slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dariusz Wojakowski AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w KRAKOWIE Wydział Humanistyczny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dariusz Wojakowski AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w KRAKOWIE Wydział Humanistyczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Dariusz Wojakowski AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w KRAKOWIE Wydział Humanistyczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

O pożytkach z badań satysfakcji użytkowników biblioteki Omówienie ankiety SPB oraz sposobów analizy uzyskanych z niej danych. Dariusz Wojakowski AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w KRAKOWIE Wydział Humanistyczny. Kulturowy kontekst badania satysfakcji użytkowników.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dariusz Wojakowski AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w KRAKOWIE Wydział Humanistyczny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

O pożytkach z badań satysfakcji użytkowników bibliotekiOmówienie ankiety SPB oraz sposobów analizy uzyskanych z niej danych

Dariusz Wojakowski

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

w KRAKOWIE

Wydział Humanistyczny

kulturowy kontekst badania satysfakcji u ytkownik w1
Kulturowy kontekst badania satysfakcji użytkowników

Po co nam badanie satysfakcji użytkowników?

Takie są wymagania prawno-administracyjne.

Brak badań może spowodować ograniczenie finansowania, kary administracyjne.

Badania służą do kontroli tego, jak pracuje biblioteka.

Badania są jednym z elementów oceny pracy placówki przez zwierzchników.

Taki sposób myślenia powoduje, że badanie jest narzędziem kontroli pracowników i źródłem zagrożenia. W jego kontekście prawdopodobnie żadna metoda poznania opinii użytkowników nie przyczyni się do poprawy jakości pracy biblioteki.

kulturowy kontekst badania satysfakcji u ytkownik w2
Kulturowy kontekst badania satysfakcji użytkowników

Badanie umożliwia użytkownikom biblioteki partycypację w budowaniu standardów jej pracy.

Wyniki badań są źródłem nowej wiedzy o bibliotece i jej pracy, którą mogą wykorzystać zarówno jej władze, jak i poszczególni pracownicy.

Badania wskazują te obszary działalności biblioteki, które cechuje wysoka jakość pracy.

Badania inspirują do podnoszenia jakości pracy.

Takie spojrzenie na prowadzone badania odwołuje się do zachodnioeuropejskiej tradycji monitorowania jakości pracy. Wprowadza ono efekt wartości dodanej, gdyż przyjęcie tej perspektywy implikuje korzyści dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w badanie satysfakcji użytkowników.

czego mo na si dowiedzie z ankiety o bibliotece i jej u ytkownikach
Czego można się dowiedzieć z ankiety o bibliotece i jej użytkownikach?

Ankieta dostarcza nam danych, które pozwalają na:

 • Poznanie struktury społeczno-demograficznej użytkowników.
 • Poznanie sposobów korzystania przez użytkowników z usług biblioteki (w tym związku tych sposobów z cechami społecznymi użytkowników)
 • Poznanie stopnia satysfakcji użytkowników z usług biblioteki (w tym związku tej satysfakcji ze sposobami korzystania z biblioteki i cechami społecznymi użytkowników)
 • Poznanie różnic w satysfakcji użytkowników w wymiarze synchronicznym (porównanie różnych typów placówek) i diachronicznym. Pozwala to na potraktowanie danych z ankiety jako wskaźnika opisującego jakość pracy biblioteki.
cechy spo eczne a spos b korzystania z us ug bibliotecznych
Cechy społeczne a sposób korzystania z usług bibliotecznych

Biblioteka publiczna A, N = 20. Można wyodrębnić dwie kategorie użytkowników:

 • Osoby pracujące, przede wszystkim w wieku 25-44 (3/4), korzystające z biblioteki kilka razy w miesiącu lub częściej, wskazujące na 5 i więcej celów korzystania z biblioteki, w tym na korzystanie z Internetu i/lub zasobów elektronicznych.
 • Osoby, które korzystają z biblioteki kilka razy w miesiącu lub rzadziej, na ogół powyżej 45 roku życia (55%), wskazujące z reguły cztery lub mniej celów odwiedzin biblioteki i nie korzystające z Internetu ani z zasobów elektronicznych.
wp yw cech spo ecznych i sposobu korzystania z biblioteki na ocen jej pracy
Wpływ cech społecznych i sposobu korzystania z biblioteki na ocenę jej pracy
 • Biblioteka publiczna A.
 • I kategoria: ocena ogólna 4,8; ocena zbiorów drukowanych 4,25.
 • II kategoria: ocena ogólna 4,9; ocena zbiorów drukowanych 3,66; warunki lokalowe/czytelność 4.0
 • Biblioteka publiczna B
 • Osoby korzystające przede wszystkim ze zbiorów drukowanych, >45 lat: ocena ogólna 4,5, najniżej oceniona dostępność kopiarki 4.0.
 • Osoby korzystające m.in. z Internetu i oferty kulturalnej, <45 lat: ocena ogólna 4,5, najniżej oceniona witryna internetowa 4,0.
wp yw cech spo ecznych i sposobu korzystania z biblioteki na ocen jej pracy1
Wpływ cech społecznych i sposobu korzystania z biblioteki na ocenę jej pracy
 • Biblioteka pedagogiczna
 • Osoby uczące się: ocena ogólna 4,2; ocena dopuszczalnej liczby wypożyczanych egzemplarzy 3,66
 • Nauczyciele i inni: ocena ogólna 5,0; ocena dopuszczalnej liczby wypożyczanych egzemplarzy 4,4
 • Najniższa ocena cząstkowa w pilotażu: 3,12 ocena dopuszczalnej liczby wypożyczanych egzemplarzy