onesna evanje voda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onesnaževanje voda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onesnaževanje voda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Onesnaževanje voda - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT. REPUBLIKA SLOVENIJA. Onesnaževanje voda. MATEJ ŠINK 2.Č. Voda je življenjsko potrebna dobrina. Celotna biosfera temelji na tej preprosti kemijski spojini. Tudi v gospodarstvu igra voda nadvse pomembno vlogo, saj je neobhodna dobrina, industrijska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Onesnaževanje voda' - ziva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Voda je življenjsko potrebna dobrina. Celotna biosfera temelji

na tej preprosti kemijski spojini. Tudi v gospodarstvu igra voda

nadvse pomembno vlogo, saj je neobhodna dobrina, industrijska

surovina, prenašalka energije in celo energetski vir, lahko je

transportno sredstvo in tako dalje. To povzroča kvalitativne in

kvantitativne spremembe v oskrbi z vodo, ki pa ima svoje vplive

na družbo, na način gospodarjenja in na človeka samega

viri onesna evanja
Viri onesnaževanja
 • Odpadne vode se delijo na:
 • Odplake ( so škodljive anorganske in organske snovi, ki jih redno ali občasno spuščamo v vodo).
 • Hladilne vode ( uporabljajo se pri nekaterih industrijskih obratih in jedrskih elektrarnah).
 • Kakovost tekočih voda in jezer se v Sloveniji poslabšuje zaradi industrijskih in komunalnih odplak. Posredno jih onesnažuje tudi kmetijstvo s škodljivimi snovmi npr. gnojila, pesticidi,…
slide4
Medtem, ko voda kroži po Zemlji nabira različne primesi, katere so mnoge škodljive za živa bitja. Razpadajoče organske snovi, raztopljeni minerali in plini so snovi, ki jih vsebuje onesnažena voda. Voda se v zraku lahko onesnaži s plini, raztopinami škodljivih snovi in trdnimi delci, na kopnem pa z odpadnimi vodami industrije, kmetijskih in prometnih površin, ter z odlagališči odpadkov. Vodo onesnažuje tudi gospodinjstvo. Glavni krivec za onesnaževanje voda je človek.
slide5
Glede onesnaženosti tekočih voda razlikujemo 4 osnovne kakovostne razrede:
 • Čista pitna voda
 • Delno onesnažena voda
 • Onesnažena voda
 • Popolnoma onesnažena voda
 • Večina večjih in pomembnejših rek je v II. In III. Kakovostnem razredu (razen Soče in Savinje).
 • Na Primorskem in Pomurju imajo težave z oskrbo.
onesna evanje jezer
Onesnaževanje jezer
 • Najbolj onesnaženo je Blejsko jezero zaradi slabega pretoka in onesnaževanja (neurejena kanalizacija ter kmetijstvo z umetnimi gnojili).
 • Zdravili so ga z umetnim dotokom sveže, kisika polne vode
 • Stanje se je v zadnjih letih izboljšalo zaradi urejanja kanalizacije.
onesna evanje podzemeljskih voda
Onesnaževanje podzemeljskih voda
 • Velik problem je onesnaževanje podzemeljskih kraških voda.
 • Kraška podzemeljska voda je nepredvidljiva in ranljiva za onesnaževanje, saj v podzemlju spremeni tok in nepričakovano presahne. Ranljiva je iz treh razlogov:
 • s površja zelo hitro odteče v notranjost in se onesnaženost s površja bliskovito razširi,
 • meje med porečji niso jasne, zato onesnaževanje na krasu uniči izvir na drugem, nepričakovanem koncu pokrajine,
 • v kraškem podzemlju se voda čisti počasneje.
onesna evanje morja
Onesnaževanje morja
 • Danes je med vodnimi polutanti veliko kemikalij: gnojila, pesticidi s kmetijskih površin, raztopljena topila in detergenti iz gospodinjstev in industrije,.... V Slo. Morje pritekajo komunalne odplake, še večji onesnaževalec pa so industrijske odplake, ki jih prinašajo reke in Padske nižine
slide10
Onesnaževanje voda in razsipno ravnanje z vodnimi viri na našem planetu ponekod že povzročata pomanjkanje kakovostne vode. Samo v Evropi je že 5 držav (Ciper, Malta, Poljska, Ukrajina, Romunija), kjer primankuje kakovostne vode. Leta 2000 pa so doživele podobno usodo tudi Bolgarija, Grčija, Madžarska, Luksemburg in Turčija.
zaklju ek
ZAKLJUČEK
 • Voda je le del narave, ki jo moramo spoštovati. Zaradi onesnaževanja izumirajo razne vrste živali in rastlin, saj jim spreminjamo njihovo naravno okolje. Vsa umazanija, ki jo človek spusti v vodo, poruši ravnovesje narave. Prav tako si počasi, a zagotovo uničujemo naš planet.