slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cystistat ® PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cystistat ®

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Cystistat ® - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

Cystistat ®. Sod y um h iy al ü ronat 40mg/50mL. H İ YAL Ü RONAN. SOD YUM H İYALÜRONAT. H İ YAL Ü RON İK A Si D. Tarihsel Bakış. 1934 yılında ilk kez Karl Mayer ve asistanı John Palmer, ineklerin göz sıvısından elde edip izole ederek Glukoz-Amino-Glukan (GAG) olarak tanımlamışlardır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cystistat ®' - zion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Cystistat®

Sodyum hiyalüronat 40mg/50mL

h yal ronan

HİYALÜRONAN

SODYUM HİYALÜRONAT

HİYALÜRONİK ASiD

tarihsel bak
Tarihsel Bakış
 • 1934 yılında ilk kez Karl Mayer ve asistanı John Palmer, ineklerin göz sıvısından elde edip izole ederek Glukoz-Amino-Glukan (GAG) olarak tanımlamışlardır.
 • Başlangıçta sülfat grubu olmadan Üronik asit + aminosugar olarak tanımlamışlardır.
 • Hiyalüronik asit olarak adlandırılmıştır.

Hiyaloid (camsı) + Üronik asit

hiyal ronat n zellikleri
Hiyalüronatın özellikleri
 • Mekanik etki: Bariyer/ Yağlama
 • Nemlendirici özellik: Yüksek su bağlama kapasitesi
 • İyileştirme özelliği: Hücre göçünü ve proliferasyonunu normalleştirir.
 • Besleyici etki: Kan dolaşımından epitel hücrelere gerekli moleküllerin taşınması
 • Farmakolojik etki: Hücre sinyali (CD44 Reseptörleri) - Antienflamatuvar
sodyum hiyal ronat sh
Sodyum Hiyalüronat (SH)
 • Hiyalüronik asit daima doğal olarak sodyum molekülüne bağlanır.
 • Cystistat bir çözüm olarak HA ve Sodyum ile üretilmiştir. ( 50 ml solüsyonda 40mg)
cystistat
SH Hakkında ;

Fizyokimyasalözellikler.

SH doğal oluşmuşfarklı reolojik yapı ile ve fizikokimyasal özellikler ile linear bir polisakkarittir.

Proteoglikan da olduğu gibi protein özü ile bağlantılı değildir ve bu nedenle glikozaminoglikan (GAG) olarak sınıflandırılmıştır.

Cystistat
cystistat1
SH Hakkında;

Nereden bulunmuştur ?

SH pek çok memelinin ekstraselüler matrisinde bulunur.

Kapsülün ekstraselülerkomponenti gibi bazı steptococcus zorlamaları SH yi doğurur.

Erkeklerde SH temel olarak vitröz de, eklem matrisinde, göbek bağında ve kardiyak kapaklarda bulunur.

Cystistat
cystistat2
SH YerleşimiCystistat

Doğada

Memelilerde

Bakteride

İnsanda

Deride

Vitrözde

Eklem matrisinde

Göbek bağında

Kalpte

cystistat3
İS de SH nin rolü

İntersialSistit(İS) hastalarının mesane yüzeyindeki epitelyal geçirgen bariyerlerinde kusur olduğu yıllardır ortaya atılan bir hipotezdir.

GAG tabakasının idrarın iritatif bileşenlere karşı rol oynadığına inanılmaktadır,(mikro-organizmalarınkarsinojenleri, Kristaller ve diğer ajanlar gibi).Aksi taktirde daha hassas bir tabaka olan mesane duvarına yerleşebilirler.

Cystistat
cystistat4
Cystistat nedir ?

Kendiliğinden oluşan polisakkaritolan SH nin ana aktif içeriğinin bulunduğu Cystistat İS tedavisinin yeni yaklaşımıdır.

Cystistat
cystistat5
Mantıksal Temel (Gerekçe)

Bir bariyer oluşturmak için mesanenin koruyucu tabakasının geliştirilmesi önemlidir.

Glikozaminoglikan tabakası,İS hastalarında defektli olabilen ideal epitel geçirgenlik kaplamasını meydana getirir ve iritasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

Cystistat
cystistat6
Cystistat nedir?

İShastaları için SH içerikli yeni bir tedavidir. 40 mg SH içeren 50 ml lik ufak şişelerde sunulmaktadır.

Cystistat Ontario ve Kingston da ki Queen’s Üniversitesinde geliştirilmiştir, ve dünyada ilk olarak Kanada marketinde 1995 yılında tanıtılmıştır.

Cystistat
cystistat7
Doz vekullanım

4 haftalık uygulamalar ile başlanıp, damlalar her ay 5-6 ay boyunca verilmeye devam edilir.

(Uygulamanın etkinliğini anlayabilmek için 5-6 uygulama önerilmektedir).

Ondan sonra anlamlı bir rahatlama gözlenir ise uygulamalar arası sıklık derecelendirmeli bir şekilde 6,8 ve 12 haftaya çıkartılabilir. Bir tepki bildirilirse hasta hemen başka bir tedaviye geçebilir.

Cystistat
cystistat8
Avrupa da denetleme statüsü

UK da onaylanmış kurum AMTAC tarafından class II Tıbbi Malzeme olarak kayıt edilmiştir.

