Doç.Dr.Pınar Ergün
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Doç.Dr.Pınar Ergün Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ. KOAH’DA PULMONER REHABİLİTASYONA ADAY OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. KOAH’ da Pulmoner rehabilitasyona gereklilik oluşturan durumlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ziv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koah da pulmoner rehab l tasyona aday olgunun de erlend r lmes

Doç.Dr.Pınar Ergün

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ

KOAH’DA PULMONER REHABİLİTASYONA ADAY OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ


Koah da pulmoner rehabilitasyona gereklilik olu turan durumlar
KOAH’ da Pulmoner rehabilitasyona gereklilik oluşturan durumlar

 • İstirahat ya da egzersiz dispnesi

 • Egzersiz toleransında azalma

 • Günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik

 • Sağlık durumunda bozulma

 • Acil başvurusu, hospitalizasyon, akut bakım ihtiyacında artma

 • Mesleki performansda azalma

 • Beslenme yetersizliği

 • Tıbbi harcamalarda artış


Pulmoner rehabilitasyonda kontrendikasyonlar
Pulmoner Rehabilitasyonda Kontrendikasyonlar durumlar

 • Eşlik eden co-morbid hastalık

  - Ciddi pulmoner hipertansiyon ?

  - Anstabil kardiyovasküler hastalık

 • Rehabilitasyonu engelleyecek

  - Artrit

  - Ciddi nörolojik,bilişsel,psikiatrik hastalık


Pulmoner rehabilitasyon aday olgunun de erlendirilmesi
Pulmoner rehabilitasyon : durumlaraday olgunun değerlendirilmesi

 • Uygun yaklaşım

 • Program güvenliği

 • Hastaya özel programSigara ve pulmoner rehabilitasyon i
Sigara ve Pulmoner Rehabilitasyon durumlar(I)

 • Halen sigara içenlerin içmeyenlere göre PR’a uyumları azdır.

  Eur Respir J 1999; 13: 855-59

 • Sigara içenlerle içmeyenler arasında egzersiz

  toleransındaki artış benzerdir.

  Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: A64

 • Sigara içenlerde PR etkinliğinin daha az olduğunu gösteren veri yoktur.

  Thorax 1999; 54(suppl. 2): 3-7


Sigara ve pulmoner rehabilitasyon
Sigara ve Pulmoner Rehabilitasyon durumlar

 • Aktif sigara içimi mutlak kontrendikasyon değildir.

  ATS, BTS, ACCP/AACVPR Pulmonary Rehabilitation GuidlinesErken hastal k evresinde pulmoner rehabilitasyon
Erken Hastalık Evresinde Pulmoner Rehabilitasyon durumlar

 • Yaşam stilinin modifiye edilmesi

 • Uzun süre ve/veya yüksek yoğunlukta egzersiz

 • İdeal vücut ağırlığı ve/veya kas kitlesine ulaşım

 • Sigaranın bırakılması


Koah da erken ve ge hastal k evresinde pulmoner rehabilitasyon etkinli inin kar la t r lmas
KOAH’da erken ve geç hastalık evresinde Pulmoner Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

Alt ve üst ekstremite endurans + Güçlendirme

Solunum kas eğitimi,Eğitim, Nutrisyonel destek, Psikososyal destek

1,5 saat/gün, Haftada 2 gün, 8 hafta-direkt gözetimli

 • Gold 1+2: Erken evre

 • 28 olgu

 • Gold 3+4: Geç evre

 • 27 olgu

 • Egzersiz kapasitesinde artma

 • Yaşam kalitesinde artış

 • Dispne algısında azalma

Etkinlik gruplar arasında farklı değil


Pulmoner aday olgunun de erlendirilmesi1
Pulmoner aday olgunun değerlendirilmesi Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması


Koah da pulmoner rehab l tasyona aday olgunun de erlend r lmes

Nefes darlığı Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

Azalmış aktivite

Depresyon

Sosyal izolasyon

KOAH

İlaçlar

Hipoksi

Kronik

İnflamasyon

Beslenme Boz

Kondisyon kaybı

Periferik Kas

Disfonksiyonu

Azalmış

Aktivite ve Performans


Egzersiz kapasitesi de erlendirme y ntemleri
Egzersiz kapasitesi değerlendirme yöntemleri Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

 • Merdiven çıkma

 • Alan testleri

  - 6DYT

  -Artan Hızda Mekik Yürüme Testi (AHMYT)

  - Endurans Mekik Yürüme Testi (EMYT)

 • Lab bazlı testler

  -Kardiyak stress test

  -Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET)


6 dyt zellikleri
6 DYT özellikleri Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

6 dakika yürüme testi:hastalara izin verilen sürede, mümkün olduğunca fazla mesafeyi kat etmeleri söylenir

 • Submaksimal fonksiyonel kapasiteyi ölçer

 • 54 m = minimal klinik anlamlı değişim.

 • Standartlara uyulmalı


Koah da pulmoner rehab l tasyona aday olgunun de erlend r lmes

Artan Hızda Mekik yürüme testi-AHMYT) Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

 • Semptom sınırlı ,maksimal test

 • Yürüme hızı sinyallerle kontrol

 • edilir

 • Yürüme hızı ↑(0.17m/s)

 • 10m’lik ‘mekik’ düzlemi

 • %SatO2,kalp hızı, Borg

 • skalası

 • Yürünen mesafe ölçülür

 • 1 Deneme testi

 • MKAD: 48m

 • Peak VO2 ile korelasyon gösterir.

 • Beklenen VO2 peak (ml/min/kg):

 • 4.19 + (0.025 x AHMYTmesafe)


Koah da pulmoner rehab l tasyona aday olgunun de erlend r lmes

Enduran Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılmasıs mekik yürüme testi (EMYT)

 • 10 metrelik mekik düzlemi

 • Yürüme hızı sinyallerle kontrol

 • edilir

 • Hız= MYT’deki peak performansın 85%

 • Cesatretlendirme yok

 • Ölçüm hedefi: Süre (Dk/sn)

Revill et al Thorax 1999;54:213-222


Pulmoner rehabilitasyona aday olgunun de erlendirilmesi1
Pulmoner rehabilitasyona aday olgunun değerlendirilmesi Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması


Koah l hastalarda kilo kayb ve kas zay fl
KOAH’lı hastalarda kilo kaybı ve kas zayıflığı Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

 • Solunum ve periferik kas fonksiyonlarını

 • Egzersiz kapasitesini

 • Yaşam kalitesini

 • Mortaliteyi

  olumsuz yönde etkilemektedir

1-Eur Respir J 1994;7:1793-97

2-Eur Respir J 1997;10:2807-13

3-Eur Respir J 1997;10:1575-80

4-Am J Clin Nutr 2005;82:53-9


V cut kompozisyonunun de erlendirilmesi
Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

 • Bölgesel

 • MRI

 • Dexa

 • Tüm Vücut

 • Dexa

 • Deri kıvrım kalınlığı

 • Biyoelektriksel impedans

Kas, yağ dağılımı,YVK, YK, kemik kitlesi

YVK, YK,kemik kitlesi, TVS


Koah da pulmoner rehab l tasyona aday olgunun de erlend r lmes

Pulmoner rehabilitasyona aday olgunun değerlendirilmesi Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması


Sa l kla ili kili ya am kalitesi
Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

✔Genel sağlık anketleri:

Quality of well being scale

Sickness Impact Profile

Medical Outcomes Study Short Form (SF-36)

✔Hastalığa özgü anketler:

St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)

Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRDQ)


Koah da kullan lan anketler sgrq
KOAH’da Kullanılan anketler Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılmasıSGRQ

 • En sık kullanılan

 • Ayırt edici ve tanımlayıcı

 • Kendisi doldurur (15 dk.)

 • 3 bölüme (semptomlar, aktivite ve etkilenim ) ayrılan 76 sorudan oluşur

 • Skor aralığı

  0 (mükemmel sağlık) – 100 (en kötü)

 • mKAD 4 Ü

Jones PW Eur Respir J 2002;19:398-404.


Koah da s k kullan lan anketler crdq
KOAH’ da sık kullanılan anketler CRDQ Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

 • Anketör doldurur

 • Dört bölüme ayrılan (dispne, emosyonel durum, hastalıkla baş edebilme ,yetmezlik) 20 sorudan oluşur

 • mKAD; soru başına 0.5 puan

  toplam skorda 10 puan


Dispne
Dispne Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

Günlük aktiviteler sırasında;

 • Medical Research Council (MRC) dispne skalası

 • Baseline and Transitional Dyspnoea Indexes (BDI and TDI).

 • CRQ dispne komponenti

 • Pulmonary Functional Status and Dyspnoea Questionnaire (PFSDQ).

  Egzersiz sırasında;

 • Borg

 • Visual Analog Scale (VAS)


Koah da pulmoner rehab l tasyona aday olgunun de erlend r lmes
SONUÇ; Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması

 • Semptomatik , günlük yaşam aktivitesi ve egzersiz performansı azalmış tüm KOAH’lı olgular PR programına alınmalı

  • Erken evre KOAH ya da Evre IV hiperkapnik

  • İleri yaş

  • Halen sigara içen

  • Motivasyonu düşük olanlar

DIŞLANMAMALI

 • Program başarısında kişiye özel yaklaşımın önemi akılda tutulmalı

 • Eve egzersiz reçetelenmeli

 • PR etkinliği düzenli aralıklarla takip edilmeli


Koah da pulmoner rehab l tasyona aday olgunun de erlend r lmes

TEŞEKKÜRLER Rehabilitasyon etkinliğinin karşılaştırılması