a term f ld tulajdonszerz s s a birtok sszevon si c l nk ntes f ldcsere n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere PowerPoint Presentation
Download Presentation
A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere . Készítette: Dr. Olajos István egyetemi adjunktus. A termőföldtörvény kialakulása . 1949-1990 a termőföld speciális szabályok alapján kivétel a tulajdonszerzési szabályok alól

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere' - ziarre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a term f ld tulajdonszerz s s a birtok sszevon si c l nk ntes f ldcsere

A termőföld tulajdonszerzés és a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere

Készítette:

Dr. Olajos István egyetemi adjunktus

a term f ldt rv ny kialakul sa
A termőföldtörvény kialakulása
 • 1949-1990 a termőföld speciális szabályok alapján kivétel a tulajdonszerzési szabályok alól
 • 1990-1994 szabad földforgalom –elkülönített szabályok külföldi természetes személyre, gazdasági társaságokra, belföldi természetes személyekre
 • 1994-2003 korlátozott tulajdonszerzés
a term f ldt rv ny fejl d se
A termőföldtörvény fejlődése
 • 1994-1997 –szigorú szabályok, ám jelentős kivételek
 • 1997- szocialista kísérlet a jogi személyek tulajdonszerzésének biztosítására
 • 1999-”zsebszerződések” elleni fellépések- földhasználati nyilvántartás
 • 2001- kivételi lista csökkentése, elővásárlási sorrend, kötelező nyilatkozat, családi gazdálkodás
 • 2002- elővásárlási sorrend változása, új fogalmak
term f ld t rv ny alapfogalmai
Termőföld törvény alapfogalmai
 • Termőföld, talaj, tanya- a szabályozás közvetett tárgyai
 • Külföldi magánszemély, jogi személy, családi gazdálkodó, gazdálkodó család tagja, helyben lakó, helyben lakó szomszéd,- a tulajdonszerzés alanyai
 • mezőgazdasági tevékenység, kiegészítő tevékenység – a szabályozás közvetlen tárgya
a tulajdonszerz s fogalma
A tulajdonszerzés fogalma
 • Tft. 4§
 • Negatív tartalmú meghatározás
 • Más jogcímen történő tulajdonszerzések mind a Tft. hatálya alatt
 • Törvényes öröklés, elbirtoklás, ráépítés, kisajátítás, kárpótlási célú árverés – csak a Ptk. Szerinti korlátozások érvényesek a Tft.-beliek nem
belf ldi mag nszem lyek tulajdonszerz se
Belföldi magánszemélyek tulajdonszerzése
 • Tft. 5§
 • Birtokmaximum: 300 ha v. 6000 Ak
 • Nem számít bele: tanya
 • Nem szerezhet:
  • maga és hozzátartozója 1000ha-nál többet
  • a település külterületének ¼-ét, ha ez 1000 ha-nál kisebb
 • A birtokmaximum a Tft. hatályba lépése előtt megszerzett terület, ennél több nem lehet
  • Csere
  • Kisajátításból származó kártalanítási összeg
  • Közös tulajdon magához váltása
belf ldi jogi szem lyek tulajdonszerz se
Belföldi jogi személyek tulajdonszerzése
 • Tft. 6§
 • Főszabály: nem szerezhetnek
 • Kivétel:
  • Bárhol, bármennyi termőföldet szerezhet: magyar állam, önkormányzat, közalapítvány
  • Csak végrendelet, tartási, gondozási, ajándékozási szerződés alapján: egyházi jogi személy
  • 3 év után elidenegenítési kötelezettséggel - jelzáloghitelintézet
k lf ldiek tulajdonszerz se
Külföldiek tulajdonszerzése
 • Főszabály: termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg
 • Kivéve: tanya- megyei Közigazgatási Hivatal engedélye alapján
  • Megtagadható- ha a tulajdonszerzés önkormányzati érdeket sért
el v s rl si jogok
Elővásárlási jogok
 • Igazolni kell hogy a jogosult nem él vele:
    • Önkormányzat- kifüggesztés 15 napra- ha élnek vele - alanyváltozás-ha nem –záradék- csatolni az iratokhoz
 • Elővásárlásra jogosultak:
  • 1, haszonbérlő, felesbérlő, részes művelő ha jogi személy, ennek természetes sz. tagja vagy részvényese(3éve gyakorolja)
  • 2, helyben lakó szomszéd,
  • 3, helyen lakó
   • A 2., 3. kategórián belül: bejegyzett családi gazdálkodó, regisztrált mezőgazdasági vállalkozó, őstermelő, jogi személy tagja v. részvényese
  • 4. magyar állam – a nem hozzátartozók közötti ingyenes ügyleteknél is (a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolja)

