Operacje na kontenerach
Download
1 / 27

Operacje na kontenerach - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Operacje na kontenerach. 1) Listy i krotki. list (arg) ‏. >>> list ((5,10)) ‏ [5,10] funkcja zwraca argument jako listę. filter (funkcja, lista) ‏ zwraca wszystkie elementy listy dla których funkcja zwraca wartość true. Def JestAla (s) ‏ return s.find('ala') == -1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Operacje na kontenerach' - zion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Operacje na kontenerach

1) Listy i krotki

 • list (arg)‏

>>> list ((5,10))‏

[5,10]

funkcja zwraca argument jako listę

 • filter (funkcja, lista)‏

 • zwraca wszystkie elementy listy dla których funkcja zwraca wartość true


Def JestAla (s)

return s.find('ala') == -1

>>> s=['ala' , 'fala', 'python', 'ciągnik']

>>>filter(JestAla,s)‏

['python', 'ciągnik']

 • map (funkcja, lista) – zwraca rezultat wykonania funkcji dla każdego elementu listy

 • >>> import string

 • >>>s=['tomek', 'ziomek']

 • >>>map(string.capitalize,s)‏

 • >>>['Tomek', 'Ziomek']


>>> import operator

>>> reduce(operator.mul,[2,3,4,5])‏

120 # 120 = (((2*3)*4)*5)‏

Funkcja pobiera dwie pierwsze dane z listy, wykonuje na nich działanie, dalej działa na zwróconym wyniku i kolejnej zmiennej aż do wyczerpania danych.


>>> zip ([1,2], [3,4])‏

[(1,3),(2,4)]

Funkcja pobiera odpowiadające sobie elementy w sekwencjach i tworzy z nich krotki.


2) Operacje tylko dla list

 • append (obiekt), extend (obiekt)‏

Append dodaje jeden element do listy, extend dodaje do listy druga listę.

>>>lista1=['python']

>>>lista1.append('c++')‏

>>>lista1

>>>['python','c++']

>>>lista1.extend['java', 'c#']

>>>lista1

>>>['python','c++','java','c#']


Zwraca pierwszy element w liście który ma taką samą wartość jak obiekt. Jeśli nie ma takiego wyrzuca wyjątek ValueError.

 • count (obiekt)‏

 • zwraca ile elementów w liście = obiekt

 • insert (indeks, obiekt)‏

 • wstawia obiekt do listy przed miejscem podanym w parametrze 'indeks'

 • >>>miesiace=['luty', 'marzec']

 • >>>miesiace.insert(0,' maj')‏

 • >>>miesiace

 • ['maj','luty','marzec']


Znajduje pierwsze wystąpienie obiektu w liście i usuwa je.

>>>miesiace.remove('maj')‏

>>>miesiace

['luty','marzec']

 • pop(indeks)‏

 • usuwa element listy o zadanym indeksie

 • i zwraca go. Jeśli nie podano argumentu usuwa ostatni element z listy.

 • >>> miesiace.pop[0]

 • >>> 'luty'


Odwraca kolejność elementów w liście.

>>>obiad=['schabowy','udko','mielony']

>>>obiad.reverse()‏

>>>obiad

['mielony', 'udko','schabowy']

 • sort(funkcja)‏

 • sortuje elementy z listy, można podać własną funkcję sortującą.


3) Słowniki

 • tworzenie,dodawanie i zmiana wartości klucza

 • >>>obiady = {'kotlety':('schabowy,'mielony'), 'ryby':'dorsz'}

 • >>>obiady['kotlety']

 • ('schabowy,'mielony')‏

 • >>>obiady['ryby']=('mintaj','pstrąg')‏

 • Wyjątki i bezpieczne użytkowanie

 • jeśli chcemy użyć klucza, który nie istnieje w słowniku wyskoczy nam wyjątek KeyError. Dla bezpieczeństwa używajmy funkcji get(klucz) i setdefault(klucz)‏


>>>obiady.get('pierogi', 'Nie podajemy pierogów')

'Nie podajemy pierogów

setdefault() dodaje parę klucz-wartość do słownika jeśli podany klucz jeszcze nie istnieje, w przeciwnym wypadku zwraca obecną wartość dla klucza.

>>>obiady.setdefault('ryby','płotka')‏

>>>('mintaj, 'pstrag') # zwraca obecną wartość

>>>obiady.setdefault('pierogi',('ruskie','z miesem'))‏

('ruskie,'z miesem')‏

 • has_key(key) – sprawdza czy w słowniku istnieje podany klucz

 • >>>obiady.has_key('ryby')‏

 • 1

 • >>>del obiady['ryby'] #usuwa ze słownika

 • >>obiady.has_key('ryby')‏

 • 0


 • Update (słownik) – dodaje elementy z jednego słownika do drugiego

 • >>>dane={'login':'haslo'}

 • >>>obiady.update(dane)‏

 • >>>obiady

 • {'ryby':('mintaj','pstrag'), 'login':'haslo','kotlety':('schabowy','mielony')}

 • len(slownik) – zwraca liczbe elementów w słowniku

 • keys() - wyświetla listę kluczy ze słownika

 • values() - wyświetla listę wartości ze słownika

 • items() - wyświetla klucze i wartości w postaci krotek

 • clear() - kasuje wszystkoTABLICE do drugiego

W odróżnieniu od list i krotek tablice muszą zawierać elementy tego samego typu:

