczas posiedzenia zespołu dokonuje się wspólnej oceny sytuacji dziecka w oparciu o dostępną dokumentację i dyskusję; fakultatywnie można dokonać konsultacji sytuacji dziecka z innym specjalistą lub opiekunem prawnym dziecka, kiedy zespół widzi taką potrzebę. Po dyskusji zespół podejmuje decyzję o kwalifikacji lub braku kwalifikacji dziecka do przysposobienia. W końcowym dokumencie (zaświadczenie kwalifikacyjne dziecka do przysposobienie i/lub protokół Komisji Kwalifikacyjnej ds. Adopcji) zawarta jest decyzja oraz ewentualne warunki dotyczące kwalifikacji (np. uregulowania dotyczące rodzeństwa).

slide24

W przypadku niepozyskania rodziny adopcyjnej dla dziecka, informację o nim przesyła się wraz z kartą dziecka do ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych. Ośrodek ten w terminie 3 dni od otrzymania dokumentacji przekazuje ją do ośrodków adopcyjnych na terenie województwa i do ośrodków prowadzących wojewódzkie banki danych w pozostałych województwach celem poszukiwania rodziny dla dziecka. Jeżeli nie nastąpi to w terminie 45 dni, ośrodek przekazuje informację o dziecku do centralnego banku danych celem zakwalifikowania go do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju.

wojew dzki bank danych w wielkopolsce
Wojewódzki Bank Danych w Wielkopolsce

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w obwieszczeniu nr ROPS.IX.5010-1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. wyznaczył Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako ośrodek właściwy do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa wielkopolskiego oczekujących na przysposobienie, zwanego dalej „wojewódzkim bankiem danych”.(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poz 1042 z dnia 20 lutego 2012 r.)

kwalifikacja rodziny
Kwalifikacja rodziny

Wszczęcie postępowania następuje z chwilą złożenia przez kandydatów/kandydata wniosku/podania wraz z wymaganymi dokumentami.

Założenie „Karty zgłoszenia rodziny adopcyjnej” następuje po weryfikacji złożonych dokumentów podpisaniu przez kandydatów zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych i przeprowadzeniu z kandydatami wstępnej rozmowy konsultacyjno– diagnostycznej.

slide27

Wymagane dokumenty:

 • życiorys opisowy pojedynczej osoby;
 • aktualna fotografia rodzinna;
 • odpis zupełny aktu małżeństwa/odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby samotnej;
  • wyrok rozwodowy - w przypadku powtórnego małżeństwa;
 • informacja o dochodach brutto za ostatnie 3 miesiące opcjonalnie:
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu,
  • oświadczenie przedsiębiorcy,
  • decyzja o zwaloryzowanym świadczeniu rentowym lub emerytalnym (kserokopia, oryginał do wglądu);
 • kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu);
slide28

zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 • oświadczenie o tym, że nie została kandydatom ograniczona władza rodzicielska ani, że nie zostali jej pozbawieni;
 • zaświadczenia lekarskie:
  • od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do adopcji dziecka
  • od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do adopcji dziecka,
  • od specjalisty (w przypadku schorzeń przewlekłych, rent, orzeczeń o niepełnosprawności);
 • orzeczenia o niepełnosprawności (kserokopia, oryginał do wglądu);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
diagnoza rodziny
Diagnoza rodziny

Czynności diagnostyczne przeprowadzają pedagog i psycholog ośrodka adopcyjnego (i/lub pracownik socjalny, który, jeśli zostanie wskazany przez koordynatora/dyrektora, może przeprowadzić wywiad adopcyjny).

dokonanie wst pnej oceny kandydat w do przysposobienia dziecka
Dokonanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka

Oceny dokonuje zespół pracowników uwzględniając informacje pozyskane przy realizacji czynności diagnostycznych. Ocena zawiera informację o skierowaniu bądź braku skierowania kandydatów na szkolenie.

Program szkolenia przewiduje spotkania, obejmujące w sumie 35 godzin dydaktycznych, które realizowane są podczas 10 spotkań tematycznych.

Szkolenia odbywają się w siedzibach ośrodków adopcyjnychi są prowadzone przez pracowników tych ośrodków.

g wne cele szkolenia
Główne cele szkolenia:
 • zapoznanie kandydatów ze specyficznymi problemami przyjętego dziecka,
 • kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • uwrażliwienie na szczególne potrzeby dziecka przysposobionego, wynikające z trudnych doświadczeń,
 • pomoc w rozeznaniu własnej motywacji i pracę nad jej wzmacnianiem,
 • urealnienie oczekiwań związanych z adopcją.
autorski program szkolenia dla kandydat w do przysposobienia dziecka droga do adopcji

AUTORSKI PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA „DROGA DO ADOPCJI”

zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 10/2012/RA z dnia 20 kwietnia 2012 roku

tematy sesji
Tematy sesji:
 • Droga do adopcji. Spotkanie organizacyjno-integracyjne.
 • Motywy i oczekiwania rodzin a rzeczywistość adopcji.
 • Historia rodziny w kontekście straty.
 • Szanse rozwoju i czynniki ryzyka w życiu dziecka.
 • Umiejętności wychowawcze i komunikacja z dzieckiem z uwzględnieniem budowania poczucia własnej wartości u dziecka.
 • Rozwój emocjonalny dziecka i problematyka przywiązania.
 • Problematyka reaktywnego zaburzenia więzi (RAD).
 • Wpływ rodziny pochodzenia i wczesnodziecięcych traum na rozwój i funkcjonowanie dziecka adoptowanego.
 • Jawność adopcji.
 • Nasza historia- doświadczenia rodziny adopcyjnej. Możliwości uzyskania wsparcia po adopcji.
dokonanie ko cowej kwalifikacji rodziny
Dokonanie końcowej kwalifikacji rodziny

Końcowej kwalifikacji rodziny dokonuje Komisja Kwalifikacyjna ds. Adopcji

Podczas posiedzenia Komisja dokonuje wspólnej oceny sytuacji kandydata/kandydatów w oparciu o dostępną dokumentację i dyskusję.

dob r rodziny do dziecka
Dobór rodziny do dziecka

Wyboru rodziny dla dziecka spośród rodzin zakwalifikowanych do przysposobienia,

dokonuje zespół pracowników

uwzględniając potrzeby dziecka.

pierwszy kontakt dziecka z kandydatami
Pierwszy kontakt dziecka z kandydatami

Pracownik prowadzący sprawę dziecka uczestniczy w pierwszym kontakcie dziecka z kandydatami (jeśli kandydaci kierowani są na pierwszy kontakt do dziecka, kwalifikowanego przez inny ośrodek adopcyjny, w kontakcie uczestniczy pracownik tego ośrodka).