ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN - PowerPoint PPT Presentation

roz partner in ondernemen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN

play fullscreen
1 / 9
ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN
173 Views
Download Presentation
zinna
Download Presentation

ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROZ: PARTNER IN ONDERNEMEN Bert Breukers 16 september 2010 Doetinchem

  2. Opdrachtgevers ROZ Werkzaam voor * (inwoners van) 22 gemeenten in Twente en Achterhoek -- 1 miljoen inwoners * UWV * regio * ministeries van SZW en EZ * provincies * private opdrachtgevers

  3. Dienstverlening Ondernemersadvisering Startersadvisering en begeleiding Financiering Microfinanciering Schuldhulpverlening Administratie Scholing en opleiding Coaching

  4. Gevestigde ondernemers adviesgesprek inzet coach workshops en trainingen tijdelijke inkomensondersteuning (her)financiering

  5. Bbz gevestigden(Besluit bijstandverlening zelfstandigen) Tijdelijke inkomensondersteuning (12 maanden) Bedrijfskapitaal voor nieuwe investeringen Financiering (maximaal € 178.000,--) Advisering, begeleiding, scholing en coaching Schuldhulpverlening

  6. Staatsgarantie Borgstellingsregeling (staatsgarantie) microfinanciering Alle ondernemers max € 35.000 garantie (6 jaar) Krediet via Rabobank of ABN AMRO Bank Advisering, begeleiding, scholing en coaching

  7. Liquiditeitsprobleem Tijdig contact! Inventarisatie en analyse probleem Gezamenlijk zoeken naar financieringsoplossingen Schuldhulpverlening

  8. Coaching Coachpool: 40 coaches Ervaren mentoren die hun sporen in het bedrijfsleven of in de coaching verdiend hebben.

  9. Meer info Hier en nu na afloop www.roztwente.nl