slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEGUAM NEGARA PUU Gred Utama Turus l Tan Sri Abdul Gani Patail PowerPoint Presentation
Download Presentation
PEGUAM NEGARA PUU Gred Utama Turus l Tan Sri Abdul Gani Patail

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

PEGUAM NEGARA PUU Gred Utama Turus l Tan Sri Abdul Gani Patail - PowerPoint PPT Presentation

ziven
1172 Views
Download Presentation

PEGUAM NEGARA PUU Gred Utama Turus l Tan Sri Abdul Gani Patail

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CARTA ORGANISASI JABATAN PEGUAM NEGARA MALAYSIA PADA 2 APRIL 2012 PEGUAM NEGARA PUU Gred Utama Turus l Tan Sri Abdul Gani Patail PEGUAM CARA NEGARA PUU Gred Utama Turus ll Datuk Idrus b. Harun TIMBALAN PEGUAM CARA NEGARA I (SEKTOR PENASIHAT) PUU Gred Utama Turus III DATUK AZAILIZA BT. MOHD. AHAD TIMBALAN PEGUAM CARA NEGARA II (SEKTOR LITIGASI) PUU Gred Utama Turus III DATUK TUN ABD. MAJID BIN TUN HAMZAH TIMBALAN PEGUAM CARA NEGARA III (SEKTOR PERUNDANGAN) PUU Gred Utama Turus III DATO’ ENGKU NOR FAIZAH BT. ENGKU ATEK KETUA BAHAGIAN PENDAKWAAN PUU Gred Utama Utama A (M) * Abd. Wahab bin Mohamed PENGGUBAL UNDANG-UNDANG PARLIMEN PUU Gred Utama A * Dato’ Ilani bt. Mohamad Ibrahim KETUA BAHAGIAN PENASIHAT PUU Gred Utama Turus III Dato’ Khadijah bt. Idris PESURUHJAYA PENYEMAK DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PUU Gred Utama B * Junaidah bt. Hj. Abdul Rahman KETUA BAHAGIAN PERBICARAAN & RAYUAN PUU Gred Utama A Datuk Wira Kamaludin bin Md. Said KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL ANTARABANGSA PUU Gred Utama B * Mohd. Radzi bin Harun KETUA BAHAGIAN GUAMAN PUU Gred Utama A Datin Azizah bt. Nawawi TIMBALAN KETUA BAHAGIAN PERBICARAAN & RAYUAN PUU GredUtama B Kosong TIMB.PESURUHJAYA PENYEMAK DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG (PENYEMAKAN) PUU GredUtama C Kamarolzaman b. Abideen TIMB.PESURUHJAYA PENYEMAK DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG (PEMBAHARUAN) PUU Gred Utama C Lee Lay Choo TIMBALAN KETUA BAHAGIAN I PUU GredUtama B (M) Swandra Kim Chu Ramachandran TIMBALAN KETUA BAHAGIAN II PUU GredUtama C Haliza Aini bt. Dato’ Othman TIMBALAN KETUA BAHAGIAN (POLISI) PUU GredUtama B Dato’ Haji Nordin b. Hassan TIMBALAN KETUA BAHAGIAN III PUU GredUtama C Alfian bin Yang Amri TIMB. PENGGUBAL UNDANG-UNDANG PARLIMEN I PUU Gred Utama B Chan Seong Gnoh TIMB. PENGGUBAL UNDANG-UNDANG PARLIMEN II PUU Gred L54 ** Normazlibt. Abdul Rahim PENASIHAT PERUNDANGAN SYARIAH PUU GredUtama B Tan Sri Sheikh Ghazali b. Hj. Abdul Rahman TIMBALAN KETUA BAHAGIAN (OPERASI) PUU GredUtama B Mohd Hanafiah b. Zakaria TIMBALAN KETUA BAHAGIAN (MUNISIPAL)I PUU GredUtama B Datuk Siti Zainab bt. Omar TIMBALAN KETUA BAHAGIAN (MUNISIPAL)II PUU GredUtama B DatinAlmalenaSharmila bt. Dato’ Dr. Johan TIMBALAN KETUA BAHAGIAN I PUU GredUtama B (M) Amarjeet Singh a/l Serjit Singh TIMBALAN KETUA BAHAGIAN II PUU GredUtama C Suzanabt.Atan JAWATAN KHAS PUU Gred Utama C PehSuan Yong UNIT RAYUAN PUU Gred Utama C Manoj Kurup UNIT PROJEK KHAS PegawaiPerisikTentera Gred 54 (Terbuka) Brig. Jen. Ghazali bin Haji Ismail UNIT PERBICARAAN PUU Gred Utama C Noorin bt. Badaruddin KETUA SEKSYEN PERKARA JENAYAH ANTARABANGSA PUU JUSA C (M) Azmir Shah bin Zainal Abidin UNIT ANTARABANGSA IV PERDAGANGAN DUA HALA, ASEAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA PUU Gred L54 Muzalmahbt. Mustapha Kamal UNIT TANAH, PIHAK BERKUASA TEMPATAN & JAWATANKUASA KHAS NEGARA PUU Gred L54 Nor Azura bt. Mohamed Zohdi UNIT PENSWASTAAN & PENGURUSAN KONTRAK PUU Gred L54 Rafidah bt. Omar UNIT ANTARABANGSA I MARITIM, PERKARA WILAYAH DAN PENERBANGAN AWAM PUU Gred L54 Nur Fauzahbt. Dato’ Mokhtar TIMBALAN KETUA BAHAGIAN (SYARIAH) PUU GredUtama C MahamadNaser b. Disa UNIT JENAYAH PERDAGANGAN PUU GredUtama C Dzulkifli b. Ahmad UNIT NARKOTIK PUU Gred Utama C Dato’ Azmi b. Ariffin UNIT TORT DAN KEWAJIPAN STATUTORI PUU Gred L54 Siti Badariahbt. Md. Yusof UNIT PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN PUU Gred L54 (M) Noor Hisham b. Ismail UNIT V PERKARA PERLEMBAGAAN DAN ANTARA KERAJAAN PUU Gred L54 Normazlibt. Abdul Rahim UNIT l KEWANGAN, PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN PUU Gred L54 Ida Hananibt. Abd Karim PegawaiBahasa Gred 54 (Terbuka) HajahNoresah bt. Baharom UNIT SEMAKAN PUU Gred L54 Kosong UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KEWANGAN PUU Gred L54 (M) Suharabt. Abdul Rahman UNIT JENAYAH, KEWANGAN & INFRASTRUKTUR PUU Gred L54 Hamidun b. Datuk Hj. Abdul Fatah UNIT UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN DAN PELBAGAI PUU Gred L54 Rodziah bt. Muhammad UNIT ANTARABANGSA III PERKARA JENAYAH ANTARABANGSA PUU Gred L54 (M) Helina bt. Dato’ Sulaiman UNIT ANTARABANGSA V PERDAGANGAN PELBAGAI HALA, TIMBANGTARA ANTARABANGSA & PERTIKAIAN PUU Gred L54 (M) Muhammad Rushdan bin Mohamed UNIT ANTARABANGSA II HAK ASASI MANUSIA DAN PERTUBUHAN ANTARABANGSA PUU Gred L54 Ahmad Razif bin Mohd. Sidek UNIT TIMBANGTARA DAN RESOLUSI ALTENATIF PERTIKAIAN PUU Gred L54 Nik Ahmad Marzuki b. Nik Mohamad UNIT SYARIAH 1 PENTADBIRAN DAN PENYELARASAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG SIVIL DAN SYARIAH PUU Gred L54 Arik Sanusi b. Yeop Johari UNIT KONTRAK DAN KECUAIAN PERUBATAN PUU Gred L54 Mohd. Radhi b. Abas UNIT PELUCUTHAKAN HARTA PUU GredUtama C Anselm Charles Fernandis UNIT JENAYAH SEKSUAL DAN JENAYAH AM PUU Gred Utama C Ishak b. Mohd. Yusoff UNIT CETAKAN SEMULA PUU Gred L54 Kosong UNIT ll PRASARANA DAN TEKNOLOGI PUU Gred L54 Rushan Lutfi b. Mohamed UNIT Vl KETENTERAMAN AWAM, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PUU Gred L54 Mahazanbt. Mat Taib UNIT ANTARABANGSA VII BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH PUU Gred L54 Baizurabt. Hj. Kamal UNIT SOSIAL DAN SIVIL PUU Gred L54 Noor Ruwenabt. Dato’ Md. Nurdin UNIT ANTARABANGSA VI PERKARA ALAM SEKITAR, ANGKASA LEPAS DAN UNDANG-UNDANG PERSENDIRIAN ANTARABANGSA PUU Gred L54 (M) Saifulrijal bin Azhari UNIT PELAKSANAAN DAN PENGUATKUASAAN PUU Gred L54 Mohammad Al-Saifi b. Hj. Hashim PASUKAN PETUGAS KHAS BAHAGIAN HAL EHWAL ANTARABANGSA PUU GredUtama C Alfian bin Yang Amri UNIT