ekonomie firmy ekonomika a zen dopravn ch a telekomunika n ch proces
Download
Skip this Video
Download Presentation
EKONOMIE FIRMY - ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

EKONOMIE FIRMY - ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

EKONOMIE FIRMY - ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů. Ing. Zdeněk Říha, Ph . D. riha @ fd.cvut.cz 224 359 156. Ing. Zdeněk Říha, Ph . D. Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací rihazden @ fd.cvut.cz 224 359 156 Konzultační hodiny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKONOMIE FIRMY - ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů' - ziarre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonomie firmy ekonomika a zen dopravn ch a telekomunika n ch proces

EKONOMIE FIRMY- ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů

Ing. Zdeněk Říha, Ph. D.

[email protected]

224 359 156

slide2
Ing. Zdeněk Říha, Ph. D.

Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací

[email protected]

224 359 156

Konzultační hodiny:

 • dle dohody po emailu
po adavky na z po et
Požadavky na zápočet

Zpracování semestrální práce na jedno ze čtyř volitelných témat

Práce v rozsahu cca 10 stran A4

K tomu prezentace (cca na 15 min.) na závěrečné cvičení

t mata semestr ln ch prac voliteln
Témata semestrálních prací - VOLITELNÉ
 • Vztah rozvoje dopravní infrastruktury a HDP
 • Dopady hospodářské recese na vybraný dopravní sektor
 • Srovnání alternativních paliv v dopravě se zaměřením na ekonomické parametry
 • Využití kapacity sítě SŽDC, její zpoplatnění (konzultace Ing. Michal Němec, Ph.D.: [email protected])
doprava a p eprava
Doprava a přeprava
 • cílevědomý proces změny místa dopravního prostředku po dopravní cestě za účelem přemístění osob, zvířat nebo věcí
 • oproti tomu přeprava je přemístěním, a to osob, zvířat nebo věcí, je to vlastní uspokojování potřeb zákazníků - z tohoto rozdělení potom plyne i další dělení na dopravce a přepravce a na dopravní a přepravní výkony
 • důvodem vzniku dopravy je poptávka po přepravě (přemístění), která plyne z nesouladu místa vzniku a naplnění lidských potřeb (škola, zaměstnání, zábava, aj.) a nesouladu mezi místem těžby surovin, jejich zpracování, výroby a konečné spotřeby výrobků
dopravce a p epravce
Dopravce a přepravce
 • DOPRAVCE – provozovatel dopravy pro vlastní a cizí potřebu
 • PŘEPRAVCE – souhrnný název pro odesílatele a příjemce
 • Citace z knihy Historie dopravy :
 • „ .... v široké společnosti se nikdy neujal (výraz přepravce) pro rozpor s jazykovým citem , který chápe pod tímto pojmem aktivního účastníka přepravního procesu a nikoliv pasivního uživatele výsledků přepravy
dopravn a p epravn v kony
Dopravní a přepravní výkony
 • DOPRAVNÍ VÝKONY – odvozené od výkonu dopravy, tj. závislé na charakteristice dopravního prostředku a ujeté vzdálenosti
 • např.: ujeté km, místové km, vlakové km, nápravové km, aj.
 • PŘEPRAVNÍ VÝKONY – odvozené od výkonu přepravy, tj. závislé na charakteristice přepravované komodity nebo počtu přepravovaných osob a ujeté vzdálenosti.
 • např.: osobový km – přeprava jedné osoby na vzdálenost jednoho km; tunový km - přeprava jedné tuny nákladu na vzdálenost jednoho km
 • hrtkm – (hmotnost vlaku+hmotnost nákladu) x ujetá vzdálenost
specifika dopravy
Specifika dopravy
 • produkt dopravy není skladovatelný
 • doprava patří mezi síťové odvětví – (vodohospodářství, energetika, telekomunikace, zdravotnictví, školství, aj.)
 • dopravní činnost je provozována na rozsáhlých územích
 • doprava má vliv na životní prostředí
 • nekonkurenční vztahy v dopravě
astn ci dopravn ch a p epravn ch proces
Účastníci dopravních a přepravních procesů
 • obyvatelstvo
 • cestující
 • přepravci
 • dopravní podniky
 • stát a územní orgány
 • zahraniční uživatelé dopravy
kvalita dopravy
Kvalita dopravy

Užitek cestujícího a přepravce je odvozen od kvality přepravního procesu

Kvalita přepravního procesu je dána kvalitou dopravních prostředků, dopravní infrastruktury, dopravních staveb a souhrnem kritérií kvality služby (pohled zákazníka)

Kritéria kvality služby obsahují: dostupnost, přístupnost, informace, doba, péče o zákazníka, komfort, bezpečnost, ekologický dopad

cyklus kvality podle sn en 13 816
Cyklus kvality podle ČSN EN 13 816

Pohled zákazníka

Pohled poskytovatele služby

Hledaná kvalita

služby

Cílová kvalita

služby

Měření

spokojenosti

Měření

výkonu

Vnímaná kvalita

služby

Poskytovaná

kvalita služby

faktory p sob c na osobn dopravu
KVANTIFIKOVATELNÉ

NEKVANTIFIKOVATELNÉ

Zaměstnanost

Stav a struktura obyvatelstva

Životní úroveň (HDP)

Počet studentů a žáků

Ceny pohonných hmot

Cena jízdného

Vývoj individuální automobilové dopravy

Využití volného času

Životní styl

Umístění cílů poptávky po přepravě

Kvalita přepravy

Výkony osobní dopravy a jejich rozdělení

Faktory působící na osobní dopravu
n kladn doprava
Nákladní doprava

Dopravní systém

Národní hospodářství

Výkon nákladní dopravy je determinován výkonem národního hospodářství, zároveň efektivní a výkonný dopravní systém je předpokladem růstu hrubého domácího produktu.

slide20
Faktory působící na rozdělení výkonů nákladní

přepravy mezi železniční a silniční dopravu

 • cena za přepravu
 • kvalita přepravy
 • charakter přepravy

Rozdělení výkonů silničních přeprav

dle jejich vzdálenosti:

ad