Samu gergely az idegen seregek haditechnik ja
Download
1 / 27

Samu Gergely: Az idegen seregek haditechnikája - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Samu Gergely: Az idegen seregek haditechnikája. A császári királyi haderő állapota. A cs. kir. hadsereg a XIX. század közepén az európai nagyhatalmak szintjén állt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samu Gergely: Az idegen seregek haditechnikája' - ziven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samu gergely az idegen seregek haditechnik ja

Samu Gergely:Az idegen seregek haditechnikája


A cs sz ri kir lyi hader llapota
A császári királyi haderő állapota

 • A cs. kir. hadsereg a XIX. század közepén az európai nagyhatalmak szintjén állt.

 • Rendelkezett egy csekély flottával az Adriai-tengeren, de erejének gerincét a szárazföldi fegyveres erők adták. A szárazföldi csapatoknál megtalálhatjuk mindhárom fő fegyvernemet: a gyalogságot, a lovasságot és a tüzérséget is.

 • A hadsereget ezredekbe szervezték, de ez csak szervezési kereteket jelentett, a gyalogságot zászlóaljakban, a tüzérséget ütegekben kommandírozták; a lovasságnál valóban alkalmazták az ezredszintű vezénylést, de a harctéren őket is általában századokban vetették be.

 • A haderő létszáma (elvben) háborúban 450-500.000 fő körül mozgott, ez azonban csak papíron volt így, 1848 márciusában a cs. kir. hadsereg ~58%-a volt bevethető állapotban.

 • A háború már 1848-ban is drága dolog volt, a birodalom pedig nagy államadóssággal rendelkezett (amit később csak az egekig növelt az orosz intervenció költségtérítése), ezért a hadsereg és az erődök állapota is gyakran elég rossznak volt mondható, elég Arad vagy Lipótvár erődjére gondolnunk. A cs. kir. hadsereg jelentős része ebben az időben az itáliai fronton állomásozott, sajnos számos magyar nemzetiségű és/vagy sorozási alakulat is.Dragonyosok dragoon
Dragonyosok (Dragoon)

 • Dragonyos: karabéllyal, vagy rövid szuronyos puskával felfegyverzett lovas.

 • Ott, ahol a lovascsapatoknak adott lovak nagysága szerint a lovasságnál nehéz és könnyű lovasezredeket különböztetnek meg, a Dragonyosok középnehézségű lovasságot képeztek.

 • A Seregekben a Dragonyosok éppen úgy vannak lovasítva és felfegyverezve (kard, karabély, forgó-pisztoly), mint a többi lovasezredek, csakis az egyenruhájuk a különböző.

 • A Dragonyosok csakis lovasított lövészek voltak, akik mindig gyalog harcoltak s nevüket a sárkány (dragon) alakú kanóctartókkal (Németországban és nálunk kakasfej alakú volt s azért kakasnak nevezték) ellátott sárkányos puskákról kapták.


Dragonyosok dragoon1
Dragonyosok (Dragoon)

 • A Dragonyosokat többször menetközben, tehát lóháton is támadták, ezért a lóháton való harcra is betanították őket s később mindinkább e harcra fektették a hangsúlyt, ugy hogy később a szuronyokat is elvették tőlük s puska helyett csak oly karabélyt adtak nekik, mint a többi könnyü lovasnak.

 • Lovakon szállított, de gyalog harcoló csapatok szervezését azóta több izben - nagyban Oroszországban 1825-1855-ig - kisérelték meg, de az eredmény mindig az volt, hogy az ily csapat vagy csak kelletlenül szállt le a lóról vagy tulságosan figyelte a hátrahagyott lovakat, nehogy azokat elveszítse.

 • Középszerüen teljesítette gyalogsági szolgálatát, vagy pedig a csapat észrevétlenül rendes lovassággá fejlődött.


Husz rok
Huszárok

 • Huszárok: Nem szokványos könnyűlovasság, mely már a 15.században kialakult.

 • A huszár szó a magyar húsz szóból származik, mely arra utal, hogy a huszár regimentek eredetileg 20 katonából álltak. Kis csapatokban harcoltak, de Mátyás király idejében átszervezték őket egy erős, magasan képzett és motivált hadseregtestté. Időközben a könnyű huszárokat az európai országok sorra átvették, hogy a gyalogsággal és a tüzérséggel hatékonyan felvehessék a harcot.

 • A legérdekesebbek a Lengyel- Litván nehézhuszárok voltak, melyek nehéz páncélzatot, lándzsát, kardot, 2 pisztolyt viseltek.

 • A huszárok részben már a 17. század vége felé, részben a 18. század elején a kopja helyett karabélyt és pisztolyokat kaptak.


