Download
informationsteknologi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationsteknologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationsteknologi

Informationsteknologi

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Informationsteknologi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informationsteknologi i sygeplejerskeuddannelsen ULLA KLIMT

 2. NU? • Hvilke forudsætninger har de sygeplejestuderende? • Hvordan anvendes informationsteknologien i sygeplejerskeuddannelsen? ULLA KLIMT

 3. I FREMTIDEN! • Forslag til curriculum for sygeplejeinformatik • Eksempler på undervisningsprogrammer • Udfordringer for sygeplejerskeuddannelsen • Visioner omkring etablering af IKT-ressourcecentre ULLA KLIMT

 4. Hvilke forudsætninger har de sygeplejestuderende? • Resultaterne fra undersøgelser • blandt gymnasieelever • af de sygeplejestuderendes forudsætninger ved en enkelt sygeplejeskole ULLA KLIMT

 5. Hvilke forudsætninger har de sygeplejestuderende? ULLA KLIMT

 6. Hvilke forudsætninger har de sygeplejestuderende? ULLA KLIMT

 7. Hvilke forudsætninger har de sygeplejestuderende? ULLA KLIMT

 8. Hvilke forudsætninger har de sygeplejestuderende? ULLA KLIMT

 9. ULLA KLIMT

 10. Hvordan anvendes informationsteknologien i sygeplejerskeuddannelsen? • Kostberegning 9 skoler • Anatomi/fysiologi 3 skoler • Sygeplejeinformatik 3 skoler • Ledelse/administration 1 skole • Mikrobiologi 1 skole ULLA KLIMT

 11. 53,75 % af studenter populationen 46.25 % af studenter populationen 9 af 13 skoler anvender Pc’er i Undervisningen 3 af de resterende har planer om det 1 skole har ingen planer 1 af 10 Skoler anvender PC’er i Undervisningen 2 af de resterende har planer om det 7 har ingen planer Læsø NORDJYLLAND VIBORG ÅRHUS RINGKØBING FREDERIKSBORG VEJLE KØBENHAVN RIBE ROSKILDE VESTSJÆLLAND FYN SØNDERJYLLAND BORNHOLM STORSTRØM

 12. Udfordringer for sygeplejerskeuddannelsen • Kvalificering af lærer/ledelsesstabene • Faldende IKT-kompetence blandt de sygeplejestuderende • Stigende IKT- anvendelse i sundhedssektoren • Usikkerhed omkring hvad IKT gør ved sygeplejerskeuddannelsen • Integration i fagene ULLA KLIMT

 13. I FREMTIDEN! ULLA KLIMT

 14. Curriculum for sygeplejeinformatik 1. semester • Målene er, at den sygeplejestuderende får kendskab til: • anvendelse af det tilgængelige edb-udstyr og applikationer • brug af databaseprogrammer i forbindelse med informationssøgning • anvendelsen af undervisningsprogrammer ULLA KLIMT

 15. Sygeplejeinformatik - 1. semester • Introduktion til elektronisk tekstbehandling • Introduktion til søgning i databaser - Health for All, biblioteksdatabaser, MedLine og andre vidensdatabaser samt Internettet • Introduktion til anatomiprogrammet, BodyWorks ULLA KLIMT

 16. Sundheds- og sygdomsoplysninger • Health for All • Hvordan har mortalitetsraten for iskæmiske hjertesygdomme udviklet sig? • i Danmark • i Frankrig ULLA KLIMT

 17. Anatomi • BodyWorks • Hvordan er smagsløgene på tungen opbygget? • Hvor på tungen er smagsløgene bedst til at registrere den salte smag? ULLA KLIMT

 18. Sygeplejens historie • Nightingale • En beskrivelse af hendes historiske baggrund • Hendes stemme ULLA KLIMT

 19. Curriculum for sygeplejeinformatik4. semester • Målene er, at den sygeplejestuderende: • får kendskab til anvendelsesområder for informationsteknologi i sygeplejen • forholder sig kritisk til informationsteknologiens anvendelsesmuligheder • får forståelse for betydningen af teknologivurdering ULLA KLIMT

 20. Sygeplejeinformatik - 4. semester • Introduktion til eksempler på anvendelse af informationsteknologi i sygeplejen • Et konkret eksempel på teknologivurdering ULLA KLIMT

 21. Curriculum for sygeplejeinformatik6. semester • Målene er, at den sygeplejestuderende: • får indsigt i anvendelsen af sygehusinformationssystemer • forholder sig kritisk til sygehusinformationssystemets anvendelsesmuligheder • får forståelse for betydningen af databeskyttelse og datasikkerhed ULLA KLIMT

 22. Sygeplejeinformatik - 6. semester • Introduktion til et konkret sygehusinformationssystem • Introduktion til forskellige informationssystemer og deres deres konsekvenser for udøvelsen og udviklingen af sygeplejen ULLA KLIMT

 23. Curriculum for sygeplejeinformatik8. semester • Målene er, at den sygeplejestuderende: • får kendskab til anvendelsen af informationsteknologi i forbindelse med sygeplejerskens administrative, ledelsesmæssige og undervisende funktioner • forholder sig kritisk til informationsteknologiens anvendelsesmuligheder ULLA KLIMT

 24. Sygeplejeinformatik - 8. semester • Introduktion til den elektroniske patientjournal • Introduktion til et konkret vagtplanlægningssystem ULLA KLIMT

 25. Sygeplejeinformatik - 8. SemesterEksempler på: • vejledning og undervisning af patienter ved brug af informationsteknologi • undervisning ved brug af informationsteknologi • anvendelse af informationsteknologi til dokumentation af sygeplejen samt deres deres konsekvenser for udøvelsen og udviklingen af sygeplejen ULLA KLIMT

 26. Vejledning og undervisning af patienter • Luffe • Finding the Balance ULLA KLIMT

 27. Eksempler på undervisning ved brug af informationsteknologi • Sygeplejeteori - Virginia Henderson ULLA KLIMT

 28. Visioner for brug af informationsteknologi i sygeplejerskeuddannelsen • Etablering af IKT-ressourcecentre til brug for sygeplejeskolerne i Danmark ULLA KLIMT

 29. Etablering af IKT-ressourcecentre ULLA KLIMT

 30. SPØRGSMÅL? ULLA KLIMT

 31. FROKOST ULLA KLIMT