20 1 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г. ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА И ИБСФ ЗА 2013 г. Отчет на бюджета общо за 2013 г. Приходи 14 628 889лв Разходи 12 716 319 лв. Наличност 1 912 570 лв. Отчет на ИБСФ общо за 2013 г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 20 1 3 Г.' - zilya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
20 1 3
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.

slide2

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА И ИБСФ ЗА 2013 г.

Отчет на бюджета общо за 2013 г.

Приходи 14 628 889лв

Разходи 12 716 319 лв.

Наличност 1 912 570 лв.

Отчет на ИБСФ общо за 2013 г.

Приходи 7 256 494 лв.

Разходи 5 708 192 лв.

Наличност 1 548 302 лв.

slide3
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г.
 • С Решение на ОС №426/23.05.2013 г се създаде на Общинско предприятие”Озеленяване,благоустрояване и чистота”
 • Увеличена е общата численост на заетите в бюджетната сфера от 560,5 бр. на 606 бр.
 • Към бюджета се изпълняваха допълнително и 4бр текущи програми по времената заетост с обща численост 25 бр. , 2 проекта по Трансгранично сътрудничество , 1проекта ЦОИДУЕМ
 • Към ИБСФ за текущата година се отчитат 31 бр. проекти ,оформили касов оборот от 7 189 194лв за годината.Осигурена е заетост на над 288 бр. по ОП”Човешки ресурси”Изплатени са 1 286 103лв възнаграждения.
 • Обслужваха се 3 бр. договори за кредит към ФЛАГ . и 3 бр. договори за лизинг.В процес на подписване е още един договор за изпълнение на проект ТГС.
 • За съучастие по проекти са заделени 108 435лв.
 • След финализиране на проекти , към Общината се добавят и нови отговорности,които изискват устойчивост на финансирането през следващите години. Това са :Посетителски информационен център и обществена пералня. Предстои откриване на нови обекти : Трансграничен културен център за деца и Център за социални услуги. Проект”Бъдеще сега:Създаване на условия за социално включване на децата” за ОДЗ”Снежанка” и др.
slide4
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г.
 • Поддържането на финансова стабилност и балансиран бюджет и преди всичко недопускането на необезпечени с финансов ресурс задължения, беше основна приоритетна цел.
 • Оценка на финансовото състояние е балансираността на бюджета .Общинският дeфицит/излишък се формира като разлика между приходите и просрочените вземания- 15 785 302лв срещу 13 446 691 за м.г.и разходите и просрочените задължения -13 140 165 лв. срещу 10 317 737 лв. за м.г. Комплексния резултат за периода е 2 645 137 лв. при 3 128 954лв за м.г.
 • Платежен баланс.Сериозен фактор за фискална устойчивост е високият размер на салдото по текущата сметка в края на годината 1 912 570 при 2 025 996лв за м.г.
 • Изпълнението на приходната част на бюджета на нетна основа възлиза на 14 186 125 лв.,което представлява 120 % в сравнение с пр.период , увеличението е 2 460 764 лв. спрямо първоначалния план -108 %
 • Приходите с държавен характер са в размер на 6 388 543 лв. срещу 5 829 241 лв. за м.г. или с 559 302 лв. повече или 44 % от общия обем на постъпленията.
 • Приходите с общински характер възлизат на 8 240 346 лв. срещу 6 338 884 лв. за м.г и отбелязват увеличение от 1 901 462 лв. спрямо отчета за 2012 г. За тях се полага 56 % от приходите.
slide5
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г.
 • Разходната част на бюджета за 2013 г. приключи в общ размер на 12 716 319 лв. Извършените разходи от бюджета са с 2 574 190 лв. повече от м.г.
 • Разпределението на разходите според финансирането между държавни дейности и дейности с общинско значение е 47: 50% при 53:45% за м.г. Държавните дейности са отчели общо разходи за 6 018 247лв. , което е със 667 038 лв. повече от м.г. При общинските дейности също е отчетено повишение на разходите с 1 747 006 лв. , като тяхното ниво е на 6 349 495 лв.
 • Отчетено е дофинансиране от 348 577 лв. срещу 188 431 лв. за м.г.
 • Структура на разходите по ЕБК :

- Разходи за веществена издръжка - 4 913 284 лв. срещу 3 958 738 лв. , което е 39% от общите разходи,бележи увеличение от 958 547 лв.

