EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Download
1 / 21

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Koordynator Projektu: Bartłomiej Gębarowski.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY' - zinnia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Centrum Rozwoju Lokalnego -

Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego

przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Koordynator Projektu: Bartłomiej Gębarowski

* Treści zawarte w prezentacji pochodzą z materiałów Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy WSIiZ w Rzeszowie


Europejski fundusz spo eczny dlaczego szkoli
Europejski Fundusz Społecznydlaczego szkolić?

 • Skomplikowana materia dokumentów programowych

 • Skomplikowane i zmienne procedury

 • Dystrybucja dobrych praktyk

 • Przyspieszenie procesu absorpcji środków strukturalnych

 • Zwiększenie świadomości znaczenia EFS dla rozwiązywania problemów społecznych


ROSzEFS

czyli Regionalne Ośrodki Szkoleniowe Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią sieć administracyjną wspierającą projektodawców do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele ROSzEFS

Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) jest promowanie wiedzy wśród instytucji regionalnych o możliwościach związanych z działalnością EFS oraz rozwój lokalny.

Struktura sieci ROSzEFS

Sieć działa na poziomie centralnym (KOSzEFS w PARP)

oraz regionalnym (ROSzEFS)


Misja sieci roszefs
Misja sieci ROSZeFS

1) Identyfikacja problemów z zakresu rynku pracy i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym,

2) Pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy, najlepszych praktyk w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy i edukacji.

3) Uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogachadministracyjnychi finansowych EFS

4) Poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych zwdrażaniem projektów współfinansowanych z EFS


W wojew dztwie podkarpackim dzia aj dwa o rodki szkoleniowe sieci roszefs
W województwie podkarpackim działają dwa ośrodki szkoleniowe sieci ROSzEFS:

 • CRL ROSzEFS przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 • CRL ROSzEFS przy Towarzystwie „Altum”


SZKOLENIA szkoleniowe sieci ROSzEFS:

w ramach działalności ROSzEFS


Oferta szkoleniowa crl roszefs
Oferta szkoleniowa CRL - ROSzEFS szkoleniowe sieci ROSzEFS:

 • Szkolenia prowadzone są w pięciu modułach.

 • Każdy moduł podzielony jest na 2jednodniowe sesje.

 • Szkolenia są realizowane w siedzibie ośrodka oraz możliwa jest organizacja w siedzibie danej organizacji.

 • Szkolenia organizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

 • Dzień szkoleniaobejmowuje 8 godzin lekcyjnych


Oferta szkoleniowa crl roszefs1
Oferta szkoleniowa CRL - ROSzEFS szkoleniowe sieci ROSzEFS:

MODUŁ I

Szkolenia specjalistyczne (przewidziane dla konkretnych typów organizacji)

MODUŁ II

Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego

MODUŁ III

Zarządzanie projektem współfinansowanym z EFS (aspekty organizacyjno logistyczne w zarządzaniu projektem)

MODUŁ IV

Aplikowanie o wsparcie z EFS

MODUŁ V

Monitoring, kontrola i kontrola finansowa (audyt) projektów EFS, zagadnienia prawne oraz procedury zamówień publicznych


Wskaźniki dotyczące szkoleń szkoleniowe sieci ROSzEFS:za okres I półrocza 2006

Liczba zorganizowanych kursów szkoleniowych34

Liczba dni szkoleniowych68

Liczba godzin szkoleń ogółem 544


Wskaźniki dotyczące szkoleń szkoleniowe sieci ROSzEFS:za okres I półrocza 2006

 • Rozbicie liczby szkoleń na poszczególne moduły:

 • Moduł I – 4 edycje

 • Moduł II – 1 edycja (w II półroczu 2006 roku)

 • Moduł III – 14 edycji

 • Moduł IV – 11 edycji

 • Moduł V – 4 edycjeSuma instytucji biorących udział w szkoleniach w I półroczu 2006 wyniosła blisko 350.


Oferta doradcza crl roszefs to m in
Oferta doradcza CRL – ROSzEFS półroczu 2006 wyniosła blisko 350.to m.in.:

Wsparcie bezpośrednie potencjalnych projektodawców poprzez indywidualne doradztwo; obejmujące kompleksową analizę pomysłów, ocenę zdolności do ich realizacji, wsparcie przy poszukiwaniach odpowiednich ekspertów oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku;

Pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości projektów EFS;

Inicjowanie współpracy środowisk lokalnych poprzez inspirowanie lokalnych porozumień na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju lokalnego rynku pracy itp.


Doradztwo
Doradztwo półroczu 2006 wyniosła blisko 350.

Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:

 • Doradztwo prowadzone w biurze ROSzEFS przy WSIiZ – w formie indywidualnych konsultacji oraz w formie zapytania e-mail;

 • Konsultacje wyjazdowe Animatora Regionalnego do organizacji oraz instytucji na terenie województwa podkarpackiego;

 • Poprzez stronę internetową www.roszefs.rzeszow.pl w poszczególnych działach informacyjnych (aktualności, animator regionalny, szkolenia, materiały szkoleniowe, linki),

 • Doradztwo Specjalistyczne Ekspertów


DORADZTWO półroczu 2006 wyniosła blisko 350.

w ramach działalności ROSzEFS

 • Doradztwo Animatora

 • Doradztwo Ekspertów - Specjalistyczne


Doradztwo najcz ciej poruszane problemy
Doradztwo półroczu 2006 wyniosła blisko 350.najczęściej poruszane problemy

Budowa koncepcji projektu, czyli:

 • poszukiwanie pomysłu na projekt

 • określenie w jakie działanie wpisuje się pomysł na projekt

 • które z planowanych zadań będą kwalifikowalne

 • cel projektu zgodny z celem działania


Doradztwo najcz ciej poruszane problemy1
Doradztwo półroczu 2006 wyniosła blisko 350.najczęściej poruszane problemy

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie

 • właściwie sformułowany cel projektu

 • wybór właściwej procedury zamówień publicznych

 • uzasadnienie projektu i wyboru form wsparcia

 • właściwe oszacowanie liczby Beneficjentów Ostatecznych i zakwalifikowanie ich do odpowiednich kategorii

 • planowanie wydatków projektu

 • dobór i właściwe opisywanie wymaganych załączników


Doradztwo najcz ciej poruszane problemy2
Doradztwo półroczu 2006 wyniosła blisko 350.najczęściej poruszane problemy

Realizacja projektu

 • procedury zamówień publicznych

 • utrzymanie grupy Beneficjentów Ostatecznych, osiągnięcie planowanych wskaźników produktu i rezultatu

 • księgowanie i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków

 • długi czas oczekiwanie na płatności

 • Wniosek Beneficjanta o Płatność

 • sprawozdawczość

 • zmiany w realizacji projektu,przesunięcia planowanych wydatków


PROMOCJA półroczu 2006 wyniosła blisko 350.Europejskiego Funduszu Społecznego

 • foldery promocyjne

 • plakaty

 • CD-ROM

 • strona CRL-ROSzEFS

 • publikacje prasowe

 • audycje radiowe

 • informacje w TVP


Promocja EFS wśród potencjalnych projektodawców. półroczu 2006 wyniosła blisko 350.

Wystąpienie Minister Rozwoju Regionalnego dr Grażyny Gęsickiej,

17 marca 2006, Konferencja „Fundusze Strukturalne na Podkarpaciu – jak podnieść skuteczność wykorzystania środków” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy WSIiZ w Rzeszowie


Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzaniaul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszówtel: (017) 86-61-305fax: (0-17) 86-61-183e-mail: [email protected]


ad