kutat s c lja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KUTATÁS CÉLJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KUTATÁS CÉLJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

KUTATÁS CÉLJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

KUTATÁS CÉLJA. Közoktatás-fejlesztési stratégia megalapozása. Első fázisát jelenti ennek a megyék közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok módszertani kultúrájának feltárása.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KUTATÁS CÉLJA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kutat s c lja
KUTATÁS CÉLJA
 • Közoktatás-fejlesztési stratégia megalapozása.
 • Első fázisát jelenti ennek a megyék közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok módszertani kultúrájának feltárása.
 • A módszertani kultúra nem lehet független az intézmény környezetétől, amely tartalmazza az intézményre hatást gyakorló igazgatási, felügyeleti, kisegítő és támogatási rendszereket, de magát azokat a társadalmi alrendszereket is, melyek közvetve és közvetlenül különböző intenzitással hatnak az oktatási intézményre. Ezeket a tényezőket a kutatás során háttérváltozóknak tekintjük.
az iskola mint szervezet
AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET
 • Célok rendszere: a szervezet egy cél elérésére irányuló intézmény.
 • A szervezet elemei között funkcionális munkamegosztás van.
 • A szervezet elemei között egynek a funkciója a vezetés, amely a szervezet egész tevékenységét meghatározza.
kult ra
KULTÚRA
 • Az a mód, ahogy a dolgokat intézzük környezetünkben illetve, ahogy meghatározott módon cselekszünk.
 • A kultúra kapcsolatban áll az iskola preferált értékeivel, céljaival és azokkal a technikákkal, ahogy működik.
 • Minden iskola saját maga alakítja ki kultúráját – a szervezetbe történő beilleszkedés során zajlik le.
az iskola szervezeti kult r ja
AZ ISKOLA SZERVEZETI KULTÚRÁJA

A pedagógusok, tanulók és szülők által elfogadott alapvető előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, melynek segítségével az iskola meghatározza önmagát.

az iskola szervezeti kult r ja1
AZ ISKOLA SZERVEZETI KULTÚRÁJA
 • Látható jelek: logó, póló stb.
 • Értékek: eszmék, ideológiák, célok, azok elérésének módjai, motivációk, normák, erények és bűnök, elutasított és jutalmazott viselkedések.
 • Mély réteg: feltételezések és premisszák.
az iskola szervezeti kult r ja2
AZ ISKOLA SZERVEZETI KULTÚRÁJA
 • Az iskola szervezeti kultúrája az iskola és a tanítás egészére vonatkozik:
  • tananyag
  • követelmények
  • nevelés értékei, normái
  • interakciók formái
  • vezetési stílus, vezetői attitűd
  • együttműködési és döntési képesség
  • Nevelőtestület nevelői attitűdrendszere.
kult r k rendszere
KULTÚRÁK RENDSZERE

Nevelési kultúrán a tanítási-tanulási folyamatban résztvevők normatív elvárásait értjük, amely egyaránt vonatkozik a teljesítményre és a magatartási szabályok betartására.

kult r k rendszere1
KULTÚRÁK RENDSZERE

A didaktikai kultúra, a naponta zajló tanítási-tanulási folyamat tervezését, megvalósítását és értékeléseket helyezi a fókuszba, így magában foglalja a helyi tanterveket, a tanítási tartalmakat és a tanulási folyamat irányítását is.

alkalmazott m dszerek
ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
 • Tanórák megfigyelése
 • Standardizált interjú
 • Önkitöltős kérdőív
  • tanulóknak HOGY ÉLTE MEG AZ ÓRÁT?
  • pedagógusoknak ISKOLAI KULTÚRA ÖSSZETEVŐI

NEVELÉSI ÉS

DIDAKTIKAI

KULTÚRA

tan r k megfigyel se
TANÓRÁK MEGFIGYELÉSE
 • Introspekció – mások megfigyelése.
 • Közvetett és közvetlen megfigyelés.
 • Beavatkozó és nem beavatkozó módszer.
 • Álcázott megfigyelés.
 • Terepkutatás.
 • Esettanulmány.
explor ci s m dszerek
BESZÉLGETÉS

Spontán.

Célzott.

Interjú.

Klinikai beszélgetés – szabad asszociáció.

KÉRDŐÍV

Direkt – indirekt.

Nyílt – zárt.

EXPLORÁCIÓS MÓDSZEREK
besz lget s interj
BESZÉLGETÉS ÉS INTERJÚ KÖZÖS JELLEMZŐI

Kommunikációs interakció vélemények, érzések és viszonyulások megosztására.

Közvetlen kapcsolódás.

Kölcsönös befolyásolás.

INTRJÚ SPECIÁLIS JELLEMZŐI

Cél meghatározza a kommunikáció tartalmát – céltartás, spontaneitás korlátozott.

Aszimmetrikus kapcsolat.

Formális elemei vannak.

Zavaró tényezők kikapcsolása, intimitás.

BESZÉLGETÉS, INTERJÚ
az interuj eredm nyess g t befoly sol t nyez k
Környezeti feltételek.

A megkérdezett személy tulajdonságai.

A kérdező kommunikációs viselkedése.

ELŐNYÖS MAGATARTÁS

70-80% hallgatás.

Várakozni tudás.

Egyszerre egy kérdés, egyértelműen.

Befolyásolás- és ítéletmentesség.

Kontroll.

Elfogadó, egyetértést jelző kommunikáció.

AZ INTERUJÚ EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
az interj szakaszai
AZ INTERJÚ SZAKASZAI
 • Előkészítés.
 • Indítás.
 • Kikérdezés.
 • Szerepcsere.
 • Lezárás.
 • Összegzés.
a k rdez biztos szubjekt v torz t sai
A KÉRDEZŐBIZTOS SZUBJEKTÍV TORZÍTÁSAI
 • Kontextualitás és a projekció
 • Darwin: alapérzelmek kultúrától függetlenül azonos mimikával járnak, felismerhetők – az érzelmek kifejezésének és felismerésének képessége genetikusan öröklött. (Érdeklődés, öröm, meglepetés, szomorúság, harag, undor, megvetés, szégyen, félelem.
 • Ejzenstein: a filmen látott ember érzelmeinek megítélése attól függ, milyen kontextusba helyezve látjuk (montázs elmélet)

A SZEMÉLYPERCEPCIÓ KONTEXTUSFÜGGŐ

projekci
Projekció

Olyannak észleljük a másikat, amilyennek szeretnénk látni: kivetítés, belevetítés.

iskolai kult ra
ISKOLAI KULTÚRA
 • 8 dimenzió
 • Szemantikus differenciál skála
 • Többlépcsős rétegzett mintavétel
  • Véletlenszerű kiválasztás: 8 pedagógus, aki éppen a tanáriban tartózkodik, amikor ott van a kérdezőbiztos
  • A meglátogatott órát tartó tanár
hat rid k
HATÁRIDŐK
 • A felvétel március 8 és 22 között történjen
 • Az értékelőlapoknak március 26-ig kell beérkezniük
 • Postacím:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete KOVÁCS FERENCNÉ

H-4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő

Tölgyes u. 68.