- Разходите за РЗ и осигуровки - 6 059 439 лв. срещу 4 919 443 лв. т.е. отбелязали са ръст от 1 139 995 лв. или 123 %.

- Капиталова програма - 1 739  596 лв. срещу 1 263 948 лв. за м.г , отчита увеличение от 475 648 лв.

slide6
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И МАКРОПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2013 г.
 • Разпределение на общинските разходи по функции: Най-много средства, както обикновено са насочени към Образование 4 083 685лв. - 33 % Общи държавни служби -1 605 726лв 13%, Благоустройство 1 967 963лв -15 %Социални дейности 1 534 558 лв.- 12 % Икономически дейности -1 745 265лв. - 14 %
 • Просроченитезадължения възлизат на 423 846 лв. срещу 183 200лв. Отбелязаното увеличение е в резултат на задължения по съдебно решение в размер на 399 728 лв. Реалните просрочени задължения са само 24 118 лв . Просрочени вземания достигат ниво от 1 156 413 лв. срещу 1 279 391 лв. Тяхното ниво е намалено със 122 978 лв.
 • Общински дълг:

Кредити фонд ФЛАГ 3 бр. Получени 435 154лв. Погасен 799 224 лв.Остатък от задължение

в края на периода 30 839 лв.

Финансов лизинг 3 бр.Усвоен 90 694лв. Погасена главница 52 544лв. Остатък от задължение 73 333 лв.

Вътрешни заеми – остатък за възстановяване 306 500 лв.

Временна финансова помощ - 192 694 лв. за читалище Дебелт и 115 000 лв.за МБАЛ

201 3

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2013

Общо приходи по бюджета - 14 628 889 лв

Ръст на приходите от 2 574 190 лв. спрямо м.г.

в т.ч. общо субсидии РБ 49% 7 140 676 лв. Ръст от 574 144лв.

Собствени приходи 34% 5 033 453 лв. Ръст от 848 593лв.

Трансфери 8% 1 129 911 лв. Ръст от 1 100 829лв.

Начално салдо 14% 2 025 996 лв. Ръст от 649 038лв.

Заеми и друго финансиране 5% 701 147 лв. Намаление със 711 840лв

slide10
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕНА ПРИХОДИТЕ

Общо приходи 14 628 889лв в т. ч.:

Приходи с държавен характер - 44% или 6 388 543 лв.

Приходи с общински характер - 56% или 8 240 346лв.

slide11
ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

Общо приходи 6 388 543лв .Ръст на приходите от 559 332лв спрямо м.г.в т.ч.

- Субсидии РБ 89% 5 717 628лв. Ръст от 407 951 лв.

- Собствени приходи 2% 128 744лв.Ръст от 72 900 лв.

- Трансфери 2% 126 367лв.Ръст от 43 756 лв.

- Начално салдо 7% 478 032лв.Ръст от 140 994 лв.

- Заеми и друго финансиране - 62 218лв. Намаление с 83 731лв

slide12
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
slide13
ПРИХОДИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

Общо приходи 8 240 346лв. Ръст на приходите от 1 901 462 лв. спрямо м.г. в т.ч.

- общо субсидии РБ 17% 1 423 048лв. Ръст от 166 193лв.

- Собствени приходи 60% 4 904 709лв. Ръст от 775 693лв.

- Трансфери 12% 1 003 554лв. Ръст от 1 057 074лв.

- Начално салдо 19% 1 547 964лв. Ръст от 508 044лв.

