slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เทคโนโลยีสารสนเทศ PowerPoint Presentation
Download Presentation
เทคโนโลยีสารสนเทศ

play fullscreen
1 / 8

เทคโนโลยีสารสนเทศ

157 Views Download Presentation
Download Presentation

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ VCD ที่แจกให้กับสมาชิก 1. ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 2. การเสวนา จป. ทำอย่างไร? จึงจะ Work 3. การตัดพลังงานอย่างปลอดภัย LOCK OUT - TAG OUT 4. ดูงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนวชิราลงกรณ 5. Work shop ขจัดจุดเสี่ยง โรงงานปั๊มโลหะ ( บ. เอเชียโมเดอร์นเวอค ) เงื่อนไข คือ ต้องเข้าร่วมโครงการ ดูงานทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี

  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ VCD ที่แจกให้กับสมาชิก เงื่อนไข คือ ต้องเข้าร่วมโครงการ ดูงานทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี

  3. คณะกรรมการชมรม ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม พร้อมเชิญชวนการสมัครสมาชิก คุณธีรชาติ และคุณบุญชู ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม พร้อมทั้งเชิญชวนการสมัครเป็นสมาชิกชมรม ในการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อน้ำ วันที่ 16 ธ.ค. 45 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผอ.ณัฐวัตร มนต์เทวัญ ประชาสัมพันธ์ ในการประชุมจป.วิชาชีพ วันที่ 19 พ.ย. 45 ณ สรจ.สระบุรี โดยคุณธีรชาติ และคุณบุญชู ประชาสัมพันธ์ ในการอบรม จป.พื้นฐาน วันที่ 5 พ.ย. 45 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(โรงงานแก่งคอย) โดยคุณอิทธิพร

  4. วารสารชมรม ที่แจกให้กับสมาชิก ฉบับที่ 1

  5. วารสารชมรม ที่แจกให้กับสมาชิก ฉบับที่ 2

  6. วารสารชมรม ที่แจกให้กับสมาชิก ฉบับที่ 3

  7. วารสารชมรม ที่แจกให้กับสมาชิก ฉบับที่ 4

  8. ตัวอย่างสื่อที่สมาชิกให้ยืม -บางสื่อจะแจกให้กับสมาชิก(ฟรี) ที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น คู่มือความปลอดภัยบริษัทHMC จ.ระยอง