praktyczny przewodnik sta ysty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktyczny Przewodnik Stażysty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktyczny Przewodnik Stażysty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37
zia-talley

Praktyczny Przewodnik Stażysty - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
Praktyczny Przewodnik Stażysty
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Praktyczny Przewodnik Stażysty

 2. Opiekunowie grupy: Dyrektor PCEUiP Lucyna Białk-CieślakJustyna Tabaszewska Szczegóły dotyczące podróży – Wyjazd 02.02.2014 r. • Zbiórka 6:00 • Przejazd autokarowy – Firma Warmos Sp. z o.o. Transfer Poznań – Berlin Tegel - czas przejazdu ok. 5 godzin • Przelot linią lotniczą AIR BERLIN Samolot: Boeing 737-800 Rejs nr AB 2269 Na trasie Berlin (13:20) –Malaga (16:45) • Przejazd do Sewilli

 3. Bagaż podróżny • Limit bezpłatnego bagażu rejestrowanego na osobę na rejsach krótko- i średniodystansowych wynosi 20 kg Bagaż podręczny • Sztuka bagażu podręcznego może ważyć maksymalnie 8 kg (z laptopem 10 kg), a jej wymiary nie mogą przekraczać 55 cm x 40 cm x 20 cm. Przedmioty podane niżej nie mogą być przewożone w bagażu: • Przedmioty które mogą narazić na niebezpieczeństwo samolot, osoby lub mienie przewożone na pokładzie samolotu, w szczególności: • materiały wybuchowe • pojemniki ze sprężonym gazem • substancje łatwo utleniające sie, materiały radioaktywne, kwasy lub materiały charakteryzujące sie silnym polem magnetycznym • materiały łatwopalne • substancje trujące bądź żrące • wszelkiego rodzaju płyny, t.j. przedmioty lub substancje które w świetle przepisów uważane sa za przedmioty niebezpieczne.

 4. Ok. 20:30 zakwaterowanie Rezydencja posiada: • 7 pokoi • 1 jadalnia/salon • 3 łazienki • Taras na dachu 21:00 kolacja 21:30 Sesja powitalna

 5. Sobota 08.02.2014 r. – Jednodniowa wycieczka do Cordoby (9:00-18:00) -miasto w południowej Hiszpanii nad rzeką Gwadalkiwir, stolica prowincji Kordoba, w regionie Andaluzja. Ośrodek przemysłowy, naukowy oraz turystyczny o znaczeniu światowym.

 6. Niedziela 09.02.2014 r. – wycieczka Royal Bullring Zwiedzanie Areny, w której odbywają się Corridy i Muzeum byków, które zawiera wystawę malarstwa i zdjęć byków.

 7. Sobota 15.02.2014 r. – Wycieczka do Castillo de San Jorge - Pozostałości zamku odkopanego podczas prac remontowych w 1990 roku, będącego siedzibą organizacji mających na celu walkę z herezją. Miejsce, gdzie tysiące mężczyzn i kobiet zostało aresztowanych i torturowanych przez prawie trzysta lat (1481/1785). Dzisiaj jest pomnikiem tolerancji, zapraszając nas do pamiętania o przeszłości, w celu zapobieżenia nadużyciom władzy totalitarnej.

 8. Niedziela 16.02.2014 r., godz. 12:00 – wyjazd na lotnisko do Malagi, Transfer Sewilla – Malaga • Przelot linią lotniczą AIR BERLIN Samolot: Boeing 737-800 Malaga (17:30) – Berlin (20:55) • Transfer Berlin – Poznań – czas przejazdu ok. 5 godzin

 9. Regulamin ogólny 1. STAŻYŚCIE NIE WOLNO: • posiadać i zażywać narkotyków, • dyskryminować innych, • prowadzić działań przestępczych, • opuszczać praktyk i kursu j. hiszpańskiego, • zachowywać się w sposób niezdyscyplinowany podczas praktyk i kursu j.hiszpańskiego, • organizować wszelkiego rodzaju hucznych imprez w miejscu zakwaterowania, które zakłócałyby spokój i porządek ogólny. 2. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK: • powiadomić o każdym zaistniałym, poważnym problemie w czasie pobytu w Sewilli, • respektować program, zespół euroMind i wszystkie pozostałe zaangażowane w realizację projektu osoby.

 10. Regulamin zakwaterowania 1. STAŻYŚCIE NIE WOLNO: • wieszać ręczników i ubrań na poręczach i w oknach – do tego celu przeznaczone są suszarki, • palić papierosów w pokojach, • pić alkoholu, • jeść i pić w pokojach – do tego celu przeznaczona jest jadalnia, • zabierać kubków, szklanek, talerzy, sztućców do pokoi - w przypadku zaistnienia takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi uczeń, • spać na materacu bez pościeli, • trzaskać drzwiami.