Husz rok1
Huszárok

 • A 17. század végén szervezett huszárezredek 3000 lovasból álltak; e rendkívül nagyszámú lovasok az ezredek vezetését rendkívül megnehezítették, amiért is 1701-ben elrendelték, hogy minden huszárezred csakis 1067 főből álljon, amelyek 6 svadront képeztek; minden svadron 2 századra (kompánia) volt tagozva.

 • 1770-ben a császári és királyi (cs. és kir.) hadsereg összes lovasságánál s így a huszároknál is a kompániákba és svadronokba való tagozás helyett a századok (Escadronen) és osztályok (Divisionen) képzése rendeltetett el; 2 század képezett 1 osztályt s az osztályokat parancsnokuk tisztsége szerint nevezték el, a századok pedig minden osztályban számokat kaptak s az osztály nevéhez illesztett számokkal neveztettek meg (p. első őrnagyi 2. század). Az osztályok és századok ezen megnevezését 1851-ben szüntették meg.Dzsid sok uhlan1
Dzsidások (Uhlan)

 • Dzsidások (Uhlanok): A lándzsa v. dzsida volt a tulajdonképeni döfőfegyver, melynek a kézvédő mögött átmarkolhatás végett vékonyabbra faragott nemét a magyarok kopjának nevezték.

 • A gyalogság használta rövidebb dzsida dárda nevet viselt, míg a hosszabb fajtájú lándzsa, melyet a XIV. sz. -ban különösen a svájciak kedveltek a pika nevet viselte.

 • A lándzsások roham során fejtették ki legpusztítóbb erejüket, de más lovassák ellen ügyetlennek bizonyultak (a szablyához viszonyítva) közelharcban. A 19.század végére a lándzsások az első sorban harcoltak míg mögöttük a második sorban a szablyával harcolók.


Dzsid sok uhlan2
Dzsidások (Uhlan)

 • Annak ellenére hogy a lovasság évezredek óta használta a lándzsát, a modern európai lándzsásokat a 18.századbeli lengyelországból származtatták. A lengyel lándzsások akik a Naóleoni háborúkban harcoltak igen hatékonynak mutatkoztak. A háború végére minden fontosabb európai hatalom felállított egy saját lándzsás regimentet.

 • A lándzsások a mellkasnál dupla rétegű kabátot viseltek (kurta), színes övet, és egy négyzetes tetejű Lengyel sapkát (Czapka). A lándzsáik feje tövénél általában fecskefarkú zászlót hordtak. Eleinte ezeket azért agagták rá a lándszáikra hogy az ellenfél lovait megzavarja, de ez később már csak díszítőelemmé degradálódott


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Honvéd

 • Rangjelzés: Üres gallér


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben1
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Őrvezető

 • Rangjelzés: Hat ágú fehér csillag a galléron


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben2
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Tizedes

 • Rangjelzés: 2 fehér hatágú csillag a galléron


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben3
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/ Tüzérség: Szakaszvezető

 • Rangjelzés: 3 fehér hatágú csillag a galléron


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben4
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Őrmester

 • Rangjelzés: Sárga selyem sujtás ami a gallér sarka felé halad, 3 hatágú fehér csillaggal a galléron


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben5
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Főtörzsőrmester

 • Rangjelzés: Egy 13mm-es és egy 6mm-es selyem sujtás ami a gallér sarka felé halad, 3 hatágú fehér csillaggal


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben6
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Főtörzszászlós

 • Rangjelzés:Egy 13mm-es és egy 6mm-es selyem sujtás ami a gallér sarka felé halad, 1 hatágú arany csillaggal


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben7
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Alhadnagy

 • Rangjelzés: Egy 13mm-es arany sujtás ami a gallér sarka felé halad, 1 hatágú ezüst csillaggal


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben8
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Hadnagy

 • Rangjelzés: Egy hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben9
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Főhadnagy

 • Rangjelzés: Két hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben10
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Százados

 • Rangjelzés: Három hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben11
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Őrnagy

 • Rangjelzés: Egy hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag és az ezzel ellenkező színű hímzett gallér


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben12
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Alezredes

 • Rangjelzés: Két hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag és az ezzel ellenkező színű hímzett gallér


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben13
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Ezredes

 • Rangjelzés: Három hímzett arany vagy ezüst hatágú csillag és az ezzel ellenkező színű hímzett gallér


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben14
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Vezérőrnagy

 • Rangjelzés: Arany színű cikk-cakk motívumú gallér egy hímzett ezüst hatágú csillaggal


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben15
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Altábornagy

 • Rangjelzés: Arany színű cikk-cakk motívumú gallér két hímzett ezüst hatágú csillaggal


Rangok a cs sz ri kir lyi hadseregben16
Rangok a császári királyi hadseregben

 • Gyalogság/Lovasság/Tüzérség: Vezérezredes

 • Rangjelzés: Arany színű cikk-cakk motívumú gallér három hímzett ezüst hatágú csillaggal


ad