>>> import array

>>> z = array.array ('B') # tworzy tablice bajtów

>>> z.append(5)‏

>>>z[0]

5

>>> q=array.array('i', [5,10]) # i – unsigned int

>>> q

array('i',[5, 10])‏

Kody typów dla tablic – Python Bible str.69


 • KONWERSJE MIĘDZY TYPAMI do drugiego

 • tolist() - konwertuje tablicę do listy

 • >>> q.tolist()‏

 • [5,10]

 • fromlist(lista) – dodaje elementy z listy na koniec tablicy

 • >>> q.fromlist([2,4])‏

 • >>> q

 • array ('i', [5,10,2,4])‏

 • jeśli któryś z obiektów w liście jest innego typu niż typ tablicy to fromlist() nie dodaje żadnego elementu. • tofile(file) - zapisuje tablice do pliku do drugiego

 • >>> z=array.array('h', [10,1000,500])‏

 • >>> f=open('myarray', 'wb')‏

 • >>>z.tofile(f)‏

 • >>f.close()‏

 • fromfile(file,liczba) - czyta określoną liczbę elementów z pliku i dodaje do tablicy.

 • >>>z.fromfile(open('myarray','rb'),3)‏

 • >>>z

 • array('h', [10, 1000, 500, 10, 1000, 500])‏


Funkcje omówione wcześniej dla list: do drugiego

len,append,extend,count,index,insert,pop,remove, reverse działają również dla tablic.


WEJŚCIE I WYJŚCIE do drugiego

>>> print ''Witam''

Witam

def drukuj()‏

print ''co tam'', # dzięki ',' nie przejdzie do nast.linii

print ''słychać?”

>>drukuj()‏

co tam słychać?


def drukuj() do drugiego‏

print ''co tam'',

sys.std.out.softspace=0 # brak spacji między # wydrukami

print ''słychać?”

>>drukuj()‏

co tamsłychać?
 • OPERACJE NA PLIKACH wejście jest poprawnym wyrażeniem Pythona i zwraca oszacowaną wartość.

 • Otwieranie

 • >>> f= open('foo.txt', 'wt',1) # otwiera plik do zapisu

 • >>> f

 • <open file 'foo.txt', mode 'wt' at 010C0488>

 • Tryby otwarcia pliku:

 • r – do odczytu

 • w- do zapisu, tworzy nowy plik o podanej nazwie, jeśli taki istniał to niszczy go i tworzy nowy

 • a – dopisuje na koniec pliku, tworzy nowy jeśli nie istnieje

 • r+ - do odczytu i zapisu – plik musi istnieć

 • w+ - tworzy nowy plik do zapisu i odczytu, niszczy stary

 • a+ - dopisywanie i czytanie, tworzy plik jeśli

 • nie istnieje


Możemy również dodać: wejście jest poprawnym wyrażeniem Pythona i zwraca oszacowaną wartość.

t – tryb tekstowy

b – tryb binarny

Jeśli plik nie istnieje lub nie masz do niego praw dostępu funkcja open() wyrzuci wyjątek IOError.

>>>f= open('foo.txt', 'wt')‏

>>> f.mode() # zwraca tryb otwarcia

'wt'

>>> f.closed() # boolean – czy plik zamknięty

0

>>> f.name() # zwraca nazwe pliku

'foo.txt'

>>> f.isatty() # czy plik jest przyłączony do terminala

0

>>>f.fileno() # deskryptor pliku

0


 • tell() - zwraca bieżącą pozycję w pliku wejście jest poprawnym wyrażeniem Pythona i zwraca oszacowaną wartość.

 • seek(indeks, skad) – zmienia bieżącą pozycję w pliku na pozycję podaną w zmiennej 'indeks'. Argument 'skad' określa jak funkcja ma interpretować pierwszy parametr:

 • 0- szukaj od początku pliku (domyślnie)‏

 • 1- szukaj od bieżącej pozycji w pliku

 • 2- szukaj od końca


 • >>>f=open('plik.txt',w+) wejście jest poprawnym wyrażeniem Pythona i zwraca oszacowaną wartość. ‏

 • >>>f.write('brain')‏

 • >>>f.seek(-4,2)‏

 • >>>f.read()‏

 • 'rain'

 • >>>f.seek(2)‏

 • >>>f.seek(1,1)‏

 • >>>f.read()‏

 • 'in'

 • write(str) – zapisuje stringa do pliku be znaku nowej linii

 • writelines(lista) - j.w tylko w argumencie przyjmuje listę stringów.


 • >>>f=open('plik.txt',w+) wejście jest poprawnym wyrażeniem Pythona i zwraca oszacowaną wartość. ‏

 • >>>f.write('python \n')‏

 • >>>lines=['jest','fajny!']

 • >>>f.writelines(lines)‏

 • >>>f.seek(0)‏

 • >>>print f.read()‏

 • python

 • jest fajny!

 • truncate([pozycja]) – usuwa napis od podanej zmiennej, jeśli wywołana bez argumentu to usunie od bieżacej pozycji.

 • >>>f.seek(5)‏

 • >>>f.truncate()‏

 • >>>f.seek(0)‏

 • >>>print f.read()‏

 • pytho