 11. 2. STAŻYSTA MA OBOWIĄZEK: • utrzymywać swój pokój w należytym porządku, • wynieść śmieci w momencie gdy kosz na śmieci w pokoju jest pełen (Instrukcja: worek ze śmieciami prosimy znieść do zielonego kontenera znajdującego się przy chodniku na ulicy) • zmieniać ręczniki co piątek (Instrukcja: ręczniki należy znieść na pierwsze piętro i indywidualnie przekazać pani sprzątającej. Pani, po otrzymaniu brudnych ręczników, wyda nowe), • wpłacić depozyt za ręczniki w wysokości 10 € zaraz po przyjeździe. Depozyt zostanie zwrócony stażystom przed wyjazdem. Depozyt może zostać zatrzymany w przypadku gdy ręczniki zostaną podarte, zgubione, wyrzucone lub poplamione do tego stopnia, że usunięcie plam stanie się niemożliwe (plamy krwi, pudru, tuszu do rzęs, podeszwy butów itp.). UWAGA: Ręczniki, które dostają stażyści nie służą do tego, aby kłaść je na podłodze po wyjściu spod prysznica. • zmienić pościel w połowie pobytu (Instrukcja: pościel należy znieść na pierwsze piętro i włożyć do znajdującego się tam przeźroczystego pojemnika, nowa pościel zostanie położona przez personel sprzątający na łóżku każdego ucznia. Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego przebrania pościeli w połowie pobytu), • spuszczać rolety w porze nocnej, • wyłączać światło po opuszczeniu pokoju, • zgłaszać wszelkie usterki zaraz po ich zaobserwowaniu.

 12. Kary pieniężne • w przypadku naruszenia regulaminu na stażystę zostaną nałożone kary pieniężne: 100 Euro w przypadku nieodwracalnie zniszczonego materaca, • w przypadku zniszczenia mebli lub sprzętu, stażysta ma obowiązek zakupić nowy o takiej samej wartości jak zniszczony, UWAGA! W przypadku nie przyznania się do winy przez żadnego z uczestników projektu, koszt kupna nowego sprzętu zostanie podzielony pomiędzy wszystkich stażystów! • w przypadku znalezienia w pokojach nakrycia kuchennego, szklanek, kubków etc. na stażystę zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 20 Euro, UWAGA: obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy z jadalni i gromadzenia ich w pokojach!

 13. REGULAMIN PROJEKTU Prawa i obowiązki uczestnika projektu 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: • udziału w zajęciach, realizowanych w ramach projektu, • uczestnictwa w wyjeździe do Hiszpanii na 2-tygodniowy staż, • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, • otrzymania certyfikatu od instytucji wysyłającej potwierdzającego odbycie stażu, • otrzymania od instytucji wysyłającej dokumentu EuropassMobility, • otrzymania certyfikatów od instytucji wysyłającej z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, • otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w stażu od instytucji przyjmującej, • otrzymania certyfikatu ukończenia kursu językowego od instytucji przyjmującej. 2. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: • zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, • uczestnictwa we wszystkich zajęciach przygotowujących, organizowanych przez PCEUiP do czasu wyjazdu na staż, • wypełniania w trakcie przygotowania ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających, • udziału w popularyzacji i upowszechnianiu wyników stażu, w którym brał udział po jego zakończeniu i na zasadach określonych przez PCEUiP, • pisemnego usprawiedliwiania nieobecności u prowadzącego zajęcia w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 3. Każdy uczestnik projektu podczas stażu zobowiązuje się do: • punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów stażu ze strony szkoły oraz opiekuna/ów ze strony partnerów zagranicznych. • uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich regulaminów instytucji, w której odbywa się staż, • w czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń przewoźników oraz opiekunów, • w czasie podróży jak i w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy, • w czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek. • udziału we wszystkich zajęciach organizowanych podczas stażu, • wypełniania w trakcie odbywania stażu ankiet, • wypełnienia Raportu uczestnika w ciągu 30 dni od powrotu ze stażu. 4. Rodzice/opiekunowie uczniów mają obowiązek poinformować Koordynatora projektu przed wyjazdem na staż o lekach przyjmowanych przez ucznia.

 14. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku opuszczenia powyżej 10% zajęć i nieusprawiedliwienia ich! Skreślenie uczestnika projektu z listy uczestników w trakcie odbywania stażu zagranicznego wiąże się z poinformowaniem rodziców lub opiekuna prawnego uczestnika projektu, którzy zobowiązani są niezwłocznie osobiście odebrać uczestnika z miejsca jego pobytu zagranicznego na swój koszt!