slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
InterReg Byggevarekataloger Koncept og udvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

InterReg Byggevarekataloger Koncept og udvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

InterReg Byggevarekataloger Koncept og udvikling. Den digitale vare. Den digitale byggevare er et objekt, der gennem forskellige søgbare facetter repræsentere en fysisk byggevare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'InterReg Byggevarekataloger Koncept og udvikling' - zia-talley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
InterReg

Byggevarekataloger

Koncept og udvikling

slide2
Den digitale vare

Den digitale byggevare er et objekt, der gennem forskellige søgbare facetter repræsentere en fysisk byggevare.

Principielt betyder flere definerede facetter, at objektet bliver mere søgbart, og derved åbner mulighed for at ramme objektet i én eller få søgninger

slide3
Konceptet

Yderpunkter i eksisterende digitale byggevarekataloger, er pdf-dokumentet og de smarte kataloger, der med udgangspunkt i internettets typologi, tilbyder adgang til informationer og data i en facetteret struktur.

Facettilgangen er fordelagtig som et grænseover-skridende element ved samhandel, da den ikke bygger på en bagvedliggende lokalt-, eller fagligt forankret hierarkisk struktur der låser repræsentationen til en særlig betinget logik, men gennem en principiel flad struktur, udnytter internettets søgemuligheder. 

Med facettilgangen skifter fokus fra objektet, til objektets egenskaber. Dermed flyttes informationerne fra den transivitive hierarkiske træstruktur, hvor alle underliggende klasser tilhører alle overliggende klasser, til facetten, hvis mest karakteristiske egenskab er muligheden for flere samtidige perspektiver, hvilket netop giver en differentieret brugertilgang, såvel på tværs af fag, interesser og grænser.

slide4
Konceptet
 • I forholdet mellem producenten og byggeriet er bl.a. følgende udfordringerne:
 • Objektets egenskaber ikke det eneste der skal anvendes, idet selve sammenbygningen rejser krav om egenskaber til objektet, som producenten ikke har.
 • Den professionelle byggegruppe ordne deres objekter på en måde der ikke tager udgangspunkt i egenskabstilgangen. En metodik der ikke understøtter flere samtidige perspektiver, kan være meget effektiv indenfor et særligt vidensområde, men er i sagens natur eksklusivt for andre område.
 • Spørgsmålet om fordelingen af udgift og fortjeneste er et stadigt udestående. 
 • Ovenstående eksempler, viser en kompleksitet der er alt andet end teknisk betinget, men inddrager kompetencer, forretningsstrategier, vidensdomæner og verdenssyn. Mange af disse områder vil også være kamppladser i morgen og om 10 år.
 • Konceptet anbefaler en tilgang der ikke plæderer at et land, en gruppe mv. har en mere rigtig løsning.
 • Dette stiller krav til en ting, der samtidig er nøglen til varekatalogets konceptueller tanke; at alle parter arbejder sig frem til et fælles ’Mindset’ om den digitale teknologi, hvor samarbejder bygger på en fælles forståelse af det udvekslede.
slide5
Hvordan vi gjorde
 • Varekataloger
 • Interviews
 • Rapporter, dokumenter og artikler

AGC Glass Europe

badelement.dk/

bedst-billigst.dk

bmbyggeindustri.dk/index.php/badekabiner

bpvvs.dk/profil.html

buildin.dk

byggefind.dk

BygViden.dk

construction.com/

digitaleprodukter.dk

ecophon.com

energifonster.nu/

fritzhansen.com

freego.dk/installationsskakte.htm

hfb.dk

Ikea’s køkkenplanlægger

jvk.dk/

modulbad.dk/badekabiner/

mur-tag.dk

ProductInformation

products.construction.com/

rationel.dk/

saint-gobain.com/en

sapagroup.com/

standardhus

taasinge.dk/cms/page280.asp

velfac.dk/

velfac.dk/Erhverv/Go_energi

velfac.se/

velfac.de/

velux.dk

vinduesindustrien.dk

Personlighed: Det området handler om Indhold: Materialeegenskaber Energi: Aktiviteter og processer Rum: Steder og positioner Tid: Tidsperioder

(Ranganathan, 1967)

33 % af forbrugerne oplever at en handel ikke kan gennemføres, fordi forhandleren ikke kan, eller vil, levere varer udenfor egne landegrænser.

(Commission staff working document, 2009)

slide6
Hvordan vi gjorde

Betingelserne for en vares anvendelse er ikke en iboende egenskab, men tillagt og afhængig af anvendelsesområde

Varekataloger placerer varen (objektet) mellem brugerne og dets egenskaber

Varekataloger der er opbygget i forhold til forskellige brugertyper, vil typisk præsentere forskellige egenskaber og/eller de samme egenskaber på forskellige måder.

slide7
Konklusion
 • Driftsdata er vigtigere end udførelsesdata for bygherren
 • Dataskabere er dataejerer
 • Tekniske driverne er producenterne, udviklingsdrivere (vision) er byggeriet
 • Byggeriet har en måde at informationsbehandle på, og er i gang med en metodeændrinmg af den proces. Hvis gruppen vil søge ydelser og varer i en verden med en anden tilgang til informationerne, skal dette smitte af på omstillingen.
 • Det mentale billede af relationen mellem egenskabsdata og objekt er afgørende for varekatalogernes fremstilling, herunder den forventede anvendelse. Varekatalogerne må indtænkes i en operationel informationsforståelse og en udmøntning af BIM.
 • En tripelhelix indsats må tage udgangspunkt i at de respektive parter danner tværseltionelle og tværnationale netværker, der trinvis får nivelleret begreberne, herunder ikke mindst hvordan kvalitet udmøntes i en vidensramme der kan distribueres på tværs af parter, sektorer og nationer.
slide8
Konklusion

Det datatekniske forløb i konceptet ligger som en parallelt løbende værditilvækst af produktet

Tilbageføring af viden kræver en særlig indsats på de cirkelmarkerede områder

De områder der kræver en indsats, handler om at brugerne kan leverer en opsamlet viden, til en proces der rækker ned gennem systemet, og at denne viden får en effekt. I praksis handler det om en systematisk kvalitetsledelse.

slide9
Konklusion

Konceptuel matrix for varekatalogernes arbejdsområde

Proces

Faser og aktiviteter

Parter og roller

Performance af processer

Produkt

Geografisk placering af bygninger, brugsrum og bygningsdele

Økonomi, priser og totaløkonomi

Kvalitet og funktioner (arkitektur, energi, indeklima, holdbar)

Forandring

Forskning og udvikling

Uddannelse og formidling

Forankring i virksomheder og på sager med dokumenteret effekt.

Målgruppe

Værdibærende produkter

ad