Download
internet struktura fungov n a p ehled vyu it n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNET – struktura, fungování a přehled využití PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERNET – struktura, fungování a přehled využití

INTERNET – struktura, fungování a přehled využití

119 Views Download Presentation
Download Presentation

INTERNET – struktura, fungování a přehled využití

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INTERNET – struktura, fungování a přehled využití Maturitní okruh č. 10

  2. Struktura • Spojení několika menších sítí (internet defakto nemá centrum) • Hlavní (servery) a klientské počítače (pracují s daty na serveru) • Spojení síťovými uzly

  3. Paket Malé úseky informace (blok dat) Části paketu: Řídící data (adresa zdroje a cíle, detekce chyb) Uživatelská data Protokol Společný jazyk Detekují fyzické spojení (kabel,Wi-Fi) Formátování zprávy Přenos dat

  4. Protokoly • TCP (Transmission Control Protocol) • Tvorba spojení, garance spolehlivého doručení a ve správném pořadí, tvorba paketů • IP (Internet Protocol) • Údaje o adresátovi a odesílateli, pořadí ve zprávě, nespolehlivá služba: best effort – „nejlepší úsilí“ • Spojení TCP/IP Protokolu: komunikace mezi vrstvami • Aplikační protokoly • Různé služby internetu (přenos souborů – FTP, výměna dokumentů ve formátu HTML – HTTP, přidělení adres – DHCP)

  5. IP Adresa • Každé zařízení – jiná adresa • IPv4 • 32bitová adresa (192.168.48.39) • IPv6 • 128bitová adresa (2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5)

  6. DNS (Domain Name System) Přiřazení jmenné adresy namísto číselné a naopak (DNS servery) Doména URL (Uniform Resource Locator) Definovaná struktura vznik tzv. Domén DNS,URL

  7. Služby internetu • WWW(World Wide Web) – Nejvíce využívaná služba internetu,www stránky (hypertextové dokumenty),virtuální informační prostor, prohlížeč • E-mail – elektronická pošta • Instant messaging – online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli (ICQ) • FTP – přenos souborů

  8. Bezpečná komunikace na internetu • nesdělovat osobní údaje cizím lidem –jméno,tel.číslo,adresa… • Nedávat nikomu naše hesla k uživatelským účtům • Nezveřejňovat fotky • Vyhýbat se stránkám,které by nás mohli pobuřovat • Vždy se po ukončení používání internetu odhlásit