- Заеми и друго финансиране -8% 638 929лв. Намаление с 605 542лв

slide14
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
slide15
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
 • Данъчни приходи - 13% - 1 059 588лв. Ръст от 231 474 лв.от м.г. Изпълнение 126 % от първоначалния план.
 • Неданъчни приходи - 47% 3 845 121 лв. Ръст от 544 219 лв от м.г. Изпълнение 106% от първоначалния план.
slide16
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
 •  Първоначален план – 838 000 лв.
 •  Отчет към 31.12.13 г. – 1 059 588 лв.
 •  Изпълнение на актуализирания план – 126 %.
 •  Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 231 474 лв. или с 128%.
slide18
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
 • Първоначален план – 3 625 108 лв.
 •  Отчет към 31.12.13 г. – 3 845 121 лв.
 •  Изпълнение на актуализирания план – 106%.
 •  Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 544 219 лв. или с 116%.
slide19
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ

1. Приходи от собственост 2 774 641 лв. Ръст от 812 977 лв. от м.г.

2. Общински такси 1 191 777лв. Ръст от 43 939лв.

3. Внесени ДДС и КД -451 097лв. Намаление от 139 272лв.

4. Други приходи 330 810лв. Намаление от 172 384лв.

slide22
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
 • Заеми към ФЛАГ - 3 бр. кредит

1 . Договор № 283/10.09.2012 г. за 367 837лв. по проект ОПРР „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт мостово финансиране,краткосрочен дълг.

2. Договор № 284/10.09.2012 г. за 74 338,53 лв. по проект ОПРР „За децата с отговорност: Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт за съучастието на Общината, дългосрочен дълг.

3. Проект ТГС договор № РД 02-29-155/30.06.2011 г. „Странджа Йълдъз” на стойност 435 153,94 лв. мостово финансиране, краткосрочен дълг.

Общо изпълнение:

- Получен кредит 435 154лв

- Възстановен - 799 224лв

- Налично задължение 30 839лв.

 • Вътрешни заеми

- Преведени 704 072лв

- Възстановени 891 006лв

 • Финансов лизинг -3 бр.

- Поет дълг 98 883лв.

- Платена главница 52 544лв.

 • Предоставена временна финансова помощ 192 694лв
slide23
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
 • Първоначален план – 12 322 120 лв.
 • Отчет към 31.12.13 г. – 12 716 319 лв.
 • Спрямо отчета към 31.12.12 г. е налице увеличение с 2 574 190лв. или със 125%.
slide24
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
slide25
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2013г.
slide26
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ
slide29
РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

- Първоначален план 6 998 763 лв.

- Отчет към 31.12.2013г. 6 349 495 лв.

- Увеличение на разходите с 1 747 006 лв. от м.г.

slide30
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
slide32
РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ”СДЗ”
slide33
РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” БКС”
slide34
РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” КУЛТУРА”
slide35
РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ” ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”
slide36
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

- Първоначален план 5 834 549 лв.

- Отчет към 31.12.2013г. 6 018 247 лв.

- Увеличение на разходите с 667 038 лв от м.г.

slide37
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
slide38
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ държавни дейности
slide39
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ”ОБРАЗОВАНИЕ”държавни дейности
slide40
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”държавни дейности
slide41
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ ”КУЛТУРА ”държавни дейности
slide42
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
 • В абсолютна сума капиталовите разходи на консолидирана база за 2013г. възлизат на 5 779 282 лв. Отчетените капиталови разходи за предходната година са 4 486 303 лв. или с 1 292 979лв. повече.
 • Участието на бюджетните средства в общия обем от капиталови разходи е 1 739 596лв или 30%.Останалата част от 4 039 686 лв. са финансирани с източник ИБСФ от проекти или 70%.
 • Поради неизпълнение на плана за продажби общинско имущество, актуализирания план на КП е изпълнен на 79 %
slide43
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КР СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ и ЕБК
slide44
СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИспоред източниците на финансиране
slide46
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
 • През настоящия отчетен период се отчитат средства общо по 32 проекта

От тях към Националния фонд - 23 бр. разпределени по програми:

ОП”Регионално развитие”- 4 бр.

