brf bj rkbacken
Download
Skip this Video
Download Presentation
BRF BJÖRKBACKEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BRF BJÖRKBACKEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

BRF BJÖRKBACKEN. EKONOMISK STATUS 2012 I BRF BJÖRKBACKEN. Syfte med presentationen. Uppdatering till samtliga medlemmar om föreningen. Vad äger vi tillsammans? Vilka skulder finns ? Hur ser det ut för vår förening jämfört med andra föreningar i Stockholm?. DETTA ÄGER FÖRENINGEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BRF BJÖRKBACKEN' - zipporah-deleon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brf bj rkbacken

BRF BJÖRKBACKEN

EKONOMISK STATUS 2012

I BRF BJÖRKBACKEN

syfte med presentationen
Syfte med presentationen

Uppdatering till samtliga medlemmar om föreningen. Vad äger vi tillsammans? Vilka skulder finns ?

Hur ser det ut för vår förening jämfört med andra föreningar i Stockholm?

detta ger f reningen
DETTA ÄGER FÖRENINGEN
 • Antal byggnader: 18 st.
 • Bostadsrätter 383 st.  yta: 33 587.5 kvm
 • Gräsyta 42 000 kvm
 • Garage 152 st.
 • P-plats 96 st.
 • Carportar 105 st.
 • Hyresförråd 98 st.
 • Kommersiella lokaler 5 st
detta r vad vi har tillg ng till
Detta är vad vi har tillgång till:
 • 383 lägenheter, 152 garage, 96 bilplatser, 104 carports och 6 handikappcarports som hyrs ut till medlemmarna
 • 2 tvättstugor, varav 1 stor tvättstuga med grovtvätt och 1 "drop-in"-tvättstuga" med grovtvätt
 • 2 grovsoprum
 • 2 75:ans och 45:ans cykelrum
 • bastu, gym, övernattningsrum och gemensamhetslokal,
 • 5 lokaler med hyresrätt.
ekonomiskt v rde
Ekonomiskt värde
 • Taxeringsvärde hela föreningen: 261 004 000kr
 • Befintliga lån: 22 654 261kr
 • Omsättningstillgångar 2012-04-30: 10 677 290kr
slide6
Avgift/kostnad per kvm. OBS! Årsavgiften har delats med bostadsrättsytan. Kostnaderna har delats med totalytan. År 2011-2012 april

2011-2012 2010-2011 2009-2010

r vi attraktiva som f rening
Är vi attraktiva som förening?
 • Jmf med Stockholm så har vi fortfarande ett attraktivt kostnadsläge även om priserna på våra lgh har stigit de sista åren. På gott och ont. Vår fantastiska utemiljö ökar kostnaderna men gör också att området är mycket attraktivt på marknaden.
antal f reningar per kontogrupp som vi j mf rs med r 2011 2012
Antal föreningar per kontogrupp som vi jämförs med  år 2011-2012 
 • Årsavgifter 1 130
 • Taxebundna kostnader 1 129
 • Övriga driftskostnader 1 130
 • Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 1 144
 • Så här många föreningar i Stockholm har vi jämförts med.
diagrammet visar
Diagrammet visar:
 • Diagrammet vill bara visa att kostnaderna ligger ganska jämnt fördelade med toppar för de år där stora arbeten i föreningen har genomförts. 2005-06 var det rörgravarna t.ex. och sista året har projekteringen med stambytet krävt ökade arbetsinsatser, men bl.a. OVK har också tagit mycket tid i anspråk
 • Ett par ledamöter har också byggnadsingenjörsexamina och har därför själva kunnat utföra en hel del arbeten. Detta har gagnat varje boendes egen ekonomi genom att kostnaderna totalt för teknisk förvaltning, arvoden/löner och konsultuppdrag har kunnat hållas nere. Sista året har OVK medfört många extra timmars arbete och projekteringsarbetet med stambytet har också höjt kostnaden för sista året. Dock ligger den fortfarande under kostnaderna för åren 2002 till och med 2009. Så här kan men se att arvodeskostnaderna har varit till gagn för föreningen: det har varit billigare när styrelsen har haft möjlighet att själva utföra arbeten än om dyra konsulter skulle anlitats. Som exempel kan nämnas att det kostar 750 kr/timma att anlita föreningens förvaltning. Det skulle kunna ha varit ett alternativ till nyckelhanteringen som tar många timmar i anspråk.
int ktsf rdelning r 2011 12 april
INTÄKTSFÖRDELNINGÅR 2011/12 April

Hyror lokaler är hyresförråd och kommersiella lokaler

Hyror övrigt är övernattningslägenheten och festlokalen. Övriga intäkter består av elintäkter.

(Källa SBC ekonomiska nyckeltal)

int kternas f rdelning
INTÄKTERNAS FÖRDELNING
 • Årsavgifter bostäder 17 278 428
 • Hyror lokaler 330 700
 • Hyror bilplatser 816 146
 • Elintäkter 1 240 713

Intäkternas fördelning april 2012

kostnadsf rdelning r 2011 12 april
KOSTNADSFÖRDELNINGÅR 2011/12 april

Reparationer är rena reparationsbeten och övriga driftskostnader inkluderar

underhåll och tex. källaröverbyggnaderna som gjordes under budgetåret.