Kivétel: közeli hozzátartozók, tulajdonostársak, zártkerti ingatlan

tulajdonszerz s ellen rz se
Tulajdonszerzés ellenőrzése
 • Csatoni kell:
   • adásvételi szerződés, jegyzői záradékkal ellátott vételi ajánlat, vevő nyilatkozata, hogy szerzése nem ütközik tulajdonszerzési korlátozás alá
 • Ha valamely anyag hiányzik:
   • érvénytelen az ügylet, a bejegyzési kérelmet a Földhivatal elutasítja
   • semmisség megállapítására az ügyész pert indíthat,
    • ha jövőbeli felfüggesztő feltételhez kötötték, jövőbeli időponthoz, vagy 3.személy nyilatkozatához kötötték, akkor is.
birtoktagok kialak t s ra vonatkoz rendelkez sek
Birtoktagok kialakítására vonatkozó rendelkezések
 • Általános birtokrendezés: másnéven tagosítás-célja: kedvezőbb üzemi méret, együttesen művelhető családi birtok
  • Állam rendeli el, közérdekből, egy település minden földjét érinti, nyugat-Eu.- méltányolható magánérdekből is
  • Történelmi előzményei: úrbérrendezés – vetésforgó miatt a földek különböző területen- összevonása egy birtoktagba
  • 1951 kollektivizálás első szakasza
birtoktagok kialak t sa 2
Birtoktagok kialakítása 2.

Földcsere: a csere egy speciális esete- a tárgya termőföld, mely bizonyos körülmények között helyettesíthető egymással- különbségek- földértékelés

Birtokösszevonási célú önkéntes földcsere:

  • Cél: birtokok összevonása, tárgya termőföld elj. szabályai Tft.
 • Csere: Ptk- célja nem birtokösszevonás, tárgya nem termőföld
birtok sszevon si c l nk ntes f ldcsere
Birtokösszevonási célú önkéntes földcsere
 • Megállapodás a cserét illetően
  • Két vagy több fél, birtoktagok nagysága, becsértéke, a kiegyenlítés módja
 • Földhivatal- igazolja a birtokösszevonási célt
  • valamely addig össze nem tartozó birtoktag egy tagba vonása
 • Végleges földcserére vonatkozó ajánlat
  • a Földhivatal felbecsüli a birtoktagok értékét
 • Földmérési munkák, birtokba adás
  • az új határok rögzítése a térképen is- határbejárás
birtok sszevon si c l nk ntes f ldcsere1
Birtokösszevonási célú önkéntes földcsere
 • Bele kell egyezni az alábbi jogok jogosultjainak:
   • (1) elidegenítési és terhelési tilalom, (2) haszonélvezeti, tartási és életjáradéki jog esetén a föld csak a tilalom, illetőleg a jog jogosultjának hozzájárulásával vonható be az önkéntes földcserébe.
 • Az alábbi jogokat nem érinti:
   • Az önkéntes földcserét a termőföldön fennálló (1) telki szolgalmi jog, (2) a földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, (3) vezeték-, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, továbbá (4) egyéb közérdekű használati jog
a tft s az eu csatlakoz si t rgyal sok
A Tft. és az EU csatlakozási tárgyalások
 • 1992.évi I. törvény-
 • Ellentétes a tőke szabad áramlásának elvével, ugyanis belföldi és külföldi magánszemélyek között különbséget tett
 • Magyarország „örökös fenntartással” élt- az EU csatlakozásig nem változik
 • 2001- tárgyalások a tőke szabad áramlásáról- 4 évre marad a szabályozás,
  • ha utána érezteti a hatását a CARPE- megváltoztatható
  • ha nem még 3 évig maradhat hatályban
term f ld tulajdonszerz s
Termőföld tulajdonszerzés

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

 • Következő előadás:

Nemzeti Földalap, termőföldek állami felvásárlása