CE işaretli

CE0473

Cystistat
gelecekte
Gelecekte
 • Sonuçta, tedavi muhtemelen farklı ilaçların en iyi düzeyde etki gösterebilecek biçimde kombinasyonu şeklinde olacaktır.
 • Ancak, kesinlikle GAG tabakasını restore etmek bu tedavilerden bir tanesi olacak.
slide17

Cystistat®

Cystistat Çalışmaları

mevcut kl n k kanitlar
MEVCUT KLİNİK KANITLAR
 • interstisyelsistit tedavisinde mesane içi hiyalüronik asit uygulaması. (Morales et al, J. Urol 1996)
 • Refrakter interstisyelsistittedavisinde mesane içi hiaylüronik asit uygulamasının sonuçları.(Porru et al, Urol Int 1997)
 • İS tedavisi için Cystistat. Açıkkontrolsüzçalışma. (Kallestrup et al. Int Continence Society, Denver, 1999)
 • İS uygulamalarında bizim tecrübelerimiz. (Sommariva et al, 2001)
 • Mesane irigasyonunda sodyum hiyalüronat ın etkisi. (Searles et al, BJU 2001)
 • İS tedavisi için Cystistat : 3 yıltakipliçalışma. (Nordling et al, Urology 2001)
 • Reküran sistit hastası kadınlarda HA nın koruyucu ajan olarak kullanımının başlıca sonuçları. (Constatinides et al, MUA Congress 2001, BJU International 2004)
mevcut kl n k kanitlar1
MEVCUT KLİNİK KANITLAR
 • Su ile şişirme tedavisinin etkisi ve dört mesane içi HA uygulaması ile mesane üzerindeki ICAM-1 in gücü ve ICAM-1 in gücündeki birleşme ile IS li hastalardaki klınik cevap.(Leppilahti et al, Urol 2002)
 • Maksimun mesane kapasitesi >400 cc olmasıintertstisyel sistit kriterlerine otomatik olarak çözüm olabilirmi mi ?(Daha et al. 2002 SIU)
 • İS in tedavisi için mesane içi HA uygulaması.(Riedl et al. 2003 AUA)
 • Radyasyon sistitinin HA tedavisi ile önlenmesi.(Delgado et al, ASCO 2003 )
 • Metastatik medullar sıkışmasıolan hastalarda HA Cystistat ın mesaneye instilasyonu ile İYE nun önlenmesi.(Manas et al, SIFUD 2003)
mevcut kl n k kanitlar2
MEVCUT KLİNİK KANITLAR
 • İS li kadın hastaların tedavisinde intravezikal dimethylsulphoxide (DMSO) ve Cystistat (Hyaluronic acid) uygulaması yapılan prospective randomise controllüçalışma.(Singh M et al, ICS 2003)
 • Rekuran bakterisiz sistitin tedavisi için sodium hyaluronatın intervezikal uygulaması– çok merkezliçalışma. Prof. Y. F. Zhang et al.(SUC Congress July 2004)
 • İS in tedavisi için intervazikal hiyalüronik asid: güncellenmiş.(Riedl et al. MICA Congress Sept 2004. )
 • Sistitin idare edilmesi/mesanenin kötü huylu olamayan inflamatuarlı durumunda intervezikal HA uygulanması.(Riedl et al. MICA Congress Sept 2004. )
 • İS nin klinik çalışmaları için nerede başlıyacagız? Son zamanlardaki rapor edilmiş çalışmalar.(Whitmore et al. MICA Congress Sept 2004. )
 • Radyasyon sonrasında sistitte ki ağrılardan ızdırap çeken hastalarda sodium hyaluronate kullanımı.(Diamantopoulos et al. ESTRO Oct 2004)
zetle
ÖZETLE;
 • Toplam olarak Cystistat ®ile ilgili 447 hastanın olduğu 18 çalışma yayınlanmıştır. 219 taneİS hastası
  • 110 RİS (iki kollu)
  • 40 RBS
  • 7 nerojenikmesane
  • 71 İYE of AMMC (iki kollu)
 • 3 karşılaştırmalı çalışma var.
 • Devam eden çalışmalar: CISTIC (110 Hasta), RBS (60 Hasta), DMSO vs HA (30 Hasta).
s in tedavisi
İS’ in Tedavisi
 • Cystistat ®ile yapılan 12 çalışma(219 hasta), acıyı hafifletmede ve idrara çıkmadaki sıklığı azaltmadaki etkinliğini doğrulamıştır.
 • 11 çalışma (209 hasta) gösteriyor ki kısmi veya bütünüyle Cystistat ® tedavisine cevap veren hastaların oranı %71 - %85.7 dir.
 • 18 çalışmanın hepsi gösteriyor ki Cystistat ®çok iyi tolere edilmektedir.
 • Cystistat ®çalışmaları, İS li hastaların mesane kapasitelerini artığını, ağrı kesici alımını azaldığını ve YK ni arttırdığını gösterir.
eldek d er ver ler
ELDEKİ DİĞER VERİLER
 • Cystistat ®tedavi için yada diğer semptomların ve aşağıdaki gibi hastalıkların engellenmesinde etkindir.
  • Nörojenik mesane bozukluğu olan hastalarda ağrıyı gidermek için;
  • AMMC hastaları için İYE nun engellenmesi ,
  • RBS in engellenmesi.
 • Cystistat ®GAG tabakasının radyasyon tedavisi nedeniyle zarar görmesini engeller.
 • Sonuç olarak Cystistat molekül ağırlığı sebebi ile etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış tek üründür.
slide28

Cystistat®s

Cystistat DistüribütörAğı

Avrupa

slide29

Cystistat

Cystistat DistüribütörAğı

Batı Avrupa

Diğer Ülkeler

slide30

Cystistat®

Cystistat®

Sodyum hiyalüronat 40mg/50mL