SYARIAH 2 UNIT PEMBANGUNAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SISTEM KEHAKIMAN SYARIAH PegawaiSyariahGred LS54 Noor Hadinabt. Ahmad Zabidi UNIT PELUASAN PUU Gred L54 Kosong UNIT III SUMBER ASLI, PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR PUU Gred L54 (KUP) Roslindabt. Mohd Shafie UNIT ANTARABANGSA VIII EKSTRADISI PUU Gred L54 Kamal Baharin bin Omar UNIT VlI UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA PUU Gred L54 Farahanabt.Rabidin UNIT PEMERINTAHAN, TANAH & KERAJAAN TEMPATAN PUU Gred L54 LailatulZuraidabt. Harron@Harun UNIT SYARIAH 3 UNIT MUAMALAT, PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM PUU Gred L54 (M) Salwani bt. Abdullah UNIT lV SUMBER MANUSIA DAN PEMBANGUNAN PUU Gred L54 (KUP) Nik Rosmilawatibt. Nik Yusoff I-CELLS PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI/ CAW KUALA LUMPUR / PKP SABAH & SARAWAK KETUA BAHAGIAN PENYELIDIKAN Kosong PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN PTD Gred Utama B Norsham bt. Rahin TIMBALAN KETUA BAHAGIAN Kosong UNIT AUDIT DALAM JuruauditGred W48 Ahmad Rashidi bin Abu Hasim TIMB. PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN (SEKSYEN INOVASI & PENTADBIRAN) PTD Gred M54 Hasin bin Razak TIMB. PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN (SEKSYEN SUMBER MANUSIA) PTD Gred M54 Ahmad Nadzri bin Mohd. Hassan TIMB. PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN (SEKSYEN KEWANGAN & PEROLEHAN) PTD Gred M54 Yahya bin Abd. Ghani TIMB. PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN (SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT) PTM Gred F54 (M) Mohamad Azri bin Hasan TIMB. PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN (SEKSYEN PUSAT SUMBER) PustakawanGred S54 Halijah bt. Othman UNIT PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PTM Gred F48 Eteze bt. Lawe UNIT OPERASI PTM Gred F52 Norshaida bt. Khalid UNIT PENTADBIRAN AM PTD Gred M48 (M) Mohd Hasim bin Ujang UNIT PERKHIDMATAN PTD Gred M48 Kanageswary Selvakumaran UNIT KOLEKSI DAN RUJUKAN PustakawanGred S48 Faizah bt. Hanafiah UNIT DOKUMENTASI PustakawanGred S41 Noorma bt. Mohd. Nor PERPUSTAKAAN CAWANGAN C3 Pen. Pegawai Perpustakaan Gred S32 Roslee bin Selamat UNIT KORPORAT & INOVASI PTD Gred M52 Saifuzzaman bin Abdul Manan UNIT KEMAJUAN KERJAYA PTD Gred M52 Wan ZainulAzam bin Khamid UNIT KEWANGAN PTD Gred M48 Nor ‘Asyikin bt. Yusof UNIT BELANJAWAN PTD Gred M52 Wan Saiful Ikhmal bin Wan Abdul Rahman TEAM 1 PUU Gred L54 Suraya bt. Harun TEAM 2 PUU Gred L54 Marzaitul Azura Binti Mokhtar TEAM 3 PUU Gred L52 (M) Azlin Binti Sabtu UNIT PENILAIAN KOMPETENSI PTD Gred M48 Mohd. Fahusli bin Ali UNIT PENGURUSAN ASET PTD Gred M41 Anuwar bin Kamarudin UNIT LATIHAN PTD Gred M48 Norhadznita bt. Mohammad Ilham UNIT PEROLEHAN PTD Gred M44 (M) Anthony Dinesh a/l Balan UNIT PEMBANGUNAN PTD Gred M48 Ahmad Tarmizi bin Zakaria TEAM 5 GredUtama C Prof. Dato’ Dr. ShaharilTalib TEAM 4 PUU Gred L52 Nik Serene bt Nik Dato’ Hashim Catatan : * Menjalankan Tugas Ketua Bahagian ** Menjalankan Tugas Timbalan Ketua Bahagian