Download
djedovi i bake odgajaju unuke ili transgeneracijski prijenos obiteljskih uloga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Djedovi i bake “odgajaju” unuke ili transgeneracijski prijenos obiteljskih uloga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Djedovi i bake “odgajaju” unuke ili transgeneracijski prijenos obiteljskih uloga

Djedovi i bake “odgajaju” unuke ili transgeneracijski prijenos obiteljskih uloga

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Djedovi i bake “odgajaju” unuke ili transgeneracijski prijenos obiteljskih uloga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Djedovi i bake “odgajaju” unukeili transgeneracijski prijenos obiteljskih uloga Ana Štimac,dipl.soc.radnica Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, Selska 165/1 Tel.3668822

 2. POJEDINCA ljubav (spolnost) zarada odgoj(moral) pomoć podrška DRUŠTVO Reprodukcija Gospodarstvo Kultura Zaštita Obitelj obogaćuje

 3. Životni ciklus obitelji • Emocionalne i intelektualne faze koje čovjek prolazi od djetinjstva do odlaska u mirovinu • PRIMARNA OBITELJ – u kojoj je čovjek ovisan financijski i emotivno • NOVA OBITELJ – sklapanje braka, formiranje bračne zajednice • Za drugu fazu bitno savladavanje prve.

 4. Faze obiteljskog ciklusa • Faza rađanja djece – nove uloge roditelja, baka i djedova • Faza obitelji s adolescentom – zahtjeva fleksibilnost obiteljskih granica, uključuje razdoblje osamostaljivanja djece, počinje i faza brige za vlastite roditelje “sendvič faza” • Faza “praznog gnijezda”,djeca odlaze, roditelji umiru • Faza kasnog životnog razdoblja - rekapitulacija

 5. Mladi roditelji • Novi sadržaji, uloge, odnosi između roditelja - i međuodnosi sa njihovim roditeljima • Upozorenje roditeljima – ne zaboravite primarni subjekt, pažnje i zadovoljavanje potreba • - npr.baka bi mazila pospano dijete ili djed želi sa suprugom (novim roditeljem i suprugom) planirati uređenje dvorišta

 6. Kompromis roditelja – za vrijednosti nove obitelj • Materijalne • Stambene • Socijalne • Obiteljske • Odgojne • Duhovne

 7. Cijelo selo je potrebno da se odgoji dijete Kineska poslovica

 8. Iskustvo u primarnoj obitelji oblikuje kvalitetu intimnih odnosa u kasnijoj životnoj dobi

 9. Nećuuuuuu!!!!

 10. Odgojni postupci ovise o • Karakteristikama, osobnom odgoju,zrelosti, zdravlju roditelja • Karakteristikama i zdiravlju djeteta • Socijalnoj sredini, mentalitetu u kojoj obitelj živ

 11. ODGOJNI STILOVI • Odgojni postupci u određenom emocionalnom ozračju. • Maccoby i Martin,1983 podjelili u četiri odgojna stila-prema autoritetu i roditeljskoj toplini

 12. AUTORITARAN RODITELJSKI STIL • Rigidan,krut • Učenje samokontroli, granicama • Roditelj se mora pokorno slušati • Često postavlja nerealne zahtjeve djeci i uz upotrebu sile, bez objašnjenja pravila • Rezultat: AGRESIVNA I SAMODESTRUKTIVNA DJECA

 13. AUTORITATIVAN RODITELJSKI STIL • Uspostava jasnih granica i kontrole, uz emocionalnu podršku • Razumijevanje i roditeljska toplina • Uvažene potrebe i roditelja i djece • Otvoreno pokazivanje ljubavi • Uloga savjetnika, a ne kontrolora • Rezultat:DJECA SA SOCIJALNIM VJEŠTINAMA I POZITIVNIM OBLICIMA PONAŠANJA

 14. PERMISIVNI RODITELJSKI STIL • Bez granica i pravila ponašanja, • udovoljavanje svakoj želji uz toplinu i podršku • Slab nadzor • Rezultat: NEZRELA, IMPULZIVNA DJECA sa osjećajem ODBAČENOSTI I NEZADOVOLJSTVA

 15. INDIFERENTAN RODITELJSKI STIL • Bez granica, • Bez kontrole, • Bez topline • Dijete prepušteno samo sebi • Roditelj ga nema ni želje ni snage odgajati • Rezultat:ZAHTJEVNA I NEPOSLUŠNA DJECA

 16. Iskustvo primarne obitelji - i partnerskih odnosa u ranoj odrasloj dobi • Loš materijalni status primarne obitelji – loše iskustvo i nesigurna privrženost u vezama /muškaraci/ • Roditeljsko prihvaćanje- ključno za kvalitetno partnerstvo u ranoj odrasloj dobi • Percepcija partnerskog odnosa roditelja - slično iskustvo • Rješavanje partnerskih sukoba –slično ko u primarnoj obitelji • /Kamenov,Delač-Horvatinčić,Jelić,Zadar 2008/

 17. Pozitivno roditeljstvoVijeće Europe, 2007 (“Pareting in Contemporary Europe Publishing, April 2007) • Roditeljsko ponašanje i vrijednosti koji se temelje na najboljm interesima djeteta: • postavljanje granica nenasilnim metodama • ostvarenje punog razvojnog potencijala djeteta

 18. Ključne poruke za roditelje • Usmjerenost na dijete kao subjekt prava • pružanje sigurnog okruženja i zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta • Ponašanje kojim se skrbi - na djetetove potrebe odgovara sigurnošću, toplinom, povezanošću, prihvaćanjem, podrškom... • Struktura-granice i smjernice za djetetovu fizičku i psihičku sigurnost,razvoj vlastitih vrijednosti i osjećaja osobne i društvene odgovornosti • Prepoznavanje – djetetove potrebe za potvrdom djetetova iskustva,priznanje i poštovanje.. • Jačanje osobnih snaga djeteta, spoznaje da se snaga stvara i obnavlja

 19. Potrebni roditeljski resursi • Unutarnji resurski roditelja – znanje, vještine, mentalno i fizičko zdravlje • Unutarnji resursi obitelji – modeli dobrog roditeljstva, međuljudski odnosi u domaćinstvu • Resursi koji su izvan domaćinstva – podrška šire obitelji i prijatelja, zajednice, organizacija, udruga, institucija,soc.skrb,...

 20. Roditeljske sposobnosti • Jedinstvenost djeteta i mijenjanje potreba od ranog djetinjstva do adolescencije • Važnost povezivanja sa roditeljem • Samopouzdanje i roditeljske vještine za pozitivno roditeljstvo • Sposobnost u jačanju društvenih vještina djeteta • Tehnike postavljanja granica • Razumijevanje duhovnosti i moralnog razvoja djeteta • Briga roditelja o samom sebi • Čimbenici koji narušavaju roditeljske sposobnosti

 21. MEĐULJUDSKI ODNOSI U OBITELJI • Važnost roditeljskog poštovanja djeteta,osjetljivost na djetetove potrebe • Dostojanstveno ponašanje,razgovor s djetetom, uključenost i rukovođenje odrasle osobe • Kvaliteta odnosa odraslih • Nenasilno rješavanje sukoba

 22. Literatura • Blažeka Kokorić,Berc,Laklija – Doživljaj roditeljskog prihvaćanja/odbacivanja u kontekstu različitih soc-ek.uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2010, Vol46,br.2