Download
pomocn ruka va eho sboru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
 pomocná ruka vašeho sboru! PowerPoint Presentation
Download Presentation
 pomocná ruka vašeho sboru!

 pomocná ruka vašeho sboru!

94 Views Download Presentation
Download Presentation

 pomocná ruka vašeho sboru!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1.  pomocná ruka vašeho sboru! Společně dokážeme více!

  2. Přinést dětem evangelium a podporovat jejich růst ve víře! Mám ráda Pána Ježíše Osobní rozhodnutí Církev / sbor Svět okolo Patřím do Boží velké rodiny Každý potřebuje slyšet evangelium Ježíš zemřel místo mě Naše pomocná ruka pro vás: Biblické poselství

  3. Inspirace pro efektivní křesťanskou výchovu ve sboru Semináře Písničky DĚTSKÝM SLUŽEBNÍKŮM Příručka Další pomůcky Korespondenční kurzy Systematické pracovní pomůcky

  4. Inspirace pro efektivní křesťanskou výchovu v rodině Semináře a korespondenční kurzy Diskuse na webu… Křesťanští rodiče Impulsy pro chvilky s Pánem v rodině Písničky a dárky pro děti Praktické nápady a pomůcky

  5. Biblické poselství pro děti 106 písniček Klauníků Spolupracujeme: Kroky, TWR . . . DĚTEM do 11 let Impulsy pro chvilky s Pánem Zajímavé příběhy (knížky) Různé maličkosti, hry . . . Dětská stránka na Internetu

  6. Etické dílny Výuka na školách (7.-9. třída) • Pomoc dalším lektorům: • semináře • příručka • prakt. tipy • klub lektorů Směrovka do života teenagerů Etické dílny on-line / off-line (připravujeme) Chat s lektorem… Kontakt na křesťany…

  7. Chcete dětem vašeho sboru a okolí přinést evangelium a podporovat jejich růst ve víře? Co by mohli k tomu potřebovat vaše… …děti? …služebníci? …rodiče? Společně dokážeme více! www.timdvadva.net– kancelar@timdvadva.net