ОП”Човешки ресурси”- 15 бр.

ОП”Административен капацитет” -3 бр.

ОП”Околна среда” 1 бр.

Към „Разплащателна агенция” се отчитат 9 бр. проекти

Общо по ИБСФ за отчетния период са отчетени:

Наличност в началото на годината 1 216 766 лв.

Приходи 6 039 728 лв.

Разходи 5 708 192 лв.

Наличност по сметки 1 548 302 лв.

Разпределението на отчетените средства по ИБСФ е за :

 • Проекти по ОП на НФ - 5 408 588лв. Приход и 5 016 630лв. разход. Салдото 464 256лв.
 • Проекти от РА прихода е 1 780 606 лв. и разход за 596 562лв. Наличността е 1 084 044лв.
slide47
ПРОЕКТИ ПО ОП”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

1. Проект №BG161PO001/4.1-03/2010 /027 „За децата с отговорност:Осигуряване на енергийна ефективност ОДЗ 2 и ЦДГ Дебелт -приключил .Получен трансфер 306 933 и възстановен заем 306 933лв. Погасен кредит ФЛАГ.

2 . Проект №BG161PO001/4.1-04/2010 /060 „Почистване коритото на река Факийска” Общият бюджет е 787 412лв. Срок на изпълнение 16.03.2014г. -удължен.

Приходи 38 353 лв.

Разходи 38 353 лв.

3. Проект №BG PO001/3,1-03/2010/042”Деултум- врата към загадъчната Странджа” с бюджет от 2 784 040 лв.

Приходи 50 987 лв.

Разходи 50 987 лв.

4.Проект “Утре започва от днес” –приключил. От спечелено съдебно дело и възстановени средства.

Приходи 99 823 лв.

Разходи 99 823 лв.

slide48
ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

По проекти „Човешки ресурси” са кандидатствали училищата със 7 бр. договора, Община -4бр. и СДЗ 4бр.

1. Проект BG 051PO001-5.2.09 ”Подкрепа за достоен живот”. за 14 щ. бр. лични асистенти

Приходи 65 057 лв.

Разходи 65 057 лв.

2.Проект №BG051PO001-5.1.02_0027_CO0001 ”Равен шанс.Създаване на социални предприятия”

Начално салдо 9 351 лв.

Приходи 88 182 лв.

Разходи 97 533 лв.

3. Проект № BG051PO001-5.2.11-00-01-CO001 ”И аз имам семейство”

Приходи 69 750 лв.

Разходи 69 750 лв.

slide49
ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

4.Проект №ESF-1103-02-14-РO001/15.,5.2012г „Поддръжка градини”

Приходи 101 060 лв.

Разходи 101 060 лв.

5 Проект №ESF-1103-02-14-РO0018/19.04.2012г „Поддръжка пътища и сгради”o

Приходи лв.

Разходи 266 622 лв.

6.Проект „Работници в строителството”

Приходи 421 123 лв.

Разходи 420 252 лв.

Наличност в края на годината 870 лв.

7. Проект”Охранители”

Приходи 159 279 лв.

Разходи 159 279 лв.

slide50
ПРОЕКТИ ПО ОП”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

8. Всички училища отчитат изпълняват проекти поBG 051PO001-3.1.06 ”Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.- 4 бр.

Приходи 281 214 лв.

Разходи 213 915 лв.

Наличност в края на годината 67 299 лв.

9. Проект на СОУ № BG 051PO001-4.1.05”Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства “ и проект”Повишаване квалификацията на учителите”

Начално салдо 10 984лв

Приходи 35 588 лв.

Разходи 46 572 лв.