(Källa SBC ekonomiska nyckeltal)

kostnadernas f rdelning
KOSTNADERNAS FÖRDELNING
 • Reparationer 1 835 462
 • Taxebundna kostnader 827 724
 • Fastighetsskatt, kommunal fshavgift 510 785
 • Statlig skatt 189 717
 • Övriga driftskostnader 572 680
 • Avskrivningar 1 181 645
 • Kapitalkostnader 504 636

Bilden vill bara ge exempel på kostnader som föreningen har.

(Enligt årsredovisningen 2011-2012)

slide15
Uppdaterad- och digitaliserad underhållsplan med direktkoppling till den långsiktiga ekonomiska planen

Sidan är den första av 8 sidor detaljerad långsiktig underhållsplan (20 år) kopplad till den ekonomiska planen.

Stambytet är inplanerat och uppskattad kostnad för den också.

varje x r en uppgift som styrelsen m ste f lja upp att den r utf rd
VARJE X ÄR EN UPPGIFT SOM STYRELSEN MÅSTE FÖLJA UPP ATT DEN ÄR UTFÖRD
 • Ett exempel på uppgifter som markgruppen ansvarar för. Varje kryss motsvarar ett moment som markgruppen måste kontrollera att det har ombesörjts. Varje sådan markering genererar i en fakturapost som markgruppen och ekonomiansvariga måste kolla att det står i proportion till upphandlat och utfört arbete. Detta är bara ett exempel på alla de olika bitar som styrelsen ansvarar för och på olika sätt måste följa upp att arbetet är gjort och gjort på ett bra sätt till rimlig kostnad. Ekonomiansvariga följer varje faktura noga och inte så sällan upptäcker vi fel som behöver rättas till. Markgruppen, fastighet och ekonomigruppen har sparat flera 10tusentals kronor och i enstaka fall flera hundratusen genom detta. Dessutom ger det signaler till företagare som säljer tjänster till oss att vi inte bara betalar utan kollar vad vi betalar för!
exempel p utf rt styrelsearbete
EXEMPEL PÅ UTFÖRT STYRELSEARBETE
 • Omförhandlat avtal för fastighet, ekonomi-fakturahantering, mark, städ, P-automater
 • Ny och mängdad detaljerad underhållsplan kopplad till en långsiktig ekonomisk plan
 • SBA: Systematiskt Brandskydds Arbete
 • OVK: Obligatorisk VentilationsKontroll
 • Uppföljning sprängningsskador, vibrationsrapporter
 • Uppföljning av värmesystemsinjustering
 • Tillträdeshantering samtliga lägenheter
 • Färdigställa överbyggnad källarnedgångar
 • Tagit fram organisationsplan
 • Sett över arkivhantering
 • Nytt cykelhus
 • Cykelmärkning, datablad för förvaring polisanmälan …………….
slide19
Sthlm:s miljö och hälsoskyddsförbund och OVK-kontrollanterna har aldrig tidigare varit med om att en entreprenör lyckats få tillträde till alla lgh i ett så här stort område. Så styrelsen fick mycket beröm för sin fina nyckel och kontakthantering! OVK-kontrollen borgar för ett gott inomhusklimat och medför ingen risk för vite för föreningen då styrelsen inte gjort det som är brukligt: nämligen att vissa lägenheter utelämnas.
 • Många akuta problem med el och vatten och byggnad uppstår allt oftare och tack och lov för att vi har den kompetensen i styrelsen som vi har och det har varit guld värt. Tex. i helgen när vi alla började frysa så var en styrelseledamot snabbt på plats redan kl 04 för att kontrollera effekterna av den manuella justeringen på de motorstyrda framledningsventilerna. Senast i söndagskväll gjorde styrelsen en snabbutryckning när huvudsäkringen till el utlöst. Där sparade föreningen ca 2000 kr i jourkostnad. Detta har hänt mer än en gång och det kan säkert många boende intyga när lägenheten har varit strömlös sent på kvällen eller helgen tex. .
brf bj rkbacken1
Brf Björkbacken
 • Fattig eller rik förening?
 • Det får varje medlem själv avgöra men vi äger tillsammans ett stort kapital. Storleken och omsättningen motsvarar ett mindre till medelstort företag och det säger en hel del om behovet av planering och underhåll. Självklart innebär det ett tungt ansvar att driva föreningen och naturligtvis kostar det arbetsinsatser!
 • Stämman har ett viktigt uppdrag i att välja rätt styrelsemedlemmar med rätt kompetens och med möjlighet att avsätta tid till styrelsearbetet. Nuvarande styrelsen har arbetat fram ett informationsmaterial som valberedningen kan använda i sitt arbete med att få fram valbara kandidater till styrelseuppdrag i vår förening. Det finns också tillgängligt för alla intresserade medlemmar i en pärm på förvaltningskontoret. Den här presentationen kommer också att finnas i pärm för den som inte har dator men ändå vill kolla den igen.
sammanfattning
SAMMANFATTNING
 • Nuvarande styrelsen har haft god kompetens inom avtal och – upphandlingsförfarande och det har kommit föreningen till godo vid ett flertal tillfällen. Att ha tillgång till expertkompetens internt underlättar självklart när tjänster av olika slag behöver köpas in. Inte minst viktigt har det varit för att kunna bedöma olika anbud/offerter. Det har gett styrelsen ett gott förhandlingsläge där krav har kunnat vässas och prisuppgifter i frågåsättas. Alla dessa faktorer som har berörts i bildspelet är inte möjligt att kräva av framtida styrelseledamöter, men det är absolut något att ha i beaktande när nya ledamöter ska väljas in. Vill stämman ha en arbetande styrelse eller önskar man en endast beslutande styrelse?