slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ - PowerPoint PPT Presentation

zivanka-rumer
262 Views
Download Presentation

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZIKMUND LUCEMBURSKÝ • Vzdělávací oblast: Člověk a společnost • Vzdělávací obor: Dějepis • Tematický kruh: Český stát za vlády Lucemburků • Určeno pro: 7. ročník • Anotace: Žák si za pomoci prezentace osvojí znalosti o Janu Lucemburském

  2. Zikmund Lucemburský Nazýván též jako Liška ryšavá, Šelma ryšavá

  3. ZIKMUNDOVO MLÁDÍ • narozen 14. února 1368 v Norimberku • jako druhorozený syn Karla IV. • matkou Alžběta Pomořanská • od 11 let v Uhrách, vybrán jako následník trůnu • manželky: Marie Uherská (1385–95) Barbora Cellská (1408-1437) • mluvil 7 jazyky

  4. po smrti Karla IV pobýval v Polsku, později v Uhrách v roce 1385 korunován uherským králem po r. 1396 v čele odporu proti Václavovi IV., téhož roku společné úmluvy o vzájemném nástupnictví mezi léty 1401-1404 – spory mezi bratry (dokonce Václav uvězněn) – později dochází ke smíru V roce 1411 zvolen, 1414 korunován římským králem Král uherský, usilující o českou korunu císařem až od r. 1433

  5. ZIKMUND A HUSITÉ • po Václavově smrti (1419) se automaticky očekávalo, že Zikmund nastoupí na český trůn • pod jeho patronací i královna Žofie • 1420 při pobytu ve Vratislavi - vyhlášena • Zikmund v čele, táhl na Prahu, částečně ji obsadil • podlehl na Vítkově • přesto se nechal korunovat králem, následně Čechy opouští • na sněmu v Čáslavi jako král odmítnut 1. KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA

  6. LEGITIMNÍ ČESKÝ KRÁL • od 1429 – vede jednání s husity o míru v Čechách • po bitvě u LIPAN – jednání zintenzivněna • JIHLAVSKÁ KOMPAKTÁTA – vyhlášen kompromis mezi husity a basilejskou synodou • původně mnoho příslibů, zklamání. • 9. prosince 1437 umírá ve Znojmě 14. srpna 1436 – korunován českým králem v Jihlavě

  7. Panovník evropského formátu • Zikmund v Evropě velmi pozitivně vnímán • v Čechách nenašel pro své kroky podporu (upálení Husa) • Některými historiky označován jako • chtěl reformovat církev • zastával názor, že církev by měla být podřízena světské moci • zasahoval i do 100 leté války mezi Anglií a Francii • plně si uvědomoval postupné rozšiřování Osmanské říše a islámské ohrožení Evropy poslední císař vrcholného středověku

  8. Zdroj • ANIMACE zdroj Microsoft office_2010, licence zakoupena školou v roce 2011