10. Проект изпълняван от ОДЗ 2 № BG 051PO001-46 „За нашите деца”

Приходи 59 344 лв.

Разходи 59 344 лв.

slide51
ОП”ОКОЛНА СРЕДА”

Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа гр.Средец”

Общ бюджет 9 481 296лв. със срок на изпълнение 26.11.2014г.

 • Наличност в началото на периода 390 547 лв.
 • Приходи 3 282 171 лв.
 • Разходи 3 278 821 лв.
 • Наличността в края на периода 395 897 лв.
slide52
ПРОЕКТИ ПООП”АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

1. Проект №13-13-40/29.10.2013г „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец”

Наличност в началото на годината

Приходи 23 510 лв.

Разходи 23 320 лв

Наличност в края на периода 190 лв.

2.Проект №13-11-16/19.08.2013г „Функционален анализ на общинската администрация”

Наличност в началото на годината

Приходи 23 039лв.

Разходи 23 039 лв

Наличност в края на периода

3. Проект № 13-12-77/11.12.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Средец” - няма движение

slide53
ПРОЕКТИ ПО РА”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Изпълняват се 9 бр. проекти ,един от които е приключил от предходната година.

1. Проект :”Реконструкция и рехабилитация на ул. ”Л.Каравелов и прилежащите улици” е приключил,през отчетния период се възстановиха начислените лихви за 2012г. по банкова сметка в размер на 4 005 лв.

2. Проект №02/321/0083/15.09.2012г ”Реконструкция на път Средец-Русокастро/Дюлево-Драчево в участъка „Дюлево –Аврамов мост.”

Наличност в началото на годината 149 445 лв.

Приходи 4 376 лв.

Разходи 3 452 лв.

Наличност в края на периода 141 817 лв.

3. Проект №02/321/00816/ 2012 г. ”Водоснабдяване на малки населени места в Община Средец и подобряване на социално битовите условия в тях”

Наличност в началото на годината 512 928 лв.

Приходи 86 967 лв.

Разходи 500 245 лв.

Наличност в края на периода 99 650 лв.

slide54
ПРОЕКТИ ПО РА”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

4.Проект № 02/122/00017/17.12.2012 „Закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на община Средец”

Наличност в началото на годината 93 301 лв

Приходи 1 293 лв.

Разходи 2 400 лв.

Наличност в края на периода 92 194 лв.

5. Проект № 02/122/00015/17.12.2012 „ Огледни сечи във високостъблени насаждения и култури ,кастрене в горски култури до 40 г. възраст в общински гори на община Средец”

Наличност в началото на годината 46 062 лв.

Приходи 685 лв.

Разходи 2 400 лв.

Наличност в края на периода 42 977 лв.

slide55
ПРОЕКТИ ПО РА ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

6.Проект № 02 /226/00320 /09.04.2013г „ Превенция на горските територии на община Средец от пожари “

Наличност в началото на годината

Приходи 202 697 лв.

Разходи 188 065 лв.

Наличността в края на периода 15 063 лв.

7. Проект №02-226/00324/04.04.2013г.”Възстановяване на горския потенциал на гори пострадали от природни бедствия в ОГТ на община Средец

Наличност в началото на годината

Приходи 42 468 лв.

Разходи

Наличност в края на периода 42 968 лв.

slide56
ПРОЕКТИ ПО РА ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

8.Проект № 02/321/01502/10.12.2013г „Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS2232 /ІІІ-539 Средец –Русокастро/ в участъка започващ от път ІІ-79 /Елхово-Средец-Бургас/ до о.т.1/с.Драчево-начало на регулация

Наличност в началото на годината

Приходи 650 075 лв.

Разходи

Наличността в края на периода 650 075 лв.

9. Проект №60/3220282/19.12.2013г. ”Реконструкция и благоустройство на централна градска част в УПИ ІІ – за озеленяване кв. 26 по плана на гр.Средец” . По проекта няма движение на средства.

slide57
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !