slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obchodní banky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obchodní banky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Obchodní banky - PowerPoint PPT Presentation


  • 164 Views
  • Uploaded on

Obchodní banky. Činnost bank se řídí Zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Banky musí pro působení na českém trhu získat od ČNB bankovní licenci, jejíž předpokladem je základní kapitál v minimální výši 500 mil. Kč, kvalitní podnikatelský záměr a schopné odborné vedení. Co je licence?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obchodní banky' - zita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Činnost bank se řídí Zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách.

Banky musí pro působení na českém trhu získat od ČNB bankovní licenci, jejíž předpokladem je základní kapitál v minimální výši 500 mil. Kč, kvalitní podnikatelský záměr a schopné odborné vedení.

Co je licence?

Úřední souhlas s provozováním činnosti

Slovo vzniklo z latinského slova licentia a vždy bylo chápáno jako udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti ve smyslu živnostensko-právním. Licence byla udělována úřady a zpravidla byla časově omezena. Cílem takovéto licence je korigovat určité lidské činnosti, a to buď rozsahem, nebo s cílem donutit licencovanou činnost dělat to, co stát považuje za správné.

slide4

Banky tvoří výkonnou složku s podnikatelským záměrem, se kterou přichází do styku klienti (tj. fyzické a právnické osoby).

Činnost bank je většinou univerzální, neboť poskytují veškeré bankovní služby pro své klienty. Klienti si mohou libovolně zvolit kteroukoliv obchodní banku.

Banky jsou povinny dodržovat bankovní tajemství o poskytnutých bankovních službách a obchodních operacích.

Banky se od sebe mohou lišit některými podmínkami (např. při poskytování úvěrů), musí se ale řídit všeobecně platnými pravidly, které vyhlašuje ČNB.

slide5

Základní činnosti banky

  • přijímají vklady od veřejnosti,
  • poskytují úvěry
  • investují do cenných papírů na vlastní účet
  • zajišťují finanční pronájem (finanční leasing)
  • zprostředkovávají platební styk a zúčtování
  • vydávají a spravují platebních prostředky, například platební karty a cestovní šeky
  • poskytují záruky
slide6

Další činnosti bank:

* otvírání akreditivů,* obstarávání inkasa,* finanční makléřství,* výkon funkce depozitáře,* směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),* poskytování bankovních informací,* obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,* pronájem bezpečnostních schránek,

slide7

Rejstřík peněžních ústavů vede ČNB – k 10. 2. 2013 je stav:

Banky a pobočky zahraničních bank 44

Družstevní záložny 13

Obchodníci s CP a pobočky zahranič. obch. s CP 62

Investiční společnosti 22

Investiční fondy 77

Podílové fondy 168

Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven 52

Seznam bank (platný k 10. 2. 2012)

slide8

Zdroje informací:

http://cs.wikipedia.orgt

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

http://